Bezoek aan Isotopolis

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 434 woorden
  • 22 mei 2001
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Bezoek aan Isotopolis.

1. Geef kort de doelstelling weer van de NIRAS, belgoprocess en Isotopolis. 2. Geef het procentueel aandeel van laag-actief, middelactief en hoog-actief afval en hun belangrijkste leveranciers. 3. Waarvoor staan de Russische poppetjes in Isotopolis symbool ? Geef kort uitleg. 4. Geef aan waarom klei een uitstekende grondlaag is voor de opberging van radioactief afval. 5. Hoe kan je de blootstelling aan radioactieve straling zoveel mogelijk beperken ? 6. Leg uit in eigen woorden : - ontmanteling - radioactieve besmetting - radioactieve straling - verglazing - bitumering - cementering

antwoorden: 1) - Niras : een veilig beheer van radioactieve afvalstoffen te verzekeren en oplossingen uit te werken voor hun definitieve berging. - Belgoproces : * radioactief afval verwerken en opslaan * installaties ontmantelen

- Isotopolis : een gebouw waar men uitleg krijgt over radioactieve stralen, radioactiviteit, oplossingen voor de definitieve berging van radioactief afval voorgesteld in miniatuur,

2)  laag actief afval : - komt het meest voor - geneeskunde, landbouw en industrie, ontmanteling, exploitatie van een kerncentrale, fabricage-en opwerking van kernbrandstof

 middel actief afval : - komt iets minder voor als laag actief afval - ontmanteling, fabricage-en opwerking van kernbrandstof

 hoog actief afval : - komt het minst voor - opwerking van kernbrandstof

3) Ze staan symbool voor het multibarrière-principe ; elk popje is het beschermende omhulsel van een kleiner popje. Maar bij berging van radioactieve afvalstoffen zal elke barrière uit een ander materiaal bestaan.

4) - laat zeer moeilijk water door - kan radio-isotopen met lange halveringstijd op een goede manier vasthouden - transport van moleculen wordt zoveel mogelijk verhinderd (afhankelijk van de dichtheid van de klei) - helende kracht  breuklijnen sluiten vanzelf

5) door rekening te houden met : - duur van de blootstelling (hoe korter hoe beter) - afstand tot de bron (hoe verder hoe beter) - afscherming en insluiting (aangepaste kledij en maskers)

6) ontmanteling : Bij ontmanteling worden niet meer gebruikte nucleaire installaties vrijgemaakt van radioactieve besmetting en de besmette oppervlakken van de infastructuur worden afgeschraapt. Radioactieve besmetting : - Bij uitwendige besmetting hechten radioactieve deeltjes zich aan de huid. - Bij inwendige besmetting worden radioactieve deeltjes in het lichaam opgenomen.(via inademen/inslikken/open wonden) radioactieve straling : (ook ioniserende straling genoemd) Ioniserende straling is straling die bij contact met de materie voor ionisatie zorgt. Die straling is het product van een onstabiele atoomkern.

Verglazing : Waterige oplossingen die de resten van de kernsplijting bevatten, worden op hoge temperaturen samen met glas versmolten tot een homogeen glasproduct. De afvalstoffen gaan zo deel uitmaken van de glasstructuur. Dit glas wordt in stalen vaten gegoten. Bitumering : bitumen = beton. Radioactief afval dat in een vat zit, inbedden in bitumen. Cementering : het resultaat van de verwerking wordt in cement ingesloten, zodat één vast geheel wordt gevormd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.