Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Onregelmatige werkwoorden

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 789 woorden
  • 28 augustus 2008
  • 61 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
61 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Onregelmatige werkwoorden

être, avoir, aller, faire, vouloir, pouvoir, venir, partir, savoir,
zijn, hebben, gaan, maken/doen, willen, kunnen,komen,vertrekken, weten

Zijn
Infinitif (hele ww, zijn):
être

Futur (ik zal zijn): present (ik ben):

Je serai je suis
Tu seras tu es
il/ elle sera il/elle est
nous serons nous sommes
vous serez vous êtes
ils/elles seront ils/elles sont

futur du passé (ik zou gaan) : imparfait (ik was) :

je serais j’étais

tu serais tu étais
il/elle serait il/elle était
nous serions nous étions
vous seriez vous étiez
ils/elles seraient ils/elles étaient

Passé composé (ik ben geweest) : Gebiedende wijs: (wees (gelukkig)!)

j’ai été sois
tu as été sois
il/elle a été sois
nous avons été soyons
vous avez été soyez
ils/elles ont été soyez

! de futur & futur du passe hebben de zelfde uitgangen,
futur du passe & imparfait zelfde stam.
De stam van de imparfait is nous vorm van de present

Hebben
Infinitif (hele ww, hebben)
avoir

Futur (ik zal hebben): present (ik heb):
Je aurai j’ai
Tu auras tu as
il/ elle aura il/elle as
nous aurons nous avons
vous aurez vous avez

ils/elles auront ils/elles ont

futur du passé (ik zou hebben) : imparfait (ik had) :

je aurais j’avais
tu aurais tu avais
il/elle aurait il/elle avait
nous aurions nous avions
vous auriez vous aviez
ils/elles auraient ils/elles avaient

Passé composé (ik heb gehad) : Gebiedende wijs: (heb (lief)!)

J’ai eu aie
tu as eu aie
il/elle a eu aie
nous avons eu ayons
vous avez eu ayez

Gaan
Infinitif (hele ww, gaan)
aller

Futur (ik zal hebben): present (ik heb):

J’irai je vais
Tu iras tu vas
il/ elle ira il/elle va
nous irons nous allons
vous irez vous allez
ils/elles iront ils/elles vont

futur du passé (ik zou hebben) : imparfait (ik had) :

je irais je allais

tu irais tu allais
il/elle irait il/elle allait
nous irions nous allions
vous iriez vous alliez
ils/elles iraient ils/elles allaient

Passé composé (ik heb gehad) : Gebiedende wijs: (heb (lief)!)

Je suis allé aie, ayons, ayez

Doen/maken

Infinitif (hele ww, doen/maken)

faire

Futur (ik zal doen/maken): present (ik doe/maak):

Je ferai je fais
Tu feras tu fais
il/ elle fera il/elle fait
nous ferons nous faisons
vous ferez vous faites
ils/elles feront ils/elles font

futur du passé (ik zou doen/maken):imparfait (ik deed/maakte) :

je ferais je faisais
tu ferais tu faisais
il/elle ferait il/elle faisait
nous ferions nous faisions
vous feriez vous faisiez
ils/elles feraient ils/elles faisaient


Passé composé (ik heb gedaan/gemaakt) :Gebiedende wijs: (doe/maak!)

Je suis fini finis,finissons, finissez

Willen
Infinitif (hele ww, willen)
vouloir

Futur (ik zal willen): present (ik wil):

Je voudrai je veux
Tu voudras tu veux
il/ elle voudra il/elle veut
nous voudrons nous voulons
vous voudrez vous voulez
ils/elles voudront ils/elles veulent

futur du passé (ik zou willen): imparfait (ik wilde) :

je voudrais je voulais
tu voudrais tu voulais
il/elle voudrait il/elle voulait
nous voudrions nous voulions
vous voudriez vous vouliez
ils/elles voudraient ils/elles voulaient

Passé composé (ik heb gewild) : Gebiedende wijs: (wil!)

J’ai voulu veuille, veuillons, veuillez


Kunnen
Infinitif (hele ww, kunnen)
pouvoir

Futur (ik zal kunnen): present (ik kan):
Je pourrai je peux
Tu pourras tu peux
il/ elle pourra il/elle peut
nous pourrons nous pouvons
vous pourrez vous pouvez
ils/elles pourront ils/elles peuvent

futur du passé (ik zou kunnen): imparfait (ik kon) :

je pourrais je pouvais
tu pourrais tu pouvais
il/elle pourrait il/elle pouvait
nous pourrions nous pouvions
vous pourriez vous pouviez
ils/elles pourraient ils/elles pouvaient

Passé composé (ik heb gekunt) : Gebiedende wijs: (kan!)

J’ai pu bestaat niet, je kan niet zeggen ; KAN!

Komen
Infinitif (hele ww, komen)
venir


Futur (ik zal komen): present (ik kom):

Je viendrai je viens
Tu viendras tu viens
il/ elle viendra il/elle vient
nous viendrons nous venons
vous viendrez vous venez
ils/elles viendront ils/elles viennent

futur du passé (ik zou komen): imparfait (ik kwam) :
je viendrais je venais
tu viendrais tu venais
il/elle viendrait il/elle venait
nous viendrions nous venions
vous viendriez vous veniez
ils/elles viendraient ils/elles venaient

Passé composé (ik was gekomen) : Gebiedende wijs: (kom!)

J’ai vu viens, venons, venez

Vertrekken
Infinitif (hele ww, vertrekken)
partir

Futur (ik zal vertrekken): present (ik vertrek):
Je partirai je pars

Tu partiras tu pars
il/ elle partira il/elle part
nous partirons nous partons
vous partirez vous partez
ils/elles partiront ils/elles partent

futur du passé (ik zou vertrekken): imparfait (ik vertrok) :
je partirais je partais
tu partirais tu partais
il/elle partirait il/elle partait
nous partirions nous partions
vous partiriez vous partiez
ils/elles partiraient ils/elles partaient

Passé composé (ik was vertrokken) :Gebiedende wijs: (vertrek!)
Je suis parti pars, partons, partez

Weten
Infinitif (hele ww, weten)
savoir

Futur (ik zal weten): present (ik weet):
Je sourai je sais
Tu souras tu sais
il/ elle soura il/elle sait
nous sourons nous savons
vous sourez vous savez

ils/elles souront ils/elles savent

futur du passé (ik zou weten): imparfait (ik wist) :

je sourais je savais
tu sourais tu savais
il/elle sourait il/elle savait
nous sourions nous savions
vous souriez vous saviez
ils/elles souraient ils/elles savaient

Passé composé (ik heb geweten) :Gebiedende wijs: (weet!)
J’ai su sache, sachions, sachiez

REACTIES

A.

A.

Beetje onhandig om te lezen maar voor de rest wel handig

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.