Hoofdstuk 5 paragraaf 1,2 & 3

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 551 woorden
  • 4 januari 2015
  • 2 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.5
  • 2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Aardrijkskunde samenvatting hoofdstuk 55.1A. Voor de toekomst moeten we nagaan hoeveel ruimte we nodig hebben. Dat hangt van heel veel dingen af (migratie, geboorteoverschot)Scenario: een beld van een toekomstige ontwikkeling.B. Het VROM(Volkshuisvesting, Ruimelijke Ordening en Milieubeheer)Bedenkt de toekomstige inrichting van Nederland.Nota Ruimtelijke Ordening: een plan van VROM voor de gewenste inrichting van ruimte.Het VROM houdt rekening met de volgende zes eisen:Ruimtelijke afwisseling: verschil tussen stad en omliggendelandschap. Het platteland wordt volgebouwd met woonwijken.Culturele afwisseling: ruimte voor activiteiten. Afbraak vanhistorische gebouwen.Zinvol voor economie en samenleving: werk, wonen en wegennetsluiten op elkaar aan. Bedrijven zijn slecht bereikbaar.Sociale rechtvaardigheid: rijk/arm, jong/oud vinden hunplaats. Rijke mensen verhuizen naar het platteland, stedenverarmen.Duurzaamheid: milieuproblemen voorkomen/verminderen.Natuurgebieden verdwijnen.Aantrekkelijkheid: mooi ontworpen gebouwen en landschappen.Saaie gebouwen waar mensen zich niet thuis voelen.

 5.2A. rollen die Nederland spelen in de wereld:   - Aandeel in de wereldhandel: een deel bestaat uit            landbouwproduchten.   - Vervoer: Rotterdam en Schiphol zijn Mainports(een  toegangspoort tot een werelddeel) Rotterdam is een doorvervoerhavenDoorvervoer: goederen worden van het ene naar het andere land vervoerd over het grondgebied van een derde land zoals Rotterdam     - Hoofdkantoren van bedrijven: zoals Shell en Phillips.Multinational: onderneming met vestigingen in minstens zes andere landen.B. de motor van een land is het gebied met de grootste economische kracht. Werkgelegenheid, opleiding.De randstad breidt zich steeds verder uit naar andere regio’s.C. Nederland is lid van de EU(Europese Unie). Een deel van Nederland ligt in het Economische Kerngebied van Europa. Maar..- Landbouw concurrentie: Frankrijk en Polen. Want daar is ruimte voorgraan en aardappelen.- Goed vervoer bij de mainports: Nederland moet aansluiting houden op vernieuwingen. Als de bereikbaarheid van Rotterdam afneemt, kunnen andere haven de positie bedreigen.- Goede internationale naam: hoofdkantoren zoeken landen met een goede naam. (aantrekkelijke woonomgeving, goed personeel) London, Parijs en Berlijn zijn belangrijke concurrenten.

5.3A.-Zonering: ruimte moet worden verdeeld in deelgebieden of zones.Er zijn drie zoneszone waarin steden mogen groeien.

zone waar waardevolle landschappen geschermd worden.

zone daartussen in.-De compacte stad spreidt zich door inbreiden en intensief ruimtegebruik niet meer als olievlek over de omgeving.Inbreiden: het bouwen op terrein die in de stad liggen. Bedrijventerreinen.Intensief ruimtegebruik: steden proberen bebouwde oppervlaktes meer dan één keer te gebruiken. Parkeerruimtes onder woningen.B. stedelijk netwerk: bestaat uit meerdere steden, agglomeraties en stedelijke zones die met elkaar verbonden zijn.De steden in een stedelijk netwerk zorgen samen voor een goede inrichting. Woon- en werkgebieden, mooie landschappen.De steden moeten aantrekkelijk zijn voor jong en oud, rijk en arm. In Nederland zijn er zes stedelijke steden met een (inter)nationale betekenis. Zoals Groningen-Assen, Twente.C. metropool: een wereldstad met miljoenen inwoners die alle stedelijke functies heeft: bestuur, handel, onderwijs, cultuur, industrie, hoofdkantoren.Amsterdam is sterk op gebied van cultuur en luchtvaart, Den Haag op bestuur, Rotterdam op watervaart en financieel gebied en Utrecht is sterk op onderwijs en congres gebied.Dit is een Deltametropool: steden die samen een metropool zouden vormen. Om het deltametropool sterk te houden moet het vervoer worden verbeterd. Investeren in files


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.