Ontleden van water

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Proef door een scholier
  • 3e klas havo | 334 woorden
  • 15 april 2004
  • 53 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
53 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Doel van de proef: Kun je water ontleden? Uitvoering en waarnemingen: Je hebt water in glazen buizen zitten. Door de buizen laat je elektriciteit lopen. Als je de elektriciteit aan had gezet zag je dat er in allebei de buizen belletjes kwamen. In die belletjes zat gas. Je zag dat bij allebei de buizen het water minder werd en dat het in de middelste buis steeds hoger kwam te staan. Maar ook zag je dat het bij de negatieve kant sneller ging. Daar stond het water veel lager. Als je de stroom eraf haalde zag je dat er bovenin de buizen niks zat. Maar als je het kraantje opendeed en er een reageerbuis boven hield en het daarna in de vlam deed hoorde je een plofje. Dat was alleen zo bij de negatieve kant. Dus daardoor wist je dat er bovenin wel wat zat. Waarschijnlijk een gas. En als je hetzelfde deed bij de positieve kant gebeurde er helemaal niks. Maar als je boven de positieve kant een houtspaander hield die gloeide zag je dat die nog meer oplichtte. Antwoorden op de vragen uit het werkblok: A. Aan de negatieve elektrode ontstaat 24 cm³ gas
Aan de positieve elektrode ontstaat 12 cm³ gas
B. De volumeverhouding van het gas aan de negatieve en positieve elektrode is 24:12
C. Het gas aan de negatieve kant wordt in de vlam gehouden. Waarneming: Er komt een plofje
Het gas aan de positieve elektrode wordt in de vlam gehouden. Waarneming: Er gebeurt niks. D. Bij het gas aan de positieve elektrode wordt een gloeiende houtspaander gehouden. Waarneming: het licht op. E. Wat is er met het niveau van het water in de middelste buis gebeurd? Het niveau is gedaald. Conclusie: Ja, je kunt water ontleden door de buizen aan een elektrode aan te sluiten. Zo ontstaan er gassen die het water weg duwen. Die gassen zijn bij allebei anders. Bij de negatieve kant heet het watergas. En aan de positieve kant heet het zuurstof.

Reactieschema: Water(vloeistof) Waterstof(gas) + Zuurstof(gas)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.