Werkwoorden

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 1497 woorden
  • 10 februari 2009
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

RECEVOIR = ONTVANGEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je reçois ai reçu recevais recevrai recevrais
Tu reçois as reçu recevais recevras recevrais
Il reçoit a reçu recevait recevra recevrait
Nous recevons avons … recevions recevrons recevrions
Vous recevez avez … receiez recevrez recevriez
Ils reçoivent ont reçu receaient recevront recevraient

ÊTRE = ZIJN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je suis ai été étais serai serais
Tu es as été étais seras serais
Il est a été était sera serait
Nous sommes avons été étions serons serions
Vous êtes avez été étiez serez seriez
Ils sont ont été étaient seront seraient


AVOIR = HEBBEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je ai ai eu avais aurai aurais
Tu as as eu avais auras aurais
Il a a eu avait aura aurait
Nous avons avons eu avions aurons aurions
Vous avez avez eu aviez aurez auriez
Ils ont ont eu avaient auront auraient


ALLER = GAAN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je vais suis allé allais irai irais
Tu vais es allé allais iras irais
Il vais est allé (e allait ira irait
Nous allons sommes.. allions irons irions
Vous allez étes allés alliez irez iriez
Ils vont sont allés allaient iront iraient


FAIRE = MAKEN/ DOEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je fais ai fait faisais ferai ferais
Tu fais as fait faisais feras ferais
Il fait a fait faisait fera ferait
Nous faisons avons fait faisions ferons ferions
Vous faites avez fait faisiez ferez feriez
Ils font ont fait faisaient feront feraient


DIRE = ZEGGEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je dis ai dit disais dirai dirais
Tu dis as dit disais diras dirais
Il dit a dit disait dira dirait
Nous disons avons dit disions dirons dirions
Vous dites avez dit disiez direz driez
Ils disent ont dit disaient diront diraient


DEVOIR = MOETEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je dois ai dû devais devrai devrais
Tu dois as dû devais devras devrais
Il doit a dû devait devra devrait
Nous devons avons dû devions devrons devrions
Vous devez avez dû deviez devrez devriez
Ils doivent ont dû devaient devront devraient

VOULOIR = WILLEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je veux ai voulu voulais voudrai voudrais
Tu veux as voulu voulais voudras voudrais
Il veut a voulu voulait voudra voudrait
Nous voulons avons … voulions voudrons voudrions
Vous voulez avez … vouliez voudrez voudriez
Ils veulent ont voulu voulaient voudront voudraient


POUVOIR = KUNNEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je peux ai pu pouvais pourrai pourrais
Tu peux as pu pouvais pourras pourrais
Il peut a pu pouvait pourra pourrait
Nous pouvons avons pu pouvions pourrons pourrions
Vous pouvez avez pu pouviez pourrez pourriez
Ils peuvent ont pu pouvaient pourront pourraient


LIRE = LEZEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je lis ai lu lisais lirai lirais
Tu lis as lu lisais liras lirais
Il lit a lu lisait lira lirait
Nous lisons avons lu lisions lirons lirions
Vous lisez avez lu lisiez lirez liriez
Ils lisent ont lu lisaient liront liraient


RIRE = LACHEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je ris ai ri rirais rirai rirais
Tu ris as ri rirais riras rirais
Il rit a ri riait rira rirait
Nous rions avons ri riions rirons ririons
Vous riez avez ri riiez rirez ririez
Ils rient ont ri riaient riront riraientÊCRIRE = SCHRIJVEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je écris ai écrit écrivais écrirai écrirais
Tu écris as écrit écrivais écriras écrirais
Il écrit a écrit écrivait écrira écrirait
Nous écrivons avons … écrivions écrirons écririons
Vous écrivez avez … écriviez écrirez écririez
Ils écrivent ont écrit écrivaient écriront écriraient


PRENDRE = NEMEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je prends ai pris prenais prendai prendais
Tu prends as pris prenais prendas prendais
Il prend a pris prenait prenda prendait
Nous prenons avons … prenions prendons prendions
Vous prenez avez … preniez prendez prendiez
Ils prennent ont pris prenaient prendont prendaient

(apprendre = leren ; comprendre = begrijpen)


METTRE = ZETTEN, LEGGEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je mets ai mis mettais mettrai mettrais
Tu mets as mis mettais mettras mettrais
Il mets a mis mettait mettra mettrait
Nous mettons avons mis mettions mettrons mettrions
Vous mettez avez mis mettiez mettrez mettriez
Ils mettent ont mis mettaient mettront mettraient

(promettre = beloven ; permettre = toestaan)


VOIR = ZIEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je vois ai vu voyais verrai verrais
Tu vois as vu voyais verras verrais
Il voit a vu voyait verra verrait
Nous voyons avons vu voyions verrons verrions
Vous voyez avez vu voyiez verrez verriez
Ils voient ont vu voyaient verront verraient


(croire = geloven, menen)

Je croirai = zal geloven.


VENIR = KOMEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je viens suis venu venais viendrai viendrais
Tu viens es venu venais viendras viendrais
Il vient est venu e venait viendra viendrait
Nous venons sommes.. venions viendrons viendrions
Vous venez êtes venus veniez viendrez viendriez
Ils viennent sont venus venaient viendront viendraient

(devenir = worden ; tenir = houden > Je tiendrai = zal houden)

PARTIR = VERTREKKEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je pars suis parti partais partirai partirais
Tu pars es parti partais partiras partirais
Il part est parti e partait partira partirait
Nous partons sommes.. partions partirons partirions
Vous partez êtes partis partiez partirez partiriez
Ils partent sont partis partaient partiront partiraient

(sortir = uitgaan ; dormir = slapen > deze vervoeg je met avoir)SAVOIR = WETEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je sais ai su savais saurai saurais
Tu sais as su savais sauras saurais
Il sait a su savait saura saurait
Nous savons avons su savions saurons saurions
Vous savez avez su saviez saurez sauriez
Ils savent ont su savaient sauront sauraient


OUVRIR = OPENEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je ouvre ai ouvert ouvrais ouvrirai ouvrirais
Tu ouvres as ouvert ouvrais ouvriras ouvrirais
Il ouvre a ouvert ouvrait ouvrira ouvrirait
Nous ouvrons avons … ouvrions ouvrirons ouvririons
Vous ouvrez avez … ouvriez ouvrirez ouvririez
Ils ouvrent ont ouvert ouvraient ouvriront ouvriraient

(découvrir = ontdekken ; offrir = aanbieden)


CONNAÎTRE = KENNEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je connais ai connu connaissais conaîtai conaîtrais
Tu connais as connu connaissais conaîtras conaîtrais
Il connaît a connu connaissait conaîtra conaîtrait
Nous connaissons avons … connaissions conaîtrons conaîtrions
Vous connaissez avez … connaissiez conaîtrez conaîtriez
Ils connaissent ont connu connaissaient conaîtront conaîtraient


MANGER = ETEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je mange ai mangé mangeais mangerai mangerais
Tu manges as mangé mangeais mangeras mangerais
Il mange a mangé mangeait mangera mangerait
Nous mangeons avons … mangeions mangerons mangerions
Vous mangez avez … mangeiez mangerez mangeriez
Ils mangent ont mangé mangeaient mangeront mangeraient

(nager = zwemmen ; voyager = reizen)


COMMENCER = BEGINNEN (.. = MEN)

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je com..ce ai … com..çais com..cerai commencerais
Tu com..ces as … com..çais com..ceras commencerais
Il com..ce a com..cé com..çait com..cera commencerait
Nous com..çons avons … com..çions com..cerons commencerions
Vous com..cez avez … com..çiez com..cerez commenceriez
Ils com..cent ont … c..çaient com..ceront commenceraient


ESPÉRER = HOPEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je espère ai espéré espèrais esperérai esperérais
Tu espères as espéré espèrais esperéras esperérais
Il espère a espéré espèrait esperéra esperérait
Nous espèrons avons … espèrions esperérons esperérions
Vous espèrez avez … espèriez esperérez esperériez
Ils espèrent ont espéré espèraient esperéront esperéraient


ENVOYER = STUREN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je envoie ai envoyé envoyais enverrai enverrais
Tu envoies as envoyé envoyais enverras enverrais
Il envoie a envoyé envoyait enverra enverrait
Nous envoyons avons … envoyions enverrons enverrions
Vous envoyez avez … envoyiez enverrez enverriez
Ils envoient ont envoyé envoyaient enverront enverraient


ESSAYER = PROBEREN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je essaie ai essayé essayais essaierai essaierais
Tu essaies as essayé essayais essaieras essaierais
Il essaie a essayé essayait essaiera essaierait
Nous essayons avons … essayions essaierons essaierions
Vous essayez avez … essayiez essaierez essaieriez
Ils essaient ont essayé essayaient essaieront essaieraient


SE LAVER = ZICH WASSEN

Présent Passé co. Imparfait Futur Futur du passé
Je me lave me suis .. me lavais me laverai me laverais
Tu te laves te es lavé te lavais te laverai te laverais
Il se lave se est .. se lavait se lavera se laverait
Nous n lavons n som.. n lavions n laverons n laverions
Vous v lavez v êtes lavé v laviez v laverez v laveriez
Ils se lavent se sont .. se lavaient se laveront se laveraient

Je ziet ze niet maar denk aan extra letters bij vrw. En meervoud! )

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.