Maatschappijleeropdrachten

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 998 woorden
  • 4 februari 2005
  • 30 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.6
  • 30 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
AMNESTY INTERNATIONAL

1. Wat voor organisatie is Amnesty International en waar houdt men zich mee bezig?
Amnesty International is een organisatie die opkomt voor de rechten van de mens. Ze zorgen ervoor dat regeringen van landen deze rechten nakomen.
2. Welke actievormen hanteert Amnesty?
Amnesty hanteert actievormen als schrijfacties (faxen, mailen naar regeringen die de rechten van de mensen van hun land schenden), en sms acties.
3. Hoeveel straatkinderen zijn er in Nederland?

Geschat wordt dat er in Nederland tussen de 3.500 en 10.000 kinderen op straat leven.
4. Welke risico’s lopen straatkinderen in landen als Brazilië?
Risico’s die kinderen in landen als Brazilië lopen zijn
- Geweld op straat
- Doodseskaders
- Politie
- AIDS
- Drugs
5. Wat zijn de problemen bij de opvang van straatkinderen, die bijvoorbeeld Papa Grino in Columbia ondervindt?
De straat kinderen hebben moeite met hun verlies van de vrijheid die ze gewend zijn. Ze moeten nu luisteren naar iemand en huiswerk maken.
6. Welke activiteiten onderneemt Amnesty voor straatkinderen?
Amnesty onderzoekt eerst de situatie in het land, daarna brengen ze de ernst van de situatie onder de aandacht van de rest van de wereld en tevens gaan vertegenwoordigers van Amnesty met de regeringen praten.

LOESJE

1. Wat is het doel van Loesje?

Het leven op de wereld beter en mooier maken door iets wat provocerende teksten op posters te zetten.
2. Waarom vindt Loesje de poster een belangrijk communicatiemiddel?
Omdat posters staan voor het recht op vrije meningsvorming en omdat posters veel mensen bereiken.
3. Wat vindt Loesje ervan dat het plakken van posters verboden is,en wat doen ze hieraan?
Ze vinden het een slechte zaak dat het plakken van ideële posters verboden is en zullen zorgen voor een advocaat als er toch moeilijkheden ontstaan.
4. Ga naar GOUD VAN OUD en kies de poster uit die jij het leukste vindt. Leg je keuze uit.
Jehova’s,
Of ik geloof?
Nee, ik ben de dochter van een duivel.
Wacht,
Ik roep hem even…
5. Maak nu, samen met een of meerdere leerlingen, een poster met je eigen tekst.
1 deur is dicht
dichten zijn meerdere deuren
(gemaakt met Jasper Hutte)
6. Bekijk het onderdeel workshops. Wat is het doel?
Het doel van de workshops is zorgen dat mensen samen tot het schrijven van “provocerende” teksten komen, inzicht krijgen in elkaar en op een andere manier tegen onderwerpen aan gaan kijken.
7. Geef beargumenteerd je mening over Loesje.
Ik vind het een nuttig instituut, ze komen in zekere zin op voor de rechten van de mens, namelijk het recht van vrije meningsuiting en meningsvorming.

Ster

1. Hoeveel kost een sterspot van dertig seconden?
Hettarief van een reclamespot van dertig seconden kan variëren van 250 euro tot 40.000 euro. Het hangt af van hoe goed het programma bekeken wordt.
2. Noem een tijdstip of soort programma waarbij een reclamespot erg duur zal zijn.
Een belangrijke voetbalwedstrijd of een bekende film.

3. Beschrijf twee trends in de reclamewereld.
De eerste trend is het gewoon willen doen in reclames. Aan het volk laten zien hoe gewoon iedereen wel niet is. Een tweede trend is het in spelen op de emoties van de mensen.
4. Vind jij reclame wel eens irritant? Wat voor soort reclame en waarom?
Ik hou niet van maandverband reclames of reclames van wasmachines. Het product wordt vaak op een verkeerde overdreven manier gebracht die mij irriteert. Vooral als ze onder etenstijd worden uitgezonden of onder een goede film.

5. Zoek drie reclamespots uit en bekijk ze nog eens.
- Fortis - Boerderij Te Koop
- Citroën - Huis aan Huis
- Pearle - Bejaardenverzorger

6. Geef voor elke spot aan waarom je deze goed of minder goed vindt.
- Fortis: Een beetje saaie reclame, geeft goed aan door de lege sfeer dat de mensen eigenlijk hun huis helemaal niet willen verkopen.
- Citroën: Een grappige reclame, wordt na een tijdje een beetje irritant doordat de hoofdrolspeler van de reclame een beetje overdreven reageert. Ongeloofwaardig maar wel grappig.
- Pearle: Een leuke reclame. Erg humoristisch, de situatie in de ouderenzorg wordt belachelijk gemaakt op een grappige manier.

ZO WERKT DE TWEEDE KAMER

1. Wat is een motie?
Soms zijn kamerleden het niet eens met de plannen van een minister of een staatssecretaris. Of vinden ze dat de regering op een bepaald gebied actie moet ondernemen. Ze kunnen dat de regering en de Kamer laten weten via een motie. Als een motie door de Kamer wordt aangenomen dan moet de regering daar natuurlijk rekening mee houden.
2. Als de Tweede Kamer een motie aanneemt om alle coffeeshops te sluiten, moet dat dan ook gebeuren?
Nee, de regering is niet verplicht een motie uit te voeren. Hoewel er moties bestaan waar ze eigenlijk niet om heen kan.
3. Wat is een motie van wantrouwen? Wat gebeurt er als de Tweede Kamer zo’n motie aanneemt?
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de Kamer een motie van wantrouwen aanneemt. Het vertrouwen van de Tweede Kamer in een minister, een staatssecretaris of het hele kabinet is dan tot het nulpunt gedaald. Bewindslieden kunnen dan niets anders doen dan aftreden.
4. Ga via Zo Werkt De Tweede Kamer naar Vergaderingen. Waarom zijn er tijdens een Kamerdebat vaak maar weinig Kamerleden aanwezig?
De vragen zijn specifiek en voor de antwoorden hoeft niet heel de Kamer aanwezig te zijn, alleen maar de vragensteller en de betreffende minister of staatssecretaris.
5. Ga weer terug en kies voor Het Recht Van Initiatief. Wat betekent dit recht? Waarom maken Kamerleden weinig gebruik van dit recht?
Tweede-Kamerleden hebben het recht om op eigen initiatief een wetsvoorstel te maken en dat in de Tweede (en Eerste) Kamer te verdedigen.
De ministers hebben veel meer gespecialiseerde ambtenaren tot zijn of haar beschikking om een wetsvoorstel te maken dan een kamerlid, die maar een medewerker tot zijn of haar beschikking heeft.
6. Ga terug en kies voor Debat. Wat zijn interrupties? Waarom zijn interrupties toegestaan?
Interrupties zijn onderbrekingen tijdens het betoog van de sprekers, vooral in tweede termijn van het debat.
Ze zijn toegestaan omdat ze het debat vaak een levendig karakter geven vanwege de scherpe vragen die worden gesteld.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

bedankt

16 jaar geleden