Hoofdstuk 3: Briclanden

Beoordeling 6.4
Foto van Astrid
  • Samenvatting door Astrid
  • 3e klas havo | 1509 woorden
  • 9 september 2014
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 3 BRIC-landen
§1 Brazilië
A Waardoor groeit de welvaart?
Landen waarin de welvaart snel toeneemt, veel inwoners, een deel van die werkt in de landbouw of fabriek. De BRIC-landen zijn: Brazilië, Rusland, India en China. Alle mensen die kunnen werken zij vormen de arbeidsmarkt. India + China = lage lonen aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven producten goedkoop naar Nederland per schip.
Meer werk welvaart neemt toe BRIC loon levensmiddelen kopen zorgt voor de afzetmarkt: de mensen die een product kunnen kopen daardoor wordt de Chinese en Indiase afzetmarkt groter. De internationale handel kan alleen goed functioneren met open grenzen dat houd in; weinig regels aan de grens van een land en een stabiele regering. Als dit zo is zorgt dit voor meer contacten tussen land, bedrijven en mensen deze veranderingen worden ook wel globalisering: handel tussen landen, bedrijven en mensen genoemd.
B Waarom is Brazilië een BRIC-land?
De Braziliaanse regering wil de mensen voldoende voedsel geven en wil daarom de landbouwproductie vergroten, ze kappen delen van het oerwoud, het Amazonegebied, hier zijn zeer grote landbouwbedrijven ontstaan, fazenda’s: groot landbouwbedrijf in Brazilië. De landbouwproductie steeg ook door de Groene Revolutie; periode van vernieuwing in de landbouw waardoor de opbrengst van de grond sterk toe neemt. Brazilië is de grootste producent in: koffie, sinaasappelsap, rundvlees & soja. De producten zijn niet alleen voor de eigen bevolking maar ook voor naar het buitenland.
Brazilië: rijk aan delfstoffen, aardolie
Amazonegebied: ijzererts, tin, koper, goud.
Om de winst aan landbouwproducten groter te maken wordt op veel plaatsen de infrastructuur verbeterd waardoor de oogst snel naar klanten kan worden gebracht.
C Waar kan er in Brazilië verbeteren?
Producten gaan het land uit zonder bewerkt te worden
Oplossing: Wel bewerken, zorgt voor een hogere prijs (meer winst) en dat zorgt weer voor meer werkgelegenheid en de armoede neemt af.
Grote werkongelegenheid, voorbeeld: mensen in de regering – veel geld
Arme mensen in krottenwijken – weinig geld.
Arme mensen proberen geld te verdienen in de informele sector door baantjes te verzinnen zoals water verkoper. Dit is omdat er te weinig werk is in hun land.
§2 Rusland
A Wat veranderde er na 1990
Tot 1990 Rusland + 14 andere landen Sovjet-Unie
Kenmerken v.d. Sovjet-Unie:
-Machtig
-Veel invloed
-Niet democratisch
-Eén politieke partij toegestaan; de communistische partij
- Leiders bepalen de hoogte van de lonen, prijs v.d. artikelen, aantal goederen dat in fabrieken gemaakt moest worden in 1 jaar, de grond+ de gebouwen waren bovendien van de regering, dit alles werd de planeconomie genoemd. Dit werd in 1990 afgeschaft, toen kwamen er 15 zelfstandige landen die elk een vrije markt economie kregen.
Staatsbedrijven werden verkocht ze werden nu geprivatiseerd: als staatsbedrijven een andere eigenaar krijgen.
Voordelen: mensen kunnen zelf een bedrijf beginnen, verschillende merken, verschillende prijzen, planeconomie had iedereen werk.
Nadelen: bedrijven met te dure producten gaan failliet, werkloosheid steeg, koopkracht daalde, geboortecijfer omlaag, sterftecijfer omhoog, Russen verhuizen naar buurlanden zoals Oekraïne en Estland.
B Hoe kan Rusland rijker worden?
Rusland   Belangrijk

Veel delfstoffen

Maken veel winst met de uitvoer van olie & gas.

Het Oosten, Rusland en de Noordelijke IJszee bevatten veel olie en gas, maar het is te duur om te winnen en dunbevolkt en ontoegankelijk.
In het permafrostgebied moeten alle pijpleiding en gebouwen op palen rusten, anders kan namelijk de warmte van de gebouwen en pijpleidingen het ijs laten smelten en daardoor verzakken de huizen en gaan de pijpleidingen kapot.
C Waar om is het moeilijk om met Rusland samen te werken?
Voordelen: delfstoffen
Nadelen: wetten & regels veranderen regelmatig; waardoor je regels kan overtreden die eerst niet bestonden.
-De gasexport naar Oekraïne heeft Rusland weleens gestopt vanwege achterstallige betalen.
-Geprivatiseerde bedrijven worden weer staatsbedrijven voor meer macht, het bestuur hiervan is vaak in handen van ministers of hun familieleden daardoor is de kans op corruptie groot, en ze oefenen druk uit op de regering om eigen bedrijven te beschermen en buitenlandse bedrijven tegen te houden.
§3 India
A Is India wel één land?
Redenen om India niet één land te noemen:
Tussen de inwoners zijn grote verschillen: 18 verschillende talen + kleine talen= totaal van meer dan 400 verschillende talen en niet alle inwoners hebben dezelfde mening die zijn verdeeld over deze drie:

1.     Zoveel mogelijk buitenlandse bedrijven waardoor de welvaart stijgt.

2.     Niets te maken hebben met buitenlandse bedrijven de regering moet zorgen voor werk en welvaart.

3.     Er zijn milieuproblemen van de buitenlandse bedrijven.

Om conflicten hierover te voorkomen is India verdeeld in verschillende groepen; deelstaten (28)
Er is één nationale regering die is gevestigd in New Delhi die democratisch is gekozen omdat er zoveel mensen in India wonen wordt India ook wel de grootste democratie van de wereld genoemd.
B Waarom is India een BRIC-land?
 

·         Veel aandacht aan de verbetering v.d. landbouw om armoede te bestrijden.

·         Produceert tegenwoordig genoeg en er zijn bijna geen hongernoden meer.

·         Onderwijs verbetert.

·         In 2000 regeringsbesluit SEZ’s (speciale economische zones): gebieden waar buitenlandse bedrijven zich kunnen vestigen onder gunstige voorwaarden, zijn verspreid over heel India waardoor zo veel mensen kunnen profiteren van de groei van de werkgelegenheid.

·         Aantrekkelijk gemaakt voor buitenlandse bedrijven; joint venture: samenwerking tussen een bedrijf en een buitenlands bedrijf.
 

Lage lonen waardoor ze veel producten verkopen aan het buitenland waardoor ze geld genoeg hebben om buitenlandse bedrijven te kopen, daarom is het ook vaak zo dat bijv. Nederlandse hoogovens van Tata een Indiaas bedrijf.
C Welke problemen heeft India?
-Niet iedereen is aangesloten op het elektriciteitsnet, wegen en spoorlijnen zijn slecht.
-Grote inkomensongelijkheid
-Veel krottenwijken
-Groot deel leeft onder de armoedegrens sommige mensen werken als goedkope arbeiders anderen werken bij een van de duizenden bedrijfjes die in de krottenwijken zijn ontstaan zij maken souvenirs, kleding etc.
-Er is niet altijd genoeg werk daardoor trekken ze veel naar andere landen zoals
Midden-Oosten; oliewinning
VS: computerdeskundige
VK: artsen, verpleegsters
Het vertrek van mensen met een hoge opleiding naar het buitenland, noem je braindrain.
§4 China
A Hoe begon de groei van de welvaart?
1949 China communistisch
De communistische regering maakte plannen voor de ontwikkeling van het land, daardoor nam de welvaart langzaam toe dat kwam omdat de Chinezen alles zelf willen doen met weinig samenwerking van andere landen. Dat verandert in 1979. Er werden speciale economische zones aangewezen voor buitenlandse bedrijven die hier grond, gebouwen mochten kopen + goederen in-en uitvoeren zonder belasting, eigenlijk waren deze SEZ’s kleine stukjes van een vrijemarkteconomie.
Deze opendeurpolitiek: politiek waarbij buitenlandse bedrijven toegang krijgen tot China.

-Meer buitenlandse bedrijven
-Staatsbedrijven sloten een joint venture
-Chinezen wilden, en willen graag werken bij een van de buitenlandse bedrijven of bij bedrijven die en joint venture hebben gesloten, want daar worden hogere lonen betaald dan bij Chinese bedrijven.
Open steden:  stad in China waar buitenlandse bedrijven zich bezighouden met onderzoek en industrie. Tegenwoordig zijn er meer dan 600 gebieden van deze.
Staatsbedrijven werden geprivatiseerd

Vroegere staatsbedrijven laten concurreren met de buitenlandse bedrijven

Lukte niet

Failliet en ze moesten personeel ontslaan
B Waardoor groeit de welvaart in China?
-Lage lonen voor buitenlandse bedrijven interessant om producten in China te laten maken.
-Multinationals hebben een vestiging in China of laten onderdelen maken in Chinese bedrijven. Chinezen zelf verdienen hier geld dat ze uitgeven aan voedsel, meubels, kleding of soms een auto.
Het geld dat de Chinezen in eigen land uitgeven wordt de binnenlandse vraag: de hoeveelheid producten die de inwoners van een land kopen.
Door deze vraag ontstaan banen in fabrieken, bouw, wegenaanleg. Voor de industrie zijn wel veel grondstoffen + energie nodig dit haalt China uit de VS en Afrika of ze nemen daar zelf bedrijven over, Olie: Angola, Nigeria.
Koper: Zambia
IJzererts: Zuid-Afrika
Groot deel v.d. producten die China maakt worden gexporteerd. Sinds 2009 is China de grootste exporteur v.d. wereld. Goederen per schip vooral  winkels EU of VS probeert invloed te vergroten.
Voorbeeld: Chinees bedrijf eigenaar deel v.d. Rotterdamse haven.
C Welke nadelen heeft de groei?
-welvaart stijgt maar omdat de lonen stijgen trekken de buitenlandse bedrijven en verplaatsen de productie naar Indonesië of Vietnam, daar zijn de lonen lager.
-Goedkope arbeiders leven onder slechte omstandigheden, werkdagen van meer dan 12 uur zeven dagen per week, slapen in zalen die bij de fabriek horen, een groot deel van eht geld dat ze verdieen sturen ze naar de familie op het platteland.
-Snelle groei zorgt voor problemen: niet genoeg woningen, daarom wordt er veel gebouwd in China; flatgebouwen of kleine appartementen
-groot aantal stedelingen zorgen voor problemen in het verkeer, veel files ook al niet zoveel auto’s + de luchtvervuiling door het verkeer zelf.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Lage lonen waardoor ze veel producten verkopen aan het buitenland waardoor ze geld genoeg hebben om buitenlandse bedrijven te kopen, daarom is het ook vaak zo dat bijv. Nederlandse hoogovens van Tata een Indiaas bedrijf.
C Welke problemen heeft India?
-Niet iedereen is aangesloten op het elektriciteitsnet, wegen en spoorlijnen zijn slecht.
-Grote inkomensongelijkheid
-Veel krottenwijken
-Groot deel leeft onder de armoedegrens sommige mensen werken als goedkope arbeiders anderen werken bij een van de duizenden bedrijfjes die in de krottenwijken zijn ontstaan zij maken souvenirs, kleding etc.
-Er is niet altijd genoeg werk daardoor trekken ze veel naar andere landen zoals
Midden-Oosten; oliewinning
VS: computerdeskundige
VK: artsen, verpleegsters
Het vertrek van mensen met een hoge opleiding naar het buitenland, noem je braindrain.
§4 China
A Hoe begon de groei van de welvaart?
1949 China communistisch
De communistische regering maakte plannen voor de ontwikkeling van het land, daardoor nam de welvaart langzaam toe dat kwam omdat de Chinezen alles zelf willen doen met weinig samenwerking van andere landen. Dat verandert in 1979. Er werden speciale economische zones aangewezen voor buitenlandse bedrijven die hier grond, gebouwen mochten kopen + goederen in-en uitvoeren zonder belasting, eigenlijk waren deze SEZ’s kleine stukjes van een vrijemarkteconomie.
Deze opendeurpolitiek: politiek waarbij buitenlandse bedrijven toegang krijgen tot China.

-Meer buitenlandse bedrijven
-Staatsbedrijven sloten een joint venture
-Chinezen wilden, en willen graag werken bij een van de buitenlandse bedrijven of bij bedrijven die en joint venture hebben gesloten, want daar worden hogere lonen betaald dan bij Chinese bedrijven.
Open steden:  stad in China waar buitenlandse bedrijven zich bezighouden met onderzoek en industrie. Tegenwoordig zijn er meer dan 600 gebieden van deze.
Staatsbedrijven werden geprivatiseerd

Vroegere staatsbedrijven laten concurreren met de buitenlandse bedrijven

Lukte niet

Failliet en ze moesten personeel ontslaan
B Waardoor groeit de welvaart in China?
-Lage lonen voor buitenlandse bedrijven interessant om producten in China te laten maken.
-Multinationals hebben een vestiging in China of laten onderdelen maken in Chinese bedrijven. Chinezen zelf verdienen hier geld dat ze uitgeven aan voedsel, meubels, kleding of soms een auto.
Het geld dat de Chinezen in eigen land uitgeven wordt de binnenlandse vraag: de hoeveelheid producten die de inwoners van een land kopen.
Door deze vraag ontstaan banen in fabrieken, bouw, wegenaanleg. Voor de industrie zijn wel veel grondstoffen + energie nodig dit haalt China uit de VS en Afrika of ze nemen daar zelf bedrijven over, Olie: Angola, Nigeria.
Koper: Zambia
IJzererts: Zuid-Afrika
Groot deel v.d. producten die China maakt worden gexporteerd. Sinds 2009 is China de grootste exporteur v.d. wereld. Goederen per schip vooral  winkels EU of VS probeert invloed te vergroten.
Voorbeeld: Chinees bedrijf eigenaar deel v.d. Rotterdamse haven.
C Welke nadelen heeft de groei?
-welvaart stijgt maar omdat de lonen stijgen trekken de buitenlandse bedrijven en verplaatsen de productie naar Indonesië of Vietnam, daar zijn de lonen lager.
-Goedkope arbeiders leven onder slechte omstandigheden, werkdagen van meer dan 12 uur zeven dagen per week, slapen in zalen die bij de fabriek horen, een groot deel van eht geld dat ze verdieen sturen ze naar de familie op het platteland.
-Snelle groei zorgt voor problemen: niet genoeg woningen, daarom wordt er veel gebouwd in China; flatgebouwen of kleine appartementen
-groot aantal stedelingen zorgen voor problemen in het verkeer, veel files ook al niet zoveel auto’s + de luchtvervuiling door het verkeer zelf.

REACTIES

J.

J.

tnx

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Astrid