Overerving bij drosophila vliegjes

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 991 woorden
  • 12 januari 2004
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding Wij hebben de opdracht gekregen bij de biologieles om de erfelijkheid bij drosophila vliegjes (bananenvliegjes) te onderzoeken. Deze opdracht hebben we gekregen omdat we bezig zijn met het hoofdstuk Erfelijkheid. De onderzoeksvraag luidt: Hoe erven de volgende eigenschappen over bij bananenvliegen: Lichaamskleur, oogkleur en vleugelvorm. We moeten met behulp van kruisschema’s proberen uit te zoeken wat het genotype en het fenotype is van de nakomelingen. Ook moeten we onze resultaten vergelijken met de totale resultaten. Elke les moeten we aantekeningen maken over het verloop van het practicum. De zin van dit werkstuk is: leren hoe we de erfelijkheid kunnen onderzoeken in de praktijk.

Les 1: Proefles, we hebben ons toen voorbereid op de komende practica. Les 2: Inzetten P1. Les 3: P1 uit de buis halen en in het oliegraf gooien. Les 4: F1 analyseren en inzetten van F2. Les 5: F2 analyseren.

Hypothese Bij 1A, F1 gaan we er vanuit dat de nakomelingen allen wildvorm zijn. In de F2 verwachten we vliegjes van alle soorten.

We denken dat bij kruising 2A de allelen voor de oogkleur x-chromosomaal worden overgeërfd. We hebben niet te horen gekregen of de wildvorm dominant is, dus dit zijn we gaan onderzoeken. In de F2 denken we dat we white en wildvorm-vrouwtjes krijgen.

Werkwijze Voor de practica hadden we de volgende spullen nodig: - 2 Ebony-bananenvliegjes (?) - 2 Vestigial-bananenvliegjes (?) - 2 Vestigial-bananenvliegjes (?) - 2 White-Bananenvliegjes (?) - Grote reageerbuis met voedingsbodem - Ether - Bedwelmingsbuisje - Stukje schuimrubber - Petrischaaltje met papiertje - Oliegraf - Kwastje - Loepje - Etiketten - Papiertje voor het sorteren

Van de TOA (Dhr. Schonewille) kregen we 4 bananenvliegjes, waarvan voor kruising 1A: 2 Ebony ? en 2 Vestigial ? en voor kruising 2A: 2 Vestigial-bananenvliegjes (?) en 2 White-bananenvliegjes (?). De opdracht was om deze per kruising samen in een reageerbuis te stoppen, maar hierbij moesten we er wel op letten dat de vliegen niet in de voedingsbodem terecht konden komen. Toen de week erop poppen in de buis zaten, moesten we de ouders verwijderen. De les daarop bevonden zich al vliegjes in de buis. Door de vliegen uit de reageerbuis te verdoven konden we makkelijk zien wat een mannetje of een vrouwtje was en welke kenmerken deze bezat. We waren nu ook in staat twee willekeurige mannetjes en twee willekeurige vrouwtjes uit te zoeken om die vervolgens in een nieuwe reageerbuis met voedingsbodem te stoppen. Hierbij moesten we er weer opletten dat de vliegen niet in de voedingsbodem konden komen. De rest van de vliegen moesten worden gedood door middel van het oliegraf.

Na 2 weken waren de poppen van de F2 uitgekomen. Deze hoefden alleen gesorteerd (op ras en geslacht) te worden, om vervolgens in het oliegraf te deponeren.

Waarnemingen Hieronder staan onze resultaten van de practica. Bij kruising 1A, generatie F2 heeft Miron (per ongeluk) geen onderscheid gemaakt tussen vleugelstompjes en gewone vleugels. Deze gegevens zijn kloppen dus niet.

Eigen resultaten:

F1

Kruising Wildvorm ? White ? 1A Alle resultaten samen
1A 292 253

Kruising Wildvorm ? Wildvorm ? White ? White ? 2A 37 40
Alle resultaten samen
2A 238 - - 251

F2

Kruising Wildv.? Wildv.? Ebony ? Ebony? Vestigial ? Vestigial? Eb./Ves. ? “Eb./Ves. ? 1A Alle resultaten samen
1A 147 156 46 54 48 51 20 14

Kruising Wildv.? Wildv.? Ebony ? Ebony? Vestigial ? Vestigial? Eb./Ves. ? “Eb./Ves. ? 2A 15 13 10 6 2 7 4 3
Alle resultaten samen
2A 87 79 78 75 26 25 24 22

Verwerking Hieronder hebben wij de theorie achter ons practicum uitgewerkt. Eerst komen de schema’s van onze eigen kruisingen en dan volgen de overige.

Dit wil je ook lezen:

Kruising 1A: Ebony ? Vestigial ? P1 KKjj kkJJ

Voortplantingscellen Kj jK

F1 KkJj KkJj

Voortplantingscellen KJ, Kj, kJ, kj KJ, Kj, jK, kj F2 Man ? Vrouw ? KJ Kj kJ kj
KJ KKJJ KKJj KkJJ KkJj
Kj KKJj KKjj KkJj Kkjj
kJ KkJJ KkJj kkJJ kkJj
kj KkJj Kkjj kkJj kkjj

Wildvorm
Ebony
Vestigial
Ebony/Vestigial

Wildvorm: Ebony: Vestigial: Ebony/Vestigial = Verhouding 9:3:3:1

Kruising 2A: White ? Vestigial ? P1 TTXgXg ttXGY

Voortplantingscellen TXg tXG of tY

F1 TtXGXg TtXGY

Voortplantingscellen TXg , TXg TX , TY

tXG of tX tX of tY

F2 Man ? Vrouw ? TX TY tX tY
TX TTX X TTX Y TtX X TtX Y
TX TTX X TTX Y TtX X TtX Y
TX TtX X TtX Y ttX X ttX Y
TX TtX X TtX Y ttX X ttX Y

Wildvorm
White
Vestigial
White/Vestigial

Wildvorm: White: Vestigial: White/Vestigial = Verhouding 3:3:1:1

De volgende kruisingen zijn niet door ons uitgevoerd, maar wel uitgewerkt volgens de opdracht.

Kruising 1B: Vestigial ? Ebony ? P1 kkJJ KKjj

Voortplantingscellen kJ Kj

F1 KkJj KkJj

Voortplantingscellen KJ, Kj, kJ, kj KJ, Kj, kJ, kj F2 ?? ?? KJ Kj kJ kj
KJ KKJJ KKJj KkJJ KkJj
Kj KKJJ KKjj KkJj Kkjj
KJ KKJJ KKJj KkJJ KkJj
Kj KKJJ KKjj KkJj Kkjj

Wildvorm
Ebony
Vestigial
Ebony/Vestigial

Wildvorm: Ebony: Vestigial: Ebony/Vestigial = Verhouding 9:3:3:1

Kruising 2B: Vestigial ? White ? P1 ttX X TTX Y

Voortplantigscellen tX TX of TY

F1 TtX X TtX Y

Voortplantingscellen TX , TX TX , TY tX of tX tX of tY

F2 Man ? Vrouw ? TX TY tX tY
TX TTX X TTX Y TtX X TtX Y
TX TTX X TTX Y TtX X TtX Y
TX TtX X TtX Y ttX X ttX Y
TX TtX X TtX Y ttX X ttX Y

Wildvorm
White
Vestigial
White/Vestigial

? Wildvorm: White: Vestigial: White/Vestigial = Verhouding 3:3:1:1 ? Wildvorm: Vestigial = Verhouding 3:1

VERGELIJKING MET DE THEORIE Bij de kruisingen van 1A en 1B is er sprake van een normale dihybride kruising. Bij de kruisingen van 2A en 2B is er sprake van X-chromosomale overerving.

GESLACHTSVERHOUDINGEN

Man Vrouw
1A 1 1
1B 1 1
2A 1 1
2B 3 2

VERGELIJKING VAN GROEPSRESULTATEN MET TOTAALRESULTATEN Onze resultaten kwamen aardig overeen met de totale groepsresultaten. Behalve dan dat Miron in de F2 maar 2 rassen vliegjes had.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

VERGELIJKING VAN GROEPSRESULTATEN MET TOTAALRESULTATEN Onze resultaten kwamen aardig overeen met de totale groepsresultaten. Behalve dan dat Miron in de F2 maar 2 rassen vliegjes had.

AFWIJKINGSPERCENTAGES

Kruising: Voorbeeld berekening => 303 : ( 303+100+99+34) = 0.565 x 100% = 56.5% 9 : (9+3+3+1) = 0.5625 x 100% = 56.25% 56.5% - 56.25% = 0.25%

“+” : “E” : “VG” :“E/VG” 1A 303 : 100 : 99 : 34 Moest zijn: 9 : 3 : 3 : 1
Afwijking: 0,25% : 0,09%: 0.28%: 0.09%

1B 361 : 119 : 115 : 40 Moest zijn: 9 : 3 : 3 : 1
Afwijking: 0.6% : 0.01%: 0.64%: 0.05%

“+” : “WH”: “VG”: “WH/VG” 2A 166 : 153 : 51 : 46
Moest zijn: Afwijking:

2B 236 : 65 : 68 : 23
Moest zijn: Afwijking:

Conclusie Tijdens het practicum zijn we tot de conclusie gekomen dat het allel voor de oogkleur x-chromosomaal wordt overgeërfd. Ook weten we nu dat het gen voor de wildvorm dominant is. Dit konden we nagaan, omdat in de F2 alle nakomelingen wildvorm-kenmerken bezaten. Verder zij al onze verwachtingen uit gekomen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.