Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Che Guevara

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 3e klas vmbo | 3268 woorden
  • 26 mei 2006
  • 109 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.7
  • 109 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Voorwoord
Ik heb voor school een werkstuk gemaakt voor geschiedenis over Che Guevara. Waarom Che Guevara, omdat iedereen hem kent van de foto´s op de shirts. Ik wilde er meer over weten en ben gaan zoeken voor mijn werkstuk. Uiteindelijk heb ik met behulp van de gevonden werkstukken van het internet zelf een werkstuk kunnen maken. En met een beetje hulp van mijn moeder.
De opdracht kreeg ik in de 4e toetsperiode. De opdracht was dat ik een persoon moest kiezen die voor mij een held was. Ik heb toen Che Guevara gekozen. Daarvoor kreeg ik van mijn lerares Geschiedenis, een vraag per week over Che Guevara die ik moest beantwoorden. De vragen kunt u in mijn inhoud lezen.


Inhoud

Wie was Che guevara (een korte levensloop).


Hoe was de politieke situatie in Argentinië, Congo, Bolivia en Cuba.

Wat voor band hadden Che Guevara en Fidel Castro, en wat hebben ze gedaan in Cuba.

Waarom Che Guevara voor vele jongeren een held is.
Mijn conclusie over Che Guevara

Wie was Che Guevara

Iedereen kent hem, maar niemand weet wie hij eigenlijk is. Zijn afbeelding wordt over de hele wereld verspreid op T-shirts, posters. Toch weten we niet wie die man nu precies was. Het enige wat men wel weet is dat zijn afbeelding (foto) voor vrijheid staat!!
Che Ernesto Rafaël Guevara de La Serna is geboren op 14 juni 1928 in Rosario in Argentinië. Zijn bijnaam (Che) kreeg hij toen in Guatemala verbleef. De naam Che wordt in Argentinië gebruikt om iemands aandacht te trekken. In de rest van Latijns-Amerika is de Che een bijnaam voor iemand uit Argentinië.
Che was de oudste in een welgesteld gezin van 5 kinderen. Op zijn tweede kreeg Che een zeldzame vorm van astma. Zijn hele leven zou hij er last van houden. Door zijn ziekte leest Che veel boeken. Zijn vader heeft immers een uitgebreide bibliotheek. Toch kon Che ook rugby spelen in zijn jeugd. Tijdens rugby ontmoet hij ook een vriend Alberto Granado waar hij zijn hele leven mee optrekt.

In 1947 begint hij een studie medicijnen. Zijn interesse ligt op het gebied van allergie, astma, lepra en voedingsleer. In 1952 maakt Che een rondreis door Latijns-Amerika samen met zijn vriend Alberto. Tijdens die reis ziet hij de armoede van vele mensen. Ook werkt hij tijdelijk in een leprakolonie. Hij vindt het erg hoe de mensen daar leven: geen kleding; bijna geen voedsel en geen geneesmiddelen.
Na zijn studie medicijnen reist Che weer door Latijns Amerika, en is langere tijd in Guatemala. In Guatemala is een revolutie bezig. Che ziet hoe de VS meewerkt aan het afzetten van de regering Arbenz. Hij vindt dit vreselijk en helpt mee in het verzet. Volgens Che willen de Amerikanen die regeringen tegenwerken die grove sociale ongelijkheden in Latijns-Amerika proberen weg te werken.
In 1955 werkt Che als arts in Mexico. Daar ontmoet hij Fidel Castro. Na die ontmoeting wordt hij lid van fidel Castro's Guerulla beweging (Revolutionaire Beweging van de 26e juli).
Via een revolutie van de Revolutionaire Beweging komt Fidel Castro in 1959 aan de macht in Cuba. Che krijgt verschillende posten in de nieuwe Cubaanse regering maar verlaat in 1966 Cuba om de revolutie in andere landen te verspreiden. Eerst in Congo en later in Bolivia.
Op 9 oktober 1967 wordt hij opgepakt door het Boliviaanse leger en geëxecuteerd.

Hoe was de politieke situatie in Argentinie, Conge, Bolivia en Cuba

Argentinië
Argentinië is een groot land met vele bodemschatten
In 1946 kwam kolonel Juan Domingo Peron aan de macht. In het begin was Peron erg geliefd bij het volk. Ook zo zijn vrouw Evita Peron. Peron zorgde ervoor dat de auto-industrie en de spoorwegen weer in eigen handen kwam. Hij bouwde een eigen industrie en wilde meer vrijheid voor de burgers.
Zijn vrouw Evita zette zich in voor de rechten van de vrouw, hield inzamelingsacties voor de armen. Zij had veel sympathie van de arbeiders.
Tijdens zijn tweede Presidentsperiode verloor Peron veel van zijn aanhang. Zijn bewind groeide al snel uit tot een dictatuur. Er was weinig persvrijheid en de overheidsuitgaven stegen sterk. Opstand werd met geweld de kop ingedrukt.
In 1955 vluchtte hij naar Spanje en liet Argentinië bankroet achter.
Daarna volgden er verschillende presidenten. Langzaam kwam het land weer terug in zijn oude staat. Er werd buitenlands kapitaal aangetrokken en onteigende bezittingen werden teruggegeven. Toch bleef de politieke situatie zeer onrustig

Che Guevara in Congo
In 1965 vertrekt Che in het geheim naar Congo om daar leiding te geven aan de Cubaanse operatie in Afrika.
In Belgische Congo ondersteunt hij het guerilla leger van Kabila. Door gebrek aan leiderschap van Kabila, politieke verdeeldheid, gebrek aan motivatie is de revolutie niet succesvol.
Als legergeneraal Mobuto met hulp van het westen de macht overneemt in Congo, brokkelt de steun voor de revolutie af, ook in de omringende Afrikaanse landen.
In November 1965 trekt Che zich teleursteld terug

Bolivia
Bolivia ligt in Zuid-Amerika en grenst aan Chili. Rond 1900 waren er veel wisselende regeringen geweest. Militaire en burger regeringen. Er was veel onrust.
In 1952 was het volk ontevreden en veel mensen sloten zich aan bij MNR (Movimiente Nacionalista Revolucionaro). De party werd een grote revolutionaire beweging met steun van de arbeiders, boeren en de middenklasse. De leider van de MNR was Victor Paz Estensorro
In 1952 versloegen de mijnwerkers het nationale leger. Daarna volgde een bloedige strijdt tussen het leger en het volk. Het volk won en Victor Paz Estensorro werd de nieuwe president. Er veranderde veel op politiek en sociaal gebied.Hij gaf iedereen stemrecht en zorgde dat bedrijven nationaal bleven.
Helaas bleef er onvrede bij de boeren. De landhervorming mislukte. Voor de boeren betekende dat zij geen groter stuk grond kregen, maar dat de grond in handen bleef van de staat en de grootgrondbezitters. Eigenlijk bleef alles bij het oude.
De MNR bleef tot 1964 aan de macht. Er waren regelmatig opstanden en stakingen.
In 1966 wil Che zijn revolutionaire strijd voortzetten in Bolivia. In Cuba bereidt hij zich in het geheim voor. Met een kleine groep Cubaanse strijders vertrekt Che in augustus 1966 naar Bolivia. De Boliviaanse communistische partij heeft in de jungle in de buurt van Nacahazu een basis en trainingskamp ingericht. Che en zijn mannen gaan daar naar toe. In maart hebben ze succes en willen hun enthousiasme voor een revolutie over brengen op de Bolivianen.
Helaas lukt dit niet. Zowel de boerenbevolking als ook de communistische partij steunt de revolutie niet. Bovendien krijgen ze te maken met veel militaire tegenstand.
Al snel wordt bekend dat Che Guevara in Bolivia is. De VS besluit het Boliviaanse leger te ondersteunen d.m.v. Special Forces en CIA inlichtingen personeel. De CIA helpt bij het ondervragen van gevangen genomen rebellen die Che ondersteunen. Sommige van deze Bolivianen worden zelfs gemarteld.
In 1967 worden de guerilla's steeds verder teruggedrongen. Tegen het eind van Augustus verliezen ze vele mannen tijdens een hinderlaag. Che blijft over met een groep van 14 strijders.
Op 6 oktober wordt Che overvallen door een patrouille van het Bolviaanse leger. Hij is verraden door een deserteur. De Boliviaanse president Barientos laat Che onmiddellijk executeren op 7 oktober 1967 in een oud schoolgebouw. Zijn laatste woorden waren: "Schiet lafaard, het enige wat je doodt is een man".
Het lijk van Che werd in een geheim graf gelegd. Men wilde geen officiële begrafenis.
Pas in 1977 worden de resten van Che naar Cuba gebracht. Hij krijgt op 13 juli 1997 een staatsbegrafenis en wordt bijgezet in het mausoleum in Santa Aara

Cuba
Batista regeerde Cuba van 1934 tot 1957. De laatste jaren als dictator met steun van de VS.
Op 10 maart 1952, 3 maanden voor de verkiezingen pleegde hij een staatsgreep. Hij wist dat hij de verkiezingen zou verliezen. Ook Fidel Castro had zich opgegeven voor deze verkiezingen (niet als presidentskandidaat).
Batisa beloofde trouw aan de Cubaanse grondwet, maar sommige rechten werden tijdelijk ingetrokken, zoals het recht op staken.
Batista maakte zelf grote nationale winsten, Havana werd een gokstad. Cuba was goed voor de Amerikaanse handel, en er was veel georganiseerde misdaad. De democratie verdween toen helemaal.
Fidel Castro was het helmaal niet eens met Batista en vormde een groep revolutionairen. Zij vielen een kazerne aan, maar de aanval mislukte. Fidel werd toen gevangen genomen. Er was meer onvrede ontstaan bij het volk. Maar Batista was zo zeker van zijn macht dat hij Fidel Castro vrijliet. Fidel Castro verliet Cuba en ging naar Mexico.

Wat voor band hadden Che Guevara en Fidel Castro, en wat hebben ze gedaan in Cuba
In Mexico ontmoet Che de broer van Fidel Castro, Raul. Che was in Mexico omdat hij was ontsnapt aan de FBI in Guatemala. Raul belooft Che dat hij hem zal voorstellen aan Fidel Castro. In juli 1955 ontmoeten ze elkaar. Vanaf dat moment zijn ze hele goede vrienden.
Fidel wilde tegen het bestuur van de dictatuur van Batista strijden. Che wilde zijn vriend helpen met de revolutie en sloot zich bij de rebellen van Fidel Castro aan.
In 1956 hadden de rebellen zich voorbereid voor een opstand in Cuba. Het plan was om de opstand in het zuidoosten van Cuba te beginnen. Fidel en Che sluiten zich bij de opstandelingen aan, samen met een man of 80. Per boot varen ze naar Cuba. Helaas mislukt dit want de mannen worden zeeziek en ze verdwalen op het water. Ze worden vanuit de lucht en later op het land onder vuur genomen. Het grootste deel van de mannen sneuvelt.
Een klein groepje mannen,12, komen mede door de hulp van de Cubaanse bevolking toch in het Sierra Maestrogebergte. Vanuit daar wordt alles gepland. Er komt een nieuwe aanslag op Batista en hij wordt steeds verder in het nauw gedreven.
Che wordt commandant in de beweging van Castro. Door commandant Che wordt de slag om Danta Clara gewonnen. Ze vallen het leger van Batista aan op een plek waar men het totaal niet verwacht. Daarna moet Che de laatste verdedigingswerken innemen van Batista. Twee weken later vlucht Batista naar de Dominicaanse Republiek. De Cubaanse revolutie heeft de overwinning behaald.

Na de Cubaanse revolutie
Na de revolutie krijgt Che de Cubaanse nationaliteit van de nieuwe ministerraad . Maar Che is helemaal niet tevreden met het beleid dat er gevoerd wordt. Later krijgt hij gelijk. Castro weet wel hoe hij gebruik kan maken van Che, want Che heeft veel respect en populariteit gekregen van de bevolking. Dat komt omdat hij altijd zijn idealen nastreeft.
Che wordt later ook president van de Nationale Bank op Cuba.Dat kwam omdat Fidel met zijn kabinet in vergadering was om een nieuwe directeur president van de Nationale Bank te kiezen. Ze kwamen er niet uit, waarop Fidel vraagt of er een ‘Ecomista’ in de zaal is. Che steekt zijn hand op. Later bleek dat Che het verkeerd gehoord had. Hij dacht dat Fidel ‘communista’ zei in plaats van ‘econumista’. Toen hij zijn vergissing door had was het echter al te laat. Hij was al benoemd tot president directeur van de Nationale Bank.Castro stuurt Che de wereld rond om hen zoveel mogelijk kennis te laten maken met de Cubaanse revolutie. Het valt Che op hoe populair de revolutie is in de wereld. Hij krijgt veel steun, vooral van de socialistische landen. Vanaf dat moment wil Amerika niets te maken hebben met Cuba.
Che gaat dan eerst naar Congo, dan naar Bolivia. Het levert geen succes op.
In Bolivia wordt hij opgepakt en naar een dorpsschooltje gebracht. Als het al te laat is wil Castro Che nog wel redden uit de handen van de Bolivianen. Dit zei hij alleen om zijn goede kant te laten zien aan de bevolking. En ook om te laten zien dat hij toch nog iets deed om hem te redden , een ‘zogenaamde’ poging. Als Castro het echt had gewild dan had hij wel eerder wat ondernomen. Eigenlijk kwam de dood van Che hem wel goed uit, want zo kreeg Castro steun van Rusland.

Cuba crisis
Che en Fidel hadden Batista weggejaagd uit Cuba.Che werd commandant en samen met zijn handlangers gaan ze de bevolking informeren en geven les aan de jonge boeren. Cuba gaat zich dan steeds meer afzetten tegen de VS Ze willen dat alle mensen gelijk zijn. Che groeit uit tot symbool van de revolutie. Hij wil een totale revolutie die de mens ingrijpend verandert en vindt dat met tevreden moet zijn met de revolutie. Hij streeft naar een sociale revolutie en wordt dan meer communistisch. Che gaat de landbouw hervormen want dat is belangrijk.
Cuba gaat in 1960 een samenwerking met de U.S.S.R over wapenhandel aan. De V.S koopt dan al lang geen suiker meer van Cuba, dit is een ramp, want de suikerhandel is de basis van de Cubaanse economie. Als tegenactie nationaliseren Castro en Che alle Amerikaanse bedrijven in Cuba. Dan is het goed mis tussen Cuba en de V.S, want Amerika stelt een verbod in op alle export naar Cuba. Hiermee is de kapitalistische structuur van de Cubaanse regering vernietigd. Er heerst nu een communistisch regime.
Rijke Cubanen zijn gevlucht naar Amerika, die Castro’s regering probeerde uit te schakelen. De C.I.A denkt makkelijk te kunnen winnen met een kleine aanval maar verkijkt zich op de goed getrainde militairen van Castro.
Castro verwacht dat er een tweede invasie, daarom sluit Castro een verdrag met Chroetsjov. Chroetsjov besluit een rakettenlanceerschild te plaatsen op Cuba. Maar enkele Amerikaanse spionagevliegtuigen maken foto’s van de lanceerplaatsen
Het komt tot een groot conflict tussen Amerika en Rusland. Amerika accepteert geen lanceersysteem op Cuba. Een derde Wereldoorlog dreigt!! Kennedy beluit niet tot een gewapend conflict te. In een brief die Kennedy van Chroetsjov kreeg, stond dat Chroetsjov bereid was de raketten weg te halen, als Amerika Cuba niet zal binnen vallen. Niet veel later krijgt Kennedy een tweede brief waarin staat dat de raketten worden weggehaald als Amerika haar raketten in Turkije ontmanteld. Eén van de twee brieven is een vervalsing. Na overleg besluit Kennedy op de eerste brief in te gaan. Cuba wordt niet aangevallen en de Russische schepen die richting Cuba gaan worden teruggehaald. Een oorlog wordt voorkomen.

De rol van Che Guevara
Che’s rol was dat hij Castro hielp met het voorbereiden van de revolutie in Cuba. Che kreeg de hoogste rang in het leger. Hij versloeg Batista en werd minister van industrie. Toen Castro de privé handel afschafte, was dat rampzalig. Alle handelszaken werden genationaliseerd, waardoor veel mensen werk deden waarvoor ze niet opgeleid waren. Dat was een idee van Che. Hij dacht dat hij zo de industrie draaiende kon houden. Uiteindelijk verliet Che Cuba om de revolutie verder te verspreiden. Castro was eigenlijk wel blij dat Che verdween. Zo had hij alleen de macht.
De V.S maakte zicht zorgen, want Che wilde de regeringleider van Cuba, Batista, wegjagen. Amerika steunde Batista juist. Als minister leefde Che luxueus, maar ruïneerde de Centrale Bank en zo begon de Cubaanse armoede. Hij duldde geen tegenspraak en was koud en onverdraagzaam. Hij heeft eens gezegd: Ik kan geen vriend zijn met iemand die mijn ideeën niet deelt! In de ogen van de VS wilde hij van Cuba het liefst een dictatuur maken. Amerika vond dat Che thuishoorde in het rijtje van Stalin, Mao en Hitler. Che was voor hen het symbool van onderdrukking, geweld en dictatuur. Ze wilde hem het liefst uit de weg ruimen.
Het volk zag Che als een held die hen bevrijdde. Ze steunden hem en een groot deel vocht zelfs met hem mee. Door Che komt er een nieuw beleid met landhervorming, salarisverhoging, betere sociale voorzieningen, industrialisatie en politieke en economische onafhankelijkheid. Het eerste doel was de tegenstelling tussen grootgrondbezit en het klein bedrijf te stoppen. De landbouwbedrijven die van de Amerikanen waren gingen weer terug naar het volk. Hierdoor zagen de Cubanen hun inkomsten flink stijgen. Tot op heden is Che voor vele Cubanen nog steeds een held.

Waarom Che Guevara voor vele jongeren een held is
Che begon als vrijheidstrijder voor de armen en onderdrukten. Zijn idee was om een land onafhankelijk te maken door een revolutie. Hij was een man die altijd zijn idealen nastreefde, hoe moeilijk de omstandigheden ook waren. Hij wilde er zelfs voor sterven. Dat is moedig. Dat is een mythe.
Wat ook een rol speelt is dat men eerst niet zeker wist of hij wel echt dood was. Toen bleek dat hij dood was, was zijn lijk jarenlang spoorloos. Ook zijn snelle executie wekt veel vragen op.
In Nederland is hij populair doordat hij leefde en stierf in een tijd waarin er heel veel linkse ideeën waren bij jongeren. Deze ideeën sloten erg aan bij de ideeën van Che Guevara.
Ook een belangrijk punt is zijn eenvoudige uitstraling op foto’s, posters enz. Zijn wereld beroemde fotoportret kent iedereen wel, ook al weet men soms niet precies wie hij was en waar hij voor stond. De meeste jongeren vinden zijn afbeelding gewoon cool !!!!!!
De foto van Che vormt ook een mooi symbool om je mee te vergelijken. Een mooie man met een strakke blik in de ogen en een modieus kapsel, waarvan iedereen weet dat hij linkse ideeën had. Er is waarschijnlijk vanaf de jaren-60 behoefte aan zo’n symbool waarmee men zich kan identificeren. Er was zelfs ruzie om de beroemde foto van Che. De Cubaanse fotograaf, Korda, die de bekende foto heeft gemaakt, stapte naar de rechter, omdat een wodkafabrikant Che’s foto wilde gebruiken om zijn producten te promoten. Korda vond dat niet kunnen en won de rechtszaak.
Korda wilde dat Che’s foto overal ter wereld een icoon voor de revolutie blijft. Veel mensen zijn dat met hem eens.

Mijn conclusie

Ik wist eerst niet wie de man was, maar kende wel hem wel van de plaatjes enz.. Ik vind dat Che Guevara een man van zijn woord was, want alles wat hij beloofde, deed hij ook. Hij zorgde goed voor zijn mannen. Zijn ideeën vind ik wel goed, want ik vind dat de bevolking ook de baas moet zijn van hun eigen land. Ook vond hij dat alle mensen gelijk zijn en dat ze allemaal dezelfde kansen moeten hebben.Hij wilde via een revolutie met het volk aan de macht komen. Ik vind hem geen dictator zoals de Amerikanen zeggen, want hij wilde zelf helemaal niet de baas zijn over de mensen.
Wat me ook opvalt is dat iedereen hem te gek vindt omdat hij veel heeft gedaan voor vele mensen over de hele wereld, terwijl hij alleen in Cuba iets heeft kunnen betekenen voor de bevolking. In Congo en Bolivia is het hem niet gelukt, omdat de bevolking hem niet steunde en hem niet vertrouwde.
De meeste mensen kennen hem alleen van de beroemde foto´s op t- shirts en ze weten niet wie hij eigenlijk is. Dat was ook bij mij zo, want ik kende hem ook alleen van de foto´s en niet van de naam en wat hij heeft gedaan. Hij is beroemd geworden toen hij op een afschuwelijke manier ter dood is gebracht en na zijn dood zijn lichaam jaren lang spoorloos verdwenen was. Dat wekte belangstelling op bij mensen.
Er werd op verschillende manieren naar hem gekeken: De bevolking vond hem een held, omdat hij de bevolking enorm heeft geholpen en gesteund. De Amerikanen vonden hem een dictator, omdat Amerika Batista steunde zodat Amerika een graantje mee kon pikken in Cuba. Voor Fidel Castro was hij een vriend en een medestrijder in de revolutie. Later bood Fidel Castro geen hulp toen Che gevangen werd genomen in Bolivia.
Nu weet ik wie hij was en wat hij heeft betekend voor zijn mannen en de Cubaanse bevolking. Ik heb informatie gelezen over Che Guevara, Cuba, Fidel Castro en de Cuba crisis. Daar heb ik veel van geleerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

Che Guevara is niet geboren op 14 juni maar op 14 mei

6 jaar geleden

L.

L.

daar zijn de meningn over verdeeld

4 jaar geleden

B.

B.

Sommige info klopt niet

5 jaar geleden

C.

C.

Bekijk het ook eens van de andere kant. Martelen en moorden kon hij ook bijzonder goed.

4 jaar geleden