Wilhelmus en de Anderen

Beoordeling 6
Foto van een scholier
 • Opdracht door een scholier
 • 6e klas vwo | 2038 woorden
 • 5 mei 2018
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 6
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Wilhelmus en de Anderen                                                        Anoir Koolhoven A6B

Hoofdstuk 1

1

a)
Schrijvers wilden vooral algemene en nuttige dingen over het leven doorgeven. De les moest wel zo boeiend mogelijk gebracht worden. De moraal werd dus verpakt in aanlokkelijke voorvallen. De combinatie van stichten en vermaken vormde de grondslag van de hele West-Europese literatuur vanaf de oudheid tot ver in de achttiende eeuw.

b)
Ja, de Spaanse hoeren worden bespot door de schrijver (vermaak) maar tegelijkertijd geeft de tekst een waarschuwing af dat prostitutie niet loont. Daarbij komen ook de Spaanse soldaten tot inkeer, zij zien bijvoorbeeld in dat het gedaan is met hun hoogmoed.

2
- De Nederlanders moesten hun godsdienst verwerpen en allemaal katholiek worden, dit       schoot een hoop mensen in het verkeerde keelgat.
- De centralisatie

- De belastingverhoging

3

-Beelden worden vernield
-Glas-in-lood ramen worden vernield
-Altaren en preekstoelen worden vernield

4

a)
-De dood van Graaf Adolf, die sneuvelde in de Groningse ommelanden in 1568. In de inleiding staat dat in 1568, de lange vrijheidsstrijd van de Nederlanden, de tachtig jarige oorlog begon.
-De schermutselingen bij Maastricht, waarbij Alva zich had verschanst in Bilzen, maar zich niet liet verleiden tot een veldslag.


b)
-De beeldenstorm die in Augustus 1566 los brak.
-De verovering van Den Briel, die plaats vond op 1 April 1572
.

5

David geldt als voorbeeld voor Oranje als goede aanvoerder en vrijheidsstrijder, Saul geldt als voorbeeld voor Alva als tiran.

Hoofdstuk 2

8

a)

in Indië kunnen ze de grote man uithangen en als ze terug komen uit Indië zijn ze echte heren die een grote buit hebben gemaakt en geld hebben verdiend waarmee ze voor een bepaalde tijd kunnen uitsloven. Regels 33 t/m 70.

Als ze terug komen uit indie geven ze meteen al hun geld uit en gaan ze naar de hoeren. Dit geeft niet een bepaald goed beeld van de matrozen.

b) de matrozen leefden samengepakt op nauwe dekken op het schip, de omstandigheden waren dus slecht. Het scheepswerk was gevaarlijk en zwaar, de hygiëne was slecht en het eten en drinken was vaak bedorven door de ratten en wormen. Daarnaast verdienden ze helemaal niet zo veel moest ze na ongeveer een maand alweer naar Indië om geld te verdienen.

Dit wil je ook lezen:

9 a) De matrozen pronken met hun mooie zijde kleren, ze gaan naar de hoeren en verbrassen en verteren al het geld dat ze verdiend hebben.

b) Ze geven hun verdiende geld meteen weer heel snel uit; vaak aan de hoeren. Hierdoor moeten de na ongeveer 6 weken Holland weer terug naar Indië op nieuw geld te verdienen.

c) de afbeelding geeft weer dat de matroos zijn geld verbrast net nadat hij weer thuis is. Het lijkt er op dat de matroos danst met een hoer en dat hij mooie zijde kleren aan heeft. Hier geeft hij al zijn verdiende geld aan uit.

11

Haar liefje werkte op de Oost-Indiëvaarder en zij wilde dus met hem mee op reis. Ze tekende voor 7 jaar dienst en was niet bang om in de hoge masten te klimmen. Ze deed alsof ze een echte matroos was; ze ging met haar scheepskist aan boord zoals elke goede matroos dat doet.

12

a)

- ze ging met haar scheepskist aan boord zoals elke goede matroos dat doet.

- ze plaste door een koehoorn; zo deed ze alsof ze een jongen was

b) door de stromen en het slechte weer komt ze in gevaar. Ze kon het hoog in de masten niet meer aan en viel naar beneden. Daarom werd ze geranseld; ze werd met handen en voeten vastgebonden aan de mast, terwijl de kwartiermeester haar sloeg.

c) ze zegt dat ze hier is voor hem en zijn liefje is. Dit vindt de kapitein natuurlijk allemaal wel prima en hij ontvangt haar met een ‘zoentje’. Er wordt ook vermeld dat voordat het schip weer aan wal kwam, er al een kindje is geboren.

13

a) Nee, ze wordt geslagen door hem wanneer ze aan de mast vastgebonden zit. Al zou de kapitein echt haar liefje zijn dan slaat hij haar niet lijkt mij.

b) de verteller keurt het af. Ja, ik ben het met hem eens. Want de meisjes worden eigenlijk gewoon gebruikt door de kapiteinen en daarom krijgen ze vaak ook nog een kindje, waarvoor de kapitein niet kan zorgen omdat hij vaak op reis moet.

14

a ) Er waren vier grote Turkse kaperschepen die hen naderden. Zij schoten flink op De Zwarte Haan en overal was vuur. Dit is de oorzaak van de schipbreuk van De Zwarte Haan.

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

b) de schipper had voor de honger nog wat tabak. Daarmee hielden ze het ongeveer drie tot vier weken uit. Daarna werd er met tegenzin drie honden opgegeten.

c) ze dobbelden om wie er het eerst moest sterven. Zo konden de anderen overlevenden zijn bloed drinken en vlees opeten om verder te kunnen overleven.

d) hij had zo’n zwaar berouw over het doden van zijn kameraad dat hij overboord sprong en verdronk. De kameraden viste hem weer uit het water. Daarna werd het vlees van zijn lichaam verdeeld aan de overgebleven kameraden.

Hoofstuk 3

20
Bij een kinderdoop ben je nog niet zelf in staat om zelf te beslissen of je trouw belooft aan het geloof. Daarom wordt je nog een keer gedoopt als je volwassen bent. Je bent dan wel in staat om rationeel te denken en over je geloof te beslissen.

21
Het zijn vooral doopsgezinde vrouwen omdat het lied over een vrouw gaat genaamd Elisabeth. Dit is duidelijk van regel 32 tot  40. Ze geeft aan dat haar geloof het enige en echte geloof is en dat ze daar trouw aan moet zijn.

22

 1. Er wordt iemand verbrand
 2. Zweepslagen met takken
 3. Marteling door via een trechter water in iemands mond te gieten
 4. Er vindt onthoofding plaats
 5. Mensen worden opgehangen

27

a) Hij verstaat ‘de wereld’  als wat hij allemaal bezocht en gezien heeft.

b)

 • Hij geeft aan dat wat er in de bijbel verteld wordt, hij daar niet meteen in gelooft. Dus psychisch heeft dat weinig effect op hem.
 • Als de ‘’ik’’ zelf op die plek is geweest heeft het veel meer effect op hem. Fysiek iets zien vind hij veel belangrijker.

28

a) De voorwerpen die typerend voor een schildersatelier zijn:

1. Ezel

2. Blote vrouw

3. Grote hoeveelheid aan schilderijen

Hoofdstuk 4

30

a)
-Het ene meisje mag van haar moeder geen contact meer hebben met haar vriendje, terwijl hij zegt dat hij van haar houdt.
-Het andere meisje mocht eveneens geen contact met haar vriendje, maar ze heeft dat verbod genegeerd. Nu is ze zwanger terwijl de jongen nergens meer te bekennen is.

 

b) Het tweede meisje is het zieligst. Zij is nu zwanger en ze zal het kind alleen moeten opvoeden. Bovendien was het echt een schande in die tijd om zwanger te raken als je nog niet getrouwd was.

32

De dood is onvermijdelijk, het overkomt iedereen. Misschien is wel de achterliggende gedachte dat je moet genieten van de tijd die je hebt omdat het zomaar afgelopen kan zijn.

Hoofdstuk 5
 

42
Habijt: is de dagelijkse kledij van een monnik. Als hij dit uitrekt laat hij dus zijn lichaam zien.

43
Een monnik wordt aangewezen. Dit lied verdient waardering, want de monnik is uit een habijt ontkomen.

44
De metten zingen in de “vroege morgen’’; de geestelijkheid treed niet hard genoeg op naar de monniken toe.
(vroeger werden stelletjes bespot die niet dezelfde leeftijd hadden, niet dezelfde afkomst en godsdienst had)

50
Bedoeling: wat jij zoekt, zoek ik ook. Beide (het oudje en de jongere) zijn op zoek naar liefde. Dit is echter lastig, omdat leeftijdsverschil tussen stelletjes niet goed werd gekeurd.

51

I: de man een kale noemen en zeggen dat ze hem niet hoeft

II: ze geeft niet om geld, maar ze zoekt iemand die bij haar past

III: ze heeft veel liever een jonger iemand wil en noemt hem een lulhannes

IV: hij moet dimmen en hij is te oud

V: ze houdt van iemand anders omdat hij jong is

VI: ze zou niks met zijn lichaam kunnen en maagd blijven

VII: afscheid nemen en zeggen dat je rijk wordt van tevredenheid

VII: afscheid nemen en zeggen dat je rijk wordt van tevredenheid

53
Aan het begin hebben ze dezelfde mening over Echte Liefde (in hoofdletters omdat het om iets zeer hoogstaands gaat). Ze zien liefde als rein en iets wat niet kan vergaan. Later krijgen ze beide een andere opvatting over Echte Liefde. Sijbrech vindt dat ze mag doen waar ze zin in heeft, omdat Echte Liefde niet kan vergaan. Zo mag ze Jan vanuit dat oogpunt dus slaan als ze daar zin in heeft. Hij was het hier eerst niet mee eens, maar later accepteerde hij dat en dit betekende dat hij haar ook mocht gaan slaan.

54
Dit is een spotlied. Omdat op het einde wordt gezegd dat als je wilt dat Echte Liefde niet vergaat, je er ook Echte Liefde aan moet toevoegen (het slaan). Dit is spottend omdat slaan niks met liefde te maken heeft.

Hoofdstuk 6

56
a)

Deze personen zijn erg blij. Dit omdat ze lekker in de kroeg zitten, alcoholische dranken kunnen drinken en hun sigaretten kunnen roken. Misschien hebben deze mensen wel wat te vieren en gedragen ze zich daarom zo blij. Dit is goed te merken in het lied.


b)

Dit gedrag vind ik een beetje onprettig. Er mag best gedronken, gerookt en gefeest worden, maar dit moet niet te uitbundig gedaan worden en dat gebeurt hier wel. Op dit niveau feestvieren is daarom voor mij onprettig.

c)

zijn mening is positief. Hij zegt dat de vreugde perfect is. Daarnaast heeft hij niks negatiefs gezegd over feesten in de kroeg.

57

a)

Overeenkomsten:

- Er is een feestelijke sfeer.

- Er wordt wijn geschonken en de pijp wordt gerookt.
 

Verschillen:

- De dieren in dit schilderij worden duidelijk weergegeven, hier wordt niks over gezegd in het lied.

- In het schilderij wordt niet uitbundig gezongen.

58

a)

Hij laat ze dialecten spreken. Ook zijn de namen van de hoofdpersonen volkse/karikaturale namen. Dit zijn signalen dat het gaat over een lagere stand.

b)

De Scene in de gelagkamer waar gedronken en gezongen wordt

60

Bredero vindt dat echte stadsmensen niet naar boerenfeesten gaan, waar onder andere gansgereden wordt. Bredero vindt dat echte stadsmensen, heren en dames, verstandig zijn en lekker thuis een glas wijn drinken i.p.v. naar een boerenfeest te gaan waar het altijd vechten wordt.

61

b)

Citaten:

“Wie zal…kinderen mist”

“Bedroefde Rachel, stop met zwerven”

Hierbij legt hij de nadruk op dat Rachel een bedroefde vrouw is.

c)

1          Het licht in het duister, Christus is het lichtpuntje voor de mensen die niet meer goed voor ogen hebben hoe te leven

2          Christus wordt gezien als de waarheid

3          De onschuldige kinderen/baby’s worden hiermee aangeduid

64

-           De koning, de middelste persoon die ook dronken is.

-           Muzikant, degene met het muziekinstrument in zijn/haar handen.

-           Koksmaat, achterin het schilderij. Deze heeft een schaal eten vast.

65

Boerengezelschap van Bredero is voor mij het gedicht dat mij het meest aanspreekt. Het is een vrolijk lied en de mensen in het lied zelf zijn in een feestelijke sfeer, dat spreekt mij aan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.