Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Inleiding:Dit profielwerkstuk gaat over Azijnzuur oplossingen of kort gezegd: azijn . Dit onderwerp het ik eigenlijk gekozen omdat het mij makkelijk leek. Maar nadat ik de proeven had gedaan en ook wat informatie op internet had opgezocht, dacht ik dat ’t me ook wel een heel interessant onderwerp leek.In dit profielwerkstuk staat een hoofdvraag centraal en is het verder opgedeeld in een aantal zogenoemde deelvragen.De hoofdvraag die in dit profielwerkstuk centraal staat is:· Heeft azijn nog wel een toekomst als schoonmaakmiddel?Deze vraag heb ik centraal gesteld omdat ik het belangrijk vind om te weten. Want doordat er steeds betere en goedkopere schoonmaakmiddelen op de markt komen, wordt er steeds minder vaak naar de azijnfles gegrepen. Wat opzicht een heel raar verschijnsel is. Want azijn is nog altijd een heel goed middel tegen b.v. kalk aanslag.De deelvragen die ik heb bedacht, zijn de volgende:

· De geschiedenis van azijn

· Hoe wordt azijn gemaakt

· Toepassingen van azijn

· De proef: vier verschillende merken natuurazijn getestDe geschiedenis van azijn die vertel ik omdat ik het belangrijk vind dat er niet alleen naar de toekomst wordt gekeken. Als er in de geschiedenis weinig is gedaan om azijn te verbeteren, dan zijn die verbeteringen nu vast ook wel te realiseren.Ook kijk ik naar hoe azijn wordt gemaakt. Hoe gaat dat in zijn werk? Zijn er meerdere manieren om azijn te maken?Bij de derde deelvraag ga ik een aantal andere toepassingen van azijn geven. Wellicht is het zo dat azijn geen toekomst meer heeft als schoonmaakmiddel maar wel als b.v. ongedierte bestrijder.

De vierde deelvraag is meer een onderzoek van vier verschillende soorten azijn. Hierbij heb ik gekeken, met behulp van een indicator, hoe basisch de verschillende soorten azijn nu eigenlijk waren. De meer basisch het azijn is, de beter het werkt tegen kalkaanslag of een te hoog zuurtegraad van de bodem.

Deelvraag 1: De geschiedenis van azijnIn deze deelvraag, ga ik de geschiedenis van azijn behandelen. Wat misschien eerst handig is om te weten, is wat azijn nu eigenlijk is.Azijn is een mengsel van azijnzuur – CH3COOH – en water – H2O. Als je deze twee componenten samenvoegt, krijg je azijn. Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt in deelvraag twee behandeld. Dit samenvoegen is in de volgende molecuul formule weergegeven.CH3COOH (s) + H2O (l) à CH3COO- (aq) + H+ (aq) + H2O (l)Azijn wordt al gebruikt sinds dat de mensen wijn drinken. Dit komt door het feit dat wijn wordt gemaakt uit suikerhoudende vloeistoffen met gistcellen erbij. De azijnzuur bacteriën zetten uiteindelijk de alcohol om in azijnzuur. Als men wijn lang in de openlucht liet staan, werd de wijn langzamerhand zuurder. Het franse woord voor azijn is ook vin aigre, wat letterlijk ‘zure wijn’ betekend. Deze azijn staat in Nederland trouwens bekend als wijnazijn. Later bleek dat, als je voedselproducten in deze zogenaamde zure wijn legde, de voedselproducten langer houdbaar bleven. Dit bleef tot ver in de middeleeuwen een van de belangrijkste methoden om voedsel langer houdbaar te laten blijven; ideaal voor een lange reis of bij warm weer. Azijn kon zelfs, als het onverdund was, dienst doen als hele goede dorstlesser!Omdat azijn een betrekkelijk goedkope manier van productie heeft, was de vraag ernaar ook heel groot. Azijn werd niet alleen gebruikt voor het conserveren van voedsel maar ook om b.v. wonden sneller te laten genezen. Dit werd door middel van afkoeling en behandeling met azijn gedaan. Ook werd azijn voorgeschreven als goede bestrijder tegen bronchitis en darmklachten.

Ook werd azijn gebruikt voor de huidverzorging en als schoonmaakmiddel. Dit laatste is nog steeds een toepassing van azijn. Overigens zijn er nog veel meer toepassingen van azijn maar daar ga ik bij deelvraag 3 verder op in.Pas in de negentiende eeuw kwam een Franse scheikundige bioloog Louis Pasteur erachter hoe wijn nu werkelijk in azijn veranderde. Hij ontdekte namelijk de azijnbacteriën. Dit zijn micro organismen die het alcohol opnemen uit wijn en deze omzetten in azijnzuur.

Het onderzoek van Louis Pasteur leidde tot een grootschaliger gebruik van azijn en er werd langzamerhand meer handel in gedreven.Zoals al eerder vermeld staat, is het zo dat azijn produceren op zichzelf niet zo’n duur proces is. Dit betekent echter niet, dat het de azijnproductie altijd even succesvol was. Er ontstonden bijvoorbeeld schimmels en smaak – en geurverschillen die helemaal niet klopte. Maar doordat Louis Pasteur onderzoek had gedaan, werden zijn bevindingen al gauw toegepast in de industriële productie van azijn. Eerst werden de vaten vergroot tot gigantische silo’s die als doel hadden genoeg zuurstof te bevatten om zo de azijnbacteriën sneller hun ‘werk’ te laten doen. Dit alles in combinatie met een aangename temperatuur voor de azijnbacteriën.

Inmiddels is men erin geslaagd om heel actieve bacteriestammen te kweken die heel snel hun werk kunnen uitvoeren. Ook belucht men de hele inhoud van de tank waardoor de azijngisting in 24 tot 36 uur kan worden uitgevoerd.Hiernaast een voorbeeld in hoever men kan gaan in het extreem groot fabriceren van azijnflessen. Zal deze fles ooit geopend worden? Ik betwijfel het…http://www.hayberries.nl/azijn.jpgTegenwoordig is men zich steeds meer aan het concentreren op het maken van azijn door verdunning van synthetisch geproduceerde azijnzuur.

Maar om niet te ver op de feiten vooruit te lopen, stel ik dat uit tot deelvraag twee: Hoe wordt azijn gemaakt?Deelvraag 2: Hoe wordt azijn gemaakt?Tegenwoordig wordt er op twee manieren azijn vervaardigd: op de natuurlijke manier m.b.v azijngistcellen en op de synthetische manier. Ik zal in deze deelvraag beide uitleggen en toelichten.Bij vervaardiging van azijn op de natuurlijke wijze wordt gebruik gemaakt van azijngistcellen. Een andere naam voor deze cellen is Acetobacter. Eerst worden alcoholgistcellen aan een suikerhoudende vloeistof toegevoegd. Hierdoor ontstaat er alcohol in de vloeistof. Dit laatste al naargelang wat de basisstof is (bij wijn wordt b.v. druivensap gebruikt). Overigens heeft de basisstof een directe invloed op het uiteindelijk verkregen azijn. Als de basisstof b.v. minder vitaminen of mineralen heeft, dan is dit meteen te merken in het eindproduct.

Vervolgens wordt de alcoholhoudende vloeistof, overigens is dit meestal de al wat oudere wijn, in goed beluchte vaten gestopt. Hier wordt nog wat extra azijn toegevoegd om de gisting op gang te brengen. Eigenlijk is dit niet nodig want de van nature al aanwezige azijnzuurbacteriën kunnen dit ook uit zichzelf. Het azijn wordt alleen toegevoegd om het proces wat te versnellen. De azijnzuurbacteriën doen hun werk aan de oppervlakte.Een andere manier om op natuurlijke wijze azijn te verkrijgen, is door een suikerhoudende vloeisof bij een temperatuur van tussen de dertig en vijfendertig graden Celsius over houtkrullen te laten circuleren. Houtkrullen worden gebruikt om dat daar de azijnzuurbacterie van nature in zit.Het azijngistingsproces, wordt als het ware door zichzelf gestopt door zogenaamde ‘negatieve terugkoppeling.’ Zodra het in de wijn te zuur wordt, gaan de azijngistcellen dood. Hierdoor zal het azijnzuurgehalte in de wijn nooit hoger kunnen komen dan een bepaald gehalte (10%). Hierbij moet wel gezegd worden dat dat gehalte dermate hoog is dat de wijn niet meer te drinken is!Het totale proces kan worden weergegeven in de volgende molecuul formules:· Eerst de omzetting van glucose naar alcohol (ethanol):C6H12O6 (s) à 2C2H5OH + 2CO2 (g)· Vervolgens de omzetting van ethanol naar acetaldehyde (ethanal):C2H5OH (s) à C2H4O (s) + H2 (g)

H2 ontsnapt omdat de tanks zo goed zijn doorlucht.· Vervolgens vind de laatste omzetting plaats; van ethanal naar azijnzuur:C2H4O (aq) + 2H2O(l) à CH3COO- (aq) + H+ (aq) + H2O (l) + H2 (g)Hiernaast de structuurformule van

Acetaldehyde; C2H4O. Acetaldehyde is

carcinogeen, giftig en zeer brandbaar!!http://www.woc.sci.kun.nl/cgi-bin/view?alkanenHiernaast de structuur formule van azijnzuur. De molecuul formule van azijnzuur is CH3COOH

Azijnzuur wordt in gemende vorm met water vaak gebruikt om extra smaak toe te voegen in b.v. sla.http://www.cmbi.kun.nl/samsam/visualisatie/hac-00.gifhttp://www.eenrum.com/azijn.jpg

Hierboven is een stel van vaten weergegeven waar de zogenaamde azijngisting in plaats vind.

De azijn die op bovenstaande manier verkregen is, is vaak niet meer te koop. Dit komt omdat de meeste azijn tegenwoordig synthetisch wordt gefabriceerd.Bij synthetische productie van azijn, wordt gebruik gemaakt van de oxidatie van acetaldehyde. Eigenlijk is het proces precies hetzelfde als wat er bij natuurlijke productie van azijn gebeurt. Want ook door de azijnzuurbacterie wordt ethanol eerst omgezet in acetaldehyde en vervolgens in azijnzuur. Echter, de chemische azijn bevat géén geur-, kleur – en smaak stoffen. Deze worden later toegevoegd door middel van weking: kruiden worden geweekt in het azijn. Hierdoor gaan smaak en kleur over in het azijn. (hetzelfde principe als bij b.v. een theezakje) Er kunnen natuurlijk ook gewoon kleur-, geur- en smaak stoffen worden toegevoegd.Het voordeel bij synthetische productie van azijnzuur is dat het gehalte veel hoger kan zijn. Zoals eerder is gezegd: bij natuurlijke productie stopt de gisting vanzelf door negatieve terugkoppeling. Bij synthetische productie is dit niet het geval. Hierdoor kan zelfs pure azijn worden gemaakt! (97%)Producten als hiernaast bevatten azijn die op chemische wijze is vervaardigd. Inneming van dit product is daarom ook veel gevaarlijker omdat het azijnzuur gehalte veel hoger is dan in azijn die op natuurlijke wijze is vervaardigd.http://www.kimicar.it/images/prodotti/antical.jpgHet grootste verschil in de azijnsoorten door verschillende productie wijze is dat azijn die op natuurlijke wijze is vervaardigd vaak meer smaak heeft en ook meer aroma. Daardoor wordt deze vaak voor gerechten gebruikt.

Azijn die op chemische wijze is vervaardigd, wordt vaak gebruikt als schoonmaakmiddel.Deelvraag 3: Toepassingen van azijnEen aantal toepassingen van azijn die al eerder in dit profielwerkstuk zijn genoemd, zijn het bestrijden van kalk en het toevoegen aan gerechten om de smaak te verbeteren of te benadrukken.Het bestrijden van kalk zou ik graag nog even willen toelichten.

Kalk bestaat uit Calcium (Ca2+) en Hydroxide (OH-). Met de wetenschap van de molecuul formule van azijn kunnen we de volgende vergelijking opstellen:CaOH (s) + H+ (aq) + H2O (l) à Ca2+ (aq) + 2H2O (l)Het CH3COO- heb ik in deze molecuul formule weggelaten omdat het irrelevant is.

In deze formule is dus goed te zien dat de base samen met het zuur H2O vormt. Het Calcium-ion wat hierbij ontstaat, lost uiteindelijk op in het water wat door het zuur en de base is gevormd.Ik zal nu een tiental andere toepassingen geven. Enkele zal ik verder uitwerken.

· Op plekke waar veel mieren komen, wordt vaak azijn gespoten om ze te verjagen. Het doodt de mieren niet maar de mieren vinden het in zekere mate onprettig om daar verder te kunnen leven. Dit ligt waarschijnlijk dan aan het te hoge zuurgehalte.

· Het chroom van auto’s (wieldoppen, spiegels e.d.) wordt met onverdund azijn gepoetst.

· Vechtende kippen voorkomen? Doe wat azijn in hun drinkwater en ze zijn zo weer de oude.

· Vlees schijnt malser te worden als je het een nachtje in azijn laat

marineren.

*Ingrediënten voor 4 personen:

o 4 middelgrote tomaten

o 150 g geschilde aardappelen

o 1/2 dl melk

o 30 g boter

o 1 eetlepel gehakte en in boter gestoofde uien

o 4 sneden Ganda Ham

o enkele blaadjes raketsla

o oude balsamico azijn.· Door het aanbrengen van een theelepel azijn in je net gewassen haar, kan je overgebleven shampoo heel goed verwijderen.

· Azijn wordt heel vaak gebruik om houten snijborden schoon te maken.

· Door ijsblokjes te maken van azijn, ze vervolgens in een extreem vieze afvoer te doen en daarna af te spoelen met water, krijg je weer een brandschoon afvoerputje.

· Door eens per maand je vaatwasser door te spoelen met azijn, blijft deze aan de binnenkant ook lekker schoon.

· Azijn wordt vaak gebruikt om sigarettengeur uit kleren te halen: doe een kopje azijn in een bad vol met heet water. Hang er kleren over, wacht een aantal uur “et voila.”

· Door met azijn en een tandenborstel goed op een vetvlek in suède te wrijven, verwijder je in een mum van tijd de vetvlek.

· Azijn is ook heel goed voor snijbloemen. Per kwart liter water twee theelepels azijn.

· Azijn voorkomt ook dat kleuren kunnen uitlopen in de was. Doe de kleren voordat je ze wast eerst in onverdunde azijn.*http://www.ganda.be/Nederlands/images/Tomaatje_opgevuld_met_Ganda_Ham_aardappelpuree_en_oude_Balsamico_azijn.jpgEen nog niet eerder genoemde toepassing is het tegengaan van de jeuk na een prik van brandnetels.Eigenlijk is de werking heel simpel. Op de brandnetel zitten kalkachtige naalden. Deze zijn gevuld met mierenzuur, histamine en nog een heleboel andere stoffen. De eerst genoemde stoffen, dáár hebben we het meeste last van.

Als we door een brandnetel worden geprikt, steekt een naald door de huid heen en breekt vervolgens af. De histamine zorgt ervoor dat de haarvaatjes verdwijnen. Vervolgens gaat het mierenzuur heel erg prikken. Dit kan wel even duren. Maar zoals eerder is gezegd: het zijn kalkachtige naaldjes. Dus, doe er wat azijn overheen en de kalk lost op. Hiermee worden ook gelijk de andere twee stoffen histamine en mierenzuur verdund. Door die verdunning, verliezen ze langzaam hun werkzaamheid.Azijn kan ook zeer effectief worden gebruikt tegen onkruid.

Zo werd door AgriHolland© op 15 Mei 2002 gemeld dat onkruid zeer makkelijk kan worden bestreden door azijn. Met name akkerdistel – een van de meest hardnekkigste onkruiden ter wereld – is zeer gevoelig voor azijn. Bij een besproeiing van azijnoplossing van 5% werd de akkerdistel volledig bestreden.Hiernaast is de akkerdistel afgebeeld. Deze schijnt zo gevoelig te zijn voor azijn dat bij besproeiing met een azijnoplossing van 5% de plant helemaal wordt bestreden.

Bij een azijnoplossing van 20% is de bestrijding zo effectief, dat binnen twee uur niks meer van de plant overblijft.http://www.west-vlaanderen.be/leefomgeving/website%20de%20bergen/figuren/Extra%20beelden/Wegbermen/akkerdistel.jpgEen andere toepassing van azijn die óók in de landbouw wordt gebruikt, is het bestrooien van het land met een verdunning van azijn. Deze azijn is zo verdunt dat het percentage azijn nog maar 1% bedraagt. Wat overigens nog best zuur is.

Door besproeiing van het land met deze verdunde azijnzuuroplossing, zorgt de boer ervoor dat de zuurtegraad in zijn grond niet te laag wordt. Dit is van groot belang voor de groei van de planten. In planten zitten namelijk enzymen die een grote bijdrage leveren aan de groei van de plant. Dit enzym vereist echter een optimaal zuurtegraad en temperatuur. Dus als de boer een zuur (in dit geval azijn) of een base (meestal natronloog) over zijn land sproeit, kan hij zo indirect het zuurgehalte in de plant regelen.In de volgende deelvraag ga ik het practicum uitwerken dat ik heb uitgevoerd om te kijken naar het percentage azijnzuur dat in elke fles zit. Het zijn dezelfde azijnsoorten (natuurazijn) alleen van een ander merk. Het is hoogst waarschijnlijk dat de azijn via natuurlijke wijze is vervaardigd en dus het azijngehalte niet hoger zal zijn dan 10%-15% omdat het voor kookgerechten is bedoeld. Overigens is het gebruik van chemisch vervaardigde azijn niet schadelijk voor de gezondheid op de korte termijn maar wel op de lange termijn.Deelvraag 4: De proef: vier verschillende merken natuurazijn getestVoor deze test heb ik vier verschillende merken gebruikt. Aangezien dit profielwerkstuk toch niet wereldwijd wordt gepubliceerd, zeg ik gewoon de merken:

· Burg inmaakazijn

· Vinegar (letterlijk vertaald gewoon azijn)

· C1000 selectie azijn

· Albert Heijn natuurazijnDe proef heb ik in week 20 en week 21 uitgevoerd. Echter, het benodigde natronloog heb ik in week 17 al gemaakt.Vervaardiging van NatronloogOmdat ik voor mijn proef natronloog nodig had, bedacht ik dat ik dat maar op tijd zou gaan maken zodat, als ik de eigenlijke proef zou gaan doen, niet voor verrassingen zou komen te staan.Ik wilde graag een halve liter natriumhydroxide oplossing (=natronloog) van een half Molair hebben (een halve Mol per liter). Als we in tabel 41 van Binas kijken, zien we dat 1 Mol natriumhydroxide 40,00 gram weegt. Voor 1 Mol per liter hebben we dus 40,00 gram nodig. Voor een halve liter hebben we dus 20,00 gram van natriumhydroxide nodig. Maar wij willen een half Molair. Dus, moeten we nog een keer het aantal gram door twee delen. Uiteindelijk krijgen we dus 10,00 gram natriumhydroxide wat we met een halve liter demiwater moeten mengen.Natronloog wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld gootstenen te ontstoppen.

Nu ik dit wist, kon ik met behulp van een zeer nauwkeurige weegschaal 10,00 gram natriumhydroxide afwegen. Eerst deed ik in het bekerglas, waar ik het natriumhydroxide in had afgemeten, nog wat demiwater om zo alle natriumhydroxide in het water te krijgen. Vervolgens goot ik het bekerglas over in een maatkolf van een halve liter. Daar vulde ik het mengsel verder aan met demiwater totdat de maatkolf gevuld was tot de streep die aangaf dat die hoeveelheid een halve liter was.

Een misschien interessante ontdekking was, dat bij het mengen van het natriumhydroxide met het demiwater, er warmte vrij kwam: een endotherme reactie. Bij het breken van de bindingen tussen het natrium en het hydroxide komt dus meer energie vrij dan bij het vormen van de bindingen van het hydroxide met water.

Doel van de proef:

Het doel van de proef is bepalen van het percentage azijn in de flessen. Hieruit kan dan worden afgeleid of het azijn synthetisch of natuurlijk is vervaardigd. Dit is te zien aan het percentage doordat, als het synthetisch vervaardigd is, het percentage dan hoger dan 15% ligt.Benodigdheden:

· Natronloog van een half Molair

· Buret

· Statief

· Buretklem

· Pipetteerballon

· Pipet (10 ml)

· Bekerglazen (3x)

· Erlenmeyer (250 ml)

· Azijn

· Demiwater

· Indicator: fenolfthaleïen

· Trechter

· PaperclipHierboven is een buret afgebeeld. Door het kraantje onderaan open te draaien, stroomt de vloeistof in het bekerglas eronder: titreren.Werkwijze:Ik ging als volgt te werk:

· Ik zorgde ervoor dat alles goed schoon was. Dit hield in dat ik alle bekerglazen had omgespoeld en de buret had schoongemaakt met natronloog omdat dat de vloeistof was die ik door de buret heen ging laten lopen. De pipet vulde ik iedere keer eerst één keer van tevoren met het azijn wat ik ging pipetteren.

· Vervolgens deelde ik drie bekerglazen in:

1. azijn

2. titratie vloeistof (in principe ook azijn alleen dan ook nog fenolfthaleine erbij)

3. afval

· Met de pipet en de pipetteerballon mat ik 10 ml af. Deze deed ik vervolgens in bekerglas 2 (titratie potje). Het is van belang dat de vloeistof in de pipet in het bekerglas wordt ‘gegoten’ onder een hoek van 45 graden met het bekerglas. De pipet is namelijk geijkt opdat er wat vloeistof in de pipet blijft zitten. Achtergebleven azijn dat aan het bekerglas bleef kleven heb ik afgespoeld met demiwater.

· Hierna vulde ik de buret met natronloog en schreef ik de beginstand op.

· Vervolgens deed ik in het titratie bekerglas twee druppeltje fenolfthaleien.

· Hierna draaide ik voorzichtig het kraantje van de buret open zodat het natronloog uit de buret liep.

· Dit deed ik net zolang totdat de fenolfthaleien* paarsrood kleurde. Dan draaide ik het kraantje van de buret dicht en schreef ik de eindwaarde op.

· Dit alles deed ik per azijnmerk drie keer.*Fenolfthaleien is een indicator die aangeeft hoe zuur of basisch een stof is. Deze indicator, heeft een omslagpunt dat ligt rond 8,2 tot 10,0. Dit betekent dat voor de pH waarde van 8,2 de indicator kleurloos is (dit is NIET altijd zo) en na een pH waarde van 10,0 de indicator paarsrood is gekleurd.

Eigenlijk is het gebruik van fenolfthaleien bij dit experiment niet helemaal juist. Broomthymolblauw had beter geweest omdat die indicator een omslagpunt heeft wat dichter bij de zogenaamde ‘zuur-base grens’ ligt.In de volgende tabel is per merk de verzamelde gegevens weergegeven:Beginstand van het natronloog in de buret (in ml) Eindstand van het natronloog in de buret (in ml) Het verschil in ml gemiddeld verschil

Burg inmaakazijn 0.201.0018.02 17.3018.0235.81 17.1017.0217.79 17.30

Vinegar 1.9715.6029.06 15.4029.0642.60 13.4313.4613.54 13.48

C1000 selectie 1.7816.491.21 16.4931.1015.89 14.7114.6114.68 14.67

Albert Heijn natuurazijn 15.152.2015.69 29.0015.6929.19 13.8513.4913.50 13.61

Het uitrekenen van het percentage azijn in de flessen is opzicht niet zo moeilijk.

Omdat het volgende het geval is:Het zuur van het azijn (H+) + de base van het natronloog (OH-) à H2O

1 Mol + 1 Mol à 1 MolIk zal een berekening voordoen en vervolgens de rest van de azijnpercentages weergeven in een tabel omdat je die op precies dezelfde manier uitrekent.Als voorbeeld neem ik Burg inmaakazijn.

Het gemiddelde van natronloog wat ik bij het azijn moest doen, was 17,30 ml. Omdat ik een halve mol per liter heb betekend dat dat ik een halve millimol per milliliter heb. Dus: 17,30 x 0,5 = 8,65 millimol natronloog heb ik toe moeten voegen eerdat het omslagpunt was bereikt (en dus basisch is geworden). Omdat de verhouding zuur – base 1:1 is, is er dus ook 8,65 millimol zuur (van het azijn). Dan krijg je de volgende situatie:

In tabel 41 van Binas is te vinden dat azijnzuur 60.05 gram per Mol weegt. In dit geval hebben we 8.65 x 10-3 Mol. Nu is heel simpel uit te rekenen hoeveel gram het aantal mol weegt wat wij hebben:(8.65 x 10-3 x 60.05)/* 1.0 = 0.52 gram*/ betekend: gedeeld doorMet de wetenschap dat we 0.52 gram azijn hebben, in een oplossing van 10 ml. Bij deze berekeningen, gaan we ervan uit dat 1 liter azijn ook 1 kilo is. Dus 10 ml is 10 Gram. We hebben 0.52 gram. Dus het percentage azijn in de azijnoplossing (ingrediënten zijn immers water en azijn) is 5,2%.In de volgende tabel zijn alle percentages weergegeven en het aantal gram CH3COOH in de 10 ml.Aantal gram CH3COOH in de 10 ml oplossing percentage azijn in de azijnoplossing

Burg inmaakazijn 0.519 gram 5.2%

Vinegar 0.405 gram 4.1%

C1000 selectie 0.440 gram 4.4%

Albert Heijn natuurazijn 0.408 gram 4.1%Conclusie:

De conclusie is eigenlijk vrij simpel: Burg inmaakazijn heeft volgens mijn proefsgewijs verzamelde gegevens, het hoogste percentage echte azijn in de fles zitten. Hierdoor is deze ook het meest geschikt als schoonmaakmiddel. Dit omdat hoe meer H+ deeltjes er per bepaalde hoeveelheid zijn, de beter het zal werken. Als tweede is geëindigd C1000 selectie. Op de derde plek staat Albert Heijn natuurazijn en op de vierde plek Vinegar.

Het verschil tussen plek drie en plek vier is echter zo klein dat, als je het als schoonmaakmiddel wilt gebruiken, het verschil te verwaarlozen is.Fouten analyse

Hierbij krijg ik dus de kans om fouten min of meer ‘toe te geven.’ Hoewel ik graag alles zou willen ontkennen, kan dat helaas niet. Ten eerste zal ik maar beginnen bij het feit dat toen ik de eerste keer de proeven ging doen, de proeven helemaal in de soep liepen. Ik was b.v. te snel bij het titreren van het azijn waardoor ik nooit echt precies kon titreren en dus mijn fenolfthaleien heel sterk paarsrood kleurde terwijl het de bedoeling was dat het heel licht roze zou worden. Bovendien waren mijn aflezingen ook heel onnauwkeurig en vergat ik ook steeds mijn bril op te zetten. Hoewel dit laatste geen invloed heeft op de uitslagen van de proef, is het toch een fout in het uitvoeren van een practicum. Ook had ik bij elk azijnmerk maar een titratie uitgevoerd waardoor ik geen gemiddeldes kon nemen. Iets wat eigenlijk wel hoort! Dus omdat er zoveel fout ging, heb ik de proef een week daarop over gedaan. Hierbij ging praktisch niks fout behalve dat ik bij het Albert Heijn natuurazijn per ongeluk een druppel fenolfthaleien te weinig had gedaan. Hierdoor klopt mijn gemiddelde waarschijnlijk niet.

Ook omdat ik gemiddeldes heb genomen, is het percentage wel zo dicht mogelijk benaderd maar heb ik natuurlijk ook een maximaal percentage en een minimaal percentage. Het is maar de vraag welke het echte percentage is.Conclusie:Na alle deelvragen te hebben beantwoord, kan ik beginnen aan de conclusie van dit ‘onderzoek’.De vraag die in dit profielwerkstuk centraal stond was de volgende:· Heeft azijn nog wel een toekomst als schoonmaakmiddel?Ik ben tot de conclusie gekomen dat azijn eigenlijk niet echt een toekomst heeft als schoonmaakmiddel. Dit betekent echter niet, dat azijn volledig van de markt zal verdwijnen. Hiervoor kan ik de volgende argumenten aanvoeren:· Azijn heeft nog tientallen andere toepassingen dan alleen als schoonmaakmiddel. Denk alleen al aan smaakversterker of voor om het koffiezetapparaat te ontkalken. Het laatste is eigenlijk ook een schoonmaakklus maar, is er een ander, beter en goedkoper middel voor?

· Omdat azijn al zo lang bestaat, is er ook nog volop onderzoek naar. Dit betekent dat azijn in de toekomst waarschijnlijk nog een betere functie krijgt toegeschreven.Azijn zal dus voorlopig nog wel op de markt te vinden zijn en in de toekomst misschien wel een nog belangrijkere functie krijgen in ons dagelijks bestaan.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

heey, ik zie op www.scholieren.com dat je een werkstuk over azijn hebt gemaakt. Ik vroeg me af waar je al deze informatie vandaan hebt gehaald?

groetjes esther

16 jaar geleden

A.

A.

Ik gebruik de productie van azijnzuur door middel van pulsed power als mijn profielwerkstuk. Het gedeelte over de geschiedenis en de productie kwam erg goed van pas! Nu vroeg ik me af of je misschien een bronnenlijst had waar ik meer informatie kon vinden en zo ja, zou je die dan willen sturen? :)

8 jaar geleden

L.

L.

Bevat voor mij erg nuttige en praktische informatie, thanks!

7 jaar geleden

S.

S.

ehmm je kan niet uitgaan dat 1 kilo 1 liter is. Dit kan alleen voor water en dus niet voor zijn. en Het omslagpunt is al dePH neutraal wordt en dat is zoals we weten een 7 en niet 8,2. De gegevens in je proef zijn dus niet betrouwbaar.
groetjes

5 jaar geleden

S.

S.

Die foutenanalyse is geen foutenanalyse, meer de discussie. Een foutenanalyse gaat om het berekenen van de onzekerheid in je antwoorden/berekeningen. In de discussie wordt besproken wat goed ging en wat niet, en wat beter had gekund en waarom.

4 jaar geleden