Hoofdstuk 1

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 211 woorden
  • 26 mei 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

HFST 1

Overdrachtsinkomens

Inkomens als werkloosheidsuitkering, kinderbijslag

Categoriale inkomstenverdeling

De verdeling van inkomens over winst, loon, pacht, huur, rente

Zakgeld

Geld dat je zonder tegenprestatie krijgt van je ouders of verzorgers en vrij mag besteden.

Productiefactoren

Factoren die productie mogelijk maken.

Arbeid

Het werk dat mensen verrichten

Kapitaal (kapitaalgoederen)

Machines, gebouwen, materialen. Alles dat gebruikt wordt om andere goederen te produceren.

Natuur

Alles wat niet door mensen is geproduceerd.

Ondernemerschap

Het combineren (coördineren) van de productiefactoren.

Loonquote

Loonquote =  × 100%

Het loon uitgedrukt in procenten van het totale primaire inkomen.

Overig-inkomensquote

O-i =

Geeft de beloning weer van de productiefactoren kapitaal, natuur, ondernemerschap  in procenten van het totale inkomen.

Circeldiagram

sectorhoek = aantal : totaal × 360°

Te maken door:

! Denk aan titel en legenda

Tabellen

Schematisch overzicht van gegevens over een bepaalde zaak.

Budgetlijn

Een lijn die het verband geeft tussen inkomen en vrije tijd.

Participatiegraad

Bvb: Hoeveel procent van de vrouwelijke bevolking een baan heeft.

Participatiegraad vrouwen:

 ×100%

Deelnemingspercentage.

Ondernemerschap

Winst

Arbeid

Loon

Natuur

Pacht

Kapitaal

Huur / rente

! Inkomen etc. ALTIJD eerst naar jaar en dan naar weken uitrekenen.

   Inkomen van maand naar jaar uitrekenen: … × 52/12

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.