Reactiesnelheid

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 1e klas vwo | 571 woorden
  • 15 februari 2009
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 6
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding.

Met deze proef wordt uitgezocht of je de reactiesnelheid kan beïnvloeden. Men denkt dat als er koud water voor een proef wordt gebruikt de reactiesnelheid verschilt aan dezelfde proef, maar dan met warm water. De reactiesnelheid kan ook te maken hebben met onder andere:
Ø de concentratie
Ø de verdelingsgraad
Ø een katalysator
Ø de soort stof
Ø de temperatuur
Met behulp van de volgende proeven wordt dit uitgezocht.

Doel van de proef.
Onderzoeken waarvan de reactiesnelheid afhangt.

Materialen.
Ø Rekje met reageerbuizen
Ø Brander
Ø Lucifers
Ø Driepoot met glaasje
Ø Spatel
Ø Twee bekerglazen (100 mL)
Ø Houtspaander
Ø Magnesiumpoeder
Ø Magnesiumlint (2 cm)
Ø IJzerpoeder
Ø Zoutzuur (1 M)
Ø Zoutzuur (0,1 M)
Ø Bruistabletten
Ø Waterstofperoxide (10%)
Ø Bruinsteenpoeder
Ø Demiwater
Ø Kraanwater

Uitvoering en waarneming.
Proef 1.
In deze proef werd er gekeken of de reactiesnelheid afhangt van de soort stof.
Dit werd aangetoond met de volgende practicummaterialen.
Ø Reageerbuizen
Ø Zoutzuur (1 M)
Ø Magnesiumpoeder
Ø IJzerpoeder
Dit werd gedaan door middel van zoutzuur bij magnesiumpoeder en ijzerpoeder te doen. Daarbij is er waargenomen dat de reactiesnelheid van magnesiumpoeder vele malen sneller is dan die van ijzerpoeder.

Proef 2.
In deze proef werd er gekeken of de reactiesnelheid afhangt van de verdelingsgraad.
Dit werd aangetoond met de volgende practicummaterialen.
Ø Bekerglazen (100 mL)
Ø Bruistabletten
Ø Kraanwater
Er werd een bruistablet fijngemalen en de ander werd heel gelaten. Deze twee tabletten werden in kokend water gegooid. En hierbij werd waargenomen dat de reactiesnelheid van de fijngemalen bruistabletten sneller is dan de reactiesnelheid van de hele bruistablet.

Proef 3.
In deze proef werd gekeken of de reactiesnelheid afhangt van de temperatuur.
Dit werd aangetoond met de volgende practicummaterialen.
Ø Bekerglazen (100 mL)
Ø Brander
Ø Lucifers
Ø Bruistabletten
Ø Driepoot met glaasje
Ø Kraanwater
Er werden hier twee bruistabletten gebruikt. Er werd er één in het warme water gedeponeerd en één in het koude water gedeponeerd. Daarbij werd er waargenomen dat de bruistablet in het warme water een veel reactiesnelheid heeft dan de tablet in het koude water.

Proef 4.
In deze proef werd er gekeken of de reactiesnelheid afhangt van de concentratie.
Dit werd aangetoond met de volgende practicummaterialen.
Ø Reageerbuizen
Ø Zoutzuur (1 M)
Ø Zoutzuur (0,1 M)
Ø Magnesiumlint
Ø Demiwater
Er werd magnesiumlint bij zoutzuur gedeponeerd van 1 M en 0,1 M. Er werd waargenomen dat de reactiesnelheid van 1 M tien keer zo snel is dan de reactiesnelheid van 0,1 M. Dit is niet zo verwonderlijk, want de concentratie is ook 10 keer zo groot.

Proef 5.
In deze proef werd er gekeken of de reactiesnelheid groter is met de aanwezigheid van een katalysator.
Dit werd aangetoond met de volgende practicummaterialen.
Ø Reageerbuizen
Ø Spatel
Ø Waterstofperoxide
Ø Bruinsteenpoeder
In deze proef is gebleken dat de reactiesnelheid met een katalysator wel degelijk toeneemt. In vergelijking met de reactiesnelheid zonder katalysator is er waargenomen dat de reactiesnelheid een stuk minder snel is, want zonder de katalysator is er geen zichtbare ontwikkeling waargenomen. Met wel.

Verwerking en conclusie
De reactiesnelheid hangt wel degelijk af van de soort stof, want de reactiesnelheid van magnesium is vele malen sneller dan die van ijzerpoeder.

De reactiesnelheid ook af van de verdelingsgraad, want de reactiesnelheid van fijngestampte bruistabletten was opmerkelijk sneller dan die van een heel bruistablet.

De reactiesnelheid hangt ook af van de temperatuur, want bruistabletten van de zelfde grootte, in de zelfde conditie in kokend water is sneller dan die in koud water.

De reactiesnelheid hangt ook af van de concentratie, want er is magnesiumlint van 1 M en 0,1 M bij zoutzuur gedeponeerd. De reactiesnelheid van 1 M is tien keer zo snel als die van 0,1 M.

De reactiesnelheid hangt ook af van de katalysator, want zonder katalysator was er geen zichtbare ontwikkeling in de reactiesnelheid opgemerkt en met katalysator wel.

klas: 3A1 boek: Banas 2 niveau: VWO

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.