ADVERTENTIE
Red het frikandelbroodje Wist je dat heel veel van jouw lievelingsproducten zomaar kunnen verdwijnen als de bij zou uitsterven? Denk bijvoorbeeld aan je glaasje melk in de ochtend, maar ook je frikandelbroodje in de pauze en je banaan bij het leren. Hoe komt dit en belangrijker, hoe voorkomen we dit? Dat weten ze bij de opleiding Diermanagement. Meer weten over deze en andere studies van Van Hall Larenstein?

Check alle video's!
Inleiding.

Wij moeten voor gym een praktische opdracht maken dat met het onderwerp ‘Bewegen & Gezondheid’ te maken heeft. Wij hebben het meer in de medische sferen gezocht, en kwamen uit bij Revalidatie. Wij denken dat het een belangrijk onderdeel is van de sportwereld, als mensen geblesseerd zijn, moeten ze wel weer terug zien te komen. Om alvast in het onderwerp te komen geven wij hier een korte omschrijving van de definitie van Revalidatie.
Revalidatie: letterlijk betekend het 'het weer valide worden'. Maar in de praktijk betekent het zoveel meer zoals:
o Wonen
o Werken
o ontspannen
o studeren in een voor iedereen toegankelijke samenleving.
Daar gaan wij in dit werkstuk verder op in.

Inleiding in de Revalidatie.

Mensen die een ernstig ongeval hebben gehad, worden in de revalidatie begeleid en behandeld, daarnaast richt de revalidatie zich op veel patiënten die aangeboren afwijkingen hebben, of chronische ziektes tot beperkingen van activiteiten leiden. Patiënten die plotseling zijn getroffen door ziekten helpt de revalidatie deze mensen weer de draad van het leven op te pakken.

Binnen de revalidatie wereld nemen de kinderen een eigenafdeling in. Ze hebben veel specifieke ziektebeelden die om speciale behandelwijze vragen. Kinderen zijn sterk in ontwikkeling lichamelijk, emotioneel en sociaal, en ook daarmee wordt rekening gehouden, opvoeding en onderwijs spelen een grote rol in de kinderrevalidatie. Zo is er bijvoorbeeld een eigensoortige behandelwijze ontstaan, waarin de samenwerking met de school met speciaal onderwijs een belangrijke rol in spelen.

Patiënten leren tijdens de revalidatie het maximale te doen met hun overgebleven vermogens. Het is belangrijk dat mensen zelfstandig hun leven kunnen leiden. Maar het is ook een belang van de samenleving als geheel. Ook invalide mensen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Die bijdrage is des te waardevoller, omdat ze dan hebben geleerd tegen hun beperkingen te vechten, en barrières te overwinnen.

Het revalidatie proces.

Tijdens het revalidatie proces wordt er gewerkt aan het zoveel mogelijk verminderen van stoornissen en beperkingen. Die erop gericht zijn op maximaal herstel van activiteiten en daarmee de maatschappelijke deelname. Tussen de teamleden van het revalidatieteam is een maximale en nauwe samenwerking vereist. Degene die de indicatie stelt voor de behandeling is de revalidatie arts en tevens de coördinator van het behandelteam. Het revalidatieproces wordt regelmatig bekeken door de betrokken behandelaars. Ze bespreken het verloop van de behandeling en de resultaten en hoe het vervolg eruit kan zien.

Elke patiënt heeft een eigen behandelteam onder leiding van de behandelende revalidatie arts. De therapieën zijn op elkaar afgestemd wat betreft tijd en inhoud. Belangrijkste staat voorop: het houden aan het opgestelde behandelplan. Hierin staat wat de revalidatie arts en de patiënt willen bereiken en welke manier dat gebeurd.

Over het algemeen zijn niet alle soorten artsen vertegenwoordigd in het behandelteam. De doelstelling bepaald de samenstelling. Een voorbeeld van een behandelteam is:
o Revalidatie arts
o Ergotherapeut
o Fysiotherapeut
o Logopedist
o Psycholoog/orthopedagoog
o Maatschappelijk werker
o Verpleegkundige
o Zwem- en sportinstructeur
o Activiteitenbegeleider
o Bewegingsagoog
o Revalidatietechnicus

De behandeling is er uiteindelijk op gericht op de terugkeer in de maatschappij, en er is dus grote aandacht voor reïntegratie op het gebied van arbeid, onderwijs, vrijetijdsbesteding en sport. Ook de advisering over hulpmiddelen maakt deel uit van het revalidatieproces.

Wat is Revalidatie?

Huisartsen en andere specialisten verwijzen patiënten naar de revalidatie arts, vanwege zijn specialistische kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van stoornissen. Ook de specifieke diagnostische en behandel mogelijkheden in de revalidatie-instelling kunne hierbij van belang zijn. Gewoonlijk gaat het daarbij om mensen met:
o Ziekte
o Trauma
Aandoeningen die tot blijvende stoornissen en beperkingen lijden

Diagnosegroepen, waartoe de bovengenoemde ziekten en aandoeningen meestal zullen behoren, zijn:
A. Chirurgische en orthopedische groep:
o Amputaties en misvorming van extremiteiten
o Gewrichtsaandoeningen en -afwijkingen
o Brandwonden
o Handletsels
o Aandoeningen van de wervelkolom.


B. Neurologische groep:
o Cerebrale beschadigingen
* bij of vanaf de geboorte aanwezig
* later verkregen (CVA, traumata, infecties, tumoren)
o Dwarslaesie
o Perifere zenuwletsels
o Neuromusculaire aandoeningen
o Multipele sklerose, amyotrofische
o M. Parkinson
o Reflexdystrofieën.

C. Reumatische aandoeningen:
o Reuma
o Spieraandoeningen en collageenziekten
o M. Bechterew.

D. Orgaanaandoeningen, zoals hart- en longaandoeningen, die tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren (kunnen) leiden.

Het eerste onderzoek door de revalidatiearts kan leiden tot:
o Voortgezet onderzoek met betrekking tot de bestaande ziekte of aandoening (b.v. laboratoriumonderzoek, EMG, beeldvormende technieken)
o Het verder voortzetten van revalidatie, met het wel of niet inschakelen van het revalidatieteam, genaamd de observatieperiode.
o Een advies aan de verwijzer en aan de patiënt om het nemen van maatregelen elders voortezetten.
o Een voorstel tot specialistische revalidatie.

De revalidatiearts legt voor het bepalen van de indicatie tot voortgezette revalidatiediagnostiek en/of specialistische behandeling de volgende criteria aan:
o de verwachte mate van herstel
o zijn er meervoudige beperkingen of handicaps of zijn die te verwachten en is er sprake van complexiteit van doelstellingen, in aanmerking genomen de levensfase en het functioneren van de patiënt.
o leerbaarheid en trainbaarheid van de revalidant
o mogelijkheid dat de patiënt weer in een eigen eventueel aangepaste woonsituatie kan functioneren.

De revalidatiezorg staat in Nederland op een hoog peil. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal revalidatie-instellingen uitgebreid en de instellingen zijn beter regionaal gespreid. Er functioneren nu 23 revalidatiecentra met een breed takenpakket.
Om het functioneren in de thuissituatie weer mogelijk te maken dienen tijdens het revalidatieproces diverse andere hulpverleners of instanties ingeschakeld te worden. Het revalidatiecentrum werkt daarom samen met vele instanties op het gebied van onder meer wonen, werken en tijdsbesteding. Voor kinderen is de afstemming tussen zorg en onderwijs van belang.

Conclusie

Onze conclusie is dat revalidatie heel erg belangrijk is in de sportwereld, dankzij revalidatie en alle andere vormen ervan kunnen mensen met een sport blessure of een mensen die gewoon niet meer in staat zijn om te werken, kunnen deze mensen toch weer terug komen in de maatschappij.


Bronvermelding

Boeken:
Geneeskunde encyclopedie.
Dokter Thuis medische encyclopedie voor iedereen.
Uitgegeven in 1970,
oorspronkelijke uitgave verschenen bij S Vischer


Internet:
www.ilse.nl  revalidatie :
www.revalidatie.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.