ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Quiz..!
Tekst: Wij hebben een quiz gemaakt, met heel veel verschillede vragen. We leggen de vragen ook altijd van tevoren uit! We houden natuurlijk ook de punten bij die behaald kunnen worden! Voor een gewone vraag kan je 1punt verdienen, voor een doe vraag krijg je er 2.

Hoe werkt het?
- Er zijn vier rijen. (Aanwijzen) groep 1,2,3 en 4. Er staat 1 stoel van een rij naar het bureau. Degene die op die stoel zit mag alleen de vraag beantwoorden. De anderen mogen wel meehelpen maar ze mogen niet het antwoord zeggen. Als degene op die stoel het antwoord weet moet je naar het bureau rennen en op de tafel slaan. Degene die als eerst slaat mag het als eerst zeggen. Als die het fout heeft mag de 2e die sloeg enz. ((FOUT –1 punt!!)) Dus we gaan beginnen de vragen leggen we van te voren uit!
- En je mag pas het antwoord geven als de hele vraag opgelezen is.

Ik schrijf letters op het bord en van die letters moet een bijbelboek uitkomen. Je kan 1 punt verdienen of verliezen!

1 KKáBAUH (antw. hábakuk)
2 IPEBORGANNB (antw. openbaring)
3 ALSMPNE (antw. Psalmen)
4 SCUITVIEL (antw. Leviticus)
5 élnoifm (antw. Filémon)

Nu komen er andere vragen dat zijn doe vragen dus daar kan je 2 punten mee verdienen! Degene die nu op de stoel zit mag zo een briefje halen. Daar staat een woord op en dat moet je duidelijk aan je groep maken. Je mag niet praten en er mogen geen letters op het boord komen.

6 - Schepping
7 – Zondvloed
8 - Verzoening
9 - Paradijs
10 – Goddeloos

Er liggen nu vier bijbels op het bureau. Ieder mag er een gebruiken. Jullie mogen nou voor je bijbel gaan staan. Ik stel een vraag en jullie zoeken hem op. Als je het weet sla je gewoon weer op de tafel.

11 Hoeveel hoofdstukken heeft Joël? (antw. 3)
12 Hoeveel hoofdstukken heeft Romeinen? (antw. 16)
13 Hoeveel hoofdstukken heeft Jona? (antw. 4)

Tekst voor de volgende vraag zoek je op: Nehemia 10
14 In vers 4, staan 3 namen. Nu is de vraag welke? (antw. Hattus, Sebánja, Malluch)
15 is bonus

Vraag 16:
4 ptn. Wat is de bijbel?
A. Het onfeilbare woord van God
B. De tekst over God
C. Een boek door God geschreven

Vraag 17:
4 ptn. Van wie is het eerste bijbelboek?
A. Job
B. Mozes
C. Lukas

Vraag 18:
3 ptn. Er was een tijd dat de bijbel er nog niet was hoe maakte God zich toen bekend?
A. Persoonlijk spreken, visioenen, dromen en door verschijningen
B. Door vreemde dingen te laten gebeuren
C. Ze kende God niet.

Vraag 19:
2 ptn. De Heere openbaart Zich aan de mensen in de??? ……..
A. In de natuur
B. In de bijbel
C. Beiden

Vraag 20:
2 ptn.Wat betekent openbaren?
A. Verschijnen voor iemand
B. Bekkend maken
C. Tegen iemand praten

Vraag 21:
2 ptn. Waar komt het woord bijbel van?
A. Boek
B. Biblia
C. Woord

Vraag 22:
2 ptn. Hoeveel boeken heeft de bijbel?
A. 65
B. 66
C. 60

Vraag 23:
2 ptn. Wat betekent testament?
A. Boek
B. Woord
C. Verbond

Vraag 24:
3 ptn. Het nieuwe testament is geschreven in het??…….
A. Grieks
B. Hebreeuws
C. Latijns

Vraag 25:
1 ptn. Wat is het vijfde boek van het oude testament?
A. Deuteronomium
B. Jozua
C. Leviticus

Vraag 26:
4 ptn. In welke periode werd Gods woord opgeschreven?
A. Adam tot mozes
B. Mozes tot Jozef
C. Mozes tot Johannes


Vraag 27:
2 ptn. Hoeveel algemene geloofsbelijdenissen kennen onze kerken er?
A. 2
B. 3
C. 4

Vraag 28:
2 ptn. En hoeveel bijzondere belijdenisgeschriften?
A. 3
B. 5
C. 1

Vraag 29:
2 ptn. Enkele kleine gedeelten van het oude testament zijn geschreven in het??? ……….

A. Latijns
B. Aramees
C. Hebreeuws

Vraag 30:
1 ptn. Welke vertaling gebruiken wij?

A. Nederlands
B. Statenvertaling
C. Oud Nederlands

Dit was de quiz. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En veel succes met het tellen van de punten!!!!!!!!!!

Antwoorden:

1. B
2. A
3. B
4. B
5. C
6. B
7. C
8. A
9. A
10. B
11. C
12. A
13. C
14. C
15. B
16. A
17. B
18. A
19. C
20. B
21. B
22. B
23. C
24. A
25. A
26. C
27. B
28. A
29. B
30. B

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.