Inhoud
Inleiding 3
Probleem 4
Informatie verzamelen 8
Belangen 9
Normen en waarden 12
Overheid en Politieke partijen 13
Samenvatting en eigen mening 15
Inleiding
Wij hebben als probleem het probleem criminaliteit gekozen. Dit hebben wij gekozen omdat het nog heel erg veel gebeurd in nederland. Wij vinden dat hier iets tegen gedaan moet worden omdat het anders erger blijft worden. Wij hebben dit gekozen omdat we zelf er iets mer over wouden weten hoe het allemaal gebeurd en wat er dan ook allemaal gebeurd. Wij vinden ook dat er zwaardere straffen moeten komen. Zo denken wij dat het een stuk minder kan worden.
Het is wel een boeiend onderwerp omdat steeds meer mensen ermee te maken krijgen. Je ziet ook dat het steeds jonger begint. Wij vinden dat hier nodig iets tegen gedaan moet worden.
Probleem
- Motivatie voor jullie keuze van dit onderwerp.
We wilden eerst ongelijkheid(inkomens) maar dat blijkt in Nederland best mee te
vallen als je kijkt naar Europa. En omdat er in Nederland best veel Criminaliteit is
hebben we dat gekozen.
- Waarom is het een maatschappelijke kwestie en geen persoonlijk probleem
Omdat iedereen er mee te maken heeft.
- Feitelijke informatie over het onderwerp: omvang cijfers, plaats, mogelijke
schade, aandacht in de media.
In 2006 gaf ruim een kwart van de mensen van 15 jaar en ouder aan dat zij
slachtoffer waren van veelvoorkomende criminaliteit. Jongeren en bewoners van
sterk stedelijke buurten waren relatief vaak de dupe.
Een op de acht slachtoffer van vermogensdelict
Ongeveer 5 procent werd slachtoffer van een geweldsdelict (mishandeling,
bedreiging, ongewenste seksuele intimiteiten) en 12 procent van een
vermogensdelict (inbraak of poging hiertoe, fietsdiefstal, beroving). Van de
autogebruikers had 14 procent te maken met autodiefstal, inbraak of beschadiging.
Jongeren twee keer zo vaak slachtoffer als ouderen
Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen. Van de 15–24-jarigen werden meer dan vier op de tien slachtoffer, tegen minder dan twee op de tien inwoners van 45 jaar en ouder. Mannen zijn iets vaker slachtoffer dan vrouwen: 29 procent tegen 26 procent.
In stedelijke buurten een op drie slachtoffer
Inwoners van stedelijke buurten zijn vaker slachtoffer (een op de drie) dan inwoners van een minder stedelijke buurt (bijna een op de vier). Ook in buurten waar veel wordt verhuisd komen meer slachtoffers voor dan in buurten met weinig verhuizingen.
kenmerken van slachtoffers bij criminaliteit
Verschillen zichtbaar bij alle soorten delicten
Ook van de belangrijkste vormen van veelvoorkomende criminaliteit zijn jongeren vaker slachtoffer. Dit geldt vooral voor gewelds- en vermogensdelicten. Bij autodelicten zijn de verschillen met 25–45-jarigen iets minder groot.
Bewoners van stedelijke buurten worden eveneens vaker slachtoffer van gewelds-, vermogens- en autodelicten dan personen die in een minder stedelijke omgeving wonen.
Vaker aangifte bij vermogensdelict dan bij geweldsdelict
Bij slechts 28 procent van de ondervonden delicten doen slachtoffers aangifte bij de politie. Vermogensdelicten worden vaker aangegeven dan geweldsdelicten. Jongeren doen minder vaak aangifte dan ouderen, behalve van delicten die aan hun auto gerelateerd zijn.
Slechts 28 procent aangifte
In 2008 was een kwart van de Nederlandse inwoners slachtoffer van een delict. In de afgelopen vier jaar is dit aandeel gedaald van 29 naar 25 procent. Gemiddeld wordt slechts 28 procent van de delicten aangegeven bij de politie. Dit blijkt uit enquêtegegevens over aangiftegedrag.
Gestolen auto bijna altijd aangegeven
De bereidheid tot aangifte hangt sterk af van het soort delict. Zo geven slachtoffers van autodiefstal dit bijna altijd aan: 91 procent. Ook vermogensdelicten als inbraak, diefstal uit auto en diefstal met geweld worden relatief vaak aangegeven. Bij geweldsdelicten ligt het aandeel gemiddeld lager. Seksuele delicten worden het minst vaak aangegeven, slechts 7 procent van de slachtoffers meldt zich bij de politie.
Aangiftegedrag naar soort delict, 2005/2008
Jongeren minder vaak naar politie
Jongeren doen minder vaak aangifte dan ouderen. Dit geldt voor alle delicten, behalve delicten die met hun auto te maken hebben. Wanneer de auto, of spullen erin, gestolen of beschadigd worden, stappen zij even vaak of vaker naar de politie dan oudere gedupeerden. Bij fietsdiefstal daarentegen gaf een op de vijf jongeren onder de 25 dit aan, tegenover de helft van de 65-plussers.
Aangiftegedrag naar leeftijd, 2005/2008
- Historische schets: geef kort de geschiedenis van het probleem aan.
Misdrijven Aantal Misdrijven relatief
1996 1996
Utrecht 95.475 89
Noord-Holland 217.058 88
Flevoland 20.681 76
Limburg 77.289 68
Noord-Brabant 155.262 68
Zuid-Holland 223.920 67
Gelderland 122.081 65
Groningen 35.847 64
Overijssel 56.007 53
Zeeland 19.136 52
Drenthe 19.970 44
Friesland 22.739 37
Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Utrecht
2. Noord-Holland
3. Flevoland
4. Limburg
5. Noord-Brabant
Relatief gezien de meeste misdaden voorkomen.
Doordat de maatschappij verandert, veranderen ook de opvattingen over wat wel en niet mag.
40 jaar geleden waren pornografie, abortus, euthanasie, gebruik van softdrugs, homoseksuele handelingen met een minderjarige verboden. Nu zijn ze niet of minder strafbaar. Maar er zijn ook delicten bij gekomen, verkrachting binnen het huwelijk, kinderporno, dronken autorijden, inbreken op een computer, zijn nu wel strafbaar in tegenstelling tot vroeger.
Nederland verschilt op het gebied van strafrecht van anderen vaak op het gebied van softdrugs en euthanasie. In Nederland in ook het bezit van een vuurwapen verboden terwijl dat in Amerika als een recht wordt gezien.
Informatie verzamelen
We hebben bij informatie zoeken veel gebruik gemaakt van internet, maar ook van de krant. Ook was er laatste tijd in het nieuws over criminaliteit of ze nou wel of geen balkje op hun gezicht moeten hebben.
Achternaam auteur: Sleep
Voornaam auteur: -
Publicatie jaar: 2002
Titel van de website: http://www.scholieren.com/werkstukken/7173
Geraadpleegde bronnen bekeken op: 10 december 2009
Titel van de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Criminaliteit
Geraadpleegde bronnen bekeken op: 10 december 2009
Publicatiejaar: 2008
Titel krant: Slechte wijk beïnvloedt criminaliteit kind
Geraadpleegde bronnen bekeken op 17 december
Achternaam auteur: Reep
Voornaam auteur: Carin
Publicatiejaar: 2009
Titel van de website: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-
recht/publicaties/artikelen/archief/2009/2008-2681-wm.htm
Geraadpleegde bron bekeken op 18 januari 2010
Achternaam auteur: Stegeman
Voornaam auteur: Lotte
Publicatiejaar: 2004
Titel van de website: http://www.trendlight.nl/docs/criminaliteit-dagbladen.pdf
Geraadpleegde bronnen bekeken op 18 januari 2010
http://www.crimesite.nl
http://www.youtube.nl
Verderop staan ook nog de Politieke partijen hun standpunten die hebben we op de website van hun bekeken
www.cda.nl
www.vvd.nl
www.pvda.nl
www.groenlinks.nl
www.d66.nl
Belangen
- Welke groepen en organisatie zijn er betrokken bij de kwestie?
Er zijn vooral 3 groepen bij criminaliteit betrokken.
Dat zijn: Politie, slachtoffer, daders.
Politie:
De politie moet er voor zorgen dat de daders opgepakt worden. Als er een misdrijf is plaats gevonden dan word meestal de politie ingeschakeld. Die moeten eerst kijken of ze de daders nog kunnen vinden en op kunnen pakken. Als ze dat niet lukt dan moeten ze een onderzoek in gaan stellen. Ze gaan dan ook vragen naar getuigen. Misschien hebben mensen op straat iets gezien of weten iets van de daders af. Aan de hand daarvan kunnen ze meestal nog de daders vinden.
Slachtoffer:
Het slachtoffer is degene die berooft word. Dat kan een bedrijf zijn of een persoon. Bedrijven worden meestal ‘s nachts overvallen omdat er dan niemand aanwezig is. Dit is dan ook meestal georganiseerd. Dan hebben ze helemaal uitgepland wat ze op welk tijdstip gaan doen. Dit gaat dan ook meestal om de grote bedragen.
Als een persoon word overvallen word dit meestal met geweld of wapens gedaan. Ze denken er dan niet bij na en doen gewoon wat er is hun opkomt. Dit komt dan ook meestal op kleine bedragen neer.
Als je wordt overvallen in het ook verstandig om aangifte te doen. Dan gaan ze nog naar de daders op zoek. Je krijgt dan ook allemaal vragen die je zoek goed mogelijk moet beantwoorden. Maar heel vaak gaan ze op dit soort kleine dingen niet zo goed in. Ze pakken eerst de grote belangrijke aangiftes.
Daders:
Ook de daders zijn bij criminaliteit betrokken. Zij plegen de overval. Ze hebben alleen meestal niet door wat voor schade ze aanrichten. En dan al helemaal als het om een gewapende overval gaan. Ze hebben dan ook allerlei tactieken om iets te doen. Ze kunnen gijzelaars houden en daar een bedrag om vragen. Ze hebben altijd een heleboel mogelijkheden. Als ze daar mee wegkomen zijn ze in 1 keer rijk. Maar de kans is groot dat ze gepakt worden. Het is niet zo makkelijk om zomaar weg te komen na een overval. En als je gepakt word krijg je een celstraf opgelegd. Het ligt er dan ook nog aan op welke manier en hoeveel de buit was aan hoeveel straf je krijgt. Als je een gewapende overval doet waarbij gewonden zijn gevallen en de buit was groot dan krijg je een grote straf. Maar als jij op straat iemand hebt beroofd zonder wapens is de kans groot dat je een lagere straf krijgt.
- Wie word er financieel beter of slechter van?
Wie er financieel het slachtoffer van is zijn de slachtoffers. Dat zijn degene die beroofd worden. Maar ook de politie is er financieel slachtoffer van. Ze moeten mensen inroepen en met auto’s gaan rijden. Ook de ambulance en de brandweer als die nodig zijn. En dan nog wat er allemaal kapot kan gaan tijdens een overval. Als je een bedrijf overvalt en er gewoon een zooitje van maakt kunnen er een heleboel dingen kapot gaan. Dat kan ook hoog oplopen en die moeten dan de verzekering of zelf betaald worden.
De daders worden er financieel beter van. Als een overval lukt en zo komen weg kunnen de bedragen ook heel erg hoog oplopen. Dan hoeven ze zich soms niet meer druk te maken. maar als een overval mislukt worden er ze financieel ook niet beter op. Ze worden dan opgepakt en kunnen dan niks meer. En meestal komen ze er dan nog financieel slechter uit.
- Welke voorstellen hebben de verschillende betrokkenen?
De betrokkenen hebben allemaal verschillende voorstellen. De politie wilt dat er harder word opgetreden tegen misdrijven. De slachtoffers willen hun geld terug. De daders die hopen alleen maar dat ze met de buit wegkomen. Verder hebben zij niet ze veel voorstellen. Maar de overheid speelt hier ook een rol. Die voelen zich dan misschien minder veilig op straat. En als dat zo is is het niet zo best. Dan moet de regering en de politie er toch wat mee gaan doen.
Normen en waarden
- Wat zijn de achterliggende normen, en idealen van elke groep of organisatie
Waarden Opvattingen over wat in het leven belangrijk is, hebben vaak te maken met goed en kwaad, mooi en lelijk.
Normen uit waarden worden gedragsregels samengesteld, dat je bijvoorbeeld niet mag stelen of doden. Normen geven concreet aan hoe je je in een bepaalde situatie moet gedragen.
Afwijkend gedrag als mensen zich niet aan de normen van de samenleving houden. Maar niet elke groep heeft de zelfde normen en waarden, dit zijn slechts overtredingen van normen waar de overheid zich niet mee bemoeit, tenzij ze schadelijk zijn voor anderen of voor de samenleving.
Criminaliteit door de overheid in een bepaald land in een bepaalde tijd strafbaar gesteld gedrag. Het gaat om wettelijk vastgelegde normen.
Delicten van strafbare handelingen, de meeste staan omschreven in het Wetboek van Strafrecht, anderen in de Opiumwet, de Wegenverkeerswet, de Wet op de Economische delicten, de Wet Wapens en Munitie en de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.
Ernstige delicten heten misdrijven, minder ernstige worden overtredingen genoemd. Als je een misdrijf hebt begaan krijg je een strafblad dat afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf 4 of 8 jaar blijft staan.
Overheid en politieke partijen
Welke wetten en regels gelden over de kwestie en welke daarvan staan ter discussie?
1. Wat is criminaliteit?
o alle strafbaar gestelde gedragingen
2. Wat is het verschil tussen strafbaar en strafwaardig?
o strafbaar: dat een bepaalde overtreding strafbaar is
o strafwaardig: dat mensen bepaalde dingen die gebeuren strafbaar worden gemaakt
3. Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?
o overtreding; schending van regels die onze maatschappij ordenen
o misdrijf; strafbare gedragingen die door iedereen wordt afgekeurd
4. wat houdt legaliteitsbeginsel in?
o dat iemand alleen gestraft mag worden op grond van strafbepalingen die opgeschreven staan in door de overheid vastgestelde wetten
o dus wat strafbaar en crimineel is.
5. Wat is jurisprudentie?
o uitspraken van rechters die gevolgen kunnen hebben voor toekomstige rechtszaken
6. Welke 5 vormen van criminaliteit onderscheiden we?
o Agressieve; mishandeling, vernieling, moord en agressie
o Seksuele; aanranding, verkrachting, incest enz.
o Verkeers; rijden onder invloed en doorrijden na een ongeval
o Overige; andere misdrijven die niet bovenstaande categorieën staan
7. Wat is het verschil tussen lichte-en zware criminaliteit?
o hinderlijk zijn voor burgers en die gevoelens van onveiligheid vergrotenà ook wel veelvoorkomende criminaliteit.
8. Waar moet je onderscheid maken als je criminaliteit wil meten?
o geregistreerde –en niet-geregistreerde criminaliteit
9. Noem 6 redenen wat onder niet-geregistreerde criminaliteit voorkomt?
o vastgestelde cijfers geven geen goed beeld; veel misdrijven wordt niet gemeld
o politie voert selectief opsporingsbeleid; ze besteden niet altijd even veel aandacht aan alle vormen van criminaliteit.
o zichtbare vormen van criminaliteit komen vaker ter kennis dan minder zichtbare vormen zoal BV fraude.
o de toename van het aantal regels breng een toename van het aantal overtredingen met zich mee.
o de cijfers moeten gekoppeld worden aan de demografische gegevens. Als er meer mensen zijn zullen er meer inbraken zijn.
o veel strafbare feiten worden nooit ontdekt.
10. Hoe kan de niet-geregistreerde criminaliteit worden onderzocht?
o slachtofferenquêtes: bevolking van 15 jaar en ouder ondervragen soms niet betrouwbaar: -slachtoffers van moord kunnen niet ondervraagd worden
o chantage en verkrachting zullen mensen niet vertellen i.v.m. gevoelens. Zelf in een anonieme enquête niet.
o veel misdrijven leveren geen duidelijk slachtoffer op à mensen die meer belasting moeten betalen omdat een bushokje enz. is vernielt. Heeft de burger niet in de gaten.
o self-report-onderzoeken; ondervraagde mag zijn/haar misdaden anoniem opnoemen.
o misdrijven komen aan het licht
o onderzoeken relatie bepaalde vormen criminaliteit en sociale klassen. Soms niet betrouwbaar: - hoe hoger het misdaad, hoe oneerlijker de ondervraagde.
o beroepscriminelen zullen wellicht niet meehelpen
11. Hoe kan criminaliteit voortkomen?
o veel sociale problemen
o nauwelijks perspectief op sociale mobiliteit, vanwege lage opleiding
o vaak slecht ontwikkelt gevoel van waarde en normen
o geen beschikking over voldoende sociale vaardigheden om een plaats in de samenleving te veroveren.
o etnische afkomst
o de locatieà minder sociale controle
o in zekere zin milieugebonden
o afgelopen decennia toegenomen door meer vraag naar drugs en wapens
o meisjes gaan een steeds grotere rol spelenà heeft te maken met veranderde opvoeding en voortschrijdende emancipatie.
Wat vinden politieke partijen van deze kwestie? Standpunten van enkele politieke partijen?.
CDA zegt dat er meer man nodig zijn om criminaliteit tegen te gaan.
(www.cda.nl)
VVD zegt dat de criminele jongeren onder speciale begeleiding worden gezet zodat ze niet weer de fout ingaan.
(www.vvd.nl)
PvdA zegt dat we meer geld moeten steken in de opvoeding van onze kinderen zodat ze leren om sowieso niet de fout in te gaan.
(www.pvda.nl)
GroenLinks zegt omstandigheden te verbeteren zodat de jongeren geen reden hebben om het slechte pad op te gaan.
(www.groenlinks.nl)
D66 zegt keihard op te willen treden tegen de criminelen.
(www.d66.nl)
Samenvatting en eigen mening
- Samenvatting van de belangrijkste feiten, standpunten en voorstellen
Eigenlijk is het moeilijk om iets te zeggen over de omvang van de criminaliteit in
Nederland. Politiecijfers geven een goede indicatie, maar zeggen alleen iets over de
criminaliteit die bij de politie bekend is. Uiteraard zijn er genoeg boeven die zich niet
laten pakken. De omvang van de criminaliteit kan ook gemeten worden aan de hand
van slachtofferenquêtes. Aan een representatieve groep Nederlanders wordt dan
gevraagd of zij slachtoffer zijn geweest van een aantal delicten. Ook deze methode is
niet ideaal. Veel mensen willen of kunnen (bijvoorbeeld bij moord) misschien niet
praten over hun slachtofferschap.
Standpunten zijn wel dat er meer man voor nodig is om criminaliteit tegen te gaan,
maar een groot deel van de bevolking blijft zich toch niet aan de regels houden.
voorstellen strenger aanpakken. Als je ziet dat je met goed gedrag voor sommige
delicten zo weer op vrije voeten staan dan is dat ongelofelijk.
- Welke oplossing is volgens jullie het beste?
Strengere straffen je heb nu krijg je bijvoorbeeld 8 jaar en wegens goed gedrag hoef je
5 jaar te zitten. Geef dan een straf van 10 jaar en wegens goed gedrag 8 jaar (de
normale uitzit tijd van een crimineel.
- Hoe zal de kwestie zich volgens jullie in de toekomst ontwikkelen?
Wij denken dat criminaliteit niet over zal gaan, je blijft altijd wel akkefietjes houden.
We verwachten wel dat de overheid er meer aan gaat doen om de veiligheid van de
burgers meer te beschermen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.