Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Hoofdstuk 4.1

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 389 woorden
  • 24 mei 2013
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Nederland is heel speciaal want het ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Zonder dijken zou Nederland voor een groot deel onder water liggen. Deze paragraaf gaat over het terug dringen van het zeewater met behulp van landaanwinning.

De dreiging van water.

Zonder dijken en duinen komen de gebieden die aan zee liggen onder water te staan. Daar ligt bijna al het land beneden de zeespiegel en ook in het binneneland dreigt gevaar, bijvoorbeeld als de dijken langs de grote rivieren het begeven.

Bescherming.

In het lage Nederland moeten de inwoners zich beschermen tegen water. Vroeger gingen de mensen allemaal dicht bij elkaar op een hoog stuk grond wonen. Al 500 v.chr is 'de bouw' begonnen en zijn mensen terpen gaan bouwen. Een terp is een kunstmatige heuvel. Dat wil zeggen dat de heuvel zelf is opgehoogd met grong en afval. Je ving terpen vooral in het noorden maar ook langs grote rivieren.Vanaf 1100 worden de dijken gebouwd met de bedoeling om water af te weren, ze verbinden terpen met elkaar en zo ontstaan er polders een door dijken omringd gebied waarbinnen de waterstand beheerst kan worden. Dat betekent dat je overtollig water kunt lozen door middel van sluisjes, windmolens en gemalen.Gemalen zijn sterke pompen die het water wegmalen. Dijken en polders liggen langs de kust en langs grote rivieren.Het overtollige water word soms tijdelijk opgeslagen in de aangrenzende sloten, kanalen en plassen in de polder. zo'n tijdelijke opslaggebied heet een boezem.

Land winnen.

vanaf 1200 hebben we de zee aangevallen en zijn we land gaan winnen. Daar zijn 2 manieren voor.

manier 01 : Langs de zeekus lagen dijken. Het gebied aan de zeekant kwam bij de storm en het vloed onder water te staan.Telkens liet de zee een laagje slib op het land liggen en langzaam maar zeker kwam het land hoger te liggen. Op een gegeven moment lukte het de zee zelfs deze buitendijkse gronden (kwelders)niet meer te overstromen.Dan werd de zeedijke een stukje verlegd en was er een stuk land op zee gewonnen. Deze manier heet opslibbing of indijking.

manier 02 : Na het uitvinden van de windwatermolen in de zestiende eeuw werden grote, diepe watervlaktes drooggemalen.Die drooggelegde plassen en meren heten droogmakerijen. Een droogmakerij heeft een dubbele dijk waartussen een ringvaart ligt. De meeste droogmakerijen liggen diep, tot wel 5 meter onder de zeespiegel.

REACTIES

E.

E.

Wow relaxt man greets jezelf loollie

10 jaar geleden

E.

E.

gode samenvatting alleen bs 8 moet bs 7 zijn

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.