Havens en vaarwegen in Europa

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 3e klas vmbo | 2026 woorden
  • 23 augustus 2010
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

inleiding
We hebben dit onderwerp gekozen omdat het ons erg aansprak. Het leek ons leuk om niet een standaard werkstuk te maken maar om zelf wat te verzinnen en de hoofd-en deelvragen zelf te bedenken.We hebben toen gekozen voor waterwegen en havens in Europa. Dit vonden wij interessant omdat wij daar nog helemaal niets van afwisten en om hier dan meer over te weten te komen. We hebben ook gebeld en gemaild met mensen van havens en het ANWB kantoor om aan zo veel mogelijk beschikbare informatie te komen. Joanne heeft zelfs gepraat met Mvr. Peijs minister van verkeer en waterstaat. Zij heeft ons helaas niet kunnen helpen maar heeft ons wel doorverwezen naar de ANWB. Wij hopen dat u met veel plezier ons werkstuk zal lezen!

inhoudsopgave
Voorpagina                    blz. 1
Inleiding                    blz. 2
Hoofdvraag en deelvragen            blz. 3
Inhoudsopgaven                blz. 4
Geschiedenis van de vaarwegen        blz. 5
Vaarwegen                    blz. 6, 7 en 8
Havens                    blz. 9,8 en10
Handel in de EU                blz. 12
Vergelijking                     blz. 13
Schepen                    blz. 14
Conclusie                    blz. 15

Hoofd en deelvragen
Onze hoofdvraag is:

-    Waarom zijn havens en vaarwegen in Europa zo belangrijk?

Onze deelvragen zijn:

-    De geschiedenis van de vaarwegen en havens, hoe zijn deze ontstaan en vanaf wanneer is de scheepsvaart in Nederland begonnen?   
-    Hoe zit het met de handel binnen de EU?
-    Wat is het verschil tussen de haven Rotterdam en de haven van Antwerpen
-    Wat zijn de hoofdvaarwegen en waar liggen ze? En hoe heten de ze vaarwegen?

Geschiedenis
Een stukje geschiedenis..

De handel in Nederland over het water is voornamelijk ontstaan door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (vaak afgekort tot VOC) dit was een uiterst succesvol Nederlands handelsbedrijf dat in de 17e en 18e eeuw het overheidsmonopoly bezat op de handel met Azië. De VOC was lange tijd het grootste handelsbedrijf ter wereld dat op Azië voer. En er worden nog steeds goederen uitgewisseld en worden er tekorten aangevuld in andere landen.
Nu gebruiken we het water nog steeds voor het vervoeren van goederen en van plezier vaart. Er word veel aan gedaan om dit zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Gedurende de laatste 13 jaar werd het waternetwerk voortdurend en ingrijpend gemoderniseerd. Op de routes die het toelaten voornamelijk langs het Europese riviernetwerk, is de binnenvaart een concurrerend alternatief voor weg- en spoorvervoer.
In 2003 heeft de binnenvaart in de Unie 125 miljard tonkilometer gepresteerd. De binnenscheepvaart speelt een belangrijke rol voor het goederenvervoer in Noordwest Europa. Sinds 1 december 1998 verloopt ALLE goederenvervoer over water via de vrije markt.
Veel grote havens zijn ooit begonnen als hele kleine simpele vissershaventjes waar nooit iemand van had kunnen denken dat t zulke havens zouden worden. Neem bijvoorbeeld Rotterdam, In de 14e eeuw is Rotterdam nog een visserdorp aan de rivier de Rotte; zes eeuwen later is het een haven van wereldniveau  en de belangrijkste haven voor het Europese vasteland.
De ontwikkeling van vissershaven tot Mainport van Europa is vooral de laatste eeuw snel gegaan. De belangrijkste reden voor deze groei was de aanleg van een open verbinding met de Noordzee, de Nieuwe Waterweg. Rotterdam was hiermee klaar voor de toekomst

Vaarwegen
Een vaarweg of waterweg is een water dat kan worden bevaren. Dit kan een rivier of kanaal zijn of een aangelegde geul in een verder ondiep water. Zeeen en diepe meren zijn ook vaarwegen al worden ze vaak niet zo genoemd.
In 1954 zijn alle vaarwegen in de EU verdeeld  in zes hoofdmaten. (De CEMT-Klasse).
Het Nederlandse vaarwegennet is 6183 kilometer lang.
Vaarwegen worden in Nederland ook onderverdeeld in verschillende groepen. Daarbij is gekeken naar de intensiviteit van de vaarwegen.
•    vaarwegen type A: voor de grote beroepsvaart
•    vaarwegen type B: voor de kleine beroepvaart
•    vaarwegen type C: voor de pleziervaart
•    vaarwegen type 0: voor de overige wateren (kano's e.d.)
Wat zijn de hoofdvaarwegen van europa?
De Eurogeul: Deze is in de jaren 70 gegraven en is totaal 57 km lang en 24,3 meter diep. De laatste 14 km heet Maasgeul en heeft een breedte van 400-600 meter.
De Rijn: is met 1320 kilometer een van de langste rivieren van Europa. Daarvan ligt 800 kilometer in Duitsland.
Het Kanaal:  is gemiddeld zo'n 60 meter diep, met een maximale diepte van 120 meter, en wordt intensief door scheepvaart benut. Bij stijgend water staat de stroming van west naar oost het is  in omgekeerd richting wanneer het waterniveau daalt.
Vaarwegen in Nederland
De Seine: is een rivier in Frankrijk. Zij heeft een lengte van 776 km en een stroomgebied van 79.000 km², en ligt geheel binnen Frans grondgebied
De Donau: is de langste rivier van de Europese Unie en na de Wolga de tweede langste van Europa. Hij is 2 860 km lang. Hij gaat over het algemeen oostwaarts doorheen Centraal- en Zuidoost-Europa. Hij komt uit het Zwarte woud en gaat naar de zwarte zee.
De Wolga: is een rivier in West-Rusland, de langste rivier van Europa, met een lengte van 3530 km. De Wolga is altijd een verbindingsader geweest in Rusland, zowel voor handel als voor migratie van volken.
De Nieuwe Waterweg: is een kanaal zonder sluizen in de provincie Zuid-Holland met een lengte van ongeveer 20 km. Het is een drukbevaren scheepvaartroute voor het havengebied van Rotterdam, met een vaargeul die diep genoeg is voor de allergrootste zeeschepen. Er zijn geen bruggen of tunnels die beide oevers van de Nieuwe Waterweg verbinden.
Europese onderverdeling van vaarwegen in klassen:

In 1954 zijn alle vaarwegen in Europa geklasseerd in zes hoofdmaten. Zie ook: CEMT-klasse. De maten zijn gebaseerd op bekende scheepstypen:
klasse    type    max. lading (ton)    lengte (m)    breedte (m)    diepgang (m)   
0    kleine schepen    300               
I    Spits    400    38,50    5,00    2,20   
II    Kempenaar    600    50,00    6,60    2,50   
III    Dortmunder    1000    67,00    8,20    2,50   
IV    Rhein-Herne    1350    80,00    9,50    2,50   
V    Groot Rijnschip    3500    95,00    11,50    2,70   

Havens
Om dingen te verplaatsen zijn er vervoersmiddelen nodig, zo zijn boten ook vervoersmiddelen. Om alles goed te laten verlopen zijn er speciale infrastructuur nodig die bijdragen aan de logistiek. Bij boten zijn dit vooral vaarwegen en havens.

Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Vaak wordt deze naam gebruikt om de plek waar goederen worden gelost aan te geven.
De belangrijkste havens binnen Nederland zijn de Haven van Rotterdam (Europoort), De haven van Amsterdam, Zeeland Seaports: Vlissingen-Oost, Terneuzen en de Eemshaven.
De Haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa met een totale overslag van 378,2 miljoen ton in 2006. (Ook was Rotterdam de grootste haven ter wereld maar deze plaats is ingenomen door Sjanghai in 2004). Hier een klein overzicht van de top 10 havens uit de wereld in 2004:

1.) Sjanghai (China) Met 380 miljoen ton goederenoverslag
2.) Singapore met 370 miljoen ton goederenoverslag
3.) Haven van Rotterdam met 354 miljoen ton goederenoverslag
4.) Hongkong (China)
5.) Ningbo (China)
6.) Kanton (China)
7.) Tianjin (China)
8.) Nagoya (Japan)
9.) Haven van Antwerpen (Belgie)
10.) Qingdao (China)

De top tien grootste havens in de wereld in  2003:
1. Rotterdam
2. Singapore
3. Shanghai
4. Hongkong
5. Ningbo
6. Guangzhou
7. Tianjin
8. Nagoya
9. Antwerpen
10. Qingdao
11. Kaohsiung
12. Dalian
13. Qinghuangdao
14. Busan
15. Yokohama
16. Shenzen
17. Shenzen

Belangrijke havengebieden in Nederland
•    Haven van Rotterdam (Europoort)
•    Haven van Amsterdam
•    Zeeland Seaports: Vlissingen-Oost (Sloegebied) en Terneuzen (o.a. Dow Chemical)
•    Eemshaven
Belangrijke havengebieden in België
•    Haven van Antwerpen
•    Haven van Brugge-Zeebrugge
•    Haven van Gent
•    Haven van Oostende
Soorten havens

•    binnenhaven (Een haven veelal achter sluizen)
•    jachthaven (watersporthaven) (Is een haven waar Pleziervaartuigen tegen betaling gestald kunnen worden)
•    marinehaven
•    natuurlijke haven (beschut stuk zee, niet perse een scheepshaven)
•    vissershaven 
•    woonhaven (voor woonboten)
•    zeehaven                                                                          
Jachthaven van Russell, Nieuw-Zeeland
Het woord haven wordt ook gebruikt voor plekken die qua functie op havens lijken, bijvoorbeeld:
•    luchthaven
•    parkeerhaven
•    vrijhaven
Top 5 grootste havens Europa:
1.    Rotterdam
2.    Antwerpen
3.    Hamburg
4.    le Havre
5.    Amsterdam
Haven Rotterdam:
Direct werken hier ongeveer 60.000 mensen, indirect nog eens 250.000. Overslag van massagoederen (bulkoverslag) en containers zijn de belangrijkste activiteiten van de Rotterdamse haven. Rotterdam is al lange tijd de belangrijkste haven voor de overslag van ruwe olie, chemicaliën , kolen en erts. Op het gebied van containeroverslag is de Rotterdamse haven de 7e haven ter wereld en de grootste van Europa. De groei van de haven stagneert de laatste jaren vergeleken met de concurrerende havens. Dit komt door het ernstige ruimte gebrek. De tweede Maasvlakte is echter pas in 2013 klaar.
Haven Antwerpen:
In 2006 had de haven van Antwerpen een overslag van 167 miljoen ton, die van Rotterdam had een overslag van 377 miljoen ton. Voor stukgoed is Antwerpen de grootste ter wereld, voor overslag van stortgoederen is ze minder belangrijk (bijvoorbeeld dan de Rotterdamse haven).
De haven is verbonden met de Noordzee via de Westerschelde. De haven van Antwerpen speelt een belangrijke rol in de internationale handel. Ze is diep in het binnenland gelegen waardoor de af te leggen afstanden voor spoor- of wegvervoer opmerkelijk verminderen. Dit speelt in het voordeel van het containervervoer, dat veel gebruik maakt van deze transportmogelijkheden.
Haven Hamburg:
Hij dient als toegangspoort voor containertransporten naar Noord-, Midden- en Oost-Europa. De haven is een van de belangrijkste papieroverslagcentra van Europa en hét handelscentrum voor farmaceutische grondstoffen (medicijnen). Ook leuk om te weten: Hamburg is de grootste Europese invoerhaven voor koffie en thee in Europa. Zelfs de Britten halen hun thee uit Hamburg!
Le Havre:
De stad werd gesticht in 1517; de naam betekent 'de haven'. De stad is nog steeds een belangrijke havenstad -de tweede van Frankrijk- die ook het vertekpunt vormde voor de transatlantische oversteek vanuit Frankrijk. De bijnaam van de stad is dan ook "La Porte Océane".
Haven van Amsterdam:
Deze haven bezit ruim 1.900 hectare havengebied en 600 hectare vaarwater. De haven richt zich op haventerreinen, kaden en water. Van de aan- en afgevoerde goederen zijn bulkgoederen het sterkst vertegenwoordigd zoals kolen, veevoeders, olieproducten, enz. Als cacaohaven staat Amsterdam nummer 1 in de wereld.

Handel van de EU
Vereenigde OostIndische Compagnie (vaak afgekort tot VOC) was een uiterst succesvol Nederlands handelsbedrijf dat in de 17e en 18e eeuw het overheidsmonopolie bezat op de handel met Azië. De VOC was lange tijd het grootste handelsbedrijf ter wereld dat op Azië voer. En er worden nog steeds goederen uitgewisseld en worden er tekorten aangevuld in andere landen.

De Europese Unie is in economisch, handels- en monetair opzicht een grote wereldmacht geworden. De Europese Unie  is de grootste exporteur ter wereld en de op één na grootste importeur, na de Verenigde Staten. De EU is verantwoordelijk voor één vijfde van de wereldhandel. Om de handelsbelangen in de wereld te beschermen, werken alle landen die lid zijn van de Europese Unie samen als het om de handel met andere landen gaat.
Bij de handel tussen EU-landen worden geen invoerrechten geheven. Zij hoeven dus niet extra te betalen voor het invoeren van producten. Dit maakt handel tussen de EU-lidstaten goedkoper. Voor de import uit landen buiten de EU gelden wel invoerrechten.

De Europese Unie is, als je het over de hele wereld bekijkt, het grootste handelsblok. Maar liefst 20% van alle im- en export ter wereld gaat door de Europese Unie. Europa heeft hierdoor een grote invloed op de distributie van goederen en kapitaal over de hele wereld.
Een belangrijk streefpunt van de Europese Unie is het gelijk stellen van de voorwaarden voor handel voor rijke en arme landen, zodat welvaart zich ook kan verspreiden over minder ontwikkelde gebieden. De EU onderhandelt vaak met ontwikkelingslanden over het openstellen van elkaars markten voor goederen en diensten, zodat afzetmarkten voor producenten worden vergroot. Buiten de rechtstreekse onderhandelingen met landen zelf, neemt de EU ook deel namens zijn 26 lidstaten in onderhandelingen met de Wereld Handels Organisatie (WHO).

conclusie
We zijn heel veel te weten gekomen over dit onderwerp. We hadden nooit verwacht dat er zo veel vaarwegen zijn wat wij in dit werkstuk hebben verteld zijn de hoofdvaarwegen daarnaast zijn er nog duizenden andere vaarwegen over heel de wereld. Dat dit zo belangrijk is voor de infrastructuur hadden wij ook nooit gedacht. Ook vonden wij het erg interessant om erachter te komen dat Nederland en eigenlijk heel Europa niet zonder havens en waterwegen kunnen. Het is zo belangrijk geworden voor onze maatschappij en in de toekomst zal dit nog waarschijnlijk nog veel belangrijker worden. Het vrachtwagen, trein en vliegtuig vervoer zal hier dan waarschijnlijk ook onder moeten lijden. Verder vonden wij het leuk om op onderzoek uit te gaan en dat we met mevrouw Peijs hebben gepraat. Ook dat we enkele brochures hebben opgestuurd gekregen van verkeer en waterstaat en van de haven Rotterdam dit heeft ons erg geholpen met het vinden van informatie voor ons werkstuk. Wij hopen dat U ook nog wat heeft opgestoken van ons werkstuk!

eel veel werkgelegenheid zowel direct als indirect. De haven van Antwerpen heeft ook zo zijn verschillen en is bijvoorbeeld gespecialiseerd in de overslag van stukgoederen.

REACTIES

H.

H.

wat was je punt voor deze gpo?

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.