Azijnzuurgehalte van tafelazijn

Beoordeling 7
Foto van een scholier
 • Praktische opdracht door een scholier
 • 6e klas vwo | 309 woorden
 • 9 februari 2016
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 7
5 keer beoordeeld

Azijnzuurgehalte van tafelazijn

Benodigdheden

 1. Buret met natronloog
 2. Bekerglas 100 mL
 3. Pipet 25 mL
 4. Pipetteerhulp
 5. Maatcilinder 100 mL
 6. Maatcilinder 10 mL
 7. Maatkolf 100 ml

Stoffen

 1. Demiwater
 2. 10 ml tafelazijn
 3. Fenolftaleïne

Werkwijze

 1. Noteer de molariteit van natronloog en noteer de beginstand van de buret
 2. Doe 10 mL tafelazijn in een maatkolf van 100 ml. Gebruik hiervoor een maatcilinder van 10 ml.
 3. Voeg 90 ml demiwater toe aan de maatkolf met tafelazijn. Gebruik hiervoor een maatcilinder van 100 ml.
 4. Goed zwenken
 5. Pipetteer 25 mL van deze vloeistof in een bekerglas van 100 mL
 6. Voeg een paar druppels fenolftaleïne toe
 7. Zet het bekerglas onder de buret
 8. Titreer met natronloog tot de kleur omslaat naar roze
 9. Noteer de eindstand van de buret
 10. Voer de proef in duplo uit

Reactievergelijking

 1. CH3COOH (aq) + OH- (aq) → CH3COO- (aq) + H2O (l)

 

Verdunnen:

Tafelazijn: 4 gram per 100 ml = 40 g/L-1

Molaire massa azijn: 60,05

40,0/60,05 = 0,666 M.

Molariteit natronloog: 0,100 M

Dus 10 keer verdunnen zodat het azijnzuur sneller met natronloog reageert.

Indicator

Op het equivalentiepunt zijn CH3COO- ionen aanwezig. Dit is een base, dus de indicator moet opslaan als de oplossing basisch wordt.

 

De molariteit van CH3COOH (aq) = bekend.

10 keer verdunnen wordt : 0,67 / 10 = 0,067 M.

Kz = [OH-]2 / [CH3COOH]0 – [OH-]

Kz = 1,8 * 10-5

1,8 * 10-10 = x2 / (0,067 – x)

x2 + 1,8 * 10-10 x – 1,2 * 10-11 = 0

tor.x = 3,464 * 10-6

-log(3,464 * 10-6) = 5,46 is pOH dus  pH is  14 – 5,46 = 8,54

 

Fenoftaleïne slaat om bij pH = 8,2 dus deze nemen is indicator.

Berekening

 1. Aantal ml natronloog x molariteit van natronloog = ……….. mmol OH-
 2. Molverhouding 1:1 dus ook………… mmol CH3COOH in 25 ml verdunde tafelazijn
 3. 4 x ….. =    mmol CH3COOH in 100 ml verdund tafelazijn.
 4. 10 x …… =      mmol CH3COOH in 100 ml tafelazijn. …. mmol / 1000 = ……..mol

……..   mol x     60.05 gram/mol =       gram CH3COOH

REACTIES

L.

L.

Ik moet dit practicumverslag ook maken. Wat is de bijbehorende hypothese als je onderzoeksvraag is: Zit er ongeveer 5% ammoniak in huishoud ammonia?

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.