Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Hoofdstuk 5 Draagkracht

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 931 woorden
  • 16 juni 2015
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie

Paragraaf 2
Waarom worden de tropische oerwouden ook wel ‘de longen van de aarde’ genoemd?

Omdat hier veel assimilatie plaatsvindt.
Planten nemen onder invloed van zonlicht koolzuurgas op uit de lucht en maken daar koolstof en zuurstof van.

Natuurlijke kringlopen:
Er zijn verschillende soorten: kringlopen voor temperatuur, licht en water.
De mens verstoort de kringlopen en soms kunnen de kringlopen niet meer herstellen.

De natuurlijke kringlopen kunnen in de war blijven raken door:

1) Milieuaantasting  
De natuurlijke leefomgeving van planten en dieren verdwijnt.   Biodiversiteit neemt af en genenbanken om genetische erosie tegen te   gaan.

2) Milieu-uitputting                                                                                                  De voorraden in de natuur nemen af.                                                       Kringlopen begeven het.

3) Milieuvervuiling                                                                                                     Toevoegen van stoffen in kringlopen die er niet thuishoren.     Bijvoorbeeld olielozingen of uitlaatgassen.

Ecologische voetafdruk:
Kun je mee na gaan wie de aarde het meest belast
Rijke mensen hebben een grotere voetafdruk dan armere mensen

Afwenteling:
Een milieuprobleem doorschuiven op een ander gebied of een andere generatie zodat je er hier (of nu) geen last van hebt
Bijvoorbeeld chemisch afval naar India of bomen kappen

 

Paragraaf 3Waarom is er in veel gebieden een watertekort?

1) Er is op aarde maar heel weinig drinkbaar water.
2) Water is niet gelijk over de aarde verdeelt (droge gebieden te weinig).
3) In sommige gebieden gaan veel mensen te royaal of verkeerd met water om.

Foute manier irrigatie dan…

- Je kunt capillaire werking opstarten.
- Grondwater komt tegen de zwaartekracht in omhoog, bij het oppervlak verdampt het.
- Zit ook zout bij dat niet verdampt en dus verzilting

Watervervuiling:
- Bedrijven, lozen gevaarlijke stoffen in de kringloop van het water
- Mensen, rioolwater wordt in oppervlaktewater geloosd.

Waarom zijn er wereldwijd veel hongersnoden:
1) In westerse landen hebben de kringlopen van nature een grote draagkracht.
2) In westerse landen zijn de landbouwmethodes zijn verbeterd (overschotten)
3) 
westerse landen kennen een geringe bevolkingsgroei
4) westerse landen verkopen de opbrengsten aan andere gebieden

Verbeterde infrastructuur:
- Hierdoor kan voedsel en water gemakkelijk van arme landen naar rijke landen.
- Daarom zijn de voedselprijzen in arme landen zo hoog

 

Paragraaf 4 Gat in de ozonlaag:

- Boven de Noord- en Zuidpool slijtplekken, veroorzaakt door cfk’s.
- Herstelt de laatste jaren door het verbod van cfk’s

Natuurlijke broeikaseffect:
1) De zonnestralen verwarmen het aardoppervlak.
2) Deze warmte wordt weer teruggekaatst en verwarmt dus de lucht
3) Een deel gaat naar het heelal
4) Het overige deel wordt tegengehouden door wolken en gassen (co2)

Versterkte broeikaseffect:
- Bij verbranding van steenkool, aardgas en aardolie komt veel CO2 vrij.
- Hierdoor wordt het dus warmer en gevaarlijker.

Gevolg versterkte broeikaseffect:
- Poolijs smelt en de zeespiegel stijgt.

De rol van de atmosfeer:
1) Bescherming tegen schadelijke UV-straling
2) Vasthouden van warmte

Op 3 niveaus milieuproblemen:
1) Lokaal niveau: een milieuprobleem op een klein gebied (wijk)
2) Regionaal niveau: een milieuprobleem in een geheel gebied (grote rivier)
3) Mondiaal niveau: een milieuprobleem in de hele wereld (versterkte broeikaseffect)

 

Paragraaf 7Waarom is Nederland zo welvarend:

- Niet alleen de Nederlandse ruimte, ook de gebruikte ruimte in het buitenland.
- We kopen als het ware de draagkracht van andere gebieden erbij.
- Denk aan het verbouw van biobrandstoffen, invoer van veevoer etc.
- Onze ecologische voetafdruk is veel groter dan waar we eigenlijk recht op hebben.

Waardoor is in Nederland het milieu belast omdat:
- Omdat Nederland dichtbevolkt is.
- Omdat de inwoners veel produceren en consumeren.
- Nederland importeert veel en door het afval daarvan raakt ons ecosysteem overbelast.

Verkeerde stoffen in de lucht:
- Uitlaatgassen, van auto’s
- Smog,  zitten naast verkeerde stoffen ook fijne stofdeeltjes (ultrafijn stof)
- Ultrafijn stof, kan zo diep tot je bloed doordringen

Bio-industrie:
Veel dieren worden op een klein oppervlak gehouden en zo snel mogelijk vetgemest.
- Het voedsel van deze dieren komt voor een groot deel ui Zuid-Amerikaanse landen.
- Die dieren produceren 100 miljoen ton mest per jaar
- Dat mest wordt uitgereden door boeren en hierdoor vermesting

Duurzame maatregelen:
1) Recyclen
2) Groene stroom
3) Vertical farming
4) Consuminderen

Gevolg: Onze ecologische voetafdruk wordt kleiner en de draagkracht wordt minder belast.

1) Recyclen:
- Producten worden gebruikt en opnieuw aangemaakt
- De grondstoffen raken minder snel op
- Minder energie en dus minder afval

2) Groene stroom:
- Elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van de zon, de wind of waterkracht
- Kan nog niet genoeg energie opwekken

3) Vertical farming:
- Er wordt met de landbouw de lucht ingegaan
- Hoge gebouwen met verschillende etages, waardoor men winst en duurzamer kan produceren.

4) Consuminderen:
- Minder consumeren; genoegen nemen met minder welvaart
- Niet zo populair bij mensen

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Online oplichting

Tips en trucs om geen slachtoffer te worden van online oplichting

4) Consuminderen:
- Minder consumeren; genoegen nemen met minder welvaart
- Niet zo populair bij mensen

Drie energiebronnen:
* Aardolie = benzine en kerosine  
* Aardgas = elektriciteit
* Steenkool = elektriciteit
- Deze energiebronnen vervuilen en raken op lange termijn uitgeput

Kernenergie:
- Het kernafval zendt nog erg lang giftige radioactieve straling uit.
- Je moet het veilig opbergen zodat het niet in de kringlopen komt.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.