Havisten en vwo'ers uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Onregelmatige werkwoorden
être, avoir, aller, faire, vouloir, pouvoir, venir, partir, savoir,
zijn, hebben, gaan, maken/doen, willen, kunnen,komen,vertrekken, weten

Zijn
Infinitif (hele ww, zijn):
être

Futur (ik zal zijn): present (ik ben):

Je serai je suis
Tu seras tu es
il/ elle sera il/elle est
nous serons nous sommes
vous serez vous êtes
ils/elles seront ils/elles sont

futur du passé (ik zou gaan) : imparfait (ik was) :

je serais j’étais


tu serais tu étais
il/elle serait il/elle était
nous serions nous étions
vous seriez vous étiez
ils/elles seraient ils/elles étaient

Passé composé (ik ben geweest) : Gebiedende wijs: (wees (gelukkig)!)

j’ai été sois
tu as été sois
il/elle a été sois
nous avons été soyons
vous avez été soyez
ils/elles ont été soyez
! de futur & futur du passe hebben de zelfde uitgangen,
futur du passe & imparfait zelfde stam.
De stam van de imparfait is nous vorm van de present

Hebben
Infinitif (hele ww, hebben)
avoir


Futur (ik zal hebben): present (ik heb):
Je aurai j’ai
Tu auras tu as
il/ elle aura il/elle as
nous aurons nous avons
vous aurez vous avez
ils/elles auront ils/elles ont

futur du passé (ik zou hebben) : imparfait (ik had) :

je aurais j’avais
tu aurais tu avais
il/elle aurait il/elle avait
nous aurions nous avions
vous auriez vous aviez
ils/elles auraient ils/elles avaient

Passé composé (ik heb gehad) : Gebiedende wijs: (heb (lief)!)

J’ai eu aie
tu as eu aie
il/elle a eu aie
nous avons eu ayons
vous avez eu ayez

Gaan
Infinitif (hele ww, gaan)
aller

Futur (ik zal hebben): present (ik heb):

J’irai je vais
Tu iras tu vas
il/ elle ira il/elle va
nous irons nous allons
vous irez vous allez
ils/elles iront ils/elles vont

futur du passé (ik zou hebben) : imparfait (ik had) :

je irais je allais
tu irais tu allais
il/elle irait il/elle allait
nous irions nous allions
vous iriez vous alliez
ils/elles iraient ils/elles allaient

Passé composé (ik heb gehad) : Gebiedende wijs: (heb (lief)!)

Je suis allé aie, ayons, ayez

Doen/maken

Infinitif (hele ww, doen/maken)

faire

Futur (ik zal doen/maken): present (ik doe/maak):

Je ferai je fais
Tu feras tu fais
il/ elle fera il/elle fait
nous ferons nous faisons
vous ferez vous faites
ils/elles feront ils/elles font

futur du passé (ik zou doen/maken):imparfait (ik deed/maakte) :

je ferais je faisais
tu ferais tu faisais
il/elle ferait il/elle faisait
nous ferions nous faisions
vous feriez vous faisiez
ils/elles feraient ils/elles faisaient

Passé composé (ik heb gedaan/gemaakt) :Gebiedende wijs: (doe/maak!)

Je suis fini finis,finissons, finissez
Willen
Infinitif (hele ww, willen)
vouloir
Futur (ik zal willen): present (ik wil):

Je voudrai je veux
Tu voudras tu veux
il/ elle voudra il/elle veut
nous voudrons nous voulons
vous voudrez vous voulez
ils/elles voudront ils/elles veulent

futur du passé (ik zou willen): imparfait (ik wilde) :

je voudrais je voulais
tu voudrais tu voulais
il/elle voudrait il/elle voulait
nous voudrions nous voulions
vous voudriez vous vouliez
ils/elles voudraient ils/elles voulaient

Passé composé (ik heb gewild) : Gebiedende wijs: (wil!)

J’ai voulu veuille, veuillons, veuillez

Kunnen
Infinitif (hele ww, kunnen)
pouvoir
Futur (ik zal kunnen): present (ik kan):
Je pourrai je peux
Tu pourras tu peux
il/ elle pourra il/elle peut
nous pourrons nous pouvons
vous pourrez vous pouvez
ils/elles pourront ils/elles peuvent

futur du passé (ik zou kunnen): imparfait (ik kon) :

je pourrais je pouvais
tu pourrais tu pouvais
il/elle pourrait il/elle pouvait
nous pourrions nous pouvions
vous pourriez vous pouviez
ils/elles pourraient ils/elles pouvaient

Passé composé (ik heb gekunt) : Gebiedende wijs: (kan!)

J’ai pu bestaat niet, je kan niet zeggen ; KAN!
Komen
Infinitif (hele ww, komen)
venir

Futur (ik zal komen): present (ik kom):

Je viendrai je viens
Tu viendras tu viens
il/ elle viendra il/elle vient
nous viendrons nous venons
vous viendrez vous venez
ils/elles viendront ils/elles viennent
futur du passé (ik zou komen): imparfait (ik kwam) :
je viendrais je venais
tu viendrais tu venais
il/elle viendrait il/elle venait
nous viendrions nous venions
vous viendriez vous veniez
ils/elles viendraient ils/elles venaient

Passé composé (ik was gekomen) : Gebiedende wijs: (kom!)

J’ai vu viens, venons, venez
Vertrekken
Infinitif (hele ww, vertrekken)
partir
Futur (ik zal vertrekken): present (ik vertrek):
Je partirai je pars
Tu partiras tu pars
il/ elle partira il/elle part
nous partirons nous partons
vous partirez vous partez
ils/elles partiront ils/elles partent
futur du passé (ik zou vertrekken): imparfait (ik vertrok) :
je partirais je partais
tu partirais tu partais
il/elle partirait il/elle partait
nous partirions nous partions
vous partiriez vous partiez
ils/elles partiraient ils/elles partaient
Passé composé (ik was vertrokken) :Gebiedende wijs: (vertrek!)
Je suis parti pars, partons, partez

Weten
Infinitif (hele ww, weten)
savoir
Futur (ik zal weten): present (ik weet):
Je sourai je sais
Tu souras tu sais
il/ elle soura il/elle sait
nous sourons nous savons
vous sourez vous savez
ils/elles souront ils/elles savent

futur du passé (ik zou weten): imparfait (ik wist) :

je sourais je savais
tu sourais tu savais
il/elle sourait il/elle savait
nous sourions nous savions
vous souriez vous saviez
ils/elles souraient ils/elles savaient
Passé composé (ik heb geweten) :Gebiedende wijs: (weet!)
J’ai su sache, sachions, sachiez

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Beetje onhandig om te lezen maar voor de rest wel handig

7 jaar geleden