Examenstof , Vietnam , Chronologie & uitwerking

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 1325 woorden
  • 9 september 2008
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Sovjet-Unie

Chroestsjov

Vreedzame coëxistentie

Lenin

1918 Ho verwacht steun van de VS, omdat volgens de VS ieder land zou moeten beschikken over zelfbeschikkingsrecht, maar dit gold niet voor koloniën. Hierdoor gaat Ho naar Moskou. Lenin wil hem wel helpen
1920 Riep alle arbeiders op om samen ten strijde te trekken tegen de gezamenlijke vijand – het Westerse imperialisme
De zwarte kanten van het communisme waren nog niet bekend

Stalin

1945 Sovjet Unie; communistische dictatuur, individu en economie ondergeschikt aan de staat

Amerika


1933-1945 Roosevelt

1941 Ho stichtte Vietminh (hoofddoel: Nationale onafhankelijkheid)
1945 Amerika; democratie, kapitalisme en vrij ondernemerschap
1941- 1975 Vo Nguyen Giap - onder leiding van Ho moest hij soldaten werven. Giap won de slag bij Dien Bien Phu en organiseerde het Tet-offensief

1945-1953 Truman

Containmentpolitiek
1945 Ho verwacht steun van de VS vanwege steun van de VS tegen Japan in WO II en de VS was tegen de kolonisatie, maar de VS had liever een kolonie dan een communistisch Japan
1950 Machtsovername in China - Vietnam kwam voor de SU. in beeld

1953- 1961 Eisenhower

1954 Conferentie in Genève - van te voren ging de strijd gewoon door. De Fransen vroegen de VS om luchtsteun toen duidelijk werd dat ze de strijd in een afgelegen bergvallei bij Dien Bien Phu in Noord-Vietnam niet konden winnen. Eisenhower wilde niet alleen opereren en Engeland wilde niet helpen. Dien Bien Phu viel op 6 mei, een dag voor het begin van de Conferentie. De Fransen wilden niet meer vechten, maar Eisenhower hield vast aan de dominotheorie. Ngo Dinh Diem werd tot premier van Zuid-Vietnam benoemd.
Geneefse akkoorden - Vietminh terugtrekken tot 17e breedtegraad, het Zuiden was voor de Fransen en de Zuid-Vietnamese hulptroepen. Wapenstilstand, Fransen beloofden binnen 2 jaar te vertrekken. Noord- en Zuid-Vietnam moesten neutraal blijven en in Juli 1956 zouden er nationale verkiezingen in Vietnam gehouden worden. Ho Chi Minh stemde in omdat de VS anders militair zou ingrijpen en Ho geloofde dat bij de verkiezingen hij alsnóg zou winnen.
Bedrog van Genève - de VS lieten geen verkiezingen houden.
1959 Noord-Vietnam wilde de strijd hervatten zonder overleg met zijn machtige bondgenoten. Hoge partijleden vonden de situatie gevaarlijk en kansrijp. Noord-Vietnam ging in het geheim het verzet tegen Diem steunen en leiden. Zij stuurden infiltranten en wapens naar het Zuiden langs de Ho-Chi-Minh-route.

1961- 1963 John F. Kennedy

1961 Vietnam speelde geen rol meer, maar een week later kreeg hij een alarmerend rapport onder ogen dat als hij niet snel zou ingrijpen, Zuid-Vietnam verloren was. Kennedy zag niks in een diplomatieke oplossing. Eind 1961 stuurde hij militaire adviseurs, helikopters en stond het gebruik van napalm en ontbladeringsmiddelen toe. Amerikaanse adviseurs moesten de Zuid-Vietnamezen zelf leren vechten.
1 Nov ’63 Diem trad af en werd vermoord. Sinds de val van Diem rukte de Vietcong snel op
20 Nov ’63 Kennedy werd vermoord, opgevolgd door Lyndon B. Johnson

1963- 1969 Lyndon B. Johnson

Wilde geen kernwapens gebruiken, maar ook niet terugtrekken (gezichtsverlies). Johnson hield vast aan de dominotheorie. Hij deed nét genoeg om te voorkomen dat het regime in Zuid-Vietnam zou instorten en stuurde geen grondtroepen. Dit kwam door zijn ”Great Society”, verhoogde telkens de manschap
1964 Johnson wilde jongens laten vechten in Vietnam, hiervoor had hij toestemming nodig van het Congres.. Hij moest hun overtuigen dat Vietnam agressief reageerde op de VS en dat er daarom troepen nodig waren. Tot 2 keer toe werd in Tonkin een VS vloot aangevallen. Johnson stelde zijn plan voor en het Congres stemde in. Het Congres gaf Johnson oorlogsbevoegdheden in de “Tonkin-resolutie”.
Voor 1964 Geen Amerikaanse soldaten actief, ze geven alleen advies en steun
Na 1964 Wel Amerikaans soldaten die gingen vechten in Vietnam (oorzaak: Tonkin-incident)
Feb ’65 De Vietcong viel een VS basis aan, de Vietnam oorlog was begonnen. Een paar dagen later stuurde Johnson voor het eerst grondtroepen en gaf hij opdracht tot Operatie Rolling Thunder. Ondanks de enorme omvang van de verwoestingen hield de Amerikaanse regering vol dat ze een beperkte oorlog voerden. Onder leiding van generaal Vo Nguyn Giap voerde de Vietcong een guerrillatactiek uit. De Amerikanen hanteerden een tactiek van search-and-destroy. Ook Agent Orange werd gebruikt. Generaal Thieu had in Saigon nu de touwtjes stevig in handen. De overwinning lag volgens Johnson voor het grijpen.
1966 Senator William Fulbright uitte openlijk kritiek op Johnson. Eerst had hij in ’64 de Tonkinresolutie door het Congres geloodst, maar begon nu te twijfelen. Vanaf 6 Feb ’66 organiseerde hij hoorzittingen waarin hij leden van de regering ondervroeg. Na de 1e hoorzitting viel het Congres uiteen in 2 kampen; de duiven en de haviken. Onder Nixon kregen de duiven de overhand.
1967 Media gingen kritische stukken schrijven doordat Vietnam elke dag te volgen was op TV en door de hoorzittingen van Senator William Fulbright. Het verzet kwam van welvarende middenklasse. Het was een working-class-war - jongens uit arbeids- en lage klasse waren er trots op dat ze naar Vietnam mochten.
1968 Johnson en generaal Westmoreland vertelden de bevolking hoe goed het ging.
30 Jan ‘68 Tet-offensief - keerpunt - VS geloofde niet meer in overwinning
Het Tet-offensief leidde tot onderhandelingen tussen Amerika en Noord-Vietnam op 13 mei 1968 in Parijs, maar Noord-Vietnam probeerde ondertussen nog terrein te winnen om hun positie aan de onderhandelingstafel te versterken. In Aug hervatte Johnson ook de strijd. Hierdoor verloor hij de verkiezingen in Nov. Richard Nixon werd de nieuwe president.

1969- 1974 Nixon

Henry Kissinger – veiligheidsadviseur van Nixon
Nixon was altijd een onbuigzame anticommunist geweest, maar toen na het Tet-offensief de publieke opinie veranderde presenteerde hij zich als de man van de vrede. Nixon geloofd inmiddels dat de oorlog niet te winnen was, maar wilde een nederlaag voorkomen omdat hij vasthield aan de dominotheorie. Nixon wilde een “eervolle vrede” door de oorlog te vietnamiseren. Nixon wilde Noord-Vietnam bang maken door middel van luchtaanvallen.
1969 Vredesbesprekingen in Parijs. Noord-Vietnam had 3 eisen: Alle VS troepen weg, de Vietcong in een nieuwe Zuid-Vietnamese regering en nationale verkiezingen. Nixon stelde een wapenstilstand voor en stemde in met het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. Nixon breidde de oorlog uit naar Laos en Cambodja om de Vietcong af te snijden van de aanvoer van wapens en troepen. De Vietcong hield zich rustig tot ’72.
1971 Nixon probeerde de relatie met China en de SU te verbeteren.
De vaste koers tussen de dollar en andere munten werd verbroken doordat de VS teveel geld uitgaf aan de oorlog
De Pentagon Papers lekte uit, een geheime 7000 pagina’s dikke studie van het ministerie van Defensie naar de VS politiek in Vietnam. In de Pentagon Papers stond hoe Johnson de VS de oorlog in gemanipuleerd had.
Voorjaar ’72 Noord Vietnam rolde met tanks en 120 duizend man Zuid-Vietnam binnen. De VS hervatte ook de bombardementen. Noord-Vietnam gaf een beetje toe - de Zuid-Vietnamese regering mocht blijven. De VS gaf ook toe - de Vietcong hoefde niet te vertrekken
De VS zei opnieuw dat de vrede nabij lag, maar toen veranderde de VS zijn eisen en Noord-Vietnam viel opnieuw aan. Rond kerst voerde de VS de grootste bombardementen uit, de kerstbombardementen.
23 Jan ’73 Parijse Vredesakkoorden getekend. Toen de VS zijn troepen terug trok werden de gevechten tussen de Vietcong en Zuid-Vietnamese regering hervat, maar Amerika greep niet meer in.
Eind ’73 De War Powers Act werd aangenomen, daarin stond dat de president voortaan verplicht was het Congres om toestemming te vragen voor hij de strijdkracht in een militair conflict.
Aug ’74 Nixon trad af omdat ontdekt was dat hij zich schuldig had gemaakt aan omkoping en intimidatie. Hij werd opgevolgd door Jimmy Carter die in ’76 werd gekozen.

Voorjaar ’75 Zuid-Vietnam ging op in de Democratische Republiek Vietnam (communistisch)
1975 Pol Pot aan de leiding in Cambodja - keerde zich tegen de Vietnamese minderheid.
1978 Vietnam viel Cambodja binnen en versloeg Pol Pot, maar omdat China hem steunde, viel China Vietnam binnen. Vietnam sloeg terug en keerde zich tegen de Chinese minderheden. Vietnam was nu alleen nog maar afhankelijk van de Russen. Om losser te komen zocht Vietnam contact met de VS. De VS wilden alleen helpen als Vietnam meehielp met het opsporen van de 2500 MIA’s (vermiste militairen).
1986 Het communistische systeem in Vietnam werd verzacht
1993 De VS blokkeerde niet langer internationale hulp aan Vietnam.
1994 Handelsembargo werden opgeheven

1989- 1993 George Bush
1993- 2001 Clinton
2001- nu W. George Bush

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.