Criminaliteit

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 4644 woorden
  • 12 november 2003
  • 68 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
68 keer beoordeeld

Inhoud Inleiding Jongeren en hun rechten - Welke jongeren rechten zijn er? - Zijn de rechten voor jongeren niet te streng of juist te makkelijk? - Hoe verloopt het op een rechtbank bij een misdaad die door een jongere is gepleegd? - Zijn er ook kinderrechters? - Welke speciale straffen zijn er voor jongeren? Eenmaal in de gevangenis - Zijn de cellen goed; kunnen ze er in overleven? - Zitten de jongeren alleen of met meerdere in een cel? - Is de bewaking streng? - Hoe is het eten in de gevangenis? - Hebben de jongeren een kans om te werken of te studeren? - Hoe werkt het tijdens de vrijlating? Manieren om leven te verbeteren buiten de gevangenis - Wat is het HALT-bureau? - Hoe komen de jongeren de maatschappij weer in? - Hoe gaat het met de ouders van criminele-jongeren? - Wat vinden de politieke partijen ervan? - Wat kan er aan gebeurd worden? Inleiding Wij doen ons verslag over jongeren en criminaliteit. Hierin leggen we uit over hoe jongeren met hun rechten omgaan, en welke rechten ze uberhaupt hebben. Daarna leggen we uit wat er gebeurd als de jongeren hun rechten overtreden. Ze worden dan gezien als misdadiger en moeten ze in de gevangenis. Dit is meestal heel anders dan iedereen denkt. Het beeld van mensen is meestal heel anders dan da het echt gaat in de gevangenis. Dat leggen we ook uit en we geven verdere informatie over de gevangenis. Nader de ‘criminelen’ jeugd de gevangenis heeft doorstaan, komen ze terug in de maatschappij. Maar hoe doen ze dat? Is het niet veel te zwaar voor ze. We waren ook geinteresseerd in de mening van onze politieke partijen. En hebben dit ook in het verslag verwerkt. We vonden het uiteindelijk een leuke opdracht om te doen. Alleen was het veel werk in weinig tijd. We hopen dat er genoeg in is uitgelegd zodat je een idee krijgt van wat er met jongeren gebeurt als ze in aanraking zijn gekomen met criminaliteit.
Jongeren en hun rechten. Welke jongeren rechten zijn er zoal? Er zijn ontzettend veel jongeren rechten. We gaan niet overal wat over vertellen. We hebben er een paar uitgezocht die wij belangrijk vinden. Deze vinden wij belangrijk omdat het een grote rol speelt bij de ontwikkeling van mensen en de samenleving. We hebben de volgende artikelen geselecteerd: ● Artikel 2  Alle kinderen zijn gelijk. ● Artikel 3  Belang van het kind ● Artikel 4  Het mogelijk maken van kinderrechten ● Artikel 5  Rol van de ouders ● Artikel 6  Recht op leven en ontwikkeling ● Artikel 12  De mening van een kind ● Artikel 19  Bescherming tegen kindermishandeling. Artikel 2 Alle kinderen zijn gelijk
Alle kinderen hebben dezelfde waarden en zijn daardoor gelijk. Ook al ben je een beetje anders: arm of rijk, gabber of punker, dik of dun, slim of dom, meisje of jongen, blank of zwart, allochtoon of autochtoon, en ga zo maar door. Alle kinderen zijn voor de wet gelijk. Er is alleen nog niet echt sprake van gelijkheid voor alle kinderen. Dat wordt goed in de gaten gehouden door allerlei organisaties. Onderandere door: Save the children -> let vooral op het recht dat alle kinderen gelijk zijn. het Landelijk bureau ter bestrijding van rassendiscriminaliteit. -> zet zich in voor de bestrijding van rassendiscriminaliteit. En Plan Nederland -> werkt voor de kinderen ongeacht hun nationaliteit, religie, ras of culturele achtergrond. Het leven biedt aan iedereen evenveel kansen als je beter je best doet om vooruit te komen in het leven kan alles. Iedereen kan dus bijvoorbeeld miljonair worden, als je maar doorzet in het leven. En in jezelf gelooft. Artikel 3 Het belang van het kind. In het artikel staat dat de ouders bij alles wat ze doen rekening moeten houden met hun kind of kinderen. Als de ouders niet goed voor je kunnen zorgen moet de overheid ervoor zorgen dat iemand amders voor jou gaat zorgen. Organisaties die hier op letten zijn: Unicef -> zorgt voor de bescherming van kinderen. Kinderrechtswinkel -> helpt de kinderen met rechten en plichten. Plan Nederland -> zet zich in voor het belang van het kind, waarbij het kind centraal staat. Artikel 4 Het mogelijk maken van kinderrechten
De overheid moett ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met de rechten van alle kinderen. Rijke landen moeten arme landen helpen om de rechten van alle kinderen te realiseren. Organisaties hiervoor zijn: Save the Children -> praa met de regeringnen om de rechten van het kind te verbeteren en te beschermen. Plan Nederland -> komt op voor rechten en belangen van kinderen. Artikel 5 Rol van de ouders. Ouders hebben een hele belangrijke rol, ze zijn verantwoordelijk voor het welzijn van jou. De overheid moet ervoor zorgen dat de ouders hun kinderen goed opvoeden. Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling. Kinderen hebben recht op leven en op een kans om prettig op te groeien in de samenleving. Organisaties zijn: Save the children, Unicef, En plan Nederland. Artikel 12 De mening van een kind. De kinderrecht heeft 2 kanten: kinderen moeten om hun menig worden gevraagd En kinderen mogen hun mening vertellen. Deze twee punten zijn belangrijk bij bijvoorbeeld een echtscheiding en het kind bij de ene of de andere ouder moet gaan wonen. Er zijn zo nog veel meer dingen waarbij het belangrijk is. Het is moeilijk voor kinderen om hun menig te uiten, want de ouders of docenten willen hun nog wel eens straffen omdat ze een andere mening hebben dan hun. Het kost ook veel tijd om de mening van kinderen te vragen. Ze moeten ook goed weten hoe ze hun menig moeten vormen. Dat kan door advies van een advocaat og bouwwerker. Volwassenen weten vaak niet hoe ze met kinder participatie moeten omgaan (= dat kinderen worden betrokken bij dingen). Volwassenen nemen altijd de laatste beslissing omdat zij meerderjarig zijn en kinderen niet. Dit kinderrecht zorgt ervoor dat kinderen ook iets te zeggen hebben. Dat kan in de medezeggenschaps raad, een jeugddebat en een jongerenraad. De overheid moet er dus voor zorgen dat kinderen hun menig kunnen vormen en uitspreken. Organisaties die hierin actief zijn zijn: Unicef
Save the children
Internationaal Jeufddebat -> kan jemeedenken en meedoen om de politoek te laten weten wat kinderen ervan vinden. Nationale jeugdraad
Kindertelefoon -> kun je terecht met je problemen en/of vragen. Dwink (dat wil ik nou kwijt) -> kun je je mening kwijt over onderwerpen
Plan Nederland. Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling
In deze wet staat dat geen enkel kind mag mishandeld worden. Organisaties hiervoor zijn: Raad voor de kinderbescherming -> helpt kinderen te beschermen als hun lichamelijke of geestelijke ontwikkeling gevaar loopt. Save the children
Unicef

Kinderrechtswinkel -> helpt kinderen met hun rechten en plichten
Expertisecentrum kindermishandeling -> organisatie die voorlichting geeft over (seksuele)mishandeling
Kindertelefoon
Plan Nederland
Zijn de rechten voor jongeren niet te streng of juist te makkelijk? Onze mening is dat de rechten wel goed zijn. Dat vinden wij omdat we een paar rechten bekeken hebben en wij vinden dat die rechten er wel horen te zijn. Als ouderen rechten hebben, hebben kinderen dat ook!!!! Hoe verloopt het op een rechtbank bij een misdaad die door een jongere is gepleegd? Als je bij de rechter moet komen, moet je naar de rechtbank. Zo heb je in Den Haag een rechtbank in een heel groot gebouw, het paleis van Justitie. Daar zijn heel veel rechtzalen. Je word vlak voor de zitting vanuit de gevangenis naar het paleis gebracht, daar zit je dat totdat de zitting begint in het cellenblok. De bezoekers moeten eerst door beveiligingspoortjes. Als je door de poortjes heen bent, moet je naar de bodebalie. Dat is een balie waar een bode achter zit die je kan vertellen waar je moet zijn. Je gaat daarna naar de rechtszaal en wacht tot een andere bode de zaak ‘uitroept’. Die bode doet dan de deur van de rechtszaal open en roept de naam van de verdachte. Dan mag je naar binnen. De verdachte moet voor de rechter gaan zitten. Het publiek zit op de publieke tribune. De rechter zit achter een tafel op een verhoging van ongeveer 20 cm. Aan de rechterkant van de rechter zit de officier van Justitie. Die man/ vrouw is ook de aanklager. Er zit wel een klein beetje ruimte tussen de rechter en de officier van Justitie, dat is gedaan om aan te geven dat de rechter en de officier van Justitie allebei van een andere organisatie zijn: De officier van Justitie is van de uitvoerende macht en de rechter van de rechtsprekende macht. De verdachte zit tegenover de rechter. Met zijn gezicht naar de rechter toe. Achter de verdachte zit de advocaat van de verdachte. Er kunnen ook nog getuigen zijn die iets gezien hebben, dat moeten ze dan ook vertellen. De getuige zit met het gezicht naar de rechter en met de rug naar de verdachte. De getuige moet een eed afleggen. Daarin moet de getuige zweren dat hij/ zij de waarheid verteld. Als de getuige toch liegt kan hij de gevangenis ingaan. Er is ook nog een publieke tribune. Hierop kunnen mensen zitten die de rechtszaak willen zien, dat kan omdat het familie is van de verdachte of van het slachtoffer. Ze kunnen ook gewoon nieuwsgierig zijn. Iedereen van 18 jaar of ouder mag bij een rechtszaak zitten. Als het een rechtszaak is voor kinderen onder 18 jaar dan mag daar geen publiek bij zitten. De ouders mogen er wel altijd bij en soms mogen er ook andere familieleden bijzitten. Zijn er ook kinderrechters? Als een kind een strafbaar iets heeft gepleegd, dan bespreekt de kinderrechter dit met de officier van Justitie en de raad voor de Kinderbescherming wat de beste aanpak is voor het kind. Zodat ze tot een goede oplossing kunnen komen.
Welke speciale straffen zijn er voor jongeren? Voor kinderen onder de 12 worden de ouders verantwoordelijk gesteld, maar minderjarigen: kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn wel verantwoordelijk voor hun daden. Voor hen bestaan aparte straffen. Zo heb je: Berisping, de geldboete, het arrest(= korte vrijheidsstraf) en de plaatsing op een tuchtschool. Er kan ook een taakstraf worden opgelegd. Dit is een alternatieve straf waarbij je een nuttig project uitvoert. Bv. In de keuken van een ziekenhuis. Een zestien- of zeventienjarige kan als volwassene worden berecht. De één is nu eenmaal eerder volwassen dan de ander. Om dezelfde reden kan een volwassen iemand ook als een minderjarig iemand berecht worden. Eenmaal in de gevangenis Zijn de cellen goed; kunnen ze er in overleven? Een cel heeft geen tralies, de deuren van de cellen ook niet. De deur is van heel dik ijzer met een raampje erin waar een soort deurtje voor zit. Je kunt het raampje niet van de binnenkant openen, allen van de buitenkant. Natuurlijk zit er op alle deuren een slot. De gevangene is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar cel. Moet hem dus zelf schoonmaken en niets vernielen. In een cel staat een bed, een bureau met stoel en een kast. Een standaard cel is 4,80 meter bij 2,40 meter. Er zijn in een jeugdgevangenis verschillende cellen. Een voorbeeld hiervan is een isoleercel. In de isoleercel zijn alleen maar muren en er zijn matrassen om op te liggen. Ook wordt er door je leider bepaald wanneer je naar de wc mag. In een isoleercel zitten is dus geen pretje. Maar hier kom je ook alleen in als je zware criminele dingen hebt gedaan. Of als je je slecht hebt gedragen in een jeugdgevangenis. Je hebt ook een luchtkamer. De luchtkamer heeft ook alleen maar muren maar de kleur is veel vrolijker, en het plafond is een rooster. Aan de buitenkant ziet het er vrolijk uit. Het leven in de gevangenis is erg zwaar. Je bent gewend om buiten te spelen, rond te kunnen lopen en te doen wat je wilt. Maar als je in een jeugd gevangenis zit kun je dat niet meer. Je zit de hele dag alleen en je mist alles wat je voor de gevangenis had. Zitten de jongeren alleen of met meerdere in een cel? Het ligt eraan wat je hebt gedaan, waardoor je in de gevangenis zit. Als je een zwaardere misdaad hebt gepleegd kom je in een cel waar je alleen zit met weinig dingen. Heb je een minder zware straf heb je kans om in een betere cel te komen. Je zit meestal alleen in een cel, maar de activiteiten die je onderneemt moet je in groepen doen. Je gaat samen douchen, samen ontbijten en ook het onderwijs wordt in groepen van verschillende leeftijden verdeeld. Bijeenkomsten volg je ook in groepen. Je vrije tijd besteed je alleen en je hebt dan nog een groepsoverleg. De meeste tijd bevind je je niet in je cel, maar de cellen zijn voor 1 persoon. Het maakt dus niet uit of je activiteit doen of niet. Is de bewaking erg streng? Net zoals bij de cellen is de bewaking strenger in hoeverre je straf is. Zet je in een isoleercel dan is de bewaking strenger dan dat je een lichtere straf hebt en in een gewone cel zit. Het is in Nederland niet zo dat er bij elke cel een bewaker is. Zoals je wel ziet in films en documentaires over gevangenissen in het buitenland. Maar elke bewaker heeft zijn eigen sector. En hiervan is hij de baas. Hij moet ervoor zorgen dat de jongeren naar hun programma gaan er weer terug komen in hun cel. Ook houden ze bij de programma’s orde. En zorgen dat de gevangen niet agressief worden of misschien gaan vechten, maar dat laten de meeste wel uit hun hoofd want dan heb je de kans om in een isoleercel te komen en dat wil niemand. De bewakers hebben ook als taak het bewaken bij een bezoek. Hij houdt dan de tijd bij over hoe lang de gast mag blijven. En dat de gevangene geen lichamelijk contact met de bezoeker heeft. En natuurlijk brengt hij de gevangene na elk bezoek weer netjes naar zijn cel terug. Al vanaf het begin van de gangenisstraf worden de gevangenen voorbereid om terug te keren in de maatschappij.
Hoe is het eten in de gevangenis? De gevangen krijgen net zoals ons 3x per dag te eten. Een ontbijt, een lunch, en het avondeten. Dit eten ze gezamenlijk in de eetzaal. Het eten wordt door de gevangenis kok gemaakt zodat het voedzaam is en lekker. Net zoals altijd is er ook bij het eten bewaking. Erg rustig eten is er dus niet bij want je wordt de hele tijd in de gaten gehouden. Ze moeten na het eten corveeën. Hier is een speciaal rooster voor gemaakt. Bij de corvee hoort ook het stofzuigen of tafels en stoelen rechtzetten. En als je je hebt misdragen krijg je een extra beurt om te corveeën met extra vieze klusjes. Hebben de jongeren een kans om te werken of te studeren? Als je in de gevangenis zit heb je de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Als je bezig was met een opleiding en je moet naar de gevangenis kan je het daar afmaken. Er is groepsonderwijs en privé onderwijs. Ook wel individueel onderwijs genoemd. Individueel onderwijs wordt vaak via schriftelijke cursussen aangeboden/ buitenlandse kinderen kunnen een cursus Nederlands volgen. De meeste mensen denken dat gevangenen vooral eenvoudig arbeid moeten verrichten zoals knijpers maken of zakjes plakken. Vroeger was dat ook zo, maar nu worden er ook veel serieuzere dingen gemaakt. Andere activiteiten zijn lakspuiten en poedercoating. Vaak heeft een gevangene al ervaring als hij op een bepaald terrein wordt ingezet. Maar hij kan hiertoe ook binnen de inrichting een opleiding volgen. Veel producten worden in opdracht van de winkels gemaakt. In de gevangenissen gelden verschillede regels. Deze zijn bij iedere gevangenis anders. Want elke gevangenis heeft zijn eigen huisregels. De tijdsbesteding bestaat in ieder geval uit werken. Daarnaast kan elke gevangene een arbeidstraining of een opleiding volgen. De onderwijsvoorziening zoals onderwijs bibliotheek of handenarbeid kunnen per inrichting verschillen. Verder is per week een aantal uur beschikbaar voor een frisse neus of wat sport. Hoe werkt het tijdens de vrijlating? Als de datum van in vrijheidsstelling nadert, wordt het contact met de buitenwereld groter. Tijdens het laatste jaar van hun gevangenisstraf kunnen gevangenen verlof krijgen. Dit geldt voor personen in een gevangenis of huis van bewaring. Gevangenen in een gesloten inrichting mogen in het laatste jaar zes keer een weekend met verlof. Gevangenen in een half open inrichting mogen in hun laatste jaar één maal in de vier weken naar huis. Een open gevangenis is in het weekend gesloten. De gevangenen gaan ieder weekend naar huis. Zo krijgen gevangenen steeds meer vrijheid, en leren ze op eigen benen te staan. Als een gevangene tweederde van zijn straf heeft uitgezeten kan hij vervroegd vrijgelaten worden. Vroeger moest een gevangene zo’n vervroegde vrijlating verdienen door zich goed te gedragen. Tegenwoordig is het een standaardrecht geworden. Alleen zware criminelen moeten hun hele straf uitzitten. Maar als het dan eenmaal zo ver is. Kun je nog niet zomaar de deur uitstappen. Daar gaat nog heel wat aan vooraf. Eerst wordt er informatie verzameld De Gevangenisdienst stelt een dossier samen van rapporten en documenten met gegevens over het delict en de vorige veroordelingen, het gedrag tijdens het voorarrest, de inspanning die de gevangene heeft om te werken aan uw gedrag en de beoordeling van de Reclassering over de geschiktheid voor vrijlating onder supervisie in de gemeenschap. De gevangene kan het dossier inzien en er commentaar op leveren. Daarna wordt de gevangene ondervraagt door een Lid van de Paroolcommissie. Het rapport van de ondervraging wordt overlegd met de gevangene en toegevoegd aan het dossier. Overweging van de Paroolcommissie: De zaak wordt op papier beoordeeld door een panel van 3 leden van de Commissie. De overweging concentreert zich op de kans op herhaling van het delict, maar wordt ook gebaseerd op de voordelen voor een terugkeer in de gemeenschap onder begeleiding van de Reclassering. Besluit: Paroolcommissie • neemt een besluit over zaken betreffende gevangenisstraffen tussen de 4 en 14 jaar • geeft aanbevelingen aan de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende gevangenisstraffen van 15 jaar of langer. En dan komt eindelijk de dag dat de gevangene wordt verteld dat hij zin spullen kan pakken en zijn cel kan gaan schoonmaken omdat hij naar huis mag.
Manieren om leven te verbeteren buiten de gevangenis om. Wat is het HALT-bureau? Ook kunnen jongeren naar het HALT-bureau worden gestuurd. HALT staat voor Het ALTernatief. Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen via het HALT-bureau de zaak in orde maken. De jongere komt dan in contact met de officier van justitie, dus er zal geen veroordeling komen en tevens zal er ook geen aantekening in de Justitiële Documentatie komen. Het HALT-bureau is er ter bestrijding van de jeugdcriminaliteit. Ze werken vaak samen met de politie, gemeente en justitie. De politie zal jongeren die voldoen aan onderstaande criteria vaak verwijzen naar een HALT-bureau: - ze zijn tussen de 12 en 18 jaar - de jongere heeft zich schuldig gemaakt aan: - openlijke geweldpleging tegen goederen - eenvoudige vernielingen (inclusief graffiti) - eenvoudige vormen van brandstichting - (poging tot) diefstal/verduistering - heling, kopen of verkopen van gestolen goederen - verwisselen van prijskaartjes - staatschenderij; baldadig gedrag in het openbaar - het zich bevinden op verboden terrein - bezit van illegaal vuurwerk - afsteken van zowel illegaal als legaal vuurwerk buiten de toegestane tijd - bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk mag worden verkocht - strafbare feiten in plaatselijke verordeningen die betrekking hebben op vuurwerk of
baldadig gedrag - het gepleegde feit is door de jongere bekend - de jongere is maximaal eenmaal eerder bij het HALT-bureau geweest en dat is minstens
een jaar geleden zijn - de jongere en de ouders stemmen in met de verwijzing naar het HALT-bureau
Nadat de politie je gegevens naar het HALT-bureau heeft gestuurd, worden je ouders en jij op een gesprek uitgenodigd. Er wordt daar overlegd wat er moet gaan gebeuren met je. Dit wordt vastgelegd in een contract. Vaak worden jongeren gestuurd naar de plek waar het strafbare feit gepleegd is en moeten ze daar weken. Als dit niet mogelijk is, ga je vaak wekren op een 'nuttige' plek zoals bij het dierenasiel of de gemeente. De werkstraf duurt minimaal 2 uur en maximaal 22 uur. Als je de afspraken die in het contract staan niet nakomt wordt er als nog een proces-verbaal opgemaakt en krijg je alsnog een taakstraf of een boete. Als je de afspraken echter nakomt dan wordt de zaak door de politie geseponeerd.
Hoe komen de jongeren de maatschappij weer in? Nadat gevangen hun straf hebben uitgezeten kunnen ze door verschillende mensen worden geholpen. Maar voordat ze vrijkomen, worden ze ook in de gevangenis begeleid. In veel inrichtingen is een bepaald programma bedacht voor de gevangenen, om het er
toch zo aangenaam mogelijk te maken. Het is op een aantal punten gebaseerd. Gezondheid, wonen, sociale omgeving, financiën, scholing, werk, en tijdsbesteding. Een belangrijk onderdeel is scholing. Gemotiveerde jongeren kunnen een opleiding
volgen en daarna een diploma krijgen, dat het zelfde is als van mensen die het buiten de
gevangenis hebben gehaald. Het zijn vaak praktische opleidingen, met maar een klein
gedeelte theorie, voorbeelden zijn metaalbewerker of lasser. Trainingen worden, naast deze opleidingen, op het gebied van sociaal contact, en sollicitatie training ook gegeven. Een aantal mensen die helpen bij de begeleiding van gevangenen. Een bewaker bijvoorbeeld heeft heel intensief contact met de gevangenen, hij zorgt voor beveiliging en begeleiding. Gevangenen kunnen met problemen bij zo iemand terecht. Het kan ook dat zo iemand met een groep gevangen in contact word gebracht. Een bewaker begeleid gevangenen ook tijdens hun opleiding of tijdens sportactiviteiten. Een Groepsleider werkt nauw samen met gevangenen voor een bepaalde periode. Het zijn vaak langdurig criminele personen. Die overlast bezorgen voor de samenleving. Een groepsleider werkt samen met een aantal mensen en beid zulke langdurig criminelen een behandeling aan om hun gedrag te veranderen. Zo iemand observeerd gevangenen. En praat heel serieus en intensief met de gevangenen, om ze te stimuleren en te motiveren om een nieuw niet-crimineel leven te beginnen na een gevangenisstraf. Voor de begeleiding bij hun gezondheid is in iedere inrichting een tandarts, huisarts, en verplegers aanwezig. Gevangenen bezoeken ze vaak meer binnen de gevangenis dan dat mensen buiten de gevangenis doen.
Hoe gaat het met de ouders van criminele-jongeren? Er wordt steeds meer gericht op de ouders als het gaat om de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De band tussen ouders en kind kan erg van invloed zijn op het crimineel gedrag van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat naast een goede band ook de mate van toezicht van de ouders en discipline erg belangrijk zijn bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Te weinig controle op de kinderen en te weinig discipline blijken verband te houden met jeugdcriminaliteit. Ook is het te gewelddadig straffen verkeerd. Instanties van de overheid kijken tegenwoordig ook steeds vaker naar de invloed van ouders op het getoonde gedrag van kinderen. Een goed voorbeeld hiervan is de Jeugdbescherming. Deze instantie zorgt ervoor dat d.m.v. ondertoezichtstelling (OTS) en ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht er wordt ingegrepen in de opvoedingssituatie. Ook bij de politie en het HALT-bureau spelen de ouders een steeds belangrijkere rol. Zo moeten ouders toestemming geven of hun kind wel naar het HALT mag. Er worden ook projecten ontwikkeld waar ouders cursussen kunnen volgen. Het JOJ-project (Jongeren, Ouders en Justitie - project) bijvoorbeeld. Wat vinden de politieke partijen ervan? PvdA: De PvdA heeft het onderstaande op 13 februari 2002 het volgende op hun website gezet over jeugdcriminaliteit: 'Iedere jongere heeft recht op voldoende kansen om volwaardig te kunnen deelnemen in de samenleving. Dit is voor de PvdA het uitgangspunt van het jeugdbeleid, overeenkomstig het Verdrag van de Rechten van het Kind.' De PvdA zegt dat ze een betere en veiligere samenleving willen realiseren, waarin zowel autochtone als allochtone jongeren perspectief wordt geboden op een goede toekomst. Ze willen de volgende maatregelen ondernemen: • goede en efficiënte jeugdhulpverlening • versterking van de jeugdgezondheidszorg • behoud van aandacht voor jongeren op arbeidsmarkt • aandacht voor ontplooiingskansen van kinderen tussen 0 - 6 jaar; capaciteit van voor- en vroegschoolse opvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsvoorrangsbeleid
Verder heeft de PvdA nog ambities op het gebied van veiligheid en criminaliteit onder jongeren. • met de gemeente als regisseur werken instellingen samen om kinderen te beschermen
en hen kansen te bieden op een goede toekomst • persoonlijke coach voor jongeren die in aanraking komen voor justitie • scholen signaleren ontsporingen, gaan spijbelen tegen, schoolgebouwen blijven na
schooltijd open voor sportieve en culturele activiteiten

CDA: Het CDA vindt dat jonge criminelen in bepaalde gevallen als volwassenen berecht kunnen worden. Tevens vindt het CDA dat er naast detentie jongeren ook opgevoed moeten worden, om zo te voorkomen dat jongeren in hun oude, criminele gedrag vervallen. CDA-kamerlid Van de Camp zegt: 'Het regime en karakter van de huidige straffen worden als te licht ervaren'. Volgens de CDA moet er een systeem komen, waaraan jongeren die crimineel bezig zijn geweest niet meer kan ontsnappen. Ze willen een betere samenwerking tussen Justitie en politie en dt zou moeten lukken door meer uitwisseling van informatie. Wat kan er nog meer worden gedaan? In 1995 ging elektronisch toezicht als expiriment van start. Na veel positieve resultaten heeft de minister van justitie eind 1997 elektronisch toezicht landelijk in gevoerd. Deze straf wordt vaak toegepast bij criminelen die bijvoorbeeld voor zes maanden celstraf hebben gekregen. Deze straf kan namelijk makkelijk in taakstraf omgezet worden, maar dat vindt men te mild voor deze criminelen. Bij elektronisch toezicht verblijft een "gevangene" niet in een inrichting. Hij kan gewoon in huis blijven wonen. De dader krijgt een enkelband met een zender, die hij dag en nacht moet dragen. Aan de telefoon op zijn huisadres wordt een ontvanger bevestigd. Een centrale computer registreerd of de hij zich op de afgesproken tijdsstippen thuis bevindt. De dader krijgt vaak een programma van 40 uur in de week waar hij zich aan moet houden. Dat wordt vaak besteed aan werk of aan een studie, en als dat goed is voor de dader, aan sport. Daarop krijgt de dader ook wel vrije tijd. Dat begint meestal met een uur per week. En wordt langzaam opgebouwd tot een vrij weekend. In die vrije tijd mag hij dus het huis uit. De rest van de tijd moet de dader zich thuis bevinden. En dat kan dus gecontroleerd worden. Als gevangenen zich niet aan de afspraak houden en dus niet op afgesproken tijdstippen thuis is, moet hij alsnog naar de gevangenis. Conclusie Onze hoofd deelvraag was: Hoe gaat hem met jongeren die in aanraking komen met geweld? De jongeren worden goed opgevangen door rechters met speciale kennis over hoe ze kinderen van 12 en/ of kinderen van 16/17 moeten behandelen. Jongeren die oud genoeg zijn om de consequenties van hun daden te nemen, die komen in de kindergevangenis waar ze ook een speciale behandeling krijgen. Hoe gaat het nou met de jongeren: het gaat dus vrij goed doordat de overheid veel aparte rechten voor jongeren heeft gemaakt.
Onze mening: Wij vinden dat jongeren niet goed weten hoe het gaat nadat ze met geweld in aanraking zijn gekomen. De overheid zou de kinderen hierop moeten voorbereiden en ze vertellen wat er gebeurt als je de wet overtreedt. Ook al is het iets kleins als een keer de lamp niet aanhebben op de fiets, maar ook als je een keer iets uit de winkel steelt. De jeugdige zou dan moeten weten wat er dan zal gebeuren zodat hij weet dat hij dat niet moet doen. Dit zou misschien ook wel het ‘geweld’ van jongeren kunnen verminderen. Voor de rest: We hebben er wel met veel plezier aan gewerkt. We zouden er de volgende keer wel wat meer tijd voor willen hebben. En vooral de eerste keer omdat we het niet gewend zijn om zo’n groot verslag te maken. We hebben het toch op tijd afgekregen door veel te plannen en veel dingen thuis te doen. Het verslag is wel geworden wat we wouden. We hopen dat u het met veel plezier gelezen heeft.

REACTIES

T.

T.

Dank

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.