Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Aids

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1641 woorden
  • 8 april 2005
  • 44 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.6
  • 44 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
AIDS

Inleiding

De woorden Acquired Immune Deficiency Syndrome staan bij ons beter bekend als Aids. Letterlijk betekenen deze woorden “verworven, afweersysteem, tekort, complex”. Aids is dus een verworven aandoening waarbij het afweersysteem tekortschiet, waardoor verschillende ziektes kunnen ontstaan. Aids is overal. In Nederland zijn er ongeveer 13000 besmette mensen, waarvan ongeveer 120 kinderen. In Zuid-Afrika heeft 25% van de bevolking Aids. Wereldwijd zijn er 38.6 miljoen mensen besmet met Aids, daarbij komen nog 3.2 miljoen kinderen. Dagelijks komen daar 13700 infecties bij. Er moet snel iets gedaan worden aan deze ziekte, de cijfers liegen er niet om.

Wat is Aids en hoe krijg je het?

Wat is Aids?
Aids wordt veroorzaakt door het HIV-virus (Human Immunodeficiency Virus). Dit virus kun je vergelijken met het griepvirus, alleen is HIV veel sterker en slimmer. Het beschadigt je afweersysteem, waardoor je niet meer beschermd bent tegen ziektes.

In je bloed zitten verschillende soorten cellen, waaronder witte bloedcellen, deze doden bacteriën en virussen die je lichaam binnendringen. Als er een bacterie of virus in je lichaam zit vallen de T4-cellen (een soort van de witte bloedcellen) het aan, doden het en maken daarna een antistof aan. Als je besmet raakt met het HIV-virus, dan worden deze T4-cellen kapot gemaakt door het virus. Het virus kruipt een T4-cel in en het gaat zich daar vermenigvuldigen, als het zich genoeg heeft vermenigvuldigd wordt het verspreid door het bloed en op deze manier worden alle T4-cellen vernietigd.

Het HIV-virus (groen) maakt de T4-cellen kapot (wit)

Als je die T4-cellen niet meer hebt, kan zelfs een onschuldig griepje dodelijk zijn.
HIV is het virus dat Aids veroorzaakt. Aids heb je pas als je lichaam helemaal niet meer bestand is tegen ziekten. Als je besmet bent met het HIV-virus duurt het gemiddeld 10 jaar voordat je Aids daadwerkelijk hebt.
Je lichaam probeert antistoffen te maken tegen HIV, als je een test doet worden die antistoffen zichtbaar. Je bent dan seropositief. Het duurt ongeveer 6 maanden voordat de antistoffen zichtbaar worden.

Hoe krijg je Aids?
Je raakt besmet met het HIV-virus door:
• Onveilig seksueel contact: via vaginaal vocht en sperma kan het virus worden doorgegeven
• Spuiten met eerder gebruikte naalden (drugsverslaafden): door het bloed wat er nog op kan zitten raak je ook besmet
• Als een vrouw seropositief is en zij zwanger is of als zij borstvoeding geeft: door het bloed of de melk in haar lichaam dringt het virus binnen.

• Het gebruik van onveilige bloedproducten of bloedtransfusie met besmet bloed zijn ook gevaarlijk.

Medicatie
Er bestaat geen vaccin tegen aids, omdat de ziekte steeds een beetje verandert. Er bestaan wel ziekteremmers. Sinds 1995 wordt de combinatietherapie gebruikt. Een therapie die bestaat uit drie ziekteremmers. HIV-remmers voorkomen dat het virus zich in een celkern nestelt, dat het virus een cel verlaat of dat het zelfs de cel binnendringt.
De therapie is zwaar en moeilijk vol te houden. Er is ook een gevaar dat het virus immuun wordt en er bestaan bijwerkingen op lange termijn. Voorbeelden van die bijwerkingen zijn bijvoorbeeld botontkalking en hart- en vaatziekten.
De zoektocht naar een vaccin gaat echter door. Er zijn op het moment zo een 30 kandidaat-vaccins. De eis aan een vaccin is dat het betaalbaar, effectief en veilig is.

Historische ontwikkeling

Ontdekking
Begin jaren ’80 stak er een onbekende ziekte de kop op in Amerika en Europa. Van de besmetten was 98% man, en 90% homo. Kranten berichtten van een ‘homoziekte’. In 1982 werd duidelijk dat dat niet het geval was, dat bijvoorbeeld junks en mensen met hemofilie (bloedziekte) dezelfde ziekte hadden. Men begreep dat het dus via lichaamssappen werd doorgegeven en dat het afweersysteem werd aangetast. De ziekte kreeg een naam: Aids. Professor dr. J Goudsmit schreef dat het HIV-virus al tientallen jaren eerder dan gedacht voorkwam. Het zou gezorgd hebben voor grote epidemieën van longontsteking in 1939 bij soldaten en in 1955 op de Kweekschool voor Vrouwen in Heerlen. Volgens Goudsmit is het huidige Aids een apenziekte, bij de mens terecht gekomen door jacht en handel in apen, kappen van regenwouden en kolonisatie in Afrika. Hij wist dat HIV een virus was en dus gastcellen nodig had. Het stapt over van de ene gastheer (de aap) naar de andere (de mens). Nu zijn we heel wat jaren verder, er zijn remmers gevonden maar nog steeds geen medicijn. Ook al zijn we hard op weg.

Beïnvloeding op politiek, godsdienstig, economisch en maatschappelijk niveau

Politiek
Aids is een groot probleem, het staat ook op de politieke agenda. Het vinden van een vaccin dan wel. Er wordt geld geïnvesteerd in het zoeken naar een bruikbaar vaccin, dat geld komt van de overheid. Ook worden er campagnes opgericht om vooral jongeren te wijzen op het feit dat Aids niet een ziekte is die ergens in Afrika heerst, maar ook hier voorkomt. Op grote evenementen worden bijvoorbeeld condooms uitgedeeld (bijvoorbeeld Limburg Love Parade). Er worden posters opgehangen in bushokjes en langs wegen. Er worden reclames op de televisie uitgezonden dat jongeren veilig moeten vrijen. In ontwikkelingslanden waar veel mensen Aids hebben geeft de overheid voorlichtingen zodat mensen weten hoe je Aids krijgt.

Dance4life is een organisatie die jongeren wil laten begrijpen wat Aids is en ze wil betrekken in de strijd tegen Aids.

Economie
Dat de overheid geld strekt voor campagnes en dergelijke wist je al. Maar hoe beïnvloedt Aids de economie? Het valt op dat Aids veel meer voorkomt in ontwikkelingslanden dan in welvarende landen. En doordat Aids juist in de Derde Wereld (vooral Afrika) veel voorkomt, kunnen die landen economisch niet vooruit. Er zijn te veel zieke mensen, en die mensen moeten geholpen worden. Veel geld van de arme overheden gaat dus juist naar de zorg en reclame campagnes voor het volk. Door die vele besmettingen zijn er veel wezen en werklozen.

Godsdienst
Veel godsdienstige organisaties proberen Aids-patienten in Afrika te helpen door bijvoorbeeld geld in te zamelen of door mensen die nergens meer heen kunnen op te vangen. Ook worden er weeshuizen opgericht.
Het Vaticaan roept echter in Afrika op om geen condooms te gebruiken, omdat dat tegen de christelijke godsdienst in gaat. Ze vinden dat er alleen aan seks gedaan moet worden om kinderen te verwekken en dat er niet vreemd mag worden gegaan. Als alle mensen zich hier aan zouden houden zou het Aids-probleem niet groot zijn, maar omdat dat niet gebeurt blijft men Aids verspreiden. Een condoom gebruiken bij seks zou het probleem een beetje beperken. De kerk is het daar niet mee eens.

Maatschappij
Aids-patienten hebben het moeilijk in de maatschappij, ze worden niet altijd geaccepteerd, ze worden soms ontslagen, ze verliezen vrienden en mensen willen ze niet meer aanraken. Er zijn organisaties die Aids-patienten toch een goed gevoel willen geven, ze zorgen dat patiënten een buddy (vriendje) krijgen die hen helpt. De overheid probeert de maatschappij te beïnvloeden door middel van reclamecampagnes en het gratis verstrekken van condooms. De mensen beginnen steeds meer te beseffen dat Aids een groot probleem is. De maatschappij wordt ook beïnvloed door de media. Er worden films over Aids-patienten uitgebracht (Philadelphia) en beroemde sterren als Oprah maken programma’s over het Aids-probleem.

Bronvermelding

* Naam auteur: onbekend (2000)
Titel: HIV en Aids / Voor jongeren
Adres: http://www.aidsfonds.nl/

* Naam auteur: A. De Jong (1998-2005)
Titel: aids.pagina.nl
Adres: http://aids.pagina.nl

* Naam auteur: onbekend (2005)
Titel: de geschiedenis van aids
Adres: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aids#De_geschiedenis_van_aids

* Naam auteur: Femke Hesemans (----)
Titel: Aids/HIV
Adres: http://www.hetklokhuis.nl/lees/dossiers/read/dossier_pagina.cfm?did=21
1A2864%2DD87E%2D4BE6%2DBF0519601E2F0176&pnr=7

* Naam auteur: onbekend (----)
Titel: HIV
Adres: http://www.hivnet.org/

* Naam auteur: onbekend (2005)
Titel: Aandacht voor Aids
Adres: http://www.aandachtvooraids.nl/

* Naam auteur: Anoniem (----)
Titel: Aids
Adres: http://huiswerk.scholieren.com/werkstukken/index.php3?zoek=Aids&vak=&type=

Meerkeuzevragen

1. Welke cellen vallen de bacteriën en virussen in je lichaam aan?
A. T1-cellen
B. T4-cellen
C. T41-cellen
D. geen van bovenstaande

2. Welke stelling is juist?

1. Als je een HIV-test doet, weet men of je besmet bent doordat het virus zichtbaar wordt.
2. Als je Aids hebt is griep dodelijk.

A. Beiden stellingen zijn juist
B. Beiden stellingen zijn onjuist
C. Alleen stelling 1 is juist
D. Alleen stelling 2 is juist

3. Welke stelling is juist?

1. Door een tongzoen kun je ook aids krijgen
2. Als je alleen al een condoom gebruikt is de kans op aids erg klein

A. Beiden stellingen zijn juist
B. Beiden stellingen zijn onjuist
C. Alleen stelling 1 is juist
D. Alleen stelling 2 is juist

4. Wat is de combinatietheorie?

A. Sporten en gezond eten
B. Medicatie en sport
C. Verschillende soorten medicatie tegelijk gebruiken
D. HIV-remmers en een vaccin tegen HIV

5. Aids stak de kop op in:

A. 1950
B. 1960
C. 1970
D. 1980

6. Welke professor schreef dat Aids al veel eerder voorkwam?

A. Dr. Goudsmit
B. Dr. Goudmijn
C. Dr. Aids
D. Dr. Newton

7. Welke stelling is juist?

1. Het vinden van een vaccin tegen Aids staat op de politieke agenda
2. De overheid investeert geld in Aids-campagnes

A. Beiden stellingen zijn juist
B. Beiden stellingen zijn onjuist
C. Alleen stelling 1 is juist
D. Alleen stelling 2 is juist

8. Welke stelling is juist?

1. Aids komt veel voor in de Derde Wereld
2. Aids komt alleen voor bij mensen die te arm zijn voor condooms.

A. Beiden stellingen zijn juist
B. Beiden stellingen zijn onjuist
C. Alleen stelling 1 is juist
D. Alleen stelling 2 is juist

9. Het Vaticaan:

A. deelt gratis condooms uit
B. is tegen het gebruik van condooms
C. zegt dat Aids niet besmettelijk is
D. sponsort Aids-campagnes

10. Welke stelling is juist?

1. Een buddy is een speciale dokter voor Aids-patiënten
2. Het onderwerp Aids wordt steeds meer onder de ogen van mensen gebracht.

A. Beiden stellingen zijn juist
B. Beiden stellingen zijn onjuist
C. Alleen stelling 1 is juist
D. Alleen stelling 2 is juist

Antwoorden op de meerkeuzevragen

1. B
2. D
3. D
4. C
5. D
6. A
7. A
8. C
9. B
10. D

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.