Broeikaseffect

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 742 woorden
  • 27 juni 2001
  • 115 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
115 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Wat zijn de gevolgen?:

- Meer vocht in de lucht leidt vaker tot heftige regenval en daarmee een grotere kans op overstromende rivieren. - De verdamping zal sterk toenemen doordat de lucht bij een hogere temperatuur meer water kan bevatten. - Gletsjers zullen smelten waardoor de zeespiegel zal stijgen.

Wat zijn de gevolgen voor de mens??? In de landbouw : Over de hele wereld zal de voedselproductie niet in gevaar komen.. Dat kan grote gevolgen hebben voor de economie van landen die sterk afhankelijk zijn van de landbouw. De meest negatieve gevolgen voor mens en economie zijn voorspeld in tropische landen, waar de bevolking het nu al moeilijk heeft om te overleven. Voor mensen met lage inkomens is het extra moeilijk om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. De meeste onderzoekers houden geen rekening met ziektes en plagen enzo... Maar waarschijnlijk zullen boeren in gematigde klimaatgebieden meer last krijgen van insecten die milde winters overleven. Gevolgen voor de bevolking: Langs de kust en de rivieren zullen de mensen te maken krijgen met verhoogde overstromingskansen. Dit komt doordat: De zeespiegel zal stijgen. Hoge waterstanden langs de rivieren zullen in de winter vaker voorkomen. De overstromingen eind 1993 en begin 1995 passen goed in de voorspellingen van een veranderend klimaat. Ook langdurige droogte zal toeslaan; verdergaande verwoestijning is al zichtbaar in de Sabel, het midden van de VS en in Zuid-Spanje. Gevolgen voor het toerisme: Een stijgende zeespiegel betekent voor veel tropische eilanden dat er minder drinkwater beschikbaar zal zijn. Het drinkwater in de bodem drijft als het ware op zout water; als dat in hoogte stijgt, wordt de laag drinkwater dunner. Op veel eilanden vormt de beschikbaarheid van drinkwater nu al een probleem. De bevolking zal dan niet alleen zelf een tekort aan drinkwater hebben, maar bovendien inkomsten derven door het wegblijven van toeristen. In de Alpen en andere wintersportgebieden zullen toeristen steeds hoger de bergen in moeten om te skiën. Wat gebeurt er met de natuur:Een temperatuurstijging over de hele wereld van twee graden Celsius in de komende eeuw zal best wel grote gevolgen voor de natuur hebben. Het verschilt per ecosysteem: Soms zal er een verschuiving van soorten plaatsvinden, in andere gevallen verdwijnen complete biotopen. Bescherming van natuurwaarden betekent enerzijds het areaal aan beschermende natuur uitbreiden en anderzijds verbindingen tussen natuurgebieden aanbrengen. Daardoor kunnen organismen genetisch materiaal uitwisselen, wat tot gezondere populaties leidt.

Ook in de poolgebieden zal de klimaatverandering grote gevolgen hebben: IJsberen jagen op het pakijs naar zeehonden. Hoe eerder het pakijs in het voorjaar smelt, hoe kleiner hun leefgebied.

Juist in de poolgebieden is de grootste temperatuurstijging voorspeld. Veel soorten zijn gebonden aan een maximum wintertemperatuur; die zullen worden verdreven door soorten uit meer gematigde streken. Roofdieren zullen hun jachtpatroon wijzigen. Wie daartoe niet in staat is of geen alternatief heeft en dus sterft uit.

Problemen in de hooggebergten: In de Alpen zullen sommige planten die op toppen leven, niet verder kunnen uitbreiden: Zij hebben geen kans om zich uit te breiden. Van sommige planten is bekend dat zij drie tot vier meter per decennium bergopwaarts kunnen groeien. De opwarming verschuift het voor hen zo geschikte biotoop echter veel meer dan een paar meter op de tien jaar. Een korter sneeuwbedekking zal verschuivingen teweeg brengen in de soortensamenstelling. De alpiene bloem Delphinium nelsonii reageert op het vroegtijdig smelten van de sneeuw met zwaardere zaadvorming. Daardoor wordt de soort extra belemmerd in haar migratie.

In de kustgebieden heeft het ook gevolgen: De stijging van de zeespiegel bedreigt veel kostbare wetlands aan de kust. Naar schatting de helft van de waardevolste kustwetlands ter wereld zal bedreigd worden door de zeespiegelstijging.

Koraalriffen zijn een aparte biotoop die bedreigd wordt door zowel temperatuurstijging als een hogere zeespiegel. Onder ongunstige omstandigheden sterven de koraaldiertjes en verbleekt het koraal. Over de hele wereld zijn er al verbleekte koraalriffen gerapporteerd: de Filippijnen, Indonesië, Jamaica, Polynesië, de Cook-eilanden en Samoa. Naast vervuiling en UV-straling spelen hoge watertemperaturen waarschijnlijk ook een belangrijke rol bij het verbleken van koraalriffen. Gezonde riffen kunnen een snellere stijging van de zeespiegel aan dan verbleekte.

Een stijging van twee graden Celsius zal de bossen in gematigde streken sterk beïnvloeden. De vitaliteit zal omlaaggaan, terwijl de klimatologische biotoop-grenzen sneller zullen verschuiven dan bomen kunnen migreren. De bossen zullen veel kleiner worden, omdat het zuidelijk deel zal verdwijnenen er geen uitbreiding mogelijk is. Bovendien kunnen veel bossen niet verplaatst worden omdat ze aan de rand van steden, stuwmeren of andere barrières staan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.