Terrorisme

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 7245 woorden
  • 19 juni 2006
  • 20 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.2
  • 20 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor je werkstuk, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Gooi jij een week lang zo min mogelijk weg of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie! 

Check alle challenges!
1. De inleiding

Dit werkstuk is een gevolg van een praktische opdracht. Het eerste deel is dit werkstuk en het tweede een opvoering in vorm van een vredesconferentie.
De vredesconferentie is georganiseerd door de VN en word dus ook door hen geleid. De volgende partijen zijn aanwezig:
War On Terror,
- VS
- Irak
- Afganistan
- Europa
- VN

Als voorbereiding voor deze conferentie hebben wij als eerst een historische analyse gemaakt over de landen waar het probleem zich afspeelt, dit zijn Irak en Afghanistan.
In ons werkstuk kunt u deze geschiedenis vinden op de pagina’s 4 t/m 13.

Verder kunt u ook nog een analyse van organisatie al-Qeada vinden op de pagina’s 14, 15 en 16.
Wij, Suzanne en Malouk, vertegenwoordigen Europa, eigenlijk de Europese Unie.
Europa heeft geen eenduidig standpunt aangenomen in dit proces. De landen Groot-Brittannië, Spanje, Polen en gedeeltelijk Nederland hebben voor de oorlog gestemd en strijden mee met de VS. De Europese tegenstanders van deze Derde Golfoorlog zijn: Frankrijk, Duitsland en België.
In deze praktische opdracht vertegenwoordigen wij de laatste groep en zijn wij dus tegen de oorlog in Irak. Redenen waarom kunt u verderop in het werkstuk vinden.

De landen van de Europese Unie2.

2. http://www.economist.com/images/GA/2004w18/PeterMapAnimation.gif
2. De geschiedenis van Irak

De geschiedenis van Irak is bekend vanaf het jaar 8500 voor Christus. Vele belangrijke ontwikkelingen zijn in Irak ontstaan bijvoorbeeld de eerste vormen van landbouw.
Irak valt van 632 tot 935 onder het Arabische rijk en erna tot het jaar 1534 onder allerlei moslimgelovige sultans en emirs.
In 1258 wordt de stad Bagdad aangevallen door de mongolen o.l.v. Hülegü en door deze aanval werd de stad vrijwel geheel vernietigd.

In 1516 begonnen de Turken uit het Ottomaanse rijk met veroveringen in het Midden-Oosten. Bagdad en Basra werden veroverd. Irak bleef ondanks vele opstanden in handen van de Turken tot aan de Eerste Wereld Oorlog. De Turken kozen in deze oorlog partij voor de Duitsers en dus tegen de Geallieerden. Op 10 januari 1919 wordt het Irakese gebied officieel los gemaakt van het Turkse rijk. Irak was echter nog geen onafhankelijk land. Het nu constitutionele koninkrijk Irak werd geregeerd als een mandaatgebied van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de gehele regeerperiode van de Britten waren er opstanden en gevechten.
Begin mei 1920 startte de Grote Irakese Revolutie onder de Koerden, Sji’ieten en Soennieten. Deze drie groepen werkten samen, maar met grotendeels hun eigen redenen: De Sjiieten waren tegen het mandaatgebied omdat christenen in de regering zaten. De Soennieten wilde onafhankelijkheid in de vorm van een Arabische staat. De koerden wilde ook onafhankelijkheid, maar dan voor hun eigen volk.
Veel stammen waren gewoonweg tegen de Britse overheersing omdat deze veel efficiënter waren in het innen van de belastingen dan de Turken.
De Britten sloegen met moeite de opstanden neer, maar veranderde niks aan hun bewind. De opstanden werden steeds erger, iedereen behalve de zuidelijke stammen kwamen in opstand. De Britten moesten zelfs RAF luchtaanvallen beginnen.
Pas op 3 oktober 1932 gaf het Britse mandaat het op en werd Irak een zelfstandig koninkrijk.
Van 1932 tot 1958 regeerden er drie koningen. Faisal I, Ghazi en Faisal II3.
Op 14 juli 1958 werd Irak door middel van een militaire staatsgreep onderleiding van generaal Abdul Qasim een republiek. De toenmalige koning, Faisal II werd vermoord.
Er na volgden nog twee staatsgrepen. Tijdens deze laatste wordt Achmed Hassan al-Bakr de nieuwe president, met als rechterhand zijn neef Saddam Hoessein4. Beiden waren zij lid van de politieke partij Ba’ath, een zowel fascistische als socialistische beweging. Ze zijn van mening dat het geloof geen uitwerking mag hebben op de regering5.

3. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Irak
4. http://www.vredesnaam.com/Iraq/IRAK1.html
5. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ba'ath-partij
Saddam begint al vroeg met het moorden van mensen. Als vice-voorzitter laat hij 14 vermoedelijke samenzweerders publiekelijk ophangen, omdat hij ontevreden is over de Arabische nederlagen in de Zesdaagse oorlog tegen de nog nieuwe staat Israël (1948)4.
Saddam heeft al lange tijd veel macht in Irak, de toenmalige president had een zwakke gezondheid en Saddam nam veel taken van hem over.

In 1979 op een leeftijd van 42 jaar wordt Saddam echt dictator, zijn voorganger al-Bakr dwingt hij tot aftreden en laat zich benoemen tot zijn opvolger. Zijn eerste daad is het executeren van een derde deel van het Revolutionaire Commandoraar (RCC), en nog eens tientallen leden van de Ba’ath-partij6.
In het buurland van Irak, Iran heerste er chaos. Tegen de regerende Sjah braken opstanden uit en in het zelfde jaar als Saddam kwam in Iran ayatollah Khomeiny aan de macht. Volgens Khomeiny moest er veel veranderen. Er kwam een nieuwe regering die nu gelovig was7.
Saddam profiteerde van de chaos die er was en viel op 22 september 1980 Iran binnen met zijn leger8.
De Sji’itische regering verklaarde het als heilige oorlog tegen de Irakese Soennieten. De oorlog werd in de loop van de tijd steeds heftiger. Irak zette gifgas bommen in, groef loopgraven en legde mijnenvelden aan. Maar ondanks dit lukte het ze niet om van Iran te winnen. In juni 1982 waren ze weer terug bij af. Ieder op hun eigen grenzen, maar met nu veel doden en gewonden aan beide zijden.
Nu was het Iran die Irak binnen viel. Ze vochten door om de twee heilige Sji’itische steden, Najaf en Karbalo. Maar nee, het lukte de Iraniërs ook niet om iets in handen te krijgen.
Beide landen begonnen nu op grote steden van de tegenstander te schieten. Ze begonnen te schoten met scud-raketten, op de hoofdsteden, Bagdad en Teheran. Deze raketten zijn gemaakt voor de lange afstanden. Ook werden er wat kleinere steden gebombardeerd, die met name belangrijk waren voor de industrie, zoals de havenstad Basra.
In maart van het jaar 1985 was de Perzische golf aan de buurt. Er werden dit keer niet alleen Irakese en Iranese schepen afgeschoten, maar ook schepen van de andere landen die vaarden op de Perzische golf.
Zo werd bijvoorbeeld een Amerikaans schip geraakt, waarbij tientallen doden vielen
De Amerikanen vochten terug en schoten een Iraans vliegtuig neer, ook verklaarde ze dat de Koeweitse tankers onder hun vlag mochten varen.
Irak werd gesteund door het westen en de Oostbloklanden. Zij waren beiden bang voor Khomeiny en de opstanden. Deze zijn namelijk streng gelovig en antiwesters Irak werd gesteund door veel wapens te sturen, waaronder ook ABC wapens (Atomaire, Biologische, Chemische wapens). Deze zijn bedoeld om in één keer een groot aantal mensen om te brengen.
In 1987 roept de Verenigde Naties de landen op tot een staakt-het-vuren, de zogenaamde resolutie 598. Irak wilde deze wel accepteren, maar Iran vocht door. Het land wilde dat Saddam de verantwoordelijkheid van de oorlog op zich zou nemen.

4. http://www.vredesnaam.com/Iraq/IRAK1.html
6. boek: de val van Saddam, Henk Schutten, vassallucci Amsterdam 2003. blz 24
7. Geschiedenis boekje 1, blz. 314, paragraaf 2.12 tweede alinea.
8. landenreeks, Irak, NOVIB, Robert Soeterik blz. 18, Iraak- Iraanse oorlog
Uiteindelijk gaf Khomeiny toch toe. Irak had immers sterke bondgenoten gekregen van zowel in het Westen als in het Midden Oosten. Iran zou niet meer kunnen winnen en ze sloten vrede9.
Na de oorlog heerste er een grote economische crisis. Om deze crisis op te lossen was Irak van plan veel olie verkopen. Helaas was de olieprijs op dat moment laag en kreeg Irak dus niet veel winst. Saddam gaf Koeweit hiervan de schuld. Dit kleine landje had een overproductie aan olie, waardoor de prijzen daalden10. Saddam besloot op 2 augustus 1990 Koeweit aan te vallen en verklaarde het de 19de provincie van Irak, zoals het vroeger in het tijdperk van het Ottomaanse rijk ook al was geweest.
De VN kwam snel in actie. Ze organiseerde een bijeenkomst met vele landen, waarvan er uiteindelijk 34 meededen om Saddam uit Koeweit te verdrijven. Ze sloten een ultimatum dat op 15 augustus 1991 afliep. Als Saddam nog niet uit het land was mocht er geweld worden gebruikt11. Ondertussen kreeg Irak ook steeds minder inkomsten. Turkije en Saudi-Arabië hadden de oliepijpleidingen afgesloten waardoor er geen Irakese olie meer kon worden verkocht12.
De dag van het ultimatum ging voorbij maar Saddam weigerde zich terug te trekken. De door de VN opgezette coalitie viel de volgende dag aan met een luchtoffensief, operatie Dessert Storm geheten. Op de grond hadden ze nog eens 700.000 man waar van driekwart uit de VS afkomstig was. Het bevel werd ook door een Amerikaan uitgevoerd, Norman Schwarzkopf. Saddam probeerde terug te vechten met Scud-raketten, maar dit haalde niet veel uit. Toen op 24 februari de grondaanval, Desert Sable begon, was drie dagen later het halve Irakese leger uitgeschakeld en moest Saddam zich wel terug trekken. Hij aanvaarde alle VN resoluties en op 28 augustus 1991 besloot ze samen met president Bush sr. een staakt-het-vuren. De geallieerden melden 231 doden. De Irakese verliezen worden vele malen groter geschat, wel tussen de 100.000 en 150.000 11.
In Irak braken er veel opstanden uit tegen het regime maar deze werden met harde hand neer geslagen. Zo kwam het dat Saddam gewoon op zijn post kon blijven zitten13.
Irak kreeg na de tweede golfoorlog een verbod op massavernietigingswapens en moest onder toezicht van wapeninspecteurs van de VN zich ervan ontdoen14. Ook werd er een handelembargo afgekondigd. Irak mocht nog maar een beperkte hoeveelheid olie verkopen15. De inspectie van de Verenigde Naties op vernietigingswapens, UNSCOM (UNited Nations Special COMmission) genaamd, liep niet vlekkeloos. De VN-inspecteurs kwamen weinig aan weten over de wapens die Saddam maakte, als hij ze al maakte. De inspecteurs mochten van het Irakese regime alleen met de Irakese wetenschappers praten. De fabrieken waar vermoedelijk wapens werden gemaakt hielden de deuren voor hen gesloten, ondanks de afspraken16. De sleutels van opslagruimtes die gecontroleerd zouden worden waren vaak ¨per ongeluk¨ kwijt geraakt17.

9. http://nl.wikipedia.org/wiki/iran-irakoorlog
10. landenreeks, Irak, NOVIB, Robert Soeterik blz. 21 Koeweit-crisis
11. http://nl.wikipedia.org/wiki/golfoorlog_%281991%29
12. landenreeks, Irak, NOVIB, Robert Soeterik blz. 22 Koeweit-crisis
13. landenreeks, Irak, NOVIB, Robert Soeterik blz. 23 nederlaag 4de en 5de alinea
14. http://nl.wikipedia.org/wiki/irakoorlog
15. http://nl.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hoessein, paragraaf: sancties, 1ste alinea
16. thematische knipkrant, 25e jaar 2000 Irak, Blz. 44 uit: Trouw, 20 februari 1998
17. thematische knipkrant, 25e jaar 2000 Irak, Blz. 49 uit: De Volkskrant

Irak kreeg na de tweede golfoorlog een verbod op massavernietigingswapens en moest onder toezicht van wapeninspecteurs van de VN zich ervan ontdoen14. Ook werd er een handelembargo afgekondigd. Irak mocht nog maar een beperkte hoeveelheid olie verkopen15. De inspectie van de Verenigde Naties op vernietigingswapens, UNSCOM (UNited Nations Special COMmission) genaamd, liep niet vlekkeloos. De VN-inspecteurs kwamen weinig aan weten over de wapens die Saddam maakte, als hij ze al maakte. De inspecteurs mochten van het Irakese regime alleen met de Irakese wetenschappers praten. De fabrieken waar vermoedelijk wapens werden gemaakt hielden de deuren voor hen gesloten, ondanks de afspraken16. De sleutels van opslagruimtes die gecontroleerd zouden worden waren vaak ¨per ongeluk¨ kwijt geraakt17.
De ware locaties van de wapens hielden de Irakezen echter zorgvuldig geheim en werden vaak verplaatst. Soms zelfs naar woonwijken tussen de onschuldige burgers18.
Op 31 oktober 1998 beëindigde Irak de toestemming voor verdere inspecties helemaal. De UNISCOM inspecteurs moesten op 16 december vertrekken. De Britten en Amerikanen begonnen hierop een nieuwe operatie, Desert Fox. Een aantal bunkers in Irak, waar vermoedelijk de wapens lagen, werden door vliegtuigen gebombardeerd19. Honderden burgers kwamen hierbij om20.

14. http://nl.wikipedia.org/wiki/irakoorlog
15. http://nl.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hoessein, paragraaf: sancties, 1ste alinea
16. thematische knipkrant, 25e jaar 2000 Irak, Blz. 44 uit: Trouw, 20 feb. 1998
17. thematische knipkrant, 25e jaar 2000 Irak, Blz. 49 uit: volkskrant, 21 nov. 1998
18. thematische knipkrant, 25e jaar 2000 Irak, Blz. 45 uit: Trouw, 20 feb. 1998
19. http://nl.wikipedia.org/wiki/irakoorlog UNSCOM en sancties, 2de alinea.
20. http://www.amnesty.nl/landeninfo/lan_irak.shtml

Het eerder afgesproken oliehandelsembargo gaf problemen. Irak werd erg arm en het trof de Irakese bevolking. De opvolger van George Bush Sr., Bill Clinton voerde samen met de VN-veiligheidsraad op 14 april 1995 resolutie 986 in. Ook wel het Olie-voor-Voedsel-programma genoemd. Bagdad mocht nu, onder toezicht van de VN, de olie inkomsten ruilen voor voedsel en medicijnen. Saddam Hoessein zag een nieuwe kans en kreeg nu meer inkomsten, door de ombeperkte olie-export. Irak kreeg weer invloed en probeerde zo de anti-Irak-coalitie waar de VS en Groot-Brittannië toe behoorden uit te spelen tegenover Frankrijk en Rusland, Irak zijn oude handelspartners. Hoessein werd in de Arabische wereld populair, vanwege zijn tegenstand tegen de VS21.
In de laatste periode van Clintons regeringstijd gingen de VS en Irak wat meer samenwerken. Irak kreeg meer ruimte en er waren zelfs Irakese oppositie groepen die vanuit het buitenland opereerde. Toen in 2001 George Bush jr. president van Amerika werd wilde hij nog meer invloed in Irak en er kwamen dus nog meer oppositie groepen die vanuit het buitenland opereerden.
Op 11 september 2001 boorden zich twee vliegtuigen door de torens van het World Trade Center en werd ook het Pentagon aangevallen. Dit is het begin van een nieuwe oorlog, de derde golfoorlog. Samen met Iran en Noord-Korea wordt Irak het ‘As van het Kwaad’ genoemd. De aanslagen op het WTC worden opgeëist door de terroristische organisatie al-Qaida. Een groep die zijn thuisbasis ergens in het Midden-Oosten heeft. Irak zou ook onderdak bieden aan deze terroristen en dit is een van de redenen waarom de VS een oorlog startte.
Ook lag de kwestie over de massavernietigingswapens nog steeds erg gevoelig bij de VS. De vader van de huidige president van de VS, George Bush sr, had de macht over Amerika in de tweede golfoorlog en heeft dus Saddam Hoessein uit Koeweit verdreven. De massavernietigingswapens heeft hij echter nooit kunnen opsporen. Zijn zoon George Bush jr, wil de taak van zijn vader voortzetten en de massavernietigingswapens vinden.
De twee net genoemde redenen, het idee dat al-Qaida zich in Irak heeft gevestigd en over massavernietigingswapens, zijn tot nu toe niet waar gebleken. Al-Qaida bevindt zich namelijk niet in Irak maar in de bergen van Afghanistan en de massavernietigingswapens die Saddam in zijn bezit zou hebben zijn weer niet gevonden en dus ook geen reden om een derde golfoorlog te starten22.

21. landenreeks, Irak, NOVIB, Robert Soeterik blz. 24 en 27 Olie voor voedsel
22. landenreeks, Irak, NOVIB, Robert Soeterik blz. 27 en 29 Confrontatiekoers

Bush had nog andere redenen om een oorlog te beginnen. Saddam Hoessein was een dictator die met strenge hand in Irak heerste. Hij heeft al vele mensen vermoord en vormt dus een gevaar voor de regio.
De twee net genoemde redenen, het idee dat al-Qaida zich in Irak heeft gevestigd en over massavernietigingswapens, zijn tot nu toe niet waar gebleken. Al-Qaida bevindt zich namelijk niet in Irak maar in de bergen van Afghanistan en de massavernietigingswapens die Saddam in zijn bezit zou hebben zijn weer niet gevonden en dus ook geen reden om een derde golfoorlog te starten22.
Bush had nog andere redenen om een oorlog te beginnen. Saddam Hoessein was een dictator die met strenge hand in Irak heerste. Hij heeft al vele mensen vermoord en vormt dus een gevaar voor de regio.
De VS werd gesteund in deze oorlog door meerdere landen, waaronder: Japan, Turkije, Ethiopië, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Polen, Australië en op politiek gebied door Nederland. Felle tegenstanders van de oorlog zijn: China, Rusland, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Syrië en België.
De VS stelde een ultimatum (resolutie 1441). Saddam moest op 20 maart 2003 aftreden anders zou de VS Irak binnen vallen en beginnen met Operation Iraqi Freedom. Saddam blijft zitten en de VS start, gesteund door een aantal andere landen, in Irak een oorlog. Drie weken na de inval valt Bagdad en daarmee het regime van Saddam Hoessein. Saddam zelf is echter nergens te vinden, pas later na de oorlog is hij gevonden23.
Op 1 mei 2003 is de korte oorlog officieel voorbij. Helaas zijn er veel Irakese slachtoffers gevallen waaronder duizenden burgers.
In Irak heerste er na de oorlog chaos. Het plan van Washington en Londen was om een aantal jaar Irak te regeren en het vervolgens over te dragen aan Irakese partners.
De aanhangers van het oude regime protesteerden. Ze wilden geen westerse regering in hun land. Deze Soennitische Arabieren begonnen een guerrilla oorlog.
De chaos werd groter en meerdere landen uit de VN besloten te helpen, zo stuurde ook Nederland 1100 militairen. Helaas werkte dit juist averechts, de strijd werd groter en er braken doelgerichte aanslagen uit.
In mei 2004 lekten er foto’s uit, genomen in de Abu Graib gevangenis in Bagdad. Het waren foto’s waarop moslimmannen in beledigende naakt poses stonden met op de achtergrond lachende Amerikaanse soldaten.
De Britten en Amerikanen konden Bagdad nu niet meer in handen houden en besloten hierop de macht over te dragen aan de Irakezen. De economie hielden ze wel in eigen handen.

23. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Irak, 21ste eeuw

3. Afganistan
- De geschiedenis
Het gebied wat nu Afghanistan heet was ooit een belangrijk centrum van de Boeddhistische cultuur. Pas aan het einde van de 7de eeuw kwam de Islam in Afghanistan.
De grenzen van het huidige Afghanistan ontstonden na de twee Anglo- Afghaanse oorlogen aan het eind van de vorige eeuw. De Britten, die deze oorlog begonnen, trokken zich uiteindelijk terug uit Afghanistan en zo werden de stukken grond die zij eerst hadden veroverd ook van Afghanistan. De oostgrens werd bepaald in 1893 door de Durand- overeenkomst. Als gevolg van de Durand-overeenkomst loopt de grens tussen Afghanistan en Pakistan door het midden van het Pashtun bewoonde gebied, dat aan weerskanten van de grens woont. Pashtun is één van de belangrijkste etnische groeperingen in Afghanistan.

In 1964 kreeg Afghanistan een nieuwe grondwet, dit keer werd het een liberale. Na de nieuwe grondwet werden veel marxistische, nationalistische, liberale en radicaal-islamitische partijen actief Kabul (de hoofdstad van Afghanistan)25.

Mohammed Daoud verdreef zijn oom: koning Mohammed Zahir Shah in 1973. Daoud maakte van Afghanistan een republiek waarvan hij zelf de president werd. Daoud had toen hij nog premier was onder koning Shah al een krachtig leger samengesteld dat getraind was door de Sovjet Unie. Daoud werd vermoord in 1978 en toen kwam de linkse Democratische Volkspartij van Afghanistan (DVPA) aan de macht.
Nadat dit gebeurt was kwam het land onder leiding van een revolutionaire raad, de raad van Nur Mohammed Taraki. Taraki had nauwe banden met de Sovjet Unie en nam dan ook een negatieve houding tegenover de Islam. Doordat Taraki dit deed ondernam de Islamitische bevolking tegen stappen, de islamitische strijders, mudjahedin gehete, begonnen daarom een gewapende strijd tegen de DVPA.
Door deze strijd verloor Taraki de macht in 1978 en werd deze macht overgedragen op Hafizollah Amin. Onder Amin vonden er vele arrestaties en executies plaats in de hoop een einde te maken aan het voortdurende verzet en de gewapende tegenstand in de plattelandsgebieden. In december 1979 vindt er een incident plaats waarbij een Pashtun-kapitein zes Sovjet-adviseurs zou hebben gedood. Dit is de aanleiding van de inval van de Sovjet-troepen in Afghanistan. Ook Amin komt hierbij om het leven.
De bevolking begint een gewapende opstand tegen de indringers en het leger van de Sovjetgezinde regering.

In de 9 jaar tijd dat de Sovjet Unie Afghanistan bezet, wordt het land helemaal verwoest. Jongens van 16 of ouder worden verplicht om het leger in te gaan om te vechten tegen de mudjahedin.
In mei 1986 wordt Barak afgezet door de SU en komt Nadjibullah aan de macht, hij is het hoofd van de geheime politie (KHAD).
Op 14 april 1988 worden de Akkoorden van Geneve getekend en op 15 februari 1989 is het dan eindelijk zover: de Sovjet Unie trekt zich terug uit Afghanistan26.
25. ministerie van buitenlandse zaken.
(www.landenweb.com/geschiedenis.cfm?LandID=200%AFGHANISTAN)
26. http://www.ariana.nl/Geschiedenis/Geschiedenis.html

De 33 provincies van Afganistan
Door de oorlog zijn er ruim 1.5 miljoen mensen gestorven en zeker 5 miljoen Afghaanse mensen zijn gevlucht, vooral naar buurlanden zoals Pakistan en Irak.
Het communistische bewind, uit de SU, heeft na de oorlog nog tot april 1992 standgehouden25.
Door het stopzetten van de buitenlandse hulp werd het er niet veiliger op in Afghanistan. Het heeft er alleen voor gezorgd dat de groeperingen, die eerst samen tegen één vijand vochten, nu tegen elkaar vechten.
Dat is de uiteindelijke reden dat er grote delen van Kabul verwoest werden.
Kabul is namelijk het symbool van de macht in Afghanistan. Iedere strijdende beweging heeft daarom als doel Kabul te veroveren en vanuit daar de macht te grijpen. In 1993 komt er een nieuw akkoord: Rabbini blijft president en Hekmatyar wordt minister-president26.
Het noorden van Afghanistan bleef onder het gezag van Dostum. De regering, onder leiding van Rabbini, regeerde over de rest van Het Afghaanse gebied, met uitzondering van het zuidoosten waar Lokale Pashtun strijdheren en drugsbaronnen de macht hadden. De macht tussen deze twee groepen werd daar gewisseld en regelmatig werd er iemand vermoord25.
In het eind van het jaar 1994 begon de moslimfundamentalistische Taliban onder leiding van Mullah Mohammed Omar aan een opmars in Afghanistan. Het woord Talib betekent “student” in het Arabisch. Omar is trouwens getrouwd met een dochter van Bin Laden die van grote gastvrijheid geniet in Afghanistan mede door zijn nauwe banden met de Taliban27.
25. ministerie van buitenlandse zaken.
(www.landenweb.com/geschiedenis.cfm?LandID=200%AFGHANISTAN)
26. http://www.ariana.nl/Geschiedenis/Geschiedenis.html
27. http://proto.thinkquest.nl/~llb034/pages/nu/tebbl.html

Het zuiden werd verovert door de Taliban en in september van 1996 werd ook de zeer gewilde hoofdstad van Kabul ingenomen. Vanaf het begin was het duidelijk wat de Taliban wilde : een eind maken aan het wanbestuur van de President Rabbini en Afghanistan veranderen in een werkelijke islamitische staat25.
Alleen Pakistan, Suadi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben het Taliban bewind erkent in 1997. De groepering nam de plaats in van de tegen elkaar strijdende Mudjahedin groeperingen.
De Taliban nam daarbij ook nog eens 95% van het grondgebied over, waaronder dus de hoofdstad Kabul).
In de overige 5% van Afghanistan, gelegen in het noorden, woonden voor een groot deel Etnische minderheidsgroeperingen en de uit de hoofdstad verdreven regering van Rabbini, die zich verenigde in het United Islamic Front for The Salvation of Afghanistan (UINFSA). De UINFSA was dan ook tegen de Taliban en had nog sommige gebieden van Afghanistan in handen.

Na de aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 kwam het Taliban-bewind onder sterke druk van de VS om terreurstrijders uit te leveren waaronder Osama bin Laden. De Taliban weigerde hier aan mee te werken en de VS begon bommen te gooien op Afghanistan. Na enkele weken viel het Taliban bewind.
Tijdens de Bonn-conferentie in december 2001 kwam er een akkoord, over de stationering van een internationale vredesmacht de ISAF (international security assistance force).
In juni 2002 werd er een Loya Jirga georganiseerd. Dit is een traditionele vergadering van leiders in Afganistan. Hier werd een transitieregering aangewezen en nu speeld de VN speelt een grote rol bij de wederopbouw van het land25.

25. ministerie van buitenlandse zaken.
(www.landenweb.com/geschiedenis.cfm?LandID=200%AFGHANISTAN)

- Guantánamo Bay

In Guantánamo Bay, gelegen in Cuba, worden al jarenlang mensen in hechtenis gehouden zonder aanklacht, proces en zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen gestraft. Het gaat hier ongeveer om 625 mensen uit Afghanistan28.
Er vinden hier ook mishandelingen en martelingen plaats. Dit is natuurlijk een schennis van mensenrechten29.

De gevangenis Guantánamo Bay, te Cuba
Guantánamo Bay word sinds het verdrag in 1934 door de Amerikanen gehuurd van Cuba als marinebasis. Op 11 januari 2002 kwamen hier de eerste mannen binnen die door de Amerikanen gevangen waren genomen tijdens de inventieoorlog in Afghanistan. Het Pentagon heeft voor dit stukje land gekozen omdat de gevangenen nu dus niet op Amerikaans grondgebied vastgehouden worden en het is daarom zo goed als onmogelijk om een proces aan te spannen. Deze mannen is dus alle kans op een proces ontnomen. ”Dit is een belangrijke overwinning in de strijd tegen het terrorisme” juichte de Amerikaanse minister van justitie John Ashcroft het oordeel van de rechtbank toe28.
Amerikaanse ondervragers hebben toegegeven dat er helse methodes worden gebruikt bij het ondervragen van de Taliban gevangenen. Methodes zoals extreem lang wakker houden d.m.v. heel harde geluiden, het schoppen en slaan van de gevangenen. Er zijn dan ook sinds het begin van dit jaar al 23 zelfmoordpogingen geweest van wanhopige mannen. Ook zijn er al doden gevallen maar die werden afgedaan met doodsoorzaken als hartaanvallen en longembolie. Maar er is nu dus gebleken dat de gevangenen juist doodgemarteld zijn tijdens een verhoor, of zodanig mishandeld dat ze er later aan stierven28.
Dat de VS zich niks van de mensenrechten en internationale wetten aantrekt blijkt uit dat de Verenigde Staten Guantánamo Bay uitgebreid heeft tot 1000 cellen. Dit is waarschijnlijk omdat ze van plan zijn ook mensen gevangen te nemen uit de huidige oorlog in Irak. De VS zou ook plannen hebben om er dodencellen aan toe te voegen, dit is een van de plannen volgens generaal Miller, 26 mei 2003.
Een ander plan was de vestiging van een blijvende gevangenis met eventuele executieruimtes. Blijkbaar is 'freedom and justice for all' niet voor iedereen weggelegd28.
28. http://www.dewaarheid.nu/wwwboard/guantanamo.htm (2003)
29. http://www.amnesty.nl/guantanamo.shtml#top

- De verkiezingen van september 2004

Op 17 september 2004 mochten de Afghanen stemmen op de verkiesbare kandidaten31. Na dat alle stemmen geteld waren werd op 9 oktober bekend gemaakt dat Hamid Karzai democratisch de verkiezingen had gewonnen met 55% van de stemmen en zo president werd van Afghanistan. Helaas komt de invloed van deze president eigenlijk niet verder dan de hoofdstad Kabul32.
Na de val van het Taliban regime beloofde Karzai dat het geweld minder zal worden met internationale steun, maar na 4 jaar is het geweld alleen nog maar toegenomen30.
Van de 25 tot 28 miljoen inwoners zijn er zo’n 12 miljoen kiezers in Afghanistan die zich hebben laten registreren. Dat is opmerkelijk omdat in Afghanistan ongeveer 80% analfabeet is. De verkiezingskandidaten zijn herkenbaar op bepaalde stemlijsten met hun naam, foto en symbolen.
Er zijn meer dan 5.000 kandidaten die hopen op een plekje in de Wolesi Jirga, het Afghaanse parlement. In het parlement zijn er 249 zetels. Daarvan zijn er 69 zetels voor vrouwen en 10 voor de Kuchies, een nomadische bevolkingsgroep.
In Nederland stem je op een politieke partij maar dat is in Afghanistan anders. Daar stem je op personen en lang niet alle kandidaten horen bij een politieke partij. Dit is zo gekomen omdat de bevolking heel ombekend is met politieke partijen. Politieke partijen zijn zich in Afghanistan ook nog vol op aan het ontwikkelen.
Er zijn wel enige dreigingen rond de verkiezingen zoals de Taliban. Veel mensen zijn bang voor aanslagen omdat de Taliban probeert de macht terug te krijgen. Zo zijn er aanslagen geweest op een aantal verkiezingskanidaten31.
De as van het kwaad:
Om het volk van Amerika achter zich te krijgen heeft President Bush jr. de term: het as van het kwaad verzonnen. Hiermee doelt hij op landen zoals Iran, Irak en Noord-Korea. Dit zijn volgens hem de zogenaamde Schurkstaten. Hier zouden vormen van terrorisme en wapenhandel zijn. Volgens Bush moet er tegen deze staten opworden getreden en als het nodig is dan ook met wapens33.

Een bekende: President George W. Bush.

30. http://www.planet.nl/planet/show/id=67777/contentid=619535/sc=24d7cc
31. htttp://www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/verreoosten/centraalazie/
050916afghverk?view=Standard
32. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai
33. http://www.taalbank.nl/stijlfiguren%20metafoor%20as%20van%20het%20
kwaad.htm

4. Al-Qeada

Al-Qaeda of ook wel القاعدة in het Arabisch betekent letterlijk: de basis, of
het Fundament.
Het is een Islamitische paramilitaire beweging met fundamentalistische ideeën. Zij wordt vaak door Westerse landen beschouwd als een terroristische organisatie.
Al-Qaeda is in 1988 ontstaan en opgericht door de Saoedische multimiljonair Osama Bin Laden. Het doel van Al-Qaeda is om zich te verzetten tegen de invloeden van de Westerse wereld. En dan het meeste tegenover invloed van de Verenigde Staten in de Islamitische wereld. “De terroristische” acties, zoals op 11 september 2001, zijn hierom vooral op de Amerikanen gericht. De aanhangers van Al-Qaeda vinden zichzelf geen terroristische organisatie. Ze zeggen dat Al-Qaeda enkel handelt volgens de Islamitische wetten. Voorbeelden van deze Islamitische wetten zijn:
De Sjahada. Er is geen god dan, Allah en Mohammed is zijn profeet.
De Jihaad. De heilige oorlog tegen de ongelovige. Deze Jihaad wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd, volgens sommige moet er gestreden worden tegen eenieder die niet geloofd in de Islam. Minder streng religieuze vinden dat er alleen een heilige oorlog mag ontstaan als een ander geloof de islam aanvalt, dit is dus uit verdediging34.
Al-Qaeda is vooral bekend geworden door hun aanslag van 11 september 2001.
Twee vliegtuigen boorden zich door de torens van het World Trade Center en vloog ook een vliegtuig het Pentagon binnen.
De noord-toren van het WTC werd geraakt om 8.45 door de American Airlines nummer 11.
De zuidtoren van het WTC geraakt om 9.03. Het vliegtuig was een boeiing 767 van United Airline nummer 175. De vermoedelijke kaper die achter de stuurknuppel zat was Marwan al-Shehhi, een goed opgeleide en steng gelovige man35.
Om 8.44 lijkt het vliegtuig van vlucht 11 stil te staan op de radar. Dan verdwijnt het toestel van het scherm. George Sleigh was aanwezig die dag in de toren. Hij vertelt: “Het landingsgestel van het vliegtuig was uit en ik kon de mensen in de cockpit zien. Het toestel sloeg enkele verdiepingen boven ons in. Ik hoorde een verschrikkelijke explosie”36.
Het Pentagon, de zuidelijke vleugel daarvan, is geraakt om 9.38 door de Boeing 757, American vluchtnummer 77. In het Pentagon stierven zo’n 125 mensen.
Al-Qaeda had nog een vierde aanslag gepland, maar de united airlines 93 Is eerder neergestort en dus zonder zijn doel te bereiken37.
Na deze aanslagen werd op 15 september een nationale noodtoestand uitgeroepen. Bush zei in een van zijn toespraken “Zij die oorlog voeren tegen de Verenigde Staten, hebben gekozen voor hun eigen ondergang,” hij zwoer een internationaal verbond met de navo en andere bondgenoten om al-qeada en de taliban te straffen38
___________________________________________________________________
34. http://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Qaida
35. boek: 11 september, de aanval, de mensen, hun verhaal. Blz 78 WTC
zuidtoren
36. boek: 11 september, de aanval, de mensen, hun verhaal. Blz 54 3e stuk
37. boek: 11 september, de aanval, de mensen, hun verhaal. Blz 134 2e stuk
38. boek: de Taliban; blz 1 bijna onderaan.

Osama Bin Laden
Al-Qaeda heeft ook vele andere aanslagen op hun geweten en zelf erkent. Toch zijn er nog een heleboel meer aanslagen waarvan andere groepringen Al-Qeada verdacht ze gepleegd te hebben. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- De bomaanslagen tegen de Amerikaanse groepen in Jemen (1992)
- De gevechten in Somalië (1993)
- Een eerdere bomaanslag op het WTC in New York. (1993)
- Plannen voor bomaanslagen op sommige vliegtuigen de operatie Bojinka. Deze aanslag is afgebroken. (1995)
- Een bomaanslag tegen Amerikaan legerpersoneel in Dharan (1996)
- aanslagen op toeristen vlakbij luxor in Egypte (1997)
- de bomaanslagen op het Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar es Salmaa (1998)
- een zelfmoordaanslag op het Amerikaanse gevechtsschip
de Uss Cole (2000)
- de kaping van 4 vliegtuigen waarvan er 2 in een zelfmoord actie tegen
het WTC in New York, en het 3de tegen het pentagon aanvloog. (2001)
- de boorbereiding voor een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. Deze aanslag is ook afgebroken. (2001)
- de bomaanslag op de El-Ghriba synagoge in Tunesië (2002)
- de zelfmoordaanslag op de, door buitenlanders bewoonde, appartementencomplexen in Riyad. (2003)
- de in totaal 4 bomaanlagen in Istanboel
- 2 op synagoges (15-11-2003)
- 1 tegen een bank en 1 op het Britse consulaat (20-11-2003) - de Aanslagen op de Sji’iten tijdens het Ashoerafeest in Irak en Pakistan. Hierbij ontkende Al-Qaeda de verantwoordelijkheid volgens een onbevestigd bericht uit Iran (2004)
- de Bomaanslagen op de Forensentreinen in Madrid. (2004)
- de onthoofding van een aantal Amerikanen waaronder de zakenman Nicholas Berg (2004)
- de Waarschijnlijk opgeeiste aanslagen door Al-Qeada op het openbaar vervoer in Londen ( deze aanslagen zijn in
Duitsland en Italië door 2 verschillende en totaal onbekende groeperingen opgeëist. (2005)

Toch bestaan er twijfels of Al-Qaeda wel echt zou bestaan; sommige onderzoekers zeggen bijvoorbeeld dat Osama bin Laden helemaal geen netwerk had totdat de Amerikanen er een voor hem verzonnen hebben.
De naam Al-Qaeda kwam ook pas voor het eerst naar voren in een proces in 2001. Dat proces was tegen de organisatoren van de bomaanslag op de Amerikaanse ambassade in Nairobi. Om de financier, en ideoloog, Osama bin Laden aan te klagen, in de VS, moest het dossier aan de Amerikaanse wetgeving voldoen. Dat betekende dus dat er aangetoond moest kunnen worden dat Osama een (terroristische)organisatie leidde. Daarom werd er rond Osama een goed geleide organisatie geschetst in het FBI dossier. Deze werd gebaseerd op de verklaring van de getuige Jamal al-Fadl. Fadl kwam ook voor het eerst met de naam: Al-Qeada. Later bleek dat er verschillende dingen fout waren in die verklaring. Toen was Fadl al op de vlucht omdat hij geld zou hebben gestolen van Osama Bin Laden.

Toch zijn er nog meer redenen om aan Al-Qeada te twijfelen.
Nog zo’n voorbeeld is dat er werd gezocht naar de bunkers van het Hoofdkwartier van Al-Qeada die in het gebied Tora Bora zou moeten liggen, in de bergen van Afghanistan. Na wekenlange bombardementen en belegeringen bleken de High-tech bunkers met hotel faciliteiten, massale wapen opslagplaatsen en hydro-electrische energievoorziening (waarvan het bestaan door de Amerikanen in een James Bondachtige scenario werd gezet) helemaal niet te bestaan34.

De link tussen Al-Qaeda en Irak.
Volgens de informatie van de Verenigde Staten over de banden tussen Al-Qeada en Irak zou Saddam Hoessein zich schuldig maken aan.
Irak zou Saddam Hoessein zich schuldig maken aan het verborgen houden van Osama bin laden. Maar dit blijkt na nader onderzoek helemaal niet waar te zijn.

De Amerikanen hebben eindelijk een duidelijke link tussen Irak en Al-qaeda gevonden.

34. http://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Qaida
39. http://www.nieuws-platform.nl/index.php?itemid=4&catid=8

5. Het voorstel van de Verenigde Naties

Irak
1. Politiek: Er moet een gekozen ( door het volk) regering aan de macht komen. Dit moet bereikt worden door vrije verkiezingen voor iedereen boven de 18 jaar. Dit willen wij, omdat wij vinden dat het volk zelf invloed moet hebben op de regering.

2. Militair: Binnen 48 uur moeten alle Amerikaanse soldaten uit Irak verdwenen zijn. In ruil hiervoor moet Irak 15% van alle gewonnen olie per jaar uit Irak aan de Verenigde Staten geven, als bedankt dat de Verenigde Staten Saddam Hoessein van de troon heeft geworpen en voor de vrijheid die Irak nu heeft.
De grenzen moeten blijven zoals ze nu zijn. Alle minderheden krijgen dus geen eigen land.

3. Economisch: Natuurlijk moet Irak er weer economisch bovenop komen. Dit willen wij bereiken door in plaats van de westerse wereld, de Arabische wereld geld geeft aan Irak om zo het land weer op te bouwen. Ieder land van de Arabische wereld moet 6 miljoen Dollar geven aan Irak, omdat een veilig Irak belangrijk is voor het Midden Oosten.

4. Juridisch: Wij gaan een onderzoek starten naar verdachten mensen om te onderzoeken of ze mee hebben gewerkt aan terroristische aanslagen. Als ze dat gedaan hebben moeten ze veroordeeld worden volgens de Westerse wetgeving. De rechtspraken vinden plaats in Europa, omdat ze in het westen wel de wetten van krijgsgevangen hebben en ze zo dus een beter gevangenis leven krijgen.

De Abu Graib gevangenis moet opgeheven worden omdat hier de misdadigers te erg mishandelt worden. Er moet wel een onderzoek worden gestart naar de rol van de Verenigde Staten, omdat zij hier niet zomaar mee weg kan komen. Daarom moeten alle misdadigers naar de Westerse wereld overgebracht worden. Om hier verder hun straf uit te zitten.

Afghanistan:
5. Politiek: Er moeten verkiezingen komen. Er moeten twee vice-presidenten (allebei van een andere politieke partij) komen en die gaan samen met hun politieke partij het land regeren. Deze regering hoeft niets meer te doen tegen terrorisme bestrijding, omdat de Verenigde Naties dit gaat doen, omdat wij al onze soldaten terugtrekken. We willen de Taliban rechten afschaffen en internationale wetten invoeren.

6. Militair: Alle VN soldaten moeten binnen 48 uur Afghanistan verlaten. We willen onze resolutie 1510 (2003) intrekken. Afghanistan moet zijn grenzen sluiten, zodat er geen mensen van Al Qaida en andere terreur organisaties binnen kunnen komen en kunnen vluchten. Het leger van Afghanistan moet zelf de grenzen dicht houden. De grenzen blijven gehandhaafd.

7. Economisch: De westerse wereld moet een donorconferentie houden om geld in te zamelen voor Afghanistan, zodat zij het land er economisch op kunnen bouwen.

8. Juridisch: Wij gaan een onderzoek starten naar verdachten mensen van Al Qaida en de Taliban om te onderzoeken of ze mee hebben gewerkt aan terroristische aanslagen. Als deze verdachten dit hebben gedaan worden ze met internationale rechten berecht en moeten hun straf uitzitten in Guantanamo Bay. Als ze onterecht vast hebben gezeten krijgen deze mensen een schade vergoeding van de Verenigde Staten. Dit onderzoek willen wij omdat mensen anders onterecht vast zitten en ieder mens heeft zijn recht.

6. Het betoog van Europa

Irak:
1. Politiek: wij zijn het met dit voorstel eens omdat we vinden dat de democratie belangrijk is omdat het volk zo zelf kan beslissen wie er regeert en er opkomt voor hun belangen. Het land is van het volk. Wij in europa zijn ook democratisch en dat werkt heel goed.

2. Militair: Hier zijn wij het gedeeltelijk mee eens omdat we willen dat de Amerikanen zich zo snel mogelijk moeten terugtrekken uit het gebied. Eigenlijk hadden ze er nooit heen moeten gaan maar ze zitten er nou eenmaal. We zullen daarom een limiet moeten stellen en volgens ons is 48 uur daarom heel redelijk. We zijn het er niet mee eens dat Irak 15% van alle gewonnen olie per jaar aan de VS moet geven omdat ze nu heel veel geld nodig hebben om het land opnieuw op te bouwen. Ook zou dit niet eerlijk zijn tegenover de andere landen die geholpen hebben het land te bevrijden van Saddam Hoessein, landen als Japan, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Australië. We zijn het er wel mee eens dat de grenzen behouden worden zodat er zo min mogelijke kans op oorlog komt.

3. Economisch: Het midden oosten moet sowieso meehelpen met de wederopbouw van Irak maar niet alleen hun maar ook de landen die voor de oorlog waren omdat hun er dingen verwoest hebben. We vinden alleen niet dat iedereen 6 miljoen dollar moet geven omdat niet ieder land even veel geld tot zijn beschikking heeft. Saudi-Arabië bijvoorbeeld heeft miljoenen aan olie-inkomsten en een land als Koeweit heeft misschien niet eens 6 miljoen tot zijn beschikking. Wij vinden het daarom redelijker dat ieder land 0.5 % geeft. Wijzelf als Europa zijn wel bereid om veel geld te doneren. Wij vinden wel dat landen die de oorlog begonnen zijn meer moeten geven omdat het wel een beetje hun schuld is dat het land zo vernietigd is

4 Juridisch: Hier zijn we het wel mee eens. We vinden sowieso dat er een onderzoek komt omdat iedereen die wat fout heeft gedaan daar voor gestraft moet worden. De rechtzaken moeten plaats vinden in Europa en dan wel onder het internationale gerechtshof in Den Haag. Zodat ze een eerlijk proces krijgen en geen kans op de doodstraf riskeren.
Abu Graib moet zeker opgeheven worden omdat de dingen die er gebeuren mensenschendend zijn. Er moet zeker een onderzoek komen omdat er bewijzen zijn dat de Amerikanen er iets mee te maken hebben/hadden.

Afghanistan:
5. Politiek: Wij zijn het ermee eens dat er verkiezingen moeten komen. Maar de regering moet zich altijd bezig blijven houden met het terrorisme, als ze daarbij hulp krijgen van de VN is dat alleen maar beter. Wij vinden dat het volk mag beslissen of de Taliban moet worden afgeschaft. Er kan anders nog meer haat tegen de Westerse wereld ontstaan.

6. Militair: Wij vinden wel dan de VN Afghanistan moet verlaten zodat Afghanistan zelf voor zijn eigen land gaat zorgen. We vinden alleen niet dat de grenzen dichtgegooid moeten worden want dan kan er ook geen handel gedreven worden en staat het land ook niet open voor eventueel toerisme wat allebei weer een bron van inkomsten is.

7. Economisch: Wij vinden dat hier ongeveer dezelfde regeling getroffen moet worden als bij Irak. Dus ieder land moet een deel van zijn inkomsten afstaan en wie meer wil geven, dat kan natuurlijk altijd. Alleen de landen die met de oorlog meegedaan hebben en die er ook voor waren.

8. juridisch: Wij vinden wel dat er een onderzoek moet komen naar de Taliban en naar Al-Qeada en dat ze berecht worden via het internationaal gerechtshof in Den Haag. Maar we vinden niet dat als ze schuldig zijn bevonden dat ze terug moeten naar Guatanamo bay want wat daar gebeurt of gebeurt is dat mag echt niet. Ze moeten een gevangenisstraf uitzitten in hun eigen vaderland. Wij vinden ook zeker dat iedereen die onterecht vast heeft gezeten een schade vergoeding moet krijgen! Want al de mensen die nu in Guatanamo Bay zitten hebben geen proces gehad.

7. Mogelijke argumenten voor de conferentie.

De belangrijkste handvest van de Verenigde Naties luid als volgt:
Oorlog tussen staten is in principe verboden. Uitzonderingen zijn het recht op zelfverdediging en gewapende actie op bevel van de veiligheidsraad ter handhaving van vrede en veiligheid.
Wij, als Europa, vertegenwoordigers van de mening van de landen Frankrijk, Duitsland en België, beschuldigen de VS ervan dit handvest te hebben overtreden.
De VS is in samenwerking met de landen Groot-Brittannië, Spanje en……. Overgegaan tot een oorlog tegen Irak. Dit hebben zij gedaan zonder hun recht op zelf verdediging. Irak had namelijk geen plannen om de Verenigde Staten of een van de andere landen aan te vallen en ook geen plannen om daar schade aan te richten. Verder heeft de VS ook geen duidelijk/direct bevel gekregen van alle leden van de Verenigde Naties.

Deze oorlog is op geen enkele manier te rechtvaardigen en daarom vinden wij dat de VS (staf?? Schade herstel bijv. moet betalen).
De rede om Irak aan te vallen omtrent het hebben van ABC-wapens is nooit bewezen. Ondanks vele onderzoeken, ook door Amerikaanse specialisten, is er nooit een massavernietigingswapen gevonden.
Ook volgens Blair, de Britse minister president, maakt Irak deel uit van “het As van het Kwaad” maar hoe kan Irak massavernietigingswapens varen en dus het “Kwaad” zijn als er nooit wapens zijn gevonden.

De redenering van de VS omtrent de relatie tussen Irak en al-Qaeda is nooit bewezen. Een redenering zonder ware geleverde feiten is geen rede voor een oorlog.

In februari 2003 hielt president Bush een toespraak tegenover het American Enterprise Institute. Bush vertelde hierin over zijn omgekeerde dominotheorie.
“A new regime in Iraq would serve as a dramatic an inspiring example of freedom for other nations in the region” Bush gelooft er dus in dat als één land in het Midden Oosten een nieuw goed democratisch regime krijgt, de rest van de landen zullen volgen.
In het verleden is gebleken dat dit soort domino theorieën niet blijken te werken.
In 1946 is de toenmalige president van Amerika, Lyndon Johnson, een oorlog tegen Vietnam begonnen omdat hij bang was voor een domino-effect in het Verre Oosten. De theorie was nu namelijk dat als één land daar, Vietnam, een communistische regering kreeg de rest van de regio ook Communistisch werd.
Na de Amerikaanse nederlaag in Vietnam en Vietnam communistisch werd, bleef het land de enige communist in de regio.
In het geval van Irak lijkt het echter waarschijnlijker dat er geen democratie ontstaat, maar er juist radicaal Islamitische en anti-Amerikaanse bewegingen aan de macht zullen komen.

De vraag is nu of de Irakezen zelf eigenlijk wel “bevrijd” willen worden door de VS
De meeste Arabieren zijn van mening dat de Amerikanen niet voor de mensen en hun vrijheid Irak aanvallen, maar om meer economische redenen, voor henzelf.

9. Literatuurlijst en noten

De literatuurlijst:

De boeken die wij gebruikt hebben zijn:
- “De val van Saddam” door Henk Schutten
- De AO: Russische nederlaag in Afghanistan
- De landenreeks: Irak, NOVIB door Robert Soeterik
- “11 September, de aanval de mensen hun verhaal” door de verslaggevers,
schrijvers en redacteuren van Der Spiegel, uitgeverij het spectrum.
- “Taliban” door Ahmed Rashid, uitgeverij Atlas
- thematische knipkrant, 25e jaar 2000 Irak,

De websites die wij gebruikt hebben:
www.wikipedia.org
www.vredesnaam.com
www.amnesty.nl
www.landenweb.com
www.ariana.nl
www.dewaarheid.nu
www.proto.thinkquest.nl
www.planet.nl
www.rnw.nl
www.taalbank.nl
www.users.telenet.be/

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.