Kinderen tegenwoordig vaak te dik

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 5e klas vwo | 899 woorden
  • 22 juli 2008
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Kinderen van tegenwoordig vaak te dik

TNO en VU Medisch analyseerden de gegevens van meer dan 80.000 kinderen in de leeftijd van vier tot vijftien jaar op overgewicht. Gemiddeld is veertien procent van de jongens en zeventien procent van de meisjes te dik.
De cijfers liegen er niet om, omgerekend zijn 11200 jongens en 13600 meisjes te dik. Te weinig intensief bewegen en het eten van te veel en ongezond voedsel worden als de belangrijkste oorzaken van overgewicht beschouwd. De kinderen van tegenwoordig vinden hun leventje voor de televisie en achter de p.c. met een zak chips geweldig en lijken zich niet druk te maken over de toekomst. Gelijk hebben ze, ze zijn nog kind en weten zelf niet wat goed voor ze is, maar goed is het niet. Het aantal te dikke kinderen stijgt sterk. Dit zou problemen in de toekomst kunnen geven, want wat over het algemeen wel bekend is, is dat mensen met overgewicht meestal op latere leeftijd hart- en vaatziekten krijgen. Dit moet voorkomen worden. De vraag is alleen, hoe voorkomt men dit in de toekomst?

Men moet als eerste nagaan wat de oorzaak is van het feit dat kinderen minder bewegen. Er zijn verschillende redenen voor. De eerste reden voor het minder bewegen is dat er veel meer verkeer is dan vroeger. Kinderen kunnen niet meer onbevangen voor de deur van hun huis op straat spelen. Er is geen plaats meer door alle geparkeerde auto’s en bovendien zien kinderen de gevaren van hardrijdende auto’s niet. Een wegrollende bal kan tot extreem gevaarlijke situaties leiden. Voor ouders is het dus geen optie om hun kinderen voor de deur buiten te laten spelen. Daarmee kom je meteen op de tweede reden.

De tweede reden is dat er te weinig omheinde veldjes zijn met klimtoestellen. De kinderen worden door dit gebrek niet gestimuleerd om actief bezig te zijn en blijven liever binnen. De derde reden is dat de nieuwste computerspelletjes en het chatten via de computer met vriendjes en vriendinnetjes erg populair is onder de kinderen.
Als laatst te noemen reden voor het te weinig bewegen van kinderen kan men kijken naar de gymlessen op school. De laatste jaren is het aantal lesuren gymnastiek per week voor basisschoolkinderen drastisch afgenomen. Dit komt niet ten goede aan de gezondheid van de kinderen.
Ook op het gebied van voeding is er een aantal redenen te noemen.
De eerste reden is dat de balans tussen energie-inname en energiebesteding niet goed is. Wat vaak gedacht wordt is dat de kinderen van nu meer zijn gaan eten dan de kinderen van 20 jaar geleden. Dit is niet het geval. De kinderen van 20 jaar geleden waren meer in beweging en verbrandden zo hun voedsel. De kinderen van tegenwoordig zijn minder in beweging en verbranden dus ook minder voedsel.
De tweede reden is dat de kinderen minder gevarieerd en te veel ongezond voedsel eten. Beiden zijn te verklaren. 20 Jaar geleden was het nagenoeg niet mogelijk om in ieder jaargetijde te kunnen eten wat je wilde. Je was dan genoodzaakt om te eten wat het seizoen bracht. Tegenwoordig kan je alles eten wat je wilt en op ieder moment van het jaar. Er wordt dus minder gevarieerd. Bovendien hebben de fastfoodketens een explosieve groei doorgemaakt de afgelopen 20 jaar. Over het algemeen werken tegenwoordig beide ouders buitenshuis en vaak wordt er dan ook een beroep gedaan op dat wat de fastfoodketens aanbieden. Ook de commercie heeft erg veel invloed op het eetgedrag van kinderen. Reclames op televisie zijn tegenwoordig meer en meer op de doelgroep gericht, in dit geval de kinderen. De kinderen bepalen dus ook wat ze als tussendoortje eten. Vaak is dat niet meer de appel van vroeger, maar een koekje met te veel calorieën erin. Een overschrijding van de energie-inname van 100 kcal. per dag (dat is bijvoorbeeld 2 handjes chips) kan al leiden tot een gewichtstoename van 5 kilo per jaar.

Uit het bovenstaande blijkt dat er een oplossing gevonden moet worden om de toename van overgewicht bij kinderen terug te brengen, dan wel te voorkomen. Als er geen oplossingen worden bedacht kunnen de kinderen later een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten en ook op een verhoogd cholesterolgehalte. De oplossing voor het te weinig bewegen is bijvoorbeeld op het gebied van verkeer: minder verkeer door woonwijken, of van de woonwijken 30 km-zones maken.
De oplossing op het gebied van het aantrekkelijk maken van het buitenspelen is het aanleggen van omheinde speelveldjes met veilige ondertegels en voldoende klimmateriaal, zodat de kinderen liever buitenspelen dan binnen zitten achter de televisie of p.c.
Ook op school moet meer tijd besteed worden aan beweging, bijvoorbeeld door meer uren gymnastiekles te geven per week. Zo worden de kinderen indirect gedwongen om te bewegen, wat goed is voor hun gezondheid.
De oplossing voor het eetgedrag van de kinderen is dat de ouders weer het heft in handen zouden moeten nemen bij wat hun kinderen eten en zich bewust moeten zijn dat fastfood op termijn de gezondheid van hun kinderen aantast. Bovendien zouden ze hun kinderen niet moeten laten kiezen welk tussendoortje ze mee naar school willen, maar ze gewoon een appel of een pakje crackers meegeven.
Tot slot alles samengevat. Als je wilt dat kinderen op latere leeftijd geen gezondheidsproblemen krijgen, moet er meer geld en tijd geïnvesteerd worden in buitenspeelmogelijkheden in de thuisomgeving en bewegingsleer op de scholen. Ook goede voorlichting op het gebied van voeding is noodzakelijk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.