Stellingen over normen en waarden en mijn mening

Mannen behoren de hoofdkostwinner te zijn in een huwelijk – deze stelling vind ik belachelijk, kijk ik vind wel dat zowel de man als de vrouw moet werken, en dat ze samen voor hun kinderen en/of het huishouden moeten zorgen, ze moeten elkaar de kans geven om te kunnen werken, maar wel tijd overlaten voor de kinderen en het huishouden of zorgen dat daar goede alternatieven voor zijn.

Ouders behoren het goede voorbeeld te geven aan kinderen – mee eens, kinderen nemen veel over van hun ouders, en ouders horen hun kinderen normen en waarden aan te leren als zij dat verkeerde dingen gaan doen, vinden de kinderen dat weer normaal en gaan zij dat ook doen.

Behoren de kijkcijfers te bepalen welke programma’s er op de tv vertoond worden? – ja, voor een gedeelte wel, maar er moet wel een limiet komen, er moeten duidelijke regels worden gesteld over wat wel en wat niet uitgezonden mag worden, ook moet er rekening worden gehouden met wensen van kleinere groepen, maar er moet nog wel steeds met een half oog naar de kijkcijfers voor de programmakeuze worden gekeken.

De vrouw is beter in staat de verzorgende taak op zich te nemen. – Nee, hoor mannen kunnen ook heel goed verzorgende taken uitvoeren, tegenwoordig gebeurt dat ook steeds meer. Maar er is nog wel steeds een oud beeld dat vrouwen beter de verzorgende taak kunnen doen dan mannen.

Kinderen zijn uitstekend in staat om mee te beslissen over zaken als financiën – Ja en nee; kinderen hebben wel het recht om deels mee te bepalen wat er wordt uitgegeven, maar de ouders moeten toch nog wel de uiteindelijke beslissende rol erin hebben.

Als je geen ABN spreekt, kun je geen hoge functie bekleden. – Deze stelling is niet waar want het is wel mogelijk, maar ik vind eigenlijk wel dat je in Nederland als geboren burger, wel goed ABN behoort te spreken, want er wordt voldoende onderwijs gegeven en je zou verwachten dat de meeste mensen toch wel redelijk onderwijs hebben gehad

Voorbehoedsmiddelen is een zaak van de vrouw – nee, de man is daar net zo goed verantwoordelijk voor, maar alleen een vrouw kan uiteindelijk zwanger worden. Maar zowel de man als de vrouw kunnen voorbehoedsmiddelen gebruiken.

De ouders dragen de verantwoordelijkheid over hun kinderen, dus hebben zij uiteindelijk de zeggenschap over het doen en laten van je kinderen – Ja, daar ben ik het mee eens, je voedt je kinderen op en zij behoren te gehoorzamen, ze mogen best een deel vrijheid hebben, maar uiteindelijk behoren ze naar hun ouders te luisteren.

Het is verstandig om je vrienden te kiezen uit het milieu waar jezelf uitkomt. – onzin het is juist beter om mensen uit andere milieu’s te kiezen, dan leer je ook ander soort mensen te kennen.

Voor een man is een kort seksueel uitstapje heel gewoon. – Nee, dit is weer onzin, dan zou het voor een vrouw net zo gewoon moeten zijn. Maar ik vind dat je het wel kan overleggen in een relatie, dus het hangt van de relatie af of het normaal is of niet.

Goddienst moet een belangrijke plaats innemen in het leven innemen – nee, dat vind ik niet ik ben niet zo opgevoed, en ik vind het niet zo belangrijk.

Kinderen moeten zo goed mogelijk presteren om hun ouders niet teleur te stellen – onzin je ouders kunnen ook heel erg tevreden zijn met hun kinderen zijn terwijl ze niet goed presteren.
Dus het is geen prestatie – beloning systeem.

Geloof is het belangrijkste reden om te strijden. – nee, er kunnen genoeg andere reden zijn om te strijden die vaak ook veel belangrijker zijn.

Er bestaat nog een zekere vorm van klassenjustitie – jazeker die bestaat nog zeker, en die zal ook nooit helemaal weggaan.

Jongeren en normen en waarden

1a. normen en waarden:

- jongeren produceren veel nieuwe woorden
- ze gebruiken veel afkortingen
- ze gebruiken veel woorden uit andere talen
- ze gebruiken veel versterkende woorden zoals: gaaf
- uitdrukkingen en woorden verschijnen en verdwijnen heel snel
- jongeren taal bevat veel woorden die ouderen als ruw en onbeschoft ervaren.

afkomst van jongerentaal

- de televisie heeft veel invloed
- jongerentaal is sterk aan de mode onderhevig
- muziek een belangrijke rol

taal en groepjes

- veel jongeren ontwikkelen nog weer hun eigen variant
- met je taalgebruik geef je aan bij welke groep je wilt horen
- soms heeft jongerentaal iets van een geheimtaal

1b. de volgorde hierboven is de goede volgorde

1c. kopjes staan al boven de onderdelen

1d. Normen en waarden:

- jongerenwoorden kunnen slecht zijn voor de reputatie van ouderen
- termen die verband hebben met het onderwerp “sex” worden makkelijker door jongeren uitgesproken als door ouderen.
- Er worden meer engels – talige woorden door jongeren gebruikt als door ouderen.

Afkomst van jongerentaal

- televisie heeft veel invloed op de jongerentaal omdat jongeren veel televisie kijken
- mode heeft veel invloed omdat sterren het grote voorbeeld van jongeren zijn
- termen uit songteksten worden vaak door jongeren gebruikt

Taal en groepjes

- skaters en gabbers hebben hun eigen taal
- ouderen verstaan vaak geen jongerentaal, maar jongeren onderling hun taal wel.
- Geheimtaal begrijpt niemand meer behalve de groep zelf


2. zie vraag 1

3.

COOL MAN

“cool man”, “vet hé”, “te gek”, “ik zit te flippen”. Dit zijn bekende voorbeelden van jongerentaal. Jongeren willen vaak een taal die ouderen niet vaak begrijpen. Welke rol spelen normen en waarden in jongerentaal? Waar komt jongerentaal vandaan? En wat is de reden van jongerentaal?

Normen en waarden

Taal heeft veel te maken met normen en waarden die steeds weer een verandering ondergaan. De term “sex” bijvoorbeeld wordt nu door jongeren veel makkelijker uitgesproken dan door ouderen. Ouderen praten er zo ‘ie zo liever niet over, en anders gebruiken zij andere termen. Volwassenen worden vaak gesuggereerd met nette taal. Termen die voor jongeren heel normaal zijn, zijn voor ouderen vaak slecht voor hun reputatie. Personen met status zou je al helemaal nooit zulke woorden in de mond horen nemen. Dan zouden veel mensen raar opkijken. Daarom worden die termen vaak met onbeschoft geassocieerd.

Jongeren nemen veel woorden en termen uit andere talen over. Vooraal uit het engels omdat engels op dit moment de wereldtaal is; het wordt heel veel internationaal gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: “cool” en “weird” terwijl hiervoor vroeger andere Nederlandse woorden werden gebruikt. Ook gebruiken jongen vaak afkortingen of versterkende woorden zoals als “gaaf” in hun taal.

Afkomst van jongerentaal

De televisie is een belangrijke inspiratiebron voor jongeren omdat ze veel televisie kijken. Ook internet en computerspelletjes zijn van belang voor de jongerentaal. Muziek speelt een grote rol bij jongeren. Ze halen vooral veel inspiratie uit de songteksten.

De mode heeft ook een grote invloed op jongerentaal. Dit komt doordat sterren het grote voorbeeld voor jongeren zijn. Jongeren nemen dingen als uitspraken van sterren over. Zonder dat buitenstaanders door hebben dat dit uitspraken van sterren zijn.

Taal en groepjes

Jongeren willen graag bij een groep horen. Zo zijn er verschillende groepen die allemaal hun eigen taal hebben ontwikkeld. Vaak hebben groepen hun eigen cultuurkenmerken, die ze onderscheiden door kleding en gewoonten. Iedere jongerengroep heeft zijn eigen variant van jongerentaal. Ook hebben ze bepaalde uitspraken waarmee ze andere dingen bedoelen dat buitenstaanders denken.
Voorbeelden hiervan zijn “hakken”, waarmee de gabbers hun dans bedoelen. En als ze bedoelen dat ze huisarrest hebben, zeggen ze dat ze in de cel zitten. Dit zijn voorbeelden van de geheimtaal van jongeren.

Jongeren taal is erg gevoelig voor de tijd. Wat nu begrijpende termen zijn voor jongeren zullen binnen een paar jaar onbegrijpelijk zijn. Waarschijnlijk zal ik niets van de jongerentaal begrijpen als ik volwassen ben. Misschien is hun taal dan al op het chinees gebaseerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

I.

I.

Harstikke bedankt ik moet presentatie doen morgen en dit kan ik goed gebruiken voor mijn tentame dankjewel kuszzz my

16 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast