Bedrijfskunde m.b.t. jongerencentrum Scum

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas mbo | 2633 woorden
  • 4 augustus 2010
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Bedrijfskunde m.b.t. jongerencentrum Scum

-Inleiding:

•    Ik volg de opleiding Sociaal Cultureel Werker en deelkwalificatie :Organisatorische vaardigheden 1
•    Dit werkstuk is gebaseerd op de organisatie: De Scum(Jongeren centrum) in Katwijk
•    De Scum in Katwijk:

Is een organisatie die er is voor en door de jongeren van Katwijk en omstreken, Dit jongeren centrum is gelegen aan de noordduinen van Katwijk.
Het centrum trekt veel jongeren aan met de subcultuur: Hardrockers, Gabbers en Rappers (Hip-Hop) deze mensen verschillen van de leeftijd 12 t/m 22.
De Scum bestaat al ruim 15 jaar en is altijd al het bekendste jongerencentrum van Katwijk.

•    Wat te verwachten in dit werkstuk: In dit werkstuk word duidelijk waar mijn Jongerencentrum voor staat en wat ik voor functie in mijn jongerencentrum heb en hoe ik deze functie uit werk
•    Alle informatie die u in dit werkstuk zult tegen komen heb ik uit werkervaring of uit bronnen van mijn stageplek
•    De problemen die ik tegen kwam met het maken van dit werkstuk zijn:

Dat het vinden van informatie op deze vragen toch nog heel lastig is, ik zelf had eerder een instelling van ’dit maak ik wel even’ ,maar dat valt nog aardig tegen.
Ik kan u wel vertellen ik heb hier erg veel van geleerd

•    Met wie ik voornamelijk heb samengewerkt: Dat is mijn stagebegeleider,

-..................

*Hoofdstuk 1: De Werkorganisatie,

1.1    Het hoofddoel van mijn stage: Het hoofddoel is het binnen halen van jongeren in ons centrum
- Hierbij twee voorbeelden hoe ik hier aan mee heb gewerkt:

•    Er is een project van Scum genaamd Survival hier heb ik aan deel genomen en contact gelegd met de jongeren, en hun dan gestimuleerd om naar de Scum te komen en ik heb een bijdrage bij een feest voor deze jongeren.
•    Als wij op straat gaan om jongeren te ontmoeten dan bieden wij hun ook aan om naar ons jongeren centrum te komen ( op straat gaan is bij mijn stageplek ook een functie omdat de meerderheid van de Katwijkse jeugd op straat hangt)

1.2    Drie subdoelen van mijn organisatie en hoe ik hier aan mee werk:

•    Jongeren begeleiden met maatschappelijke problemen: Een jongen uit ons centrum had moeite met het maken van een CV en sollicitatie brief ik hielp hem hier mee en begeleiden hem tot alles af was.
•    Jongeren helpen om af of met hun verslaving om te gaan: Er is een jongen in ons centrum die moeite heeft met zijn verslaving, Ik begeleid hem in ons centrum en help hem met sociale problemen zover ik daar in bevoegd ben.
•    Jongeren begeleiden in vrijwilligers werk of kleine klusjes: Jongeren stimuleren om vrijwilligers werk te doen door hun dit aan te bieden en klusjes doen de jongeren niet moeilijk over.

1.3    De visie die onze organisatie heeft op de doelgroep,

•    De jongeren begeleiden met hun problemen en hun van het verkeerde pad af helpen

1.4    Mijn mening over de visie van mijn organisatie,

•    Mijn visie wijkt totaal niet af van die, van mijn organisatie

1.5    Het aantal mensen dat bij mij in de organisatie werkt en wat hun functies zijn zodat
Ze makkelijk van elkaar zijn te onderscheiden,

•    Bij mij in de organisatie verschillend dit heel erg in het aantal mensen die werkzaamheden verrichten in ons centrum, omdat de vrijwilligers komen en gaan verschild dit heel erg
•    Praat je over vaste krachten(betaald werkzaamheden verrichten) dan hebben wij er 5
-Dit zijn de beheerders 2 man,
Deze mensen onderhouden het centrum dat inhoud: Schoonmaken, spullen klaar zetten en begeleiden van de jongeren
-Administrator,
Deze vrouw houd alle geld administratie bij
-2 jongeren werkers
Er zijn 2 jongeren werkers bij mij in het centrum die betaald krijgen en deze mensen hun functies zijn: Het organiseren en begeleiden van activiteiten en projecten verder helpen en begeleiden hun jongeren met sociale en maatschappelijke problemen.

1.6    Twee functionarissen uit mijn organisatie en wat hun taken,bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn,

-Functionaris 1: .................
•    Taken:
-Begeleiden van jongeren met maatschappelijke en sociale problemen
-Activiteiten verzorgen
-Jongeren centrum onderhouden
-Projecten opzetten
-Jongeren begeleiden en stimuleren om cursussen en vrijwilligers werk te gaan doen
•    Bevoegdheden:
-Deze functionaris is tot alles bevoegd( Hij is het bestuur)
•    Verantwoordelijkheden:
-Adviseren, stimuleren en begeleiden van jongeren

-Functionaris 2: .........................
•    Taken:
-Onderhoud van het centrum
-Schoonmaken van het centrum
-Spullen klaar zetten voor activiteiten en/of projecten
•    Bevoegdheden:
-Deze functionaris is beperkt is zijn doen en laten, hij staat net onder functionaris nr.1
•    Verantwoordelijkheden:
-Begeleiden en adviseren van de jongeren

1.7    Op welke wijze ik verantwoording af moet leggen op mijn stage en aan wie? En wat
Is de positie van deze persoon in mijn organisatie,

•    Als stageloper in mijn organisatie word er van mij verwacht dat ik mezelf opstel als iemand die tussen de ouder en vriend staat voor de jongere, oftewel iemand die steun en toeverlaat bied advies geeft en rechtvaardig wijst op onacceptabel gedrag
•    Ik wijs deze verantwoording af aan mijn Stagebegeleider
•    Hij staat boven aan

1.8    De structuur van de organisatie + Organigram,

Organisatie model Scum (Zie bijlage)

*Ikzelf zit tussen jongerenwerker en Coördinator in.(middelste pijl)
•    Ik vind dat alle functies wel voor zich spreken wat, wat nou eigenlijk is en inhoud

1.9 Matrix met wie onze organisatie samenwerkt en de manier waarop,

Met wie wij samen werken:
En de manier waarop,
-Factor welzijn    Wij kunnen bij deze organisatie advies, steun en hulp bij activiteiten aanvragen
-Het AMK    Bij deze organisatie kunnen wij jongeren aanmelden en/of jongeren adviseren zich hier aan te melden als het bij hun sociaal niet meer goed gaat
-Bureau Halt    Wij verkrijgen uit deze organisatie mensen die bij ons werkzaamheden kunnen verrichten
-Andere jeugdcentra in Katwijk     Wij kunne met deze organisaties ideeën uitwisselen en/of samenwerken aan activiteiten enz…
-Politie    Wij kunnen met deze mensen samenwerken aan een beter en rustiger Katwijk

Hoofdstuk 2. Werken volgens richtlijnen en procedures

2.1 Beschrijf je eigen werkplanning:

-    Vergaren van voor mij leerzame informatie gedurende het hele jaar
-    Zoveel mogelijk met jongeren in contact komen
-    Leren een activiteit te organiseren en begeleiden
-    Animeren van potentiële cliënten
-    Begeleiden van cliënten in ons jongerencentrum
-    Mijn gehele houding in het werkveld

2.2 Geef vier voorbeelden in deze werkplanning waarin je te maken hebt met procedures
en regels:

1.    Begeleiden van cliënten in ons jongerencentrum: Is het niet de bedoeling dat ik me ga gedragen als één van hun, en ik moet vertrouwelijk met hun informatie omgaan
2.    Animeren van potentiële cliënten: Wij hebben een signalering overleg waar over potentiële cliënten word gesproken in en buiten dit overleg moet ik verantwoordelijk met deze informatie omgaan
3.    Mijn gehele houding in het werkveld: Mijn houding moet niet onverschillig zijn, ik kan niet onder invloed van… aankomen op mijn stage( de jongeren/cliënten moeten kunnen zien dit is John en zo blijft hij)
4.    Leren een activiteit te organiseren en begeleiden: Ook hier kan ik niet onder invloed van… aankomen, wij maken afspraken van te voren hoe wij deze activiteit gaan doen, waar hij plaats vind en wat wel en niet kan, en wat de deelnemers wel en niet mogen

2.3 Geef bij 2.2 per voorbeeld aan welke procedures en regels van toepassing zijn:
ZIE 2.2

2.4 De Arbo-richtlijnen hebben betrekking op gezondheid, veiligheid en welzijn. Geef van ieder van deze gebieden een voorbeeld van hoe jij dit toegepast hebt:

-Gezondheid: Met de activiteit SURVIVAL hebben de jongeren lekker buiten gesport en goed bewogen in het weekend dat wij weg zijn geweest
-Veiligheid: In dit zelfde weekend letten wij goed op de jongeren b.v. toen zij moesten bergbeklimmen letten wij op dat zij niet te gelijk de berg op gingen en dat iedere jongere goed vast gehaakt zat aan hem en/of haar beugel.
-Welzijn: In ons jongerencentrum begeleid ik de jongere gelijk en zorg ik dat de jongere elkaar ook gelijk behandelen, dit voorkomt vooroordelen en pesterij denk ik

2.5 Beschrijf hoe je de milieurichtlijnen toepast:

-    Ik let op mijn water gebruik, wij scheiden het afval, elke dag word ons jongerencentrum opgeruimd
-    De jongeren in ons centrum krijgen regelmatig de taak om buiten te prikken, door dit worden de jongeren er bewust van dat je niet zomaar je rommel op straat kan gooien
-    Wij vertellen de jongeren ook dat zij 1 bekertje moeten pakken in plaats van twee

2.6 beschrijf de stappen die de begeleiders moeten nemen in geval van brand. Voeg als bijlage een brand- en/of ontruimingsplan toe:

Ontruimingsplan/ vluchtplan
Plattegrond scum katwijk : (Zie bijlage)

Instructie ontruiming bij brand:

•    De brand wordt na constatering direct gemeld aan de bar.
•    De aanwezige medewerker meld dit direct aan de
•    coördinator/sleutelhouder van de avond.
•    De coördinator beoordeelt de situatie. Bij ernstige zaken geeft de coördinator de medewerker de opdracht 112 te bellen.
•    De medewerker geeft bij het bellen van 112 zijn naam, adres van Scum katwijk, hoeveel mensen er aanwezig zijn en evt. bijzonderheden door aan de 112 centrale, en volgt de aanwijzingen van de centralist op. Hierna gaat de medewerker direct terug naar de coördinator om te melden dat de brandweer gealarmeerd is.
•    De coördinator zorgt dat de muziek uitgaat en het licht aan.
•    De coördinator zorgt dat de nooddeuren open gaan en dat er iemand bijblijft om iedereen naar de verzamelplek te sturen.
•    Bij brand zullen de rookmelders in het gebouw afgaan. Toch roept de coördinator voor de zekerheid: “Brand! Iedereen moet naar buiten!” En herhaalt dit net zo vaak tot het bij iedereen is overgekomen.
•    De coördinator en medewerker(s) sturen de evt. achtergebleven bezoekers naar buiten, naar de verzamelplek (zie voorblad)
•    Mits veilig genoeg, controleert de coördinator de ruimtes in het gebouw op achtergebleven bezoekers en stuurt deze naar de verzamelplek.
•    Mits veilig genoeg kan de coördinator of medewerker de brand nu gaan proberen te blussen. Volg de instructie blusmiddelen (zie pag…..)
•    Mits veilig genoeg, beoordeelt de coördinator nogmaals goed de brand ( is deze ontstaan bij elektrische apparaten, bij gas enz.) Aan de hand hiervan sluit de coördinator of medewerker de gaskraan of elektra en blust daarna de brand.
•    Als het te gevaarlijk is de brand te blussen sluiten de coördinator en de medewerker(s) zich aan bij de bezoekers op de verzamelplek.
•    De coördinator vangt de brandweer en evt. andere diensten op en geeft evt. vermisten en bijzonderheden door. Hij overhandigt de (meterkast)sleutel en volgt de aanwijzingen van de brandweer op.
•    De coördinator stelt het bestuur op de hoogte van de brand.
•    De ontruiming wordt geëvalueerd met de beheerder, coördinator van die avond (sleutelhouder) en het bestuur.

Instructie blusmiddelen:

In de onderstaande tabel is aangegeven welke blusmiddelen aanwezig zijn in het pand. Ook is aangegeven het aantal blusmiddelen en waar ze zich bevinden in het pand.

Blusapparatuur    Plaats
Schuimblusser 1    Lange gang naast het hek
Schuimblusser 2    Buiten in het stook hok
Schuimblusser 3    In de keuken
Schuimblusser 4    In de kelder onder het podium
Blusdeken    Verband trommel in de keuken
Brandslang 1     Lange gang naast het hek
2.7 Beschrijf de meldingsprocedures die worden gehanteerd bij vermissing of weglopen:

- Als wij hebben vernomen dat er een jongere uit beeld zijn, zullen wij een intiem gesprek houden met de politie en hier afspraken over maken

2.8 Beschrijf de klachtenprocedure die wordt gehanteerd in de instelling:

-Alle klachten worden gemeld bij het bestuur, en als dit dan nog niet heeft geholpen kan u naar een extern klachten bureau

2.9 Beschrijf vier overige richtlijnen en procedures die in de organisatie worden gehanteerd:

-    Rookbeleid: Er mag niet in het kantoor worden gerookt
-    Drugsbeleid: Er mag binnen geen drugs worden genuttigd
-    Onderscheidingsbeleid: Er word binnen in ons centrum niet gediscrimineerd.
-    Milieubeleid: Er word volgens onze milieurichtlijnen omgegaan met spullen

Hoofdstuk 3. Werken in teamverband

3.1 Beschrijf welke functionarissen samenwerken en leg het doel van die samenwerking uit:

Mijn stagebegeleider en de beheerder werken samen, mijn stagebegeleider geeft door wat er nodig is voor een bepaalde activiteit en hij zet het klaar.
Mijn stagebegeleider begeleid deze activiteit dan en dus samen hebben aan het doel: activiteit neer zetten gewerkt.

3.2 Beschrijf doel en inhoud van de formele overlegvormen van de organisaties en de functionarissen die hieraan deelnemen:

Wij hebben één keer per maand een coördinatoren overleg en programmering overleg in dit overleg zijn alle coördinatoren van de Scum aanwezig.
Hierin worden avondschema’s en activiteiten besproken.

3.2.2 Beschrijf de formele overleg vorm waaraan jij hebt deelgenomen en wat je ervan geleerd hebt:

Ik heb deelgenomen aan een coördinatoren overleg.
Wat heb ik hiervan geleerd: Ik leerde hier mijn eerste notulen schrijven, hoe de gang van zaken hier in Scum gaat met coördinatoren, ik leerde wat de term coördinator hier in Scum inhield en wat de verantwoordelijkheden zijn van een coördinator.

3.3 Welk gedrag wordt van deelnemers aan een vergadering verwacht? Vergelijk de theorie met jouw praktijkervaringen. Geef een voorbeeld van jouw inbreng op een vergadering:

Gedrag:
Rustig, begripvol, meelevend, duidelijk.

Praktijkervaring:
Wij hadden een vergadering met buurtbewoners en jongeren die voor overlast zorgden.
In deze vergadering was goed te merken dat deze mensen niet de regels wisten van een vergadering.
Iedereen praatte door elkaar en niemand luisterde naar elkaar, totale chaos.

Voorbeeld van inbreng:
Bij een vergadering die ging over vandalisme, vertelde ik waar ik ook wat gesloopte spullen had gezien.

3.4 Geef drie voordelen van een goede samenwerking en drie nadelen van een slechte samenwerking:

Voordelen:
1.    Iedereen is overal van de op de hoogte
2.    Je hebt steun aan collega’s
3.     Zorgt voor goede duidelijke werksfeer
Nadeel:
1.    Kan zorgen voor veel onduidelijkheden
2.    Slechte communicatie
3.    Geen steun van collega’s

3.5 In een team zijn meestal verschillende rollen te onderscheiden, welke rol heb jij zelf? Wat zijn hier de sterke kanten van en welke kanten zijn voor verbetering vatbaar?

Ik heb de Belbin test gedaan op www.thesis.nl en daar is uit gekomen dat ik de VORMER ben.
Sterke punten: niet bang voor risico’s, productief onder druk.
Zwakke punten: Snel gefrustreerd en onrustig. 

3.6Werk drie punten uit waarop jij zou letten als je zelf een team mocht samenstellen en motiveer bij elk punt je antwoord:

1.    Karakter: Het zou niet zo moeten zijn dat zij elk erg dominant zullen zijn of allen verlegen en dan juist sturing nodig hebben
2.    Vakbekwaamheid: Wat hebben de mensen in hun mars.
3.    Drijfsfeer: Willen ze wel.

Hoofdstuk 4. Functioneren in een arbeidsorganisatie

4.1 Noem de CAO waarmee de medewerkers van de organisaties te maken hebben. Geef drie voorbeelden van wat er in de CAO geregeld wordt.

1.    Algemene verplichtingen werkgever
2.    De arbeidsovereenkomst
3.    Salariëring

4.2 Beschrijf twee rechten of plichten die de organisaties ten opzichte van de medewerker heeft in geval van ziekte en twee rechten of plichten die de medewerker heeft ten opzichte van de organisaties:

1.    Als werkgever loondoorbetaling mag stoppen moet hij dit direct melden.
-Doet hij dit niet word werknemer doorbetaald
2.    De werkgever heeft het recht werknemer niet te betalen als, voor de tijd dat zijn genezing belemmert of vertraagd.
-Werkgever kan geld terug eisen.

4.3 Beschrijf de wijze waarop de organisaties het functioneren van de medewerkers bespreekt en beoordeelt. Indien de organisatie functionering en/of beoordelingsgesprekken houdt, beschrijf je de voordelen en nadelen daarvan voor de medewerker en de organisatie. Worden er geen functionering en/of beoordelingsgesprekken gehouden, beschrijf dan op welke andere manier de organisatie het functioneren van de medewerkers bespreekt en beoordeelt en voordelen en nadelen hiervan.

-De wijze waarop beoordelingen plaats vinden zijn in KO overleg. (coördinatoren overleg)
-Voordeel: Iedereen is hier dan aanwezig, dus iedereen doet zijn zegje.
-Nadeel: Er zijn erg veel mensen aanwezig, er kan soms niet doorgrondig worden gesproken over iemand omdat er dan geen tijd genoeg is.

4.4 Stel dat je in je huidige BPV-instelling zou werken. Wat kan een personeelsmedewerker dan voor jou betekenen? Geef twee voorbeelden:

-Steun
-Bron van informatie

4.5 Beschrijf de wijze waarop de medezeggenschap van de medewerkers en cliënten in de organisatie is geregeld:

-Een op en/of aanmerking(klacht) worden via .............. door gespeeld naar het bestuur.
-Kleine klacht kunnen ook intern worden opgelost direct of op ten duur, licht aan het ongeval.

4.6 Welke vakbonden houden zich met jouw werkveld bezig? Met welke onderwerpen houden die vakbonden zich bezig?

-Abvakabo: Loonsverhoging, vakantie toeslag, ziekteverzuim, enz…
-CNV publieke zaak: Loonsverhoging, vakantie toeslag, ziekteverzuim, enz… 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.