Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Mexico en de VS

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1029 woorden
  • 26 juni 2016
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Het grensgebied tussen Mexico en de VS:
Illegalen overschrijding van Mexicanen richting de verenigde staten.   Wat is globalisering?
Globalisering is een proces waarbij gebieden in de wereld steeds meer met elkaar verweven raken.
De wereld is een netwerk van onderling samenhangende gebieden geworden.   Doordat er steeds grote hoeveelheden goederen, mensen, geld etc. dagelijks van het ene gebied naar het andere gebied stroomt spreken we hier over ruimtelijke interactie.   Drie Voorwaarden:
1. dat de gebieden elkaar aanvullen (complementeren);

2. de afstand tussen de gebieden mag niet te groot zijn (overbrugbaarheid);
3. er moeten geen andere mogelijkheden dichtbij zijn (geen tussenliggende mogelijkheden).   Twee belangrijke aardrijkskunde vragen zijn waar komt iets voor? En waarom is het daar?
Verklaring zoek je in interne factoren en externe factoren.  
People on the move (paragraaf 1)
Waarom migreren Mexicanen naar de VS?
Omdat er grote verschillen zijn tussen Mexico en de VS. De grens heet het tortilla gordijn.
Verschillen:
• hoog ontwikkeld land versus minder ontwikkeld land;
• verschil in bevolkingstoename Mexico hoger;
• verschil tussen geboorte en sterftecijfers (de landen zitten in een andere fase van de demografische transitie).   Illegale migratie.
In periode van economische teruggang in VS zijn de Mexicanen concurrente van de werkzoekende Amerikanen daardoor, zijn de immigratieregels in de VS aangescherpt.   Doordat de landen verweven zijn met elkaar is een vrijhandel akkoord gesloten: NAFTA (North American Free Trade Association).  
Van werkelijkheid naar een migratiemodel (paragraaf 2)

Twee soorten migratiestromen:
1. Vraaggestuurde (in verband met arbeidstekort in rijk land);
2. Aanbodsgestuurde (uit arm land op eigen risico naar een rijk land);   Bij een aanbodsgestuurde zijn vier fasen te doorlopen:
1. Tijdelijke migratie van jonge arbeidskrachten;
2. Verblijfsduur wordt verlengd en sociaal netwerk wordt opgebouwd;
3. Gezinshereniging en huwelijk
4. De permanente vestiging (dan krijg je de legale status)  
De oorzaken van migratie:
De aantrekkingsfactoren en de afstotingsfactoren. (clip 3 bron 11 schema)    
Ontwikkeling van Noord-Mexico (paragraaf 3)
Noord-Mexico: een gebied is de periferie:
California, New Mexico en Texas zijn vanaf 1850 afgestaan aan de VS.
Nu is er immigratie van veel Mexicanen, en ze spreken dan ook wel reconquista (herovering).
Het zuidwesten wordt dan ook wel Mexamerica genoemd.
Om de immigratie van Mexicanen naar Amerika (VS) tegen te gaan, is een ontwikkelingsprogramma opgezet voor de industrie dit is een tussenliggende mogelijkheid dat migratie voorkomt.   De Maquiladoras als motor van de veranderingen:

In 1964 werd het braceroverdrag opgezegd. Volgens dat verdrag mochten Mexicaanse seizoensarbeiders seizoenswerk doen in Amerika (VS), dus het gevolg is dat er grote werkloosheid en armoede ontstaat. Om het probleem op te lossen werd het PIF-programma (programa de industrialización de la Frontera), dit zijn buitenlandse investeerders en -bedrijven (=Maquiladoras) die arbeidsintensieve werkzaamheden verrichten zoals assemblagebedrijven en confectiebedrijven.   De werkwijze is:
• Importeren halffabricaten belastingvrij;
• Maken daarvan eindproducten;
• Die gaan vervolgens weer terug naar de VS.
Voordeel voor Mexico: veel werkgelegenheid   Het succes van Maquiladoras is te danken aan:
1. Belastingvoordeel;
2. Lage lonen;
3. Veel laaggeschoolde arbeidskrachten;
4. Vlak bij de VS.   De Maquiladoras verschuiven en veranderen
De bedrijven verschuiven ook naar het zuiden, dat heeft twee factoren:
1. De vraag naar arbeid in de grensstreek wordt groter dan het aanbod
2. De lonen in het binnenland liggen lager dan in de grensstreek   Door de verschuiving treden ook veranderingen op:
1. De arbeidsintensieve bedrijven kiezen voor het binnenland;
2. Er is een niveau verhoging dus hogere scholing niveaus van arbeiders stijgt en kunnen er dus hogere lonen worden betaald;

3. Er ontstaat grote verscheidenheid aan bedrijven;
4. Aanvankelijk werkten er meer jonge vrouwen daar in de industrie. Door de niveau verhoging groeit het aantal mannelijke werknemers;
5. Aanvankelijk waren het vooral Amerikaanse bedrijven die zich daar vestigden, maar geleidelijk kwamen er bedrijven uit andere landen zoals Japan, Nederland en Frankrijk. Ook werd er meer geïnvesteerd door Mexico zelf, hierdoor kwamen er joint ventures (dit is een samenwerkingsverband tussen twee bedrijven).   Waardoor komt dit nou eigenlijk?
Dat heeft te maken met dat er gebieden in de wereld steeds meer met elkaar verweven raken en dat is dus Globalisering.    
Van de werkelijkheid naar een industrialisatiemodel (paragraaf 4)
Ruilvoetverslechtering: een kwaal van ontwikkelingslanden
Door de ontdekking van Amerika kwam er kolonisatie in Mexico en de rest van Amerika, de Spanjaarden waren vooral gericht op zilver en goud. Hierdoor kwam er Centrum-periferiestructuur. Hier is de periferie (Latijns – Amerika) waren ondergeschikt van het centrum (Spanje). Door de Industriële Revolutie in de centrum gebieden van de wereld kwam er een internationale taakverdeling. De periferie leverde grondstoffen en agrarische producten en het centrum exporteerde tegen heel hoge kosten machines, kleding en televisies. Hierdoor kwam er ruilvoetverslechtering bij de import en export. Hierdoor ging de periferie zijn eigen industrie opbouwen.   Importvervangende of exportgeoriënteerde industrie?   1. Het model van de importvervangende industrialisatie
Hierbij werden landen minder afhankelijk van het buitenland en konden ze eigen producten gebruiken voor het produceren van producten. De staat zorgde voor bescherming voor deze industrie en legde heffingen op het gebruiken van buitenlandse producten. De benodigde producten (kapitaalgoederen (machines en kleurstoffen bijvoorbeeld)) werden ook van de basisindustrie zelf gemaakt. Dit proces nomen ze backward linkage. Hierdoor ontwikkelde de hele industrie en maakte het land meer winst. Toch moest het naar het buitenland en hier waren hoge heffingen voor dus moest de kwaliteit omlaag, hierdoor kwamen er hoge prijzen en lage kwaliteiten.   2. Het model van de exportgeoriënteerde industrialisatie
De opbouw van industrie gericht op productie voor export is een totaal andere weg, wereldhandel die de export niet in de weg staat is hierbij nodig. Dit is de maquiladoras. Het land zorgt hiervoor dat men belastingvrije zones en vrijeproductiezones in te richten, hierdoor kwam er grote ontwikkeling in de grenszone tussen Mexico en de VS. Doordat het zo gunstig was kwam er zo een hoge ontwikkeling dat men begon met het maken van hogere lonen producten met een hogere toegevoegde waarde. De Mexicaanse grenszone is het begrip productieketen. Een productieketen omvat alle stappen voor het maken van een grondstof naar een product, of een dienst dat aan de consument wordt verkocht. De VS verplaatsen hun arbeidsintensieve productieonderdelen naar Mexico waar de lonen laag zijn. Maar de locatie veranderen geeft weinig voordelen omdat er daar ook andere activiteiten sterk veranderen.    

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.