Iriscopie

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 3533 woorden
  • 8 februari 2002
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
48 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Voorwoord Dit verslag hebben wij gemaakt in het kader van een PO voor ANW. Het thema moest betrekking hebben op de gezondheid en medicijnen. En dus ook de diagnosen stellen van een ziekte of zwakheid van een persoon. Wat iriscopie precies is en wat het nut is weten we nog niet maar we hopen dit aan het einde te weten en de vragen die er zijn te kunnen te beantwoorden.

Inleiding Zoals je al gemerkt zal hebben gaat dit verslag over iriscopie, omdat we er nog maar weinig van af weten hebben we besloten om een hele omvattende vraag te stellen. Juist omdat we een hele open vraag stellen kunnen we veel informatie verwerken in dit verslag en er veel van leren.

Onze hoofdvraag; wat is iriscopie.

Om een beetje goed antwoord te geven op deze vraag hebben we ook een paar deelvragen geformuleerd;

Wanneer kom je voor iriscopie in aanmerking?

wat vertellen de ringen in de iris over een persoon.

Hoe kun je aan iemands ogen zien wat voor medische zwaktes deze persoon heeft.

Hoe staan verschillende delen van het oog in verband met de rest van je lichaam.

Wat vertellen de ‘ringen’ in de iris over een persoon.

Ieder oog is anders dus ook de ringen in iemands oog, maar toch zijn er wel overeenkomsten. Een aantal voorbeelden zijn; Ring of harmony, Ring of determination, Ring of purpose en Ring of freedom. Hier volgt een kleine uitleg.

'Ring of harmony' Deze mensen neigen naar hoge sociale idealen. Ze zijn omgevingsgevoelig. Ze hekelen wanorde en streven naar balans. Zelfontkenning en onuitgesproken verwachtingen van anderen geeft deze gevoelige mensen het gevoel misbruikt te zijn door anderen. Zij streven naar familiebinding. De verschijning van deze ring geeft juist een verlies van binding en communicatie tussen generaties aan. Vandaar dat ze een diepe roeping voelen om mensen bij elkaar te brengen, zelf als ze zo ver moeten gaan dat ze zichzelf weg cijferen in dit gebeuren. De 'ring of harmoniy' wordt gezien bij mensen van alle leeftijden, zelfs bij pasgeborenen. Ongeveer 25% tot 30% van de mensheid heeft in min of meerdere mate een 'harmony' patroon. Hoewel het moeilijker waarneembaar is in bruine ogen komt het toch in alle kleuren van de ogen voor. Ze zorgen vreugdevol voor hun eigen gezondheid, en voor die van andere. ‘Harmony' patronen hebben een sterke neiging hun energie te verliezen aan de wereld om hen heen, maar zij hebben ook een snel herstellingsvermogen. In het algemeen reageren ze snel op een roep tot plicht. Ze willen dan teveel en alles te snel doen. Ze zijn moeilijk te vertragen zodat ze snel uitgeput kunnen raken. Vandaar dat ze rust echt nodig hebben, waardoor hun eigenschappen pas echt tot recht komen.

Ring of freedom. Het zijn 'hyper-achievers'. Ze willen veel bereiken. Ze hebben een gevoel van noodzaak. Ze zijn continue bezet en leven in een staat van constante bezorgdheid en ongerustheid. Ze bereiken het meest door hun rusteloze energie te bundelen tot specifieke actie en houden van competitie. Ze zijn zeer rusteloos. Ze kunnen verstorend werken. Ze 'heffen op' wat niet werkt. Deze ongeduldige perfectionisten dulden geen uitstel of besluiteloosheid in anderen. Ze neigen intolerant te zijn naar hun partners. Als baby zit deze ring er al in en veranderd niet meer!

Ring of purpose. Een blauwachtige of donkere ring aan de buitenkant van de iris geeft aan dat de persoon een 'gevoel voor speciale doelen' heeft. Mensen met deze ring zijn constant op zoek naar hun doel in hun leven. Door hun vlijt zijn ze overal voor te vinden, maar weten niet hoe ze iets moeten bereiken, ze kunnen hun energie niet richten op iets en ervaren zodanig oponthoud en worden besluiteloos. Juist door hard te werken en hun energie te focussen kunnen ze veel van het leven ervaren en hun speciale doel bereiken. Mensen met deze ring hebben een sterk voorstellingsvermogen maar hebben problemen om hun krachten in de stoffelijke wereld te uiten. Het zijn mensen die zeggen van: "Ja, ik kan alles doen!" Maar als je ze vraagt wat meer specifieker te zijn over wat ze dan willen doen, weten ze dat niet. Om te voorkomen dat ze in een hinderlaag lopen blijven ze in alles vaag. Ze komen met iets als dat ze ooit in de toekomst een duidelijk signaal van hun innerlijke krijgen en dat ze het dan allemaal zullen weten. In het algemeen zijn ze rustig, zacht, dragen geen duidelijke mening uit en zijn niet bezorgd of ongerust over het leven. Mensen met een 'ring of purpose' lijken zelfvoldaan en tevreden met hun gevoel van speciaalheid en dat het alleen maar een kwestie van tijd is voordat hun deugd erkent zal worden.

Ring of determination. Een aangesloten witte band aan de buitenzijde van de iris geeft een verharding van de bloedvaten en een verharding van iemands houding aan. Een vaste, beslissende natuur. Deze mensen houden vast aan hun mening en geloofsovertuiging. Ze hebben een vaste mening en ze bereiken datgene wat ze willen. Drastisch, 'single-minded' en niet flexibel. Ze zijn niet snel bereid om de mening van een ander te accepteren. Een 'ring of determination' geeft de neiging aan tot het zelf vaststellen en intolerant zijn. Dit komt het meest naar buiten in sociale situaties. Mensen met deze ring zitten vast aan het verleden, denkend over hoe het vroeger was. Wanneer een ander het heeft over verandering en vernieuwing neigen ze daar verachtend op te reageren. Zet je twee mensen met een 'ring of determination' bij elkaar dan vinden ze het heerlijk om over het verleden te praten. Het duurt zo'n 50 tot 60 jaar voor deze ring zich gevormd heeft. Je ziet het zelden bij mensen onder de 40.

De medische kanten, diathesen. Natuurlijk zijn er ook medische kanten verbonden met dit onderwerp en zijn er verschillen.

Lymfatisch
zo ziet het oog er dan uit; Blauwe, grijze of blauwgrijze iris met duidelijke zichtbare, meestal dikke vezels met kronkelend verloop.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Deze persoon heeft aanleg voor; bindweefselzwakte, slijmvlies-aandoeningen, eczeem, ontstekingen, schild en lymfeklierafwijkingen. Als volwassenen aanleg voor recidiverende ontstekingen in alle slijmvliezen, zoals die van bronchiën, sinus, maag en darm. Wat voor een type persoon is dit; De haarkleur van deze mensen is meestal blond of donkerblond. Deze mensen willen heel zeker overkomen maar zijn het innerlijk niet. Hoe extremer hun optreden naar buiten, hoe zwakker het psychisch evenwicht. Ze reageren vaak heftig, zowel fysiek als psychisch. Vaak gespannen en reagerend op de omgeving met een 'vlucht' of 'vecht' houding. Neemt graag de leiding en is redelijk, logisch en zakelijk ingesteld. Ook neemt deze persoon weinig rust voor zichzelf.

Hydrogene diathese
Kenmerken; Komt voor bij alle constitutietypen, behalve bij het hematogeen type met donkere, egaal bruine irissen. Kenmerkend zijn de witte of witgele, op wattenbolletjes gelijkende stippen in de ciliair rand van de iris.

Deze mensen hebben aanleg voor; Reuma, jicht, eczeem, nier en blaasaandoeningen en spierpijnen. De persoon is zeer gevoelig voor weer en weersveranderingen, in het bijzonder nat en koud weer. Hydro betekent water. Het drinkgewoonte van de hydrogeen is vaak matig, terwijl hij juist veel vocht nodig heeft. Mensen met een hydrogene diathese zijn vaak zeer moeilijk te behandelen en zijn soms geheel therapie resistent.

Laviert-tetanische diathese. Kenmerken; Komt voor bij alle constitutietypen. Weliswaar is deze diathese bij mensen met een heamatogene constitutie het sterkst te zien. Kenmerkend zijn de cirkelvormige ringen rondom de iris, die meestal onderbroken aanwezig zijn, maar ook ononderbroken kunnen doorlopen.

Deze mensen hebben aanleg voor; Ademnood, slikstoornissen, spasmen in maag en darmen, pijnlijke menstruatie en migraine. De meeste van deze klachten zijn primair psychisch. De verkrampte psychische houding leidt soms tot fobieën. De Latijnse benaming voor deze diathese luidt: tetania larvata dat verborgen of gemaskerde verkramptheid betekent. Deze latente verkramptheid komt in het bijzonder op het psychische gebied tot uiting. De laviert-tetanische persoon heeft angst voor ruzies en conflicten, gaat deze vaak uit de weg en gedraagt zich daardoor anders dan zijn geaardheid is. Dit kan de oorzaak zijn van zijn psychische klachten. Leiden ze een rustig leven dan zijn er vaak ook geen klachten. Het merkwaardige is dat ze de spanning vaak opzoeken. Ze gaan tegen structuren in en veroorzaken daardoor irritatie bij de anderen. Dat leidt juist tot conflicten, waar deze persoon niet tegen kan, wat weer tot psychische en fysieke klachten kan leidden. Lipemische diathese. Kenmerken; Zij is zichtbaar als een witte ring die de ciliarrand bedekt. Wordt ook wel eens de cholesterolring of de arcus senilis (ouderdomsring) genoemd. Toch is het zeker niet zo dat de dragers van deze ring altijd een hoog cholesterolgehalte hebben. Vroeger dacht men dat wel, maar na onderzoek is men hier op terug gekomen. Deze naam wordt toch nog vaak gebruikt. Tientallen jaren zijn er nodig om deze ring te laten vormen, daarom ook wel de ouderdomsring. Soms is deze ring gesloten maar hij kan ook partieel aanwezig zijn. Naarmate de persoon ouder wordt sluit deze ring zich en wordt dikker.

Deze mensen hebben aanleg voor; stofwisselingsziekten, galklachten, leveraandoeningen en vaatziekten, met name arteriosclerose. Minder komt huidaandoeningen en diabetes millitus voor. Lipos is het Griekse woord voor vet. De vethuishouding is de zwakte van deze persoon en is vaak een 'binnenvetter'.

Constitutietypen medische iriscopie.

lymfatisch
Blauwe, grijze of blauwgrijze iris met duidelijke zichtbare, meestal dikke vezels met kronkelend verloop. Deze mensen hebben aanleg voor; bindweefselzwakte, slijmvlies-aandoeningen, eczeem, ontstekingen, schild en lymfeklierafwijkingen. Als volwassenen aanleg voor recidiverende ontstekingen in alle slijmvliezen, zoals die van bronchiën, sinus, maag en darm. Wat voor een typen is dit persoon; De haarkleur van deze mensen is meestal blond of donkerblond. Deze mensen willen heel zeker overkomen maar zijn het innerlijk niet. Hoe extremer hun optreden naar buiten, hoe groter de psychische disbalans. Ze reageren vaak heftig, zowel fysiek als psychisch. Vaak gespannen en reagerend op de omgeving met een 'vlucht' of 'vecht' houding. Neemt graag de leiding en is rationeel, logisch en zakelijk ingesteld. Neemt weinig rust voor zichzelf.

Neurogeen
Blauwe, grijze of blauwgrijze iris met zacht verlopende fijne radiaren, meestal parallel en gelijkmatig van vorm. Deze mensen hebben aanleg voor; stoornissen in het centrale of perifere zenuwstelsel, zwakke zenuwen. Aanleg voor allergieën, astma, multiple sclerose, migraine en zenuwpijnen. Wat voor type is dit persoon; Meestal blond en soms donkerblond. Kwetsbare, gevoelige mensen die niet over veel reserve energie beschikken. Toch zijn ze taai en vasthoudend aan hun doelen, waardoor de reserves extra zwaar belast worden. Ze werken vaak te hard, te lang en teveel waardoor de druk op de ketel te groot is en ze maar niet tot rust kunnen komen. Ze hebben angst anderen te kwetsen of teleur te stellen. Ze willen het iedereen naar de zin maken en zijn gevoelig wat anderen van hen denken. Door het overschatten van hun vermogens hebben ze nogal eens het gevoel dat het hen allemaal 'teveel' geworden is en dat kan de basis van hun klachten zijn.

Mengtype
We hebben hier te maken met een bruingroene iris. Meestal is de binnenzijde bruin en de buitenzijde groenig. de radiaren zijn aan de buitenzijde zichtbaar. Deze mensen hebben aanleg voor; zwakte van de lever, galblaas en galwegen. Artrose achtige klachten, gewrichtspijn. Deze pijn is voelbaar voordat er op de röntgenfoto’s ook maar iets zichtbaar is. Vaak tot het veertigste levensjaar zijn er meestal geen klachten, daarna kunnen er een aantal klachten zich voortdoen (zeker als de persoon geelzucht heeft gehad) zoals misselijkheid, diarree, maagpijn en depressiviteit. Wat voor een type is dit persoon; eveneens zoals de heamatogene mens een gevoelsmens. Door de stuwing die vaak in de galwegen ontstaan zijn deze personen ook vaak emotioneel betrokken. 'Wat heb je op je lever' is een typische vraag die je deze mensen kunt stellen. Als ze gezond zijn zijn er in het algemeen weinig psychische problemen. Zijn ze ziek dan is het hele wezen uit balans. Ze kunnen dan depressief en zelfs agressief zijn met heftige emotionele buien en wanneer ze ziek zijn zijn ze geen prettige personen, noch voor henzelf en noch voor hun medemensen. Vaak zijn het binnenvetters, die veel inslikken. De lever is bijna altijd betrokken bij hun ziektebeeld.

Heamatogeen
Bruine iris waarbij de radiaren geheel bedekt zijn met bruine pigmentatie. Hoe gelijkmatiger de kleur en vorm hoe gezonder de persoon is. Deze persoon heeft aanleg voor; De menging van lichaamssappen gaan moeizaam, stofwisselingsziekten, verzwakte lever en insufficiëntie van de klieren, Wat voor een type is dit persoon; Warme, gezellige, emotionele mensen, een levensgenieter. Maakt zich vaak zorgen om situaties die waarschijnlijk nooit zullen voorkomen. hij heeft angst om het goede wat hij heeft te verliezen. Deze mensen zijn gevoelig voor het weer. De heamatogene mens kan snel opgewonden of geïrriteerd raken. Toch is hij geen strijder en trekt zich liever terug. Nieuwsgierig van aard.

Psychologische kenmerken in de iris;

Juwelen
Juwelen zijn puntachtige pigmentvlekjes in de irisvezels die in kleur kunnen variëren van lichtgoud tot zwart. Het juweeltype reageert op anderen met bestudering, gedachten en woorden. Deze verstandsmensen reageren verbaal en maken weinig fysieke gebaren. Zij leren onderbewust het best van visuele of beschrijvende instructies. Voor duurzame verhoudingen wordt het juweeltype tot het emotionele bloemtype aangetrokken. Profiel van een juweel. Juweelpatronen wijzen op een intellectueel verstandsmens. Deze personen hebben veel aanleg voor analyse en verbale dialoog. Van allen typen veranderen juwelen het traagst. Zij moeten iets tot in alle details analyseren voordat zij iets kunnen aanvaarden en het in hun referentiekader kunnen opnemen. Wie kan echter de duurzame kwaliteiten van verstand en zelfexpressie ontkennen? Sinds het begin der tijden vormen deze eigenschappen de bouwstenen waardoor grote beschavingen tot bloei zijn gekomen en grote geesten zich hebben onderscheiden. Het juweeltype is alert en onderzoekend. Door hun laserachtige instelling kan hun denkvermogen tot de verste uithoeken van de menselijke verbeelding doordringen. Ook kunnen juwelen urenlang opgaan in een onderzoek naar de kleuren van een vlindervleugel. Het zijn de scherpste waarnemers van het levensdrama. Vaak wijden zij hun hele leven aan het ontrafelen van zijn talloze mysteries. Hun bijzondere persoonlijkheid maakt hen uiterst geschikt voor het oplossen van problemen en voor mentale creativiteit. Het zijn vaak filosofen, critici en ontwerpers. Dankzij hun uitmuntende spreekvaardigheid kunnen zij anderen overtuigen en bezielen, waardoor zij tot uitstekende leiders kunnen uitgroeien. Door hun zelfbeheersing en mentale vermogens wekken zij soms een afstandelijke, zelfingenomen indruk. Als hun analytische en verbale vaardigheden zich niet kunnen uiten, kunnen juwelen gevoelens van diepe frustratie en angst ontwikkelen. Het juweeltype blijft echter een hoeksteen der beschaving. Het inzicht en de wijsheid die zij aan de samenleving bijdragen, verleent hen met recht de titel 'rots der eeuwen'.

Bloemen
Bloemen zijn gebogen of ronde openingen in de irisvezels. Het bloemtype is emotioneel en spontaan. Het reageert op het leven met gevoel en visueel contact. Deze visuele mensen maken veel gebaren en leren onderbewust het snelst van duidelijke, auditieve Instructies. Voor duurzame verhoudingen worden deze gevoelsmensen tot het juweeltype aangetrokken.

Profiel van een bloem
Het bloemtype schenkt vreugde en vitaliteit waarvan wij allen mogen genieten. Zonder hun kleurrijke uitingen van emoties en hun gebaren zou de wereld maar een saaie, doodse boel zijn. Het zijn opvallende, open mensen. Met hun lichaam geven zij doorlopend uiting aan hun emoties. Zij kunnen van het ene op het andere moment sexy en flirtziek zijn, maar even snel weer van gedachten veranderen en hun aandacht op iets anders richten. Het waarmerk van het bloemtype is verandering. Van alle patronen zijn zij het meest sociaal en spontaan. Hun snelle energieontladingen voorkomen dat de rest van ons te zeer gevangen blijft in de sleur van het dagelijks bestaan. Lichtvoetig bewegen zij zich door het sociale verkeer. Zij vertellen moppen en verhalen tegen iedereen die het maar wil horen. Zij staan graag in de schijnwerper, met liefst de hele wereld als hun publiek. Het zijn muziekliefhebbers die ook uitblinken in andere vormen van creativiteit. Door de spontaniteit waarmee zij hun gedachten en emoties loslaten, hebben zij een romantische kijk op mensen en plaatsen. Vaak zijn het de entertainers, uitvinders, kunstenaars, schrijvers en toneelspelers van onze beschaving. Soms werken zij zich over de kop en hebben zij een rustperiode nodig om van de zelf teweeggebrachte toestand van uitputting bij te komen. Als zij de tijd nemen om zich te ontspannen, wordt hun denkvermogen met een caleidoscoop van innerlijke passies opgeladen en borrelen zij opeens weer met een hernieuwde golf van geestdrift en energie.

Stromen
Stromen zijn subtiele verschillen in de irisvezels die men als gekleurde lijnen of vlekken kan waarnemen. Het stroomtype is fysiek gevoelig en reageert energiek op anderen met verfijnde gebaren Zij zijn intuïtief en leren onderbewust het best als zij hun lessen kunnen ervaren. Voor duurzame verhoudingen worden zij tot personen met een juweel-bloem-combinatie aangetrokken.

Profiel van een stroom
Niets in deze wereld kan het stroomtype werkelijk evenaren. Op een bijzondere manier combineren stromen alle eigenschappen van zowel het juweel- als het bloemtype. Hun trefwoord is gevoeligheid: fysieke, mentale en intuïtieve gevoeligheid. Dat komt doordat stromen onwillekeurig voor alles openstaan. Hun lichaam reageert op elke prikkel als de handschoen van een vanger bij honkbal. Stelt u zich een stroom voor als duizenden snorharen van een kat die in alle richtingen uitsteken. Stroomtypen bespeuren ogenblikkelijk de geringste verandering in hun omgeving. Dankzij de gecombineerde gevoeligheid van het bloem- en juweeltype worden zij doorlopend door alles 'getroffen'. Het zijn de wandelende radars van het leven. Hun sterke gevoeligheid en subtiele fysieke reactie op het bestaan houden hen in een toestand van voortdurende beweging en heimelijke onrust gevangen. Hierdoor nemen zij vaak onvoldoende de tijd om ergens van te genieten. Toch zijn het misschien wel de mooiste mensen die er bestaan. Hun gevoeligheid is zowel een gave als een uitdaging. Het stroomtype onthult een belangrijke les van geven en ontvangen. Als levensenergie door hen heen bruist, vormt hun lichaam een levende pijpleiding van natuurlijke levendigheid. Deze vrije overdracht van levensenergie tussen mensen schept mentaal, fysiek en spiritueel welzijn. Dit maakt stromen ook fysiek tot aantrekkelijke mensen. Stromen vormen de kanalen waardoor deze vitale voeding kan vloeien. Zonder hen zou de rest van de aarde verdorren en afsterven.

Profiel van een stroom
Niets in deze wereld kan het stroomtype werkelijk evenaren. Op een bijzondere manier combineren stromen alle eigenschappen van zowel het juweel- als het bloemtype. Hun trefwoord is gevoeligheid: fysieke, mentale en intuïtieve gevoeligheid. Dat komt doordat stromen onwillekeurig voor alles openstaan. Hun lichaam reageert op elke prikkel als de handschoen van een vanger bij honkbal. Stelt u zich een stroom voor als duizenden snorharen van een kat die in alle richtingen uitsteken. Stroomtypen bespeuren ogenblikkelijk de geringste verandering in hun omgeving. Dankzij de gecombineerde gevoeligheid van het bloem- en juweeltype worden zij doorlopend door alles 'getroffen'. Het zijn de wandelende radars van het leven. Hun sterke gevoeligheid en subtiele fysieke reactie op het bestaan houden hen in een toestand van voortdurende beweging en heimelijke onrust gevangen. Hierdoor nemen zij vaak onvoldoende de tijd om ergens van te genieten. Toch zijn het misschien wel de mooiste mensen die er bestaan. Hun gevoeligheid is zowel een gave als een uitdaging. Het stroomtype onthult een belangrijke les van geven en ontvangen. Als levensenergie door hen heen bruist, vormt hun lichaam een levende pijpleiding van natuurlijke levendigheid. Deze vrije overdracht van levensenergie tussen mensen schept mentaal, fysiek en spiritueel welzijn. Dit maakt stromen ook fysiek tot aantrekkelijke mensen. Stromen vormen de kanalen waardoor deze vitale voeding kan vloeien. Zonder hen zou de rest van de aarde verdorren en afsterven.

Shakers
Het shakertype bestaat uit een cocktail van verschillende juwelen en bloemen. Het zijn geestdriftige mensen die zich meestal aan een bijzondere zaak of doel wijden. Zij bewegen zich vaak tussen de uitersten van persoonlijk succes en mislukking. Op elk moment kunnen shakers heen en weer worden geslingerd tussen de woorden en gebaren die door het juweel- en bloemtype worden gebruikt. Shakers zijn actieve wereldhervormers. Deze intense mensen leren onderbewust het best door intuïtie en aanraking. Voor duurzame verhoudingen worden zij tot het stroomtype aangetrokken.

Het profiel van een shaker
Shakers zijn extreme mensen. Het zijn misschien wel de uniekste mensen ter wereld. Dit komt doordat zij zowel juweel- als bloempatronen hebben. De combinatie van deze twee volmaakte tegenpolen kan hen tot grote hoogten van oorspronkelijkheid en prestatie aanzetten, maar hen ook naar de afgronden van zelfverwijt en destructiviteit voeren. Het klassieke patroon van shakers is buitengewone successen en buitengewone mislukkingen. Zij zijn de levende paradoxen van het bestaan. De cocktail van hun tegenpolen brengt shakers ertoe zich tot nieuwe inzichten en ideeën op te werpen. Geloof en loyaliteit zijn hun handelsmerk. Hun buldogachtige vasthoudendheid spoort hen aan om altijd te blijven volharden, tegen alle verdrukking in. Shakers bewandelen zelden een normaal levenspad omdat zij de neiging hebben ontdekker te worden. Zij voelen zich er gewoonlijk toe aangetrokken uitvinder, ontdekker of stimulator te worden. Hun taak is de grenzen te verruimen die de mens voor zichzelf heeft aangebracht en het schild van traditionele waarden te doorboren.

Conclusie

Dit ‘onderzoek’ naar wat iriscopie nou eigenlijk is, is goed gegaan. Er zijn veel vragen beantwoord en we hebben heel veel informatie gevonden.

Onze hoofdvraag; wat is iriscopie. Om een beetje goed antwoord te geven op deze vraag hebben we ook een paar deelvragen geformuleerd; Antwoord; iriscopie is een manier van diagnose stellen over waar een mens aan lijd. Lichamelijke zwaktes maar ook mentale zwaktes.

Wanneer kom je voor iriscopie in aanmerking? Antwoord; Eigenlijk altijd, als je bijvoorbeeld last hebt van eczeem of van je spijsvertering en een ‘gewone’ dokter weet niet hoe het komt kan je iriscopie doen.

wat vertellen de ringen in de iris over een persoon. Antwoord; Deze ringen vertellen iets over de persoonlijkheid van iemand, als iemand hyperactief is of juist rustig, vertellen de ringen ons dat.

Hoe kun je aan iemands ogen zien wat voor medische zwaktes deze persoon heeft. Antwoord; Je zou het niet denken maar er zijn dus overeenkomsten in de ogen van mensen, als je bv. Bepaalde
patronen in je ogen hebt staat dit voor een bepaalde eigenschap.

Hoe staan verschillende delen van het oog in verband met de rest van je lichaam. Antwoord;…………………………………………………………………………………………………………… Even alles op een rijtje
Constitutie Kenmerken zwaktes type
Lymfatisch-----------------------hydrogeen blauwgrijze iris metmeestal dikke kronkelende radialen bindweefselzwakte en slijmvliesaandoeningen onzeker en kwetsbaar
Neurogeen blauwgrijze iris met dunne rechte radialen stoornissen in centrale of perifere zenuwstel gevoelig en kwetsbaar
Hematogeen Bruine of groenbruine iris waarbij de radialen grotendeels bedekt zijn met pigment. zwakke lever en bijbehorende stofwisselingproblemen levensgenieter met een warm hart
Biliair Mengeling van bovenstaande kenmerken zwakte van lever, galblaas en galwegen gevoelsmens

Bronnen http://utopia.knoware.nl/users/stanzion/iris-page.htm
http://utopia.ision.nl/users/stanzion/iris-page.htm
en nog een paar

REACTIES

A.

A.

anw po's ftw

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.