Het nut van gym

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • vmbo | 1784 woorden
  • 30 september 2008
  • 61 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
61 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
LO
Onderwerpen
Gym

Het nut van gym

In Nederland ben je tot je achttiende leerplichtig, mits je minimaal je Havo of je MBO diploma hebt behaald. Kinderen moeten naar school omdat ze zich daar kunnen ontwikkelen en klaargestoomd worden voor de maatschappij. Het halen van diploma’s vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Zeker in deze prestatiegerichte tijden.
Scholing stimuleert de geest en traint de hersenen. Denk maar aan vakken als wiskunde en natuurkunde. Maar school draait niet alleen om de mentale ontwikkeling. De lichamelijke opvoeding is minstens zo belangrijk. Daarom wordt er gym gegeven op school en is het, net als Nederland, Engels en wiskunde, een verplicht vak.

Wat is gym?

Gym is een fysiek vak, je lichaam staat centraal. Bij gym komen uiteenlopende sporten aan de orde zoals: voetbal, basketbal en hockey, dat zijn teamsporten. Maar ook atletiek: hardlopen, hoogspringen, kogelstoten et cetera, oftewel de individuele sporten komen aan bod. Tot slot komen ook de semi-individuele sporten aan de orde, zoal tennis
en badminton.

De achterliggende gedachte

Veel jongeren denken vaak: ‘Wat heb ik aan gym? Ik wil later een kantoorbaan en dus vind ik het tijdverspilling.’
Dat is in principe een logische redenering, maar het is tegelijkertijd ook onjuist. Dat veel jongeren zo denken komt meestal doordat ze de achterliggende gedachte van gym niet weten.
Bewegen is goed voor je gezondheid, dat weten we allemaal en bij gym beweeg je veel. Je traint je spieren en je conditie. Gym is gezond! Maar jij bent niet de enige die gebaat is bij een goede gezondheid. Ook de economie is gebaat bij een goede gezondheid. Gezonde mensen zijn minder vaak ziek en dus arbeidsproductiever.
Het bedrijf waar je voor werkt heeft hierdoor minder kosten en kan dat geld weer besteden aan bijvoorbeeld de verbetering van de goederen en/ of diensten die hij aanbiedt. Of hij kan ervoor kiezen om de prijs van het product en/ of de dienst omlaag te doen en ga zo maar door.
Deze investeringen zijn goed voor de economie. Doordat het bedrijf minder kosten maakt kan hij meer personeel aannemen wat weer zorgt voor minder werklozen. Als het product en/ of de dienst goedkoper wordt neemt de koopkracht van de burger toe. De staat hoeft hierdoor minder geld uit te geven aan bijstandsuitkeringen en kan op hun beurt in ander dingen investeren, bijvoorbeeld in opvangcentra. Hierdoor kunnen er nog meer mensen aan de slag! Ter verduidelijking, elk bedrijf is gebaat bij gezonde werknemers en de voorbeelden slaan dan ook op alle bedrijven in Nederland. Als het slechts om één bedrijf zal gaan, dan is het met name goed voor dat ene bedrijf, maar zal het verder niet veel invloed hebben op de economie, laat staan op de koopkracht van de burgers.
Nederland telt veel mensen met overgewicht en mensen met andere lichamelijke klachten. In de meeste gevallen had dit voorkomen kunnen worden als deze mensen goed voor hun lichaam hadden gezorgd.
Stel je eens voor dat iedereen in Nederland lichamelijk goed voor zichzelf zorgde. De meeste mensen doen aan een sport op een vereniging, anderen doen aan hardlopen en/ of fitness enzovoort. Wat heeft dit voor gevolgen? De meest sporters roken niet wat resulteert in minder zieken ten gevolge van roken.

Feiten

• 'Roken is de hoofdoorzaak van longkanker. Van alle longkanker in Nederland is 90% toe te schrijven aan roken.

• Longkanker is een zeldzame aandoening bij niet-rokers. Minder dan 1% van de niet-rokers zal ooit overlijden aan longkanker.

• Roken is een van de belangrijkste doodsoorzaken van de Nederlandse bevolking. Bij rokers is het de belangrijkste doodsoorzaak.

• Van alle rokers overlijdt één op de twee rokers ten gevolge van aan roken gerelateerde aandoeningen.

• Rokers leven gemiddeld dertien jaar korter dan niet-rokers'
Bron: www.kwfkankerbestrijding.nl

'Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat sporters minder roken dan niet-sporters. 17 procent van de sporters rookt dagelijks, onder niet-sporters is dat 28 procent.'
Bron. De Volkskrant

De conclusie: als iedereen in Nederland aan sport zou doen, hetzij in teamverband, hetzij individueel dan zouden er bijna 40% minder rokers zijn in Nederland! De ziekenfondspremies kunnen omlaag en hierdoor stijgt de koopkracht. Ook zullen er nu minder mensen zijn die met vervroegd pensioen gaan en meer mensen die doorwerken na hun vijfenzestigste.

Overgewicht

‘Meer dan de helft van de werknemers in ons land zou wel willen afvallen, maar slechts een minderheid ziet kans daar ook werkelijk iets voor te doen. Eén op de vijf mensen loopt echt een gezondheidsrisico doordat hun vetpercentage hoger is dan goed voor hen is. Dit blijkt uit cijfers van LifeGuard, een bedrijf dat sinds 2002 regulier onderzoek doet naar de gezondheid van werknemers van een groot aantal Nederlandse organisaties en bedrijven.’
Bron: www.lifeguard.nl

Door te sporten verbrand je vetten, de meeste sporters hebben dan ook geen last van overgewicht. Jaarlijks overlijden er veel mensen ten gevolge van overgewicht en worden er veel dure operaties uitgevoerd om dit te voorkomen. Hoe minder mensen met overgewicht, hoe minder ziektekosten.

Sporten maakt gelukkig

Als je sport kom je in contact met anderen, je maakt vrienden en dat is goed, want mensen met goede contacten/ vrienden zijn gelukkiger. Het is al bewezen dat je van hardlopen gelukkig wordt. Op het moment dat je (op een ontspannende manier) fysiek bezig bent maakt je lichaam een stofje aan in de hersenen waardoor je je gelukkig gaat voelen. Sporten wordt niet voor niets als ontspannend ervaren.

Alles op een rijtje

'lichamelijke invloeden van bewegen op ons zijn:

• De aanmaak van botweefsel en botgroei wordt gestimuleerd door belasting en beweging, er is een zekere hoeveelheid beweging nodig om de botten op sterkte te houden. Bij vrouwen en bij toenemende mate bij mannen komt botontkalking(osteoporose) voor. Deze botontkalking kan tot breuken of verzakkingen leiden. Een teveel aan bewegen kan ook problemen opleveren.

• De lichamelijke conditie staat in direct verband met de functies van hart en longen. Roken, stress, slaap tekort en slechte voeding hebben ook een grote invloed op deze functies. Het is in veel onderzoeken 100 % aangetoond dat een slechte conditie een negatieve invloed heeft op de werking en levensduur van hart en longen. Drie keer per week bewegen is vaak al voldoende om hart en longen "vitaal" te houden. De bloeddruk en de hartslag worden gunstig beïnvloed.

• Gewrichten beschadigen bij overbelasting, dat is algemeen bekend, maar gewrichten beschadigen ook bij gebrek aan beweging zeker in combinatie met overgewicht. De energie voorziening en herstelfuncties worden voornamelijk gevoed door het gewrichtsvocht, dit vocht circuleert vnl. bij beweging. Dus weinig beweging weinig doorbloeding, kans op verhoogde slijtage.

• Gebrek aan beweging geeft een verhoogde kans op overgewicht met alle gevolgen van dien. Uit recent onderzoek is gebleken dat 37 % van onze bevolking aan overgewicht lijdt.

• Spieren en pezen hebben een minimale hoeveelheid aan beweging nodig om optimaal te kunnen functioneren. Bij gebrek aan beweging werken de spieren en pezen te weinig wat kramp
Of andere beschadigingen bij plotselinge belasting kan veroorzaken.

• De stofwisseling functioneert ook minder optimaal bij gebrek aan beweging, het is bijvoorbeeld bekend dat de cholesterol gehalte niet alleen bepaald wordt door voeding maar ook beweging een normaliserende werking heeft op het gehalte. Er is nog een groot aantal andere stoffen die goed reageren op beweging en sport (suikerspiegel wordt stabieler).

Geestelijke invloeden van bewegen op ons zijn:
In het lichaam zijn een groot aantal hormonen en andere stoffen werkzaam, deze stoffen hebben een grote of een kleinere invloed op ons gevoel of ons bestaan. Over een aantal stoffen is al het nodige bekend, over een groot aantal bestaan nog veel onduidelijkheden. Wat wel algemeen bekend is, is dat beweging op veel stoffen een positieve invloed heeft. Met depressieve mensen wordt al sinds enige jaren hardgelopen, bij het hardlopen wordt een stof door de hersenen aangemaakt, deze stof geeft positieve gevoelens. Een korte selectie van werkzame stoffen;

• Endorfine, een morfineachtige stof die werkzaam is in de hersenen, deze stof heeft een rustgevende en verminderend sombere gevoelens. Deze stof wordt vermeerderd aangemaakt vnl. bij rustige duurbelasting(hardlopen). Elke hardloper kent het gevoel na het lopen. Moe maar voldaan.

• Adrenaline, dit is de stof die door ons heen "schiet" bij schrik, stress of opwinding. Dit kan een prettig gevoel zijn als de sensatie gewenst is (bergbeklimming), maar ongewenst zijn bij bijvoorbeeld een examen. Bij het ontspannen sporten wordt de aanmaak van adrenaline verminderd, Dus sporten geeft een vermindering van onrustige gevoelens. Bij gevaarlijke sporten een gewenste vermeerdering. De adrenaline maakt ons alerter. Elke stof heeft zijn positieve en negatieve effecten.

• Testosteron, het mannelijk hormoon, bij mannen in hoge concentratie aanwezig, bij vrouwen in lage concentratie aanwezig. Sporten heeft een positieve invloed op de aanmaak van deze stof. Een verhoogde concentratie geeft een goed gevoel.

• Serotine, is een stof die bij een toename in dosering negatieve gevoelens geeft. Het is bekend dat bij extreme inspanningen de dosering toeneemt en dus negatieve gevoelens kan geven, een soort hersen vermoeidheid. Bij lichtere inspanningen treedt deze hersen vermoeidheid waarschijnlijk ook op, maar geeft dan een gevoel van ontspanning.'
Bron: www.stichtinggezondverstand.nl

Tot slot

De jongeren van nu hebben weinig respect voor elkaar en voor ouderen, ook de discipline ontbreekt dikwijls. Op school leren kinderen niet alleen dingen zoals reken en schrijven, ze leren zich daar ook hoe ze zich moeten gedragen, (of eigenlijk hoe ze zich ‘niet’ moeten gedragen). Gym is het enige vak dat aandacht geeft aan het gedrag van de leerlingen. Discipline en respect is de smeerolie voor gym. Nu we weten hoe belangrijk gym wel niet is, is het natuurlijk ook belangrijk dat het gegeven wordt door een goede gymleraar/ lerares. Namelijk, jong geleerd is oud gedaan. Als leerlingen tijdens de gymlessen gestimuleerd worden om te sporten, ze enthousiast gemaakt worden om te gymen, kortom als leerlingen het naar hun zin hebben tijdens de gymles en het leuk vinden om te bewegen, dan gaan ze eerder op een sport. Respect moet je verdienen en kan je niet afdwingen. Natuurlijk is het mogelijk om discipline te verkrijgen als het respect ontbreekt. Het gevolg is wel dat het ave rechts werkt na de gymles. Een combinatie van respect en discipline is veel effectiever en kan ertoe leiden dat het nut van gym tot zijn recht komt.

Wat is het nut van gym? Gym is goed voor je lichaam en geest. Het kan ertoe leiden dat je ervan bewust wordt hoe leuk en goed bewegen wel niet is. Het kan je normen en waarden bij brengen (respect en discipline).
Maar het blijft een feit, gym is zo nuttig als hoe goed de leraar/ lerares lesgeeft.

'Het advies "Streng beginnen" is een systematische afwijking van het normgevoel van de leerlingen. Al hun acties worden onevenredig zwaar beantwoord door de leraar. Steeds weer staat de bestraffing niet in verhouding tot de gepleegde feiten. Verontwaardiging en subversie zijn het gevolg.'
Bron: www.scholieren.com

Auteur: Stephanie

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.