Hoofdstuk 1

Beoordeling 1
Foto van C.
  • Samenvatting door C.
  • 3e klas vwo | 1137 woorden
  • 24 juni 2016
  • 1 keer beoordeeld
  • Cijfer 1
  • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Frans: H1VocabulaireVoca 1FransNederlandsbordergrenzen aanquant àwat betreftrarementzeldenune résidence secondaireeen tweede huisune collineeen heuvelle champhet veldla vignede wijngaarddégusterproevenune falaiseeen klifun taureaueen stierun tournesoleen zonnebloemancien, ancienneoud, van vroegerposséderbezittenamenermeenemen, brengenune aileeen vleugelle monde entierde hele wereldséjournerverblijvenpeindreschilderencultiververbouwenl'orhet goud
Voca 2FransNederlandsle reposde rustun truceen dingun amateureen liefhebberfaire partie dedeel uitmaken vanse rencontrerelkaar ontmoetendescendreuitstappenle batteurde drummerensuitedaarnaenregistreropnementrinquerproostencomprendrebegrijpendommagejammerreconnaîtreherkennenbattreslaan, tikkenle passe-tempsde vrijetijdsbesteding
Voca 3FransNederlandsquelque choseietsmarrantgrappigun écraneen schermune flècheeen pijlavoir confiancevertrouwenà la recherche deop zoek naarfortsterkconseillerraad gevenla fermeturede sluitingun ganteen handschoenun bonneteen mutsl'occupationde bezigheiden tête deaan het hoofd, bovenaanles réseaux sociauxde sociale netwerkenrattraperinhalenfaire la connaissance dekennismaken metpleinVolfaire attentionOpletten
Voca 4FransNederlandsdécrouvirontdekkensauter aux yeuxin het oog springenainsizó, op deze manierde huisvestingl'hébergementeen gastgezinune famille d'accueilaanbevelenrecommanderontwikkelendéveloppereen account op Facebookun compte sur Facebookutilisergebruikenle réseau socialhet sociale netwerkune expérienceeen ervaringle genrede soortattendrewachtenla viehet levenassezgenoegavoir accès àtoegang hebben tot
Voca 5FransNederlandsle temps librede vrije tijdune enquête auprès deeen enquête onderje fais du judoik zit op judol'ordinateurde computerje m'ennuieik verveel meparfoissomscuisinerkokenrester en formein conditie blijvenun interditeen verbodon pourraitwe (zouden) kunnenla nourriturehet eten, het voedselun légumeeen groentele poissonde visle frigode koelkastapprochernaderenle feuhet vuurallumeraanstekenéteindredovenune amendeeen boete
GrammaireLe futur proche (de nabije toekomende tijd)Als je wilt zeggen dat iest binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord aller + het hele werkwoord (de infinitief).
Le futur (de toekomende tijd)Om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je de futur. In het Nederlands maak je de toekomende tijd met het hulpwerkwoord zullen, hoewel ook vaak de tegenwoordige tijd wordt gebruikt. In het Frans komen de uitgangen achter het hele werkwoord (de infinitief). Bi jwerkwoorden die iendigen op –re, zoals perdre, vervalt de e.

Onregelmatige werkwoorden écrire en devoirPrésent

Passé composé

ÉcrireDevoirÉcrireDevoirJ’écris = ik schrijfJe dois = ik moetJ’ai écrit = ik heb geschrevenJ’ai dû = ik heb (ge)moetenTu écrisTu doisTu as écritTu as dûIl / elle / on écritIl / elle / on doitIl / elle / on a écritIl / elle / on a dûNous écrivonsNous devonsNous avons écritNous avons dûVous écrivezVous devezVous avez écritVous avez dûIls / elles écriventIls / elles doiventIls / elles ont écritIls / elles ont dûImparfaitImparfaitFuturFuturJ’écrivais = ik schreefje devais = ik moestJ’écrirai = ik zal schrijvenJe devrai = ik zal moeten
Il faut + hele werkwoord geeft aan dat iets meot of dat iets nodig is. De precieze betekenis hangt af an de context. Examples:Il faut travailler.We / Jullie enz. moeten werken.Il faut 1 kg de pommes.Er is / We hebben 1 kg appels nodig.Il faut partir.Je moet / We moeten enz. vertrekken.
Het zelfstandige naamwoord – meervoud

ZinnenNederlandsFransWat gaan we doen?Qu'est-ce qu'on va faire?Wat doe je in je vrije tijd?Que fais-tu de ton temps libre?Wat heb je gisteren gedaan?Qu'est-ce que tu as fait hier?Wat heb je in de vakantie gedaan?Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances?Wij hebben gekampeerd.Nous avons fait du camping.Heb je zin om te gaan wandelen?Tu as envie d'aller te promener.Nee, ik heb er geen zin in.Non je n'en ai pas envie.We gaan barbecueën.On va faire un barbecue.We gaan (weg/ernaar toe).On y va.Dat hangt ervan af.Ça dépend.


NederlandsFransIk houd van sporten.J'aime faire du sport.Ik ben dol op shoppen.J'adore faire du shopping.Ik heb zin om uit te gaan.J'ai envie de sortir.Ik zou graag naar het strand willen gaan.J'aimerais bien aller à la plage.Wat is jouw lievelingshobby?.Quel est ton passe-temps préféré?Mijn hobby is surfen op het internet.Mon passe-temps préféré, c'est surfer sur internet.Ik heb een hekel aan voetbal.Je déteste le football.Dat maakt me niet uit/dat kan me niet schelen.Ça m'est égal / je m'en fiche.Het is vervelend/balen.C'est embêtant.


NederlandsFransIk ga vaak op Facebook waar ik met vrienden chat.Je vais souvent sur Facebook, où je chatte avec des amis.Ik verstuur berichten, sms'jes, een e-mail.J'envoie des messages, des textos / des sms, un mail.Ik ga naar WhatsApp om een foto te sturen.Je vais sur WhatsApp pour envoyer une photo.Ik game graag.J'aime jouer à des jeux vidéo.


NederlandsFransMag ik uitgaan?Est-ce que je peux sortir?Ik heb toestemming gevraagd om te ...J'ai demandé la permission de ...Ja, je mag uitgaan. / Je hebt toestemming om uit te gaan.Oui, tu peux sortir. / Tu as la permission de sortir.Het is toegestaan om te praten.Il est permis de parler.


NederlandsFransHet is verboden te barbecueën.Il est interdit de faire un barbecue.Het is niet toegestaan om te roken.Il n'est pas permis de fumer.Het is verboden te zwemmen.Il est défendu de se baigner.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door C.