Hoofdstuk 1

Beoordeling 0
Foto van Paula
  • Samenvatting door Paula
  • Klas onbekend | 211 woorden
  • 26 mei 2016
  • nog niet beoordeeld
  • Cijfer
  • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

HFST 1

OverdrachtsinkomensInkomens als werkloosheidsuitkering, kinderbijslagCategoriale inkomstenverdelingDe verdeling van inkomens over winst, loon, pacht, huur, renteZakgeldGeld dat je zonder tegenprestatie krijgt van je ouders of verzorgers en vrij mag besteden.ProductiefactorenFactoren die productie mogelijk maken.ArbeidHet werk dat mensen verrichtenKapitaal (kapitaalgoederen)Machines, gebouwen, materialen. Alles dat gebruikt wordt om andere goederen te produceren.NatuurAlles wat niet door mensen is geproduceerd.OndernemerschapHet combineren (coördineren) van de productiefactoren.Loonquote

Loonquote =  × 100%

Het loon uitgedrukt in procenten van het totale primaire inkomen.Overig-inkomensquote

O-i =

Geeft de beloning weer van de productiefactoren kapitaal, natuur, ondernemerschap  in procenten van het totale inkomen.Circeldiagram

sectorhoek = aantal : totaal × 360°Te maken door:

! Denk aan titel en legendaTabellenSchematisch overzicht van gegevens over een bepaalde zaak.BudgetlijnEen lijn die het verband geeft tussen inkomen en vrije tijd.ParticipatiegraadBvb: Hoeveel procent van de vrouwelijke bevolking een baan heeft.

Participatiegraad vrouwen:

 ×100%

Deelnemingspercentage.


OndernemerschapWinstArbeidLoonNatuurPachtKapitaalHuur / rente
! Inkomen etc. ALTIJD eerst naar jaar en dan naar weken uitrekenen.   Inkomen van maand naar jaar uitrekenen: … × 52/12
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Paula