Hamlet (1996)

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1716 woorden
  • 6 april 2004
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
39 keer beoordeeld

Film
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Engels
Shakespears Hamlet
Tussen de quotes door voeg ik belangrijke scenes toe!

1. A little more than kin, and less than kind.
De eerste regel tekst van Hamlet in het stuk. Hij reageert hiermee op de bruiloft van Gertrude (zijn moeder) en Claudius (de broer van zijn overleden vader), die al twee maanden na de dood van de oude koning Hamlet trouwen. Hamlet heeft het er moeilijk mee, en laat dat zijn (stief)ouder merken. Met deze opmerking gaat hij tegen zijn oom in, die hem zijn zoon noemt. ‘Verwand in bloed maar niet in geest.’
2. Frailty, thy name is woman.
Na de bruiloft vervloekt hij hiermee zijn moeder, die naar zijn zin veel te snel getrouwd is.

*Horatio -een studievriend uit Wittenberg- vertelt samen met de wachters Bernardo en Marcellus van de geest die zij ’s nachts hebben gezien. Hamlet is geïnteresseerd en waakt ’s nachts mee ~ Laertes waarschuwt Ophelia voor Hamlet. Hij zou haar alleen maar gebruiken, en haar daarbij in haar eer aantasten. Trouwen zouden ze nooit kunnen; Hamlet moet met iemand van hogere stand trouwen.

3. Neither a borrower nor a lender be.
‘Leen niet, en leen niet uit.’ Met deze woorden waarschuwt Polonius Laertes voor Parijs, waar hij weer naar terugkeert.
4. This above all, to thine own self be true .
Wederom Polonius die zijn zoon waarschuwt voor het leven in Parijs. Het betekent iets als ‘wees trouw aan jezelf.’

*Ophelia krijgt een preek van haar vader over Hamlet. Hij vertelt ongeveer hetzelfde als eerder Laertes heeft gedaan, maar verbied bij deze ook contact met hem te hebben. ~ Hamlet loopt mee met de bewakers. Als de geest wenkt mee te komen wordt hij eerst nog tegengehouden door Horatio, maar hij dreigt van hen een geest te maken als zij hem niet snel doorlaten. Vervolgens rent hij achter de geest van zijn vader aan.

5. Something is rotten in the state of Denmark.
Hier blijkt al dat Horatio vermoedt dat er iets niet klopt in het koningsgezin.
6. The serpent that did sting thy father’s life, now wears his crown.
De geest van zijn vader licht Hamlet in over wat er gebeurd is rondom Hamlet sr’s dood. Na deze zin realiseert Hamlet jr dat Claudius zijn vader heeft vermoord om met zijn moeder te trouwen en zo de macht over het gehele koninkrijk in handen te krijgen. Hij zweert op wraak.
7. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.
Hiermee reageert Hamlet op een opmerking van Horatio. Hij bedoelt hiermee dat er meer dingen zijn dan wat Horatio heeft geleerd in zijn studie. Stukje kortzichtigheid van Horatio dus.

*Reynaldo krijgt de opdracht van Polonius Laertes te gaan bespioneren in Parijs. Door middel van roddels moet hij erachter zien te komen wat Laertes er uitspookt. ~ Ophelia schrikt van Hamlet die uit een soort gekte haar slaapkamer is ingelopen onder haar naaiwerk, en gaat er mee naar haar vader. Zij verwijt haar vader zijn achterdocht, iets wat hij maar al te goed beseft. Hij concludeert dat Hamlet gek van liefde is geworden, en stapt met dit idee naar de koning. ~ Rosencrantz en Guildenstern worden verzocht bij Hamlet te blijven en op hem te letten. ~ Ondertussen beraamt Fortinbraz allerlei aanvalsplannen, waar zijn oude om niets vanaf weet. De koning en koningin van Denemarken besluiten hem in te lichten met het volgende resultaat: Fortinbras moet beloven de wapens niet meer op te nemen, en zijn aanval tegen Polen (eigenlijk Denemarken) te annuleren.

8. -What do you read my Lord? -Words, words, words.
Een vraag van Polonius richting Hamlet, om te kijken hoe de koningszoon reageert. Hamlet doet net alsof hij gek is en scheld Polonius uit. Voor de rest van het koningshuis een teken van gekheid.
9. What a piece of work is man.
Hamlet stelt hier dat het leven prachtig en helemaal geweldig is, maar dat hij er niets aan heeft. Hij toont hiermee aan dat hij zijn levenslust kwijt is.
10. The play’s the thing, wherein I catch the conscience of the king.
Met deze woorden maakt Hamlet duidelijk dat hij een plan beraamt om de koning te doen bekenen dat hij de moord heeft gepleegd. Of in ieder geval wil hij een reactie om te testen dat het verhaal van de geest waar is. Hij organiseert een toneelstuk waarin de situatie aan het hof wordt nagespeeld.
11. To be or not to be.
Hamlet in een depressieve bui tegen zichzelf. Polonius en Claudius hadden net het plan opgezet om te kijken of Hamlet echt gek was door Ophelia. Toen hij een monoloog hield beginnend met dze zin, over de zin in het leven. In de film lijkt hij zelfmoord te overwegen.
12. Get thee to a nunnery
Voordat Ophelia net zo wordt als zijn moeder, ingaand op de avances van elke man, wil Hamlet dat zij een klooster ingaand. Zo zal ze zich niet zo oneervol gedragen als zijn moeder deed.

*Claudius verdenkt Hamlet van meer dan gek van liefde. Namelijk dat hij doorheeft wie zijn vader heeft vermoord.

13. Madness in great ones must not unwatched go.
‘De waanzin van koningskinderen moet je in de gaten houden.’ Claudius over het gedrag van Hamlet. Benadrukt dat hij Hamlet niet vertrouwt.

*Toneelstuk (play whitin a play) ‘Mousetrap’ wordt uitgevoerd, en Hamlet vraagt Horatio om op de reacties van de koning te letten. ~’Het is kort, net als vrouwenliefde.’ Sneer naar Gertrude door Hamlet.

14. The lady doth protest too much methinks.
Gertrude heeft de bedoeling van het toneelstuk door, en probeert zo haar positie af te zwakken door te zeggen dat de vrouw in het toneelstuk erg overdreven reageert.
15. Bow stubborn knees.
De koning krijgt een schuldgevoel, en wil het ‘afkopen’ door te bidden. Maar het lukt niet. Hamlet denkt er over hem te vermoorden, maar realiseert zich dat hij dan in de hemel zal belanden ivm het bidden. Hij stelt het uit.

*Hamlet doodt in bijzijn van zijn moeder Polonius, die hen bespioneerde. ~ Sppok komt weer binnen, maant hem aan tot spoed, en vraagt hem met zijn moeder te praten. Zij beseft de waarheid van Hamlet’s woorden, maar ziet in hem nog steeds een gek. ~ Claudius beseft dat híj net zo goed neergestoken had kunnen zijn, getuige zinn afluisteractiviteiten. ~ Gertrude verdedigt haar zoon tegen Claudius.

16. The body is with the king, but the king is not with the body.
Deze uitspraak heeft nog niemand echt goed kunnen verklaren. Optie is: het lichaam (van Plonius) is bij de dode, oude koning, maar niet bij de nieuwe koning. Duidelijk is wel dat het om het lichaam van de door Hamlet vermoorde Polonius gaat.

*Hamlet wordt op een boot gezet door Claudius, met een brief waarin stat dat de briefdrager moet woden vermoord. Hamlet verbreekt de zegel, en verandert de brief. De met hem meereizende Guildenstern en Rosencrantz worden nu slachtoffer. Ze zijn vooruit gestuurd met een zelfde soort brief waarin staat dat de briefdragers moeten worden vermoord. Dit vooruitsturen gebeurt als de vloot van Hamlet in een piratengevecht terecht komt.

17. Where’s Polonius? -At supper. Not where he eats, but where he’s eaten.
Hamlet beantwoordt de vraag met een verwijzing naar een begrafenis. Later wordt het lichaam gevonden in het trappenhuis.

*Fortinbras (zoon van de oude Fortinbras, die ooit land verloren heeft van de oude Hamlet) wil oorlog voeren tegen Polen, en wil toestemming van Denemarken om over hun land te mogen rijden. ~ Hamlet vergelijkt zichzelf met Fortinbras, die met 120.000 man om een stukje land in Polen gaat vechten. Hij durft niet eens een koning te vermoorden.

18. Do it England!
Verwijzing naar het de opdracht aan de Engelsen om Hamlet te vermoorden.
19. When sorrow comes, they come not single spies. But in battalions.
Ongeluk komt nooit alleen, maar met veel tegelijk. Hirop volgt een samenvatting van al Hamlet’s ellende.

*Ophelia’s toestand verslechtert. Ze gaat er psychisch totaal onderdoor nadat Hamlet van haar is afgesneden, en haar vader is vermoord. ~ Laertes is opgetrokken naar het kasteel om verhaal te halen over het eind van zijn vader. ~ Laertes wordt door Claudius overgehaald om Hamlet om te leggen. Ze komen met een plan voor een schermwedstrijd: het zwaard van Laertes zal in gif worden gedoopt. Mocht dit hem nog niet geschramd hebben, heeft Claudius een gitige drank klaargezet. Allebei hebben ze belang bij Hamlet’s dood: Claudius heeft een groot gevaar uit de weg geruimd, en Laertes heeft zijn vader gewroken. ~Ongeluk Ophelia, gevallen in een beek. Er wordt gedacht aan zelfmoord.

20. Argal she drowned wittingly.
De grafdelvers hebben het over de dood van Ophelia. Ze wordt verdacht van zelfoord, en dan mag er geen christelijke begrafenis worden gegeven.

*Gevecht tussen Hamlet en Laertes is in volle gang. ~ Noorwegen valt Denemarken aan. ~Nu wordt het ingewikkeld: Er wordt gevochten, maar Hamlet wordt niet geraakt. Dus zou nu de koning hem moeten vergiftigen met drank. Hij weigert, en de koningin drinkt van het gif. Dat is dus vergiftiging nummer een. De koning verspreekt zich door te roepen dat zij het niet had mogen drinken omdat het vergiftigd was. Helaas is hij te laat, maar iedereen weet er van. Nu breekt het gevecht pas echt los. Laertes schramt met zijn vergiftigde zwaard de schouder van Hamlet, Laertes zelf dondert van een balkon en ligt op de grond met een gebroken nek, Hamlet beseft dat hij nog maar een half uur te leven heeft en slaat de koning neer. Vervolgens wordt ook nog de wapenmeester neergestoken door wat Noren. En terloops wordt ook nog gemeld dat Rosencranz en Guildenstern onthoofd zijn in Engeland. Toen iedereen echt bezweken was komen alle Noren de zaal binnen stromen, en wordt Fortinbras tot koning gekroond. Hij is nu koning van het land dat ooit van zijn vader was.

21. I am justly killed with mine own treachery.
Gezegd door Laertes nadat hij op de grond is gevallen. Hij geeft hiermee aan dat alles opgezet spel is, en hij spoort Hamlt aan dat alles in opdracht van de koning is uitgevoerd.

22. The rest is silence.
Laatste woorden van Hamlet. Was niet zo goed te plaatsen, maar waarschijnlijk verwijst hij naar zijn dood en het einde van Deense macht op dat grondgebied. Hij drukt Horatio nog wel op het hart dat hij vooral geen zelfmoord moet plegen, maar mensen aansporen zijn verhalen te verspreiden.

23. Good night sweet prince.
De woorden van Horatio ter afscheid van Hamlet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Hamlet (1996)"