Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Broeikaseffect

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1073 woorden
  • 1 december 2006
  • 17 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.1
  • 17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Broeikaseffect.

Plan van aanpak:
Eerst lees ik aandachtig door wat precies de bedoeling is, pas wanneer ik goed weet wat ik moet doen maak ik een besluit over welk onderwerp ik een verslag zal schrijven Wanneer ik dat besluit genomen heb stel ik een hoofdvraag, bijvragen en een hypothese op. Dan ga ik me op dit onderwerp oriënteren. Eerst lees ik de lessen uit mijn NHA map die hierover gaan, vervolgens zoek ik op internet naar meer informatie. Wanneer ik me voldoende op dit onderwerp heb georiënteerd moet ik bereid zijn een verslag in mijn eigen woorden te schrijven, met als inhoud de informatie die ik belangrijk vind. Tussentijds houd ik mijn logboek bij, deze pas ik aan zodra ik een deel heb afgerond...

Inleiding:
Onderwerpen als het broeikaseffect en gaten in de ozonlaag baren mij (volgens mij zeer terecht) erg veel zorgen. Ik ben er werkelijk van overtuigd dat wij naar onze eigen ondergang toe werken, ik hoop maar dat de kennis, die ik door het maken van deze opdracht opdoe, mij gerust kan stellen. Ook ben ik zeer benieuwd naar de bekendheid van deze problemen bij anderen, hoe zij hierover denken en wat zij hiermee doen. Stiekem gebruik ik, om daar achter te komen, deze opdracht als excuus voor het stellen van een paar vragen aan enkele lotgenoten. De eerste gevolgen van het broeikaseffect beginnen zich reeds te openbaren, zijn deze tegen te gaan? Zo niet, kunnen we verdere gevolgen dan tenminste beperken en wanneer deze mogelijkheid wel bestaat, doen we dat dan ook!? Hopelijk komen we daarachter bij het beantwoorden van de volgende vragen:


Hoofdvraag:
Wat is de oorzaak en het gevolg van het broeikaseffect?

Deelvragen:
Wat houdt het broeikaseffect precies in?
Wat stimuleert het broeikaseffect?
Wat gaat het broeikaseffect tegen?

Mijn ideeën hierover zijn helaas niet bijzonder opbeurend, wellicht veranderen deze gedurende het maken van dit verslag. Dat is het fijne van hypotheses, ze hoeven niet uit te komen en zijn dus vrij veilig, vandaar:

Hypothese:
Naast de reeds bekende hypotheses dat het klimaat zal veranderen, het poolijs zal smelten waardoor het zeeniveau zal stijgen etc... is de mijne dat, wanneer we zo doorgaan, het leven op aarde onmogelijk gemaakt word en wij op deze manier onze eigen ondergang zullen betekenen.

Wat houd het broeikaseffect precies in?
Wanneer zonnestraling de atmosfeer binnenkomt en op het aardoppervlak word omgezet in warmte, word de hitte deels teruggekaatst naar de atmosfeer terwijl het andere deel door gassen als waterdamp, koolstofdioxide, methaan etc... wordt tegengehouden. Zouden deze gassen niet tegengehouden worden, dan was de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer -18 graden Celsius in plaats van het huidige +15°, dit is dus wel prettig. Echter, wanneer er meer van die gassen in de atmosfeer komen, word er teveel warmte vastgehouden, hetgeen veel gevolgen met zich meebrengt.


Gevolgen van het broeikaseffect:
Ook nu al bemerken we een forse verhoging van de temperatuur. Verwacht word dat de temperatuur de komende jaren zo hoog word dat de waterspiegel zal stijgen omdat water uitzet bij hogere temperaturen maar ook omdat verwacht word dat poolijs en gletsjers zullen smelten. Dit zou betekenen dat grote delen land onder water komen te staan. Dit, terwijl andere stukken land vanwege de temperatuurstijging juist door droogde getroffen zullen worden. Uiteindelijk zal er geen leven op aarde meer mogelijk zijn. Planten en dieren overleven immers niet bij een teveel of een gebrek aan water en kunnen zich bovendien niet zo gauw aanpassen aan zo'n grote temperatuurverandering. Voor (onder andere) de mens dus niet zo'n positieve verandering, voor de aarde waarschijnlijk wel, immers:

Oorzaken van het broeikaseffect:
De mens is de grootste boosdoener wat betreft het broeikaseffect. Door de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en aardgas, is er veel koolstofdioxide vrijgekomen. Deze komen vrij bij de volgende menselijke handelingen: (plaatje)
Verder helpt een verdunning van de ozonlaag ook niet echt mee bij een eventuele strijd tegen het broeikaseffect gezien zij nadelige effecten heeft op de planktonpopulatie welke juist erg veel broeikasgassen opneemt. Maar eigenlijk is een verdunning van de ozonlaag ook een verschijnsel voortkomend uit menselijke activiteiten en is het gehele broeikaseffect in feite slechts aan mensen te wijten.

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Toen er +/- 60 jaar geleden sprake was van het broeikaseffect maakte niemand zich zorgen. Niemand dacht dat het met zo'n vaart zou lopen... Het probleem werd onderschat en aan de kant geschoven... Nu men echter weet dat het wel degelijk met zo'n vaart loopt word het alsnog aan de kant geschoven! Men is egoïstisch, vind geld belangrijker, is bang dat de hele economie uit elkaar valt. Maar wat betekend geld zonder goederen of mensen om iets aan te verkopen? Wat blijft er van deze economie over wanneer eindelijk de natuur de touwtjes in handen krijgt en het des te duidelijk is dat men daadwerkelijk slechts een broodkruimel is op de rok van het universum!? Wanneer we zo door gaan gaat de economie hoe dan ook naar de knoppen, daarom kunnen we het beter nu veranderen dan er later aan onderdoor te gaan, maar hoe?

Wat het broeikaseffect tegenwerkt:
Dé oplossing zou natuurlijk zijn om als het ware in een tijdmachine terug naar de prehistorie te reizen waar dergelijke problemen nog niet aan de orde waren, maar gezien de waarheid van de kwantumtheorie nog niet is bewezen, behoord die optie niet tot één van de mogelijkheden. Waar we nu vooral aan moeten werken is het voorkomen van de uitstoting van fossiele brandstoffen. Dit zouden we kunnen doen door milieuvriendelijke energie te gebruiken als: waterkracht, windenergie, zonne-energie en kernenergie. Ook zouden we moeten stoppen met het vernietigen van de natuur en helpen deze weer op te bouwen; bomen etc... Zij zetten koolstofdioxide immers om in zuurstof.

Conclusie
Het maken van dit verslag heeft mij helaas niet gerust kunnen stellen. Waar je ook kijkt, overal lees je hetzelfde: door invloeden van de mens komen er teveel warmte vasthoudende gassen in de atmosfeer die zorgen voor een temperatuurstijging met niet voor te stellen gevolgen nadien. Om dit tegen te gaan zullen we fossiele brandstoffen moeten vervangen voor milieuvriendelijke energie maar voordat we zover zijn zal er eerst een heleboel politiek aan vooraf moeten gaan gezien 'boeren het ongekende nog steeds niet eten' of terwijl; mensen het dus moeilijk of niet belangrijk genoeg vinden om hun dagelijkse bezigheden en inkomen etc... los te laten...

Bronnen:
http://www.milieuloket.nl/9292000/modulesf/vfz0qpqn1000
www.scholieren.com
informatie uit mijn NHA mapd

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

deze is slecht


8 jaar geleden