Kloosters

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 787 woorden
  • 9 september 2008
  • 96 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
96 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Kloosters

Waarom bestaan er kloosters?

Als je het concreet beschrijft is het: “een plaats waar mannen en vrouwen hun leven geheel en al aan God kunnen wijden”. Deze mensen brengen er hun dagen door met gebed en diensten voor de kerk. Een klooster is eigenlijk altijd een gebouw dat aan een kerk vastzit. De monniken en nonnen de mannen en vrouwen die het klooster bewonen zorgen voor het onderhoud van de kerk. Zo ‘bemannen’? ze bijvoorbeeld een kerkkoor, zijn misdienaar, delen misboekjes uit enz.
Kloosters bestaan al heel lang. In de eerste eeuwen na de dood van Christus, waren er al mensen die zich afzonderden om in verbondenheid met God te leven, kluizenaars genoemd. De kluizenaars leefden aan de rand van een stad of in de woestijn. Hier ontstond het ‘kloosterwezen’.
Vaak wordt Abt Antonius de vader van het ‘monnikenwezen’ genoemd. Hij leefde van het midden van tweede tot het midden van de derde eeuw. toen hij twintig was gaf hij al zijn bezittingen weg en trok zich terug aan de rand van de Egyptische woestijn. Hij leefde er alleen en leefde boetvaardig. Andere mensen, die van hem hadden gehoord, zochten in zijn nabijheid rust. Antonius gaf aan deze volgelingen leiding. Zo is hij de ‘vader van de monniken’ geworden. Zijn levensbeschrijving werd opgeschreven, en werd eeuwenlang als voorbeeld gebruikt, in de vorm van een boek voor de ascese. Later werd hij de patroonheilige van de boeren. Hij wordt hij vaak afgebeeld met een varken. Dit beeld is pas in de Middeleeuwen ontstaan. De verpleegorde, de Antonianen, volgelingen van abt Antonius dus, mocht in de Middeleeuwen haar varkens vrij laten rondlopen in de stad als dank voor de verpleging van de zieken. conclusie : er bestaan kloosters voor gebeden maar de kloosters worden vooral gebeukt dat de nonnen en de monniken zich geheel aan God kunnen toe passen .

Wanneer ontstond het eerste klooster?

In 529 stichtte Sint Benedictus het eerste grote klooster in West-Europa. Dit was het klooster Monte Cassino ten zuiden van Napels. Ongeveer 1500 jaar geleden werd het eerste grote klooster in Europa gesticht. Dit werd gedaan door Sint Benedictus. Hij vond dat de mensen in zijn tijd niet goed leefden. Ze dachten alleen maar aan zichzelf en te weinig aan God. Daarom verliet hij de stad waarin hij woonde. Samen met enkele andere mannen bouwde hij in 529 vlakbij Napels (Italië), boven op een berg, het klooster Monte Cassino. Ontstaan van het kloosterleven
Sint Antonius van Egypte (251 – 356) geldt als de vader van het christelijk kloosterleven. Hij had zich teruggetrokken in de woestijn en leidde daar een streng en sober leven, dat in teken stond van het gebed. Zo leefden de eerste monniken en nonnen ook. Het waren kluizenaars, die eenzame toevluchtsoorden zochten op het verlaten platteland, die zuiver, gewijd en eenvoudig wilden leven. Ze wilden zich onttrekken aan de samenleving, waar veel mensen alleen maar uit waren op eigenbelang. Niet iedereen kon zo’n eenzaam kluizenaarsleven aan. Zij gaven de voorkeur aan een gemeenschap, met een geestelijk leider die ze om raad konden vragen. Wel had ieder zijn/haar eigen cel en de dagen werden afgezonderd in gebed doorgebracht.
In de loop van de vierde eeuw verbreidde het kloosterleven zich van het Midden-Oosten naar het Westen. Met name in Frankrijk, Italië, Spanje en Ierland werden veel kloosters gebouwd. De kloosterlingen leefden zonder algemene richtlijnen, maar hierin kwam verandering toen de kerk in Rome het voor het zeggen kreeg. Het aantal christenen in Europa was namelijk enorm gegroeid. Er moest een kerk komen dat als een soort hoofdkantoor diende voor alle kerken in Europa. Vanuit de kerk in Rome werd voorgeschreven wat het christendom inhield en hoe de godsdienst moest worden beleden, zodat er geen fouten of vergissingen konden worden gemaakt. conclusie: In 529 stichtte Sint Benedictus het eerste grote klooster in West-Europa. Dit was het klooster Monte Cassino ten zuiden van Napels

Hoe ziet een klooster eruit ?

Veel kloosters uit de Middeleeuwen zijn inmiddels vervallen of helemaal verdwenen. Maar in de loop van de tijd zijn er ook weer nieuwe kloosters bijgekomen. De meeste kloosters lijken op elkaar. De belangrijkste vertrekken liggen rondom een vierkante binnentuin en komen uit op de kloostergang. De kerk neemt de meeste ruimte in. Naast de kerk ligt de kapittelzaal. Dit is de plek waar de kloosterlingen bij elkaar komen. Hier horen ze ´s ochtends van de abt wat er die dag allemaal moet gebeuren in het klooster, wat voor werk ze moeten doen en wie er op bezoek komt. Ook wordt hier voorgelezen uit de bijbel. Eten doen de kloosterlingen in een vertrek dat de refter wordt genoemd. Verder heb je in een klooster nog een bibliotheek en een scriptorium, dat is de schrijfruimte en studiezaal. Gasten van een klooster worden ondergebracht in het gastenverblijf.

REACTIES

H.

H.

waar heb je al deze info op gezocht??

11 jaar geleden

S.

S.

leuk maar ik zou nog wat meer vertellen over de geschiedenis

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.