Hoofdstuk 3: Kies je voor zeker?

Beoordeling 3.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 852 woorden
  • 29 september 2015
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 3.6
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

3.1 Als je verzekert ben betaal je een premie, dit geld gaat naar de verzekeraar. Schade word alleen vergoed bij een onzeker voorval. Als bewijs van je verzekering krijg je een polis, met daarbij de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden (polisvoorwaarden) waarin de rechten en plichten van de verzekerde en de verzekeraar staan.

Over de premie betaal je vaak poliskosten, daarover betaal je ook nog eens assurantiebelasting aan de overheid.

Over het algemeen geldt: hoe hoger het risico des te hoger de premie. In de verzekeringsvoorwaarden staat wat wel en niet verzekerd is. Ook staan er afspraken in over een eigen risico. Dit is een deel van de schade die je zelf betaalt. De premie is lager bij een hoger eigen risico.

Je kan je verzekering rechtstreeks afsluiten bij een maatschappij, maar ook bij een tussenpersoon. Die regelt alles met de verzekeraar voor jou. Hij mag een deel van je premie houden als beloning voor zijn diensten.

Een inboedelverzekering dekt alle schade die veroorzaakt word door brand, inbraak of bijvoorbeeld wateroverlast in je huis. Deze spullen zijn verzekerd tegen de nieuwwaarde.

Een opstalverzekering is een verzekering voor schade aan je huis. Als je huis afbrand krijg je een vergoeding om je huis weer op te bouwen.

Een huis is onderverzekerd als het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Het omgekeerde daarvan is onderverzekeren; je krijgt minder vergoed dan de schade en betaalt meer premie. Je kan een geïndexeerde verzekering afsluiten zodat je verzekerde waarde word aangepast aan de jaarlijkse prijsstijgingen.

Formule onderverzekeren: Verzekerde waarde: werkelijke waardexschade=uitkering.

3.2 De WA (wettelijke aansprakelijkheid)-verzekering voor voertuigen dekt alle schade die je aan anderen toebrengt. Deze verzekering is wettelijk verplicht. Voor de schade aan je eigen voertuig kan je een casco verzekering afsluiten. Dit is niet verplicht. WA+casco verzekering noem je een allrisk verzekering.

Bij een WA-verzekering is het gewicht van je auto bepalend voor je premie. Bij een casco verzekering hangt dit af van de nieuwprijs of catalogus waarde van je auto. De dagwaarde is dan niet van belang (de waarde van je auto nu).

De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van je premie:

  • Het aantal kilometers die je rijdt.
  • De regio waar je woont.
  • De leeftijd van de bestuurder.
  • Wel of geen eigen risico.
  • Het aantal schadevrije jaren.

Je krijgt korting voor je schadevrije jaren in het volgende jaar. Dit noem je no-claimkorting of bonus. Elk jaar zonder schade klim je een trede omhoog op de bonus-malusladder.

Als je wel schade claimt daal je een aantal treden. Het kan zijn dat je toeslag betaalt op je brutopremie. Dit heet malus. De uiteindelijke premie is de nettopremie.

3.3 De zorgverzekering vergoed de kosten voor de huisarts, apotheek of ziekenhuis. Die verzekering is verplicht. Een nominale premie is een premie die in euro's is vastgesteld. Onder de 18 ben je meeverzekerd op de verzekering van je ouders.

Dit wil je ook lezen:

Een basisverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Een aanvullende verzekering vergoed de kosten die niet door de basisverzekering worden gedekt.

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid (belastingdienst) voor het betalen van de premie. Je kan dit alleen ontvangen als je geen hoog inkomen hebt.

Een inkomensafhankelijke premie is het percentage dat op je loon word ingehouden, je krijgt dit weer terug van je werkgever.

3.4 De woningmarkt bestaat uit alle vraag en aanbod van woningen. Als je een huis koopt of verkoopt kan een makelaar je helpen. Hij zoekt een geschikte koper of verkoper en onderhandelt de prijs. Je betaalt de makelaar voor zijn diensten.

De koop word vastgelegd in een voorlopig koopcontract waarin ontbindende voorwaarden kunnen staan zoals: 'Als de koper niet genoeg geld bij de bank kan lenen gaat de koop niet door.' Na ondertekening heeft de koper nog drie dagen bedenktijd waarin hij van de koop kan afzien.

Vereniging eigen huis komt op voor de belangen van woningbezitters.

Bij aankoop ben je niet meteen eigenaar. De notaris moet nog een transportakte opstellen. Zodra je dit ingeschreven staat bij het kadaster ben je eigenaar. In het kadaster worden alle ontroerende (huis, stuk grond, gebouw) zaken van Nederland vastgelegd.

De kosten koper (k.k.) Bestaat uit 6% overdrachtsbelasting, notariskosten, en kadasterkosten. Ze komen samen op ongeveer 10% van de koopprijs. De extra kosten zijn vaak bij de prijs van een nieuwbouwhuis inbegrepen, (vrij op naam: v.o.n.)

De meeste huurwoningen zijn eigendom van een woningcorporatie. Dit is een vereniging die woningen verhuurt, en onderhoudt. Je kan hiervoor alleen in aanmerking komen als je een laag inkomen hebt.

Als je dan nog te veel betaalt in verhouding tot je inkomen kun je huurtoeslag krijgen. Hiermee kun je een deel van de huur betalen. Dit kun je aanvragen bij de belastingdienst die ook de hoogte ervan vaststelt.

Als je het niet eens bent met de huurprijs van een huis kun je naar de huurcommissie gaan. Die zal bepalen of je de juiste hoogte huur betaalt. Zo niet dan moet de huurprijs verlaagd worden.

Dood breekt geen huur, alleen in bijzondere gevallen kan een verhuurder de huur beëindigen. Als de huurder het er niet mee eens is beslist de kantonrechter.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.