Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Geschiedenis van de Verenigde Staten

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 607 woorden
  • 11 juni 2005
  • 64 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.2
  • 64 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Sprekend verleden

§ 1 Indianen

Noord-Amerikaanse indianen leefden in stammen.
Stammen die van de jacht leefden, woonden in wigwams of tipi’s en hadden geen vaste woonplaats. Stammen die van de landbouw leefden hadden wel een vaste verblijfplaats.
Doordat de stammen onderling weinig contact hadden ontstonden er verschillende indianenculturen.
Over het algemeen werden de stammen bestuurd door een raad van oudste en dapperste mannen. Anderen door alleen 1 leider.

• Indianen geloofden dat alles in de natuur door de goden en geesten geregeld werd. De aarde = goddelijke moeder.

• De indianen kenden geen particulier bezit.
• Alle stammen wisten goed gebruik te maken van de natuur.
• De indianen waren trouw aan hun stam.

§ 2 Ontstaan van de Verenigde Staten

In Noord-Amerika vestigden zich vooral Spanjaarden, Engelsen en Fransen. Echter ook uit andere West-Europese landen kwamen kolonisten.
De fransen namen Canada in bezit, trokken steeds verder naar het zuiden.
In de 18e eeuw verloor Frankrijk Canada aan de Engelsen en Louisiana aan de Spanjaarden.

In 1775 kwamen de 13 engelse koloniën in Noord-Amerika in opstand tegen de Engelsen en riepen ze de onafhankelijkheid van hun land uit. In 1787 kwam er een grondwet tot stand in de nieuwe staat, De Verenigde Staten, ook wel de VS.
In de nieuwe staat scheiding van de drie machten. Deze controleren elkaar en zorgen er op die manier voor dat niet een persoon of een kleine groep personen de macht krijgt.


• De uitvoerende macht ligt bij de president. Hij is staatshoofd, leider van het kabinet en opperbevelhebber van leger en vloot. Hij heeft het recht om wetten die door het Congres zijn aangenomen te verbieden.
• De wetgevende macht ligt bij het Congres, deze bestaat uit het Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De afgevaardigden in het Congres worden direct door het volk gekozen. Het Congres keurt de wetten goed of af. Alleen het Congres heeft het recht om een land de oorlog te verklaren.
• De rechtsprekende macht ligt bij de rechters. Het hoogste gerechtshof is het Hooggerechtshof. Zij worden door de president voor het leven benoemd.
• De rechters kunnen elke wet aan de grondwet toetsen, als deze in strijd is met de grondwet kunnen zij de wet buiten werking stellen. Op die manier kunnen ze controle houden op de president en het Congres.

De rechten van de Amerikaanse burger volgens de grondwet

• Vrijheid van godsdienst
• Vrijheid van meningsuiting in het openbaar
• Vrijheid om de regering te vragen bepaalde maatregelen te treffen
• De vrijheid te vergaderen
• Recht op rechtspraak als men gevangen was genomen
• Recht een wapen te dragen om zichzelf te beschermen

Dit maakte de grondwet niet democratisch want er was niet in opgenomen dat de burgers het recht hadden om te kiezen en om gekozen te worden.
In de grondwet mochten geen veranderingen plaatsvinden, alleen aanvullingen.
Een aantal daarvan zijn:
• De afschaffing van Slavernij (1865)
• Het algemeen kiesrecht voor mannen (1870) en voor vrouwen (1920)
• De president mag slechts eenmaal worden herkozen (1951)

De verkiezingen in de VS verlopen in 2 delen. Eerste kiest elke kandidaat een eigen kandidaat.
Bij het tweede deel trekken de presidentskandidaten het land in om stemmen te winnen.
Iedere staat heeft een aantal kiesmannen. Hoe meer inwoners, hoe meer kiesmannen.
De kandidaat die in een staat de meeste stemmen krijgt, krijgt alle kiesmannen. De kandidaat met de meeste kiesmannen wordt president.

§ 3 Uitbreiding van het Westen ten koste van de Indianen

Het gebied ten westen van de oorspronkelijke staten werd verdeeld in territoria. Als de bevolking van zo’n territoria was opgelopen tot 5000 stemgerechtigde mannen mocht de bevolking zelf een wetgevend lichaam kiezen.
Nam de bevolking toe tot 60.000 vrije inwoners, dan mocht zij zelf een grondwet opstellen. Als deze werd goedgekeurd door het Congres werd het als een nieuwe staat toegelaten.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.