H6

Beoordeling 3.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 341 woorden
  • 11 oktober 2016
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 3.3
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Eco H6

Paragraaf 1; Eigen of collectief belang?

Gevangenendilemma
• Speltheorie
• Geen contact/ afspraken met sancties
• Nash evenwicht     Keuze waarbij geen van beide spijt heeft
• Keus één gevolg voor keus ander
• Individueel/collectief belang
• Suboptimale uitkomst

Vb; Zondag open of niet
 Winst
 B1 openen want 110.000 > 100.000 en 80.000 > 70.000
 B2 openen want 110.000 > 100.000 en 80.000 > 70.000
 Suboptimale uitkomst (80.000 i.p.v. 100.000)

 Boekhandel 2
 Niet openen Openen
Boekhandel 1 Niet openen 100.000
100.000 70.000
110.000
 Openen 110.000
70.000 80.000
80.000


Individueel loopt niet samen met collectief

Individueel; eigen belang voorop
Collectief; belang allen mensen samen voorop


Paragraaf 2; Wel of niet samenwerken?

Positieve externe effecten
• Veel gebruik
• Tuin aanleggen voor iedereen toegankelijk
• Effect niet doorberekend aan iedere deelname

Negatieve externe effecten
• Nadelig effect voor anderen
• Geluidsoverlast omgeving vliegveld
• Aanpak      Subsidie
Wetten
Belastingen

Collectieve goederen
• Productie uit algemene middelen
• Burgers middelen door belasting
• Meeliftgedrag     Nut wel, niet meebetalen
Paragraaf 3; Vertrouwen bij onderhandelingen

Collectieve dwang
• Voorkomen regels ontduiken
• Collectieve dwang
• Sociale normen
• Contract

Samenwerkingsproblemen
• Zelfbinding   zelf aantal mogelijke opties beperken/ ongeacht keuze ander
• Verzonken kosten
• Cao     algemeen verbindend
• Centraal akkoord

Loonruimte
• APK + inflatie
• Onderhandelingsruimte hoeveel % loon omhoog


Paragraaf 4; Samenwerken in Europa

Europese Unie
• De Europese Raad
• De raad van de Europese Unie   ministers EU landen
Afhankelijk van onderwerp
• De Europese Commissie    bereidt besluiten RvEU voor + uitvoeren
• Het Europees Parlement
• Het Europese Hof van Justitie   recht van EU handhaven

Europese grondwet
• Verbetering besluitvorming EU
• Grote grensoverschrijdende problemen sneller aanpakken
• Landen zo zelfstandig mogelijk houden
• Burgers meer invloed op besluitvorming

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.