Bezig met je studiekeuze?

Deze en volgende week bieden we elke dag live Q&A's met studenten van verschillende studies. Stel je studiekeuzevragen, of kijk Q&A's terug.

 


Naar de Q&A's Alles over studiekeuze


Inleiding:
Bijna iedereen kent suiker wel, sommige mensen doen een klontje suiker in thee of koffie.
Je kunt suiker vinden in supermarkten. Ook in snoepgoed zit vaak suiker.
In de scheikunde wordt suiker ook wel koolhydraat genoemd. Koolhydraat is een bepaald type verbinding van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen waarbij de waterstof- en zuurstof atomen in de verhouding 2:1 voorkomen. Ook derivaten met andere atoomtypen en andere verhoudingen worden wel onder de suikers gerekend zolang ze dezelfde basisstructuur hebben. Een derivaat is in het algemeen een structuur, die van een andere structuur is afgeleid.
Suiker is in het dagelijks leven de naam van een zoetsmakende verbinding (chemische verbinding) die veel gebruikt wordt. Deze verbinding wordt beschreven onder sacharose.


Hypothese:
Ik verwacht dat als je suiker via thermolyse ontleed dat er dan alleen koolstof overblijft in het reageerbuisje.
Materiaal:
- hardglazen reageerbuis
- reageerbuishouder
- gasbrander
- lucifers
- nauwkeurige weegschaal
- (droge) suiker
- Reageerbuisrekje
Uitvoering:
Weeg eerst de hardglazen reageerbuis. Vul daarna de buis met 1 a 2 gram suiker. Weeg de buis met de inhoud zo precies mogelijk.
Doe de gasbrander aan en zet de gasbrander op de doorzichtige vlam. Thermolyseer de suiker zo volledig mogelijk, zodat er alleen zwarte koolstof in de buis achterblijft. Steek de ontwijkende walm aan met een lucifer. Vergeet niet de bovenkant te verhitten; verplaats daarbij wel de reageerbuishouder. Laat de buis afkoelen en weeg opnieuw.
Waarneming:
Ik neem waar dat er zwarte koolstof is overgebleven. De vlam zag er oranje/rood uit. De stof rook naar karamel.


Resultaten:
a) Bereken uit je meting het massapercentage koolstof in de suiker.
b) Bereken het theoretische massapercentage koolstof in suiker (sacharose, C12H22O11)
c) Vergelijk de uitkomsten van a en b. Hoe verklaar je het verschil?
a) Reageerbuis: 17,65 gr.
Reageerbuis met suiker: 18,66 gr.
Hoeveelheid suiker:18,66 gr – 17,65 gr= 1,010 gr.
Hoeveelheid koolstof na de thermolyse: 18,05 gr – 17,65 gr= 0,40 gr.
Massa%= deel/massa geheel x 100%
= 0,40/1,010 x 100%
= 39,6 %
b) C12H22O11
C= 12,01 x 12 = 144,12u
H= 1,008 x 22 = 22,176u
O= 16,00 x 11 = 176,u
-----------+
342,296u
Massa%= deel/massa geheel x 100%
Massa%= 144,12/342,296 x 100% = 42,1 %
b) De massapercentage van b is hoger dan die van a omdat er tijdens de thermolyse
gassen zijn ontstaan en zo verloren zijn gegaan. In die gassen zaten waarschijnlijk koolstof atomen.
Conclusie:
Als je suiker verhit krijg je dus koolstof. De massapercentage kun je dus berekenen met de formule: massa%=deel/massa geheel x 100%.
Discussie:
Dit proefje is goed en leuk verlopen. Ik weet niet hoe het proefje beter kon verlopen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.