Het succes van corporaties in markteconomie en communisme

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 6e klas vwo | 742 woorden
  • 12 februari 2009
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Dennis C. Muller beschrijft in zijn stuk 'The corporation and the economist' het verband (of juist de tegenstelling) tussen kapitalisme, corporaties en communisme (uit 'the philosophy of economics' Daniel Hausman).
Dit heeft mij aan het denken gezet over corporaties binnen de kapitalistische westerse wereld en het voormalig communistische Rusland (USSR). Misschien is het niet helemaal juist de Russische staatsbedrijven als corporaties te zien, maar zij kregen wel te maken met dezelfde problemen (maar ook voordelen) als corporaties zoals wij deze kennen.
Ik zal eerst nog even kort de nadelen, zoals door Mueller besproken, van corporaties in het merktmechanisme bespreken. Vervolgens zal ik de vergelijking maken met de communistische staatsbedrijven. Tot slot probeer ik aan te geven waarom economische successen zoals in het westen in Rusland zijn uitgebleven ondanks, of dankzij, (het principe van) corporaties.
In onze wereld zijn corporaties grote bedrijven met veel (mede)eigenaren, op deze manier kan er over de hele wereld efficiënt en op grote schaal geproduceerd worden. Maar doordat al deze eigenaren eigen belangen hebben, bestaat het risico dat zij niet meer in het belang van de organisatie werken maar eigen belangen gaan nastreven (gerommel met cijfers om grotere bonussen binnen te halen enz.), vooral als men zich minder met het bedrijf verbonden voelt komt dit voor. Ook de praktijk wijst dit uit; in de afgelopen jaren zijn verschillende bedrijven hierdoor onderuit gegaan (bv. fraude). Familie bedrijven of zaken waarvan één persoon (of enkele personen) nog steeds de machtigste eigenaar is hebben hier minder last van. Ten eerste zijn deze vaak minder groot (wat meteen ook een nadeel is ivm productie op grote schaal) waardoor overzichtelijker. Bovendien familie of een groepje oprichters meer betrokken bij het bedrijf dan ingehuurd personeel, waardoor de inzet voor belangen van het bedrijf groter zal zijn. Toch blijken de nadelen van corporaties niet op te wegen tegen de voordelen, de meeste corporaties boeken immers grote successen en helpen de economie vooruit.

In Rusland tijdens het communisme waren alle staatsbedrijven publiek bezit (corporaties!). Met als medewerkers alle arbeiders in Rusland, die zich in deze corporatie niet betrokken voelden bij het bedrijf. Ook hier werden als gevolg van het ontbreken van deze betrokkenheid eigen belangen nagestreefd, al was het op een iets andere manier. De fabrieksarbeiders bijvoorbeeld probeerden zo min mogelijk arbeid te verrichten voor het vaste loon dat uitbetaald werd, zij hadden er immers geen baad bij harder te werken. Dit is vergelijkbaar met fraude in onze corporaties: men heeft niet het gevoel dat harder werken genoeg oplevert en treft daarom eigen maatregelen. Maar ook de voordelen van de corporatie zijn gelijk: grootschalige productie, dit was zeker nodig in een land met de grootte van Rusland. En ook hier is uiteindelijk dit voordeel verkozen boven de nadelen van de corporatie.
Beide maatschappijen hebben te maken (gehad) met corporaties met de nodige voor- en nadelen, waarom hebben deze in de westerse wereld tot rijkdom en succes geleid en in Rusland niet. Of anders geformuleerd (voor de pessimisten): waarom hebben de corporaties het succes van de westerse economie niet in de weg gestaan en is economisch succes in Rusland uitgebleven?
Dit heeft waarschijnlijk te maken met een aantal kleine verschillen die er toch zijn tussen de westerse corporatie en de communistische corporatie. De belangrijkste oorzaak moeten we waarschijnlijk zoeken in de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf. In de markteconomie zoals wij die vandaag de dag kennen wordt dit probleem constant geprobeerd aan te pakken, bijvoorbeeld door medewerkers aandelen in de organisatie te geven, bonussen bij grotere winsten, teamgeest te kweken ed. In Rusland werd dit niet gedaan, iedereen kreeg hetzelfde loon, wat slechts een sober bestaan financierde. In plaats van wat extra voor de harde werkers, werden mensen die probeerde wat productie voor zichzelf te houden afgestraft. Dit leidde ertoe dat de prikkel om zich in te zetten voor succes totaal verdween.
Daarnaast kunnen andere factoren natuurlijk ook een rol gespeeld hebben, zo heeft Rusland in de recente geschiedenis altijd al (ivm koude oorlog) met meer economische problemen te kampen gehad dan het westen. Ook culturele verschillen kunnen een rol gespeeld hebben, in de tijd van het communisme werd immers gehamerd op gelijkheid en werd verlangen naar overvloed (westerse gebruiken) onderdrukt.
Kortom verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat corporaties in Rusland niet voor economische successen hebben gezorgd, of deze zelfs in de weg hebben gestaan; terwijl in het kapitalisme van het weste corporaties economische groei niet hebben belemmerd, en misschien juist hebben gestimuleerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.