Het zenuwstelsel
Noem 5 zintuigen: Reuk, Zicht, Gehoor, Tast, Smaak
hoe werkt een prikkel Prikkel, Receptor, Actiepotentialen in Zenuwstelsel, Effector (PRAZE)
Zintuigcellen zijn gevoelig voor verschillende prikkels--> Mechanisch, vervorming door druk, uitrekking of geluid
waarin kun je ze onderscheiden Chemisch, reuk en smaak, of suiker en zuurstof in het bloed
Elektromagnetisch, licht maar kan ook UV of IR zijn
Temperatuurverschillen, in en uitwendig
Pijn door overmatige prikkeling van zenuw of chemische stoffen bij ontsteking
groepje zintuigcellen, waar ligt lichtreceptor/mechanoreceptor Licht bijvoorbeeld op het netvlies, mechano bijvoorbeeld in oorschelp of gehoororgaan
voor hoeveel prikkels is elk type zintuigcel gevoelig 1 type
hoe heet de minimumsterkte van de prikkel Prikkeldrempel
wat is adaptatie Wanneer een prikkel aan houd word er op den duur geen signaal meer doorgegeven waardoor je scherp blijft op veranderingen in je omgeving, dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij reuk
noem 2 typen ogen Samengesteld oog, Cameraoog
beschrijf de bouw van het oog BINAS
hoe heten de zintuigcellen op het netvlies en wat doen ze Staafjes en kegeltjes, de staafjes zorgen voor het waarnemen van de lichtintensiteit, en de kegeltjes voor de waarneming van kleuren
wat is het nut van wenkbrauwen, oogleden, wimpers, traankliertjes Deze zorgen ervoor dat het oog bescherm en verzorgd/vochtig gehouden word
hoe kun je scherpstellen/richten De ooglens zit vast met lensbandjes aan de accommodatiespier,wanneer deze aanspant word de lens bol en wanneer deze ontspant dan wordt hij vlakker.
hoe pas je je aan licht en donker aan De iris zorgt voor de grootte van de pupil, als het donker is trekt de iris terug waardoor er meer licht naar binnen kan in het oog, wanneer er fel licht is wordt de pupil klein waardoor er minder licht naar binnen kan
het netvlies is door de oogzenuw met de hersenen verbonden--> De buitenste laag ,een laag zintuigcellen die tegen het melanine aanliggen
bestaat uit 3 lagen--> benoem ze eb beschrijf de werking De 2e laag ,een laag schakelcellen waarmee de zintuigcellen zijn verbonden
De binnenste laag,de sensorische zenuwcellen die verbonden zijn met de schakelcellen
Het licht moet dus eerst 2 lagen passeren voorden deze de receptoren kan prikkelen.
hoe heet de lichtgevoelige stof in de staafjes Rhodopsine
welke vitamine is belangrijk bij Vitamine A
wat gebeurt er wanneer er een tekort is aan deze vitamine Dan kan je niet goed zien, en kan nacht blindheid optreden wat ervoor zorgt dat je minder ziet bij schemerdonker
welke 3 kleurstoffen zitten in de kegeltjes Ook retinal maar verschillende eiwitten.
hoe ontstaan de verschillen in kleuren Doordat de kegeltjes worden geprikkeld door verschillende golflengten licht, en dit word gemixt
is de prikkeldrempel van kegeltjes hoog of laag Hoog
wat betekend dat Dat er veel licht nodig is voordat er een signaal wordt doorgegeven.
wat zit er in de gele vlek Veel kegeltjes
lichtreceptoren staan in verbinding met schakelcellen(zenuwcel)
--> geven info door aan andere zenuwcellen, hoe heten die
zijn er meer lichtreceptoren of sensorische zenuwcellen Lichtreceptoren
wat is de blinde vlek Het punt waar de oogzenuw her oog verlaat en naar de hersenen gaat
zien=voortdurende integratie van info+ ervaringsfeiten
wat is het fixatiepunt Het punt waarop je je blik richt
waarom is voor sommige dieren afstand schatten moeilijk Omdat zij maar voor een klein deel van het gezichtsveld een stereoscopisch beeld hebben
zenuwstelsels
op welke manieren kunnen cellen met elkaar communiceren
korte afstand 1. Direct celcontact
2. Plaatselijke boodschapperstoffen
lange afstand 1. Hormonen
2. Via zenuwcellen
wat is een neurotransmitter Boodschapstoffen om over de synapsspleet te komen
Beschrijf het zenuwstelsel bij een ongewerveld dier. Korte verspreide verbindingen (uitlopers van zenuwcellen)
wat is een ganglia? Een ophoping van zenuwcellen bijvoorbeeld bij wormen
hoe ontwikkeld het zenuwstelsel bij gewervelde dieren Vergelijk baar met een ganglia, namelijk centraal in de vorm van bijvoorbeeld een ruggengraat
wat doet het limbisch systeem Emoties regelen
om het limbisch systeem zit de hersenschors welke Zintuiglijke informatie
informatie wordt hier verwerkt
welke spieren worden aangestuurd door de hersenschors ??????????????
hersenschors stelt impulsen bij vanuit het limbisch systeem Als je een film kijkt dan hoef je niet als het eng is weg te rennen dit bepaald je verstand.
noem een voorbeeld
welke 2 gebieden van de hersenschors zijn 1. Spraak
bij de mens extra sterk ontwikkeld 2. Taalherkenning
indeling zenuwstelselnaar de plaats in het lichaam word 1. Centraal
dit ingedeeld  benoem 2. Perifeer
Wat is het autonome zenuwstelsel het deel dat niet werkt onder invloed van wil, zoals hartslag
Onderverdeling zenuwstelsel naar functie wat is willekeurig W wat je zelf wilt
Wat is onwellekeurig, geef een voorbeeld van beide O wat automatisch gaat, autonoom
Wat is de grensstreng een rij zenuwknopen, links en rechts van het ruggenmerg
Wat zijn sympathische zenuwen als je gaat bewegen gaat je spijsvertering trager, en je hart sneller en krijg je meer suiker in je bloed
Wat zijn parasympathische zenuwen als je rust gaat alles trager, en komen er meer sappen voor je zpijsvertering die ook weer actiever wordt
Zenuwcellen hebben verschillende vormen, maar wel een gespecialiseerd, geleiden als enige elektrische signalen
paar dezelfde kenmerken noem ze
afhankelijk van de functie worden 4 soorten zenuwcellen 1. Sensorische zenuwcel vangen zintuiglijke prikkels op
(of neuronen) onderscheiden benoem ze en wat is de functie 2. Schakelcel verbinden de zenuwcellen
3. Motorische zenuwcel naar een spier
4. Secretorische zenuwcel naar een klier
Waaruit bestaat het centraal zenuwstelsel, en hoe goed is het Heel goed, want om de hersenen zit een stevig bot, en ook om de ruggengraat
beschermd
hoeveel vliezen zitten tussen schedelbotten en de hersenen, 1. Hersenvlies met veel bloedvaten
en benoem iets specifieks per vlies 2. Vocht
3. Een hard vlies
met welke apparaten kunnen hersenen worden bestudeerd MRI, PET
wat is zo bijzonder aan de bouw van bloedvaten in het Er gaan alleen glucose, zuurstof en aminozuren doorheen, dit is om de hersenen te beschermen.
binnenste hersenvlies, en waarom is dit
wat gebeurt er als de bloedstroom naar de hersenen stopt kort Bewusteloosheid
lang Ernstige schade
waar liggen de grote hersenen Over de andere heen in het midden van de voor tot de achterkant
als je een hersendoorsnee bekijkt welke kleur heeft de Grijs
hersenschors
wat is wit Merg door de myelinescheden
bij welke dieren is de buitenste laag (de hersenschors) Zoogdieren
een heel groot oppervlak
hoeveel zenuwcellen bevatten je hersenen bij je geboorte Honderd miljard, word 400 miljard
wanaf wanneer vanaf wanneer in de zwangerschap ontstaan Tussen de 7e en de 18e week
de cellen van de schors
wat doen de kleine hersenen Zorgen voor de controle over de spieren.
wat doet de hersenstam Veel reflexen en het zorgen voor o.a. bloeddruk ook verbind het de hersenhelften aan elkaar.
wat gebeurt er in her verlengde merg Hier kruisen de neuronen van lichaamshelft
waar ligt het ruggenmerg, wat is de functie In je rug, het zorgt ervoor dat de zenuwuitlopers veilig de hersenen kunnen bereiken
waar liggen de cellichamen van de motorische cellen ?????????
waarom is buitenste ruggenmerg wit en de binnenste Hier zitten geen myelinescheden om de uitlopers
laag grijs
waarvoor is het ruggenmerg belangrijk Voor informatietransport in het lichaam
hersenen+ruggenmerg zorgen voor coördinatie ven veel
lichaamsfuncties, soms min of meer zelfstandigreflex
wat is een reflex Een reactie waar je niet over na denkt maar die gebeurt ter bescherming
waaruit bestaat de reflexboog Om ervoor te zorgen dat de schade van iets zo klein mogelijk blijft
noem voorbeelden van reflexen Het wegduiken door een knal
lopen reflexen van het hoofd wel of niet via her ruggenmerg Via het ruggenmerg
zo nee hoe dan
Spieren
Bewegingen van dieren kunnen op 3 manieren ontstaan 1. Eencellige kunnen bewegen met de hele cel dat heet amoeboïde beweging
2. Alleen op het oppervlak met kleine trilharen te bewegen
3. Zoals wij met grote samentrekkende eenheden en hefbomen
In ons lichaam zitten 3 typen spieren 1. Skelet spieren
2. Hartspier
3. Gladde spieren
Wat zijn de dwarsgestreepte spieren: Hartspieren en skeletspieren
Wat is een spierbundel: een verzameling spiervezels, dit zijn samengesmolten spiercellen
Wat zit er aan het eind van een spier, waaraan zit dat vast: een pees, deze zit cast aan bot of huid
Wat zijn fibrillen ; de dingen die samen kunnen trekken in de spier, ze bestaan uit o.a. eiwitten
Hoe werkt een spier: de fibrillen trekken allemaal samen waardoor de spier korter en dikker wordt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.