Hoofdstuk 2

Beoordeling 8
Foto van Sam
 • Samenvatting door Sam
 • 4e klas vwo | 416 woorden
 • 14 oktober 2020
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 8
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

8 bezittelijke voornaamwoorden         les possessifs

 • Kijk naar geslacht van zn.
 • Klinker botsing bij ma, ta, sa à vervang door mon, ton, son.

m. enk

vr. enk

mv

Mijn

Mon

Ma

Mes

Jouw

Ton

Ta

Tes

Haar/zijn

Son

Sa

Ses

Ons/onze

Notre

Notre

Nos

Jullie/uw

Votre

Votre

Vos

Hun

Leur

Leur

leurs

m. enk

vr. enk

m. mv

vr. mv

Die van mij

Le mien

La mienne

Les miens

Les miennes

Die van jou

Le tien

La tienne

Les tiens

Les tiennes

Die van haar/hem

Le sien

La sienne

Les siens

Les siennes

Die van ons

Le nôtre

La nôtre

Les nôtres

Les nôtres

Die van jullie/u

Le vôtre

La vôtre

Les vôtres

Les vôtres

Die van hen

Le leur

La leur

Les leurs

Les leurs

Futur (ik zal…)              hele ww + uitgangen avoir (ai, as, a, ons, ez, ont)

Conditionel (ik zou…)    hele ww + uitgangen imparfait (ais, ais, ait, ions, iez, aient)

Uitzonderingen futur & Conditionel

 • Allerà ir
 • Faireà fer 
 • Avoirà aur
 • Êtreà ser
 • Ww -re à perdr

Futur Proche (ik ga…)    aller + hele ww

6 structuurwoorden                             les mots de structure

Opsommingen, opeenvolgingen

Et

En

Aussi, également

Ook

De plus, en plus

bovendien

D’abord

Ten eerst

Puis, ensuite

Dan, vervolgens

Enfin, finalement

Ten slotte, uiteindelijk

Bevestiging

En effet

Inderdaad

Certainement, bien sûr, naturellement

Natuurlijk, vanzelfsprekend

Oorzaak, uitleg

Car, parce que

Want, omdat

C’est pourquoi

Daarom

C’est-à-dire

Dat wil zeggen

Voorbeeld en vergelijking

Par exemple

Bijvoorbeeld

Comme

Zoals

Ainsi, de cette façon

Zo, op die manier

Autant…que

Evenals, evenzeer als

Samenvatting, conclusie

Bref

Kortom

Donc, alors

Dus

Enfin, finalement

Ten slotte

Doel

Pour

Om

Afin de

Opdat

Tegenstelling

Mais

Maar

Cepedant, toutefois

Echter

Par contre, ou contraire

Daarentegen, integendeel

Malgré

Ondanks

Voorwaarden

À moins que

Tenzij

À condition que

Op voorwaarde dat

Si

Als, indien

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Sam