Heb jij spreekangst? Voor een item van RTL Nieuws doen we onderzoek naar spreekangst. Laat ons weten of jij nerveus wordt van spreken voor een groep. Meedoen duurt maar 2 minuutjes.

 


Naar de vragenlijst


ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
Practicum verslag:
Zonnemetingen

p. 38
Als je om 12.20 u Nederlandse tijd meet dat de zon zijn hoogste punt heeft bereikt,
• dan is het 11.20 u in Engeland.
• zit je daar dus 40 minuten vóór twaalf uur.
• bevind je je op het oostelijk halfrond.
Het berekenen van de geografische lengte:
360 (totaal aantal graden) delen door 24 (totaal aantal uren) = 15˚. 40 minuten is ⅔ deel van 60 minuten. 15 x ⅔ = 10. Je bevindt je dus op 10˚oosterlengte.
Zonnemeting
Datum van de zonnemeting: 04-03-‘08
Lengte van het stokje: 15.8 cm
Tijd (h)       Lengte schaduw (cm)
11.00         29,90
11.10         29,10
11.15         28,50
11.20         28,00
11.25         27,50
11.30         27,20
11.40         26,50
12.05         25,50
12.26         24,50
12.30         24,40
12.35         24,30
12.40         24,35
12.45         24,35
12.50         24,40
Fig. 1. Tabel van de waarnemingen tijdens de zonnemeting met de tijd en de lengte van de schaduw van het stokje.
p. 39
We hebben een tekening op schaal gemaakt van de opstelling (bijlage 1) en een foto ervan (bijlage 2).
De zon bereikt om 12.35 uur zijn hoogste punt. Op dit moment is de schaduw het kortst. Dit wordt ook weergegeven in de grafiek (bijlage 3), hij raakt het diepste punt.
De geografische lengte hebben we bepaald op de volgende manier:
11 minuten (correctie te vinden in figuur 1.9 van de stencils/het boek) optellen bij 12.35, dus 12.46. Dan is het 11.46 in Greenwich, dat is 14 minuten voor 12 uur.
360:12= 15
15 x 14/60 = 3,5
Dus 3,5 graden OL.
De geografische breedte hebben we bepaald op de volgende manier: (90 graden - hoek alfa) – correctie.
Hoek alfa hebben we berekend met de tangensregel.
Tan -1(15.8:24.3)=33.1 graden.
De correctie hebben we gehaald uit tabel 4 van de stencils/het boek.
Dus: (90graden - 33,1graden) – 7,3graden = 49,6graden NB.
De meting is gedaan Vlijmen, Nederland. Volgens de resultaten zou de meting in Frankrijk, tussen St. Quentin en Montdidier, zijn gedaan. Met de breedte zitten we er ongeveer 150 km naast en met de lengte 275.
Het resultaat wijkt behoorlijk af van de echte plaats waar de meting is gedaan. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een meetfout.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.