Crisis

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 705 woorden
 • 28 december 2014
 • 50 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
50 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

H1

 • Crisis slaat van de financiële sector, de banken en effectenbeurzen, over naar de reële economie.
 • De reële economie is dat deel van de economie waar het gaat om de productie van goederen en diensten.
 • Een hypothecaire lening is een lening met ontroerend goed als onderpand (meestal een huis). Als de lener na enige tijd geen rente- en aflossingsverplichtingen meer kan nakomen, kan de bank het huis verkopen om daaruit de achterstallige rentebetalingen te krijgen.
 •  Gevolgen van de financiële crisis op de reële economie:
 • Minder productie dus minder werkgelegenheid
 • Het consumentenvertrouwen nam af
 • De aandelenkoersen van banken gingen omlaag
 • De kredietcrisis had grote gevolgen voor de reële economie.
 • Door een dalend consumentenvertrouwen en dalende koopkracht nemen de bestedingen bij detailhandel af.
 • De koopkracht is hoeveel goederen en diensten je kan kopen van je inkomen.
 • Koopkracht en consumentenvertrouwen worden er niet beter op als er geen loonstijgingen meer zijn en mensen werkloos worden.
 • Goederen zijn stoffelijk want je kunt ze aanraken
 • Diensten zijn onstoffelijk want je kunt ze niet aanraken.
 • Goederen en diensten noemen we samen producten
 • De behoefte (wat je wilt hebben) zijn veel groter dan middelen (wat je kunt kopen)
 • Economen noemen de spanning die bestaat tussen de oneindige behoeften en beperkte middelen schaarste
 • Absolute schaarste is als er gebrek aan een goed is
 • Relatieve schaarste is als er een offer of inspanning moet worden geleverd om het goed te maken
 • Goederen waar geen schaarse middelen voor worden opgeofferd, noem je vrije goederen

H2

 • Als er door banken minder krediet gegeven word , dan dalen de bestedingen en neemt de werkloosheid toe
 • De waarde die ergens op staat in de nominale waarde
 • De waarde van het materiaal waar iets van gemaakt is noem je de intrinsieke waarde
 • De nominale waarde is groter dan de intrinsieke waarde
 • Als het vertrouwen in geld afneemt dan gaan mensen met een andere muntsoort betalen of in natura ruilen.
 • Door zeer grote prijsstijgingen,hyperinflatie kan het vertrouwen in geld verloren gaan
 • Munten en biljetten zijn chartaal geld
 • Giraal geld is geld dat op je bankrekening staat
 • Giraal geld is onstoffelijk geld omdat het niet tastbaar is
 • Geld heeft 3 functies:
  - Ruilmiddel
  - Rekenmiddel (geld word gebruikt om de waarde van goederen en diensten vast te stellen)
  - Spaarmiddel (je kunt het bewaren)
 • Arbeidsdeling is het verdelen van het arbeidsproces in afzonderlijke taken
 • Door arbeidsdeling en specialisatie stijgt de arbeidsproductiviteit en ontstaan er verschillende beroepen
 • De arbeidsproductiviteit is de productie per persoon per tijdseenheid
 • Een optimale verdeling is de beste verdeling binnen de gegeven mogelijkheden
 • Banken verzorgen het girale betalingsverkeer
 • Een hypothecaire lening is een langlopende lening met onroerend goed als onderpand
 • Bij kredietverlening vragen de banken rente van de leners
 • Bij sparen geven de banken rente aan de spaarders
 • Rente is de prijs van geld
 • Kredietverlening:
  De hoeveelheid geld in omloop noemen we de maatschappelijke geldhoeveelheid
 • Banken beïnvloeden de maatschappelijke geldhoeveelheid
 • Al klanten contant geld van hun rekening opnemen dalen de liquide middelen
 • De verhouding tussen liquide middelen en de rekening-couranttegoeden noemen we het liquiditeitspercentage
 • het liquiditeitspercentage van een bank: liquide middelen van een bank : rekening-couranttegoeden x 100%
 • Als banken extra liquide middelen krijgen stijgt het liquiditeitspercentage
 • De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen bezittingen en de schulden
 • Als bezittingen te laag zijn om schulden af te betalen kan een bank failliet gaan
 • Door massale opnames kan een bank niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en gaat failliet . Ook dalen de aandelenkoersen van banken

H3

 • Voor de productie van drinkwater zijn productiefactoren zoals natuur,kapitaal en arbeid nodig
 • Hoe meer vervuiling het rioolwater bevat, des te meer energie en geld kost het om het te zuiveren
 • Lage waterstanden hebben nadelige gevolgen voor de land- en tuinbouw en elektriciteitscentrales
 • Bij de productie van goederen is veel water nodig
 • De watervoetafdruk geeft aan hoeveel water is er nodig is voor huishoudelijk gebruik en voor de productie van alle producten die een mens koopt
 • De totale hoeveelheid water die nodig is om een land te voorzien van alle goederen en diensten is de watervoetafdruk van dat land
 • Via geïmporteerde producten maken Nederlands indirect gebruik van buitenlandse waterbronnen
 • Watertekorten kunnen de economische ontwikkeling van een land ernstig belemmeren

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.