Mondeling Unité 1 t/m 4

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Mondelinge opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 6792 woorden
  • 11 december 2012
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Unité 1

Hoe heet je?                                                                                    

Comment tu t’appeles?

Quel est ton nom?

Hoe oud ben je?                                                                             

Quel âge as-tu?

In welke klas zit je?                                                                       

Tu es en quel classe?

 Waar woon je?                                                                                

Moi, j’habite à Oss, es-toi? Tu habites où?

 Quel est ton domicile?

 Ga je graag naar school?                                                              

Tu aimes aller à l’école?

 Hoe ga je naar school?                                                                 

Comment tu vas à lycée?

 Wat zijn je lievelingsvakken?                                                   

Quelles sont tes matières préféres?

 Welke talen volg jij?                                                                     

Tu as quels langues au programme?

 Aan welk vak heb je een hekel?                                              

Tu déteste quelle matière?

Dit wil je ook lezen:

 Heb je broers of zussen?                                                            

Tu as des frères ou des soeurs?

 Werken je ouders?                                                                        

Tes parents travaillent?

 Wat doen je ouders voor werk?                                              

Quels sont les professions de tes parents?

 Wat wil je later worden?                                                            

Qu’est-ce que tu voudrais faire plus tard?

 Doe je aan sport?                                                                           

Tu fais du sport?

 Wat voor hobby’s heb je?                                                          

Quels sont tes hobbies?

 Heb je een huisdier?                                                                    

Tu as un animal domestique?

 Wat is je lievelingsmuziek?                                                       

Quelle est ta musique préférée?

 Wat is je lievelingsprogramma?                                              

Quel est ton programme préféré?

 Wat is je lievelingsgerecht?                                                      

Quel est ton plat favori?                                                              

Unité 2

Ik ben verdwaald, waar ligt het ziekenhuis?                      

Je suis perdu, ou se trouve l’hôpital?                                     

 De eerste straat rechts en dan aan uw linkerhand.

Vous prenez la première rue à droite, c’est a votre gauche.

Sorry, mag ik even?                                                                       

Pardon, puis-je vous demandé quelque chose?

 Hoe kom ik bij de parkeergarage?                                          

Pour aller au parking?

Hier linksaf en vervolgens rechtdoor.                                   

Vous tournez au gauche ensuite vous tournez tout droit.

Is het vliegveld ver weg?                                                            

L’aeroport, c’est loin ici?

 Hoe kom ik het snelst bij het vliegtuig?                               

Quel est le chemin le plus court pour l’aeroport?

 U moet de wegwijzers volgen.                                                 

Vous suivez les indications.

 Waar is het dichtstbijzijnde wisselkantoor?                      

Ou se trouve le bureau de change le plus proche?

 Steek het plein over en dan de straat ertegenover.       

Vous traversez la place et vous prenez le rue en face.

Hoeveel kilometer is het naar het stadion?                       

Il y a combien de kilomètres jusqu’au stade?

Het is vijf minuten rijden met de auto.                                

C’est à cinq minutes en voiture.

Het stadion ligt aan het eind van deze laan.

Le stade est au bout de cette avenue.

Wij zoeken het VVV-kantoor.                                                   

Nous cherchons l’office du tourisme.

 Kunt u het stadscentrum aanwijzen op de plattegrond?

Pourriez-vous indiquer le centre-ville sur le plan?

 Wij zijn verdwaald, we willen naar de Clemencaustraat.  

Nous sommes perdus, nous voulons aller à la rue de Clemence.

Kunt u de weg aanwijzen naar de dichtstbijzijnde camping?  

Pourriez-vous indiquer le chemin au camping le plus proche?

Is dit de goede weg naar Abbeville?                                      

C’est la bonne route pour Abbeville?

Jullie slaan rechtsaf en dan de eerste straat links.          

Vous tournez à droit et après vous prenez la première rue à gauche.

Ga rechtdoor, steek de brug over en ga richting Utrecht.

 Tu vas tout droit, tu traversez le pont et tu prends la direction au Utrecht.

Keer om en rij langs de supermarkt. Het is aan uw rechterhand.                   

Vous faites demi-tour et vous roulez devant le supermarché. C’est à votre droite.

Volg deze laan tot aan de stoplichten. Daarna is het de vierde laan links.                 

Tu suis cette avenue jusqu’au feus, après c’est le quatrième avenue à gauche.

Een enkeltje tweede klas naar Amsterdam..                     

Un aller simple deuxième classe pour A’dam.

Ik wil graag een plaats reserveren voor 15:55.                   

Je voudrais reseré une place pour le train de 15:55.

Is het mogelijk een raamplaats te krijgen?                         

Ci possible une place côté fenêtre?

Wat is de prijs?                                                                               

Quel est le prix?

Kan ik met een creditkaart betalen?                                      

Vous accepter les cartes bancaires?

Mag ik het raam sluiten?                                                            

Vous permettez que je ferme la fenêtre?

Kan ik helpen?                                                                                 

Je peux vous aider, s’il vous plaît?

Nee dank u wel, het lukt wel.                                                   

Non merci, ca va.

Ik wil een retourtje Agen met de TGV.                                 

Je voudrais un aller simple pour Agen avec le TGV.

Ik wil graag een plaats bij het raam.                                       

Je voudrais une place près de la fenêtre.

Ik moet bij de volgende halte uitstappen.                          

Je dois descendre sur l’arret prochain.

Ik wil graag een plaats in een rokerscoupé.                        

Je voudrais une place dans le compartiment fumeurs.

Kunt u uw sigaret uitmaken?                                                    

Pardon, vous pouvez éteindre votre sigarette?

Ik wil graag een enkele reis Nice met de nachttrein.     

Je voudrais un aller simple pour Nice avec le train de nuit.

De mondelinge opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Je voudrais un aller simple pour Nice avec le train de nuit.

Ik moet de vertrekdatum van de reserving wijzigen.     

Je dois changer la date de la reservation.

Unité 3

Sorry.                                                                                                   

Pardon. / Excusez-moi.

Gefeliciteerd.                                                                                  

Bonne anniversaire. / Mes felicitations.

Succes.                                                                                                

Bonne chance.

Maakt niet uit.                                                                                 

Se ne pas grâve.

Beterschap.                                                                                       

Meilleure santé.

Welterusten.                                                                                   

Bonne nuit.

Kom binnen.                                                                                     

Entrez, je vous en prie.

Goede reis.                                                                                       

Bon voyage.

Het is bewolkt.                                                                                

Le ciel est couvert.

Het is fris.                                                                                          

Il fait frais.

Het is koud.                                                                                      

Il fait froid.

Het is mistig.                                                                                    

Il fait du brouillard.

Het is mooi weer.                                                                          

Il fait beau.

Het is min 2 graden.                                                                      

Il fait moins 2 degrés.

Het is onbewolkt.                                                                          

Le ciel est dégagé.

Er is onweer.                                                                                    

Il y a de l’orage.

Het regent.                                                                                       

Il pleut.

Het is slecht weer.                                                                         

Il fait mauvais.

Het sneeuwt.                                                                                   

Ik neige.

Het vriest.                                                                                         

Il gèle.

Het waait.                                                                                          

Il fait du vent.

Het is warm.                                                                                     

Il fait chaud.

Het is wisselvallig weer.                                                             

Il fait un temps variable.

Er is zon.                                                                                             

Il y a du soleil.

 

Unité 4

Wilt u iets te drinken?                                                                 

Désirez-vous prendre l’aperitief?                                            

Heeft u uw keus gemaakt?                                                        

Vous avez fait votre choix?

Wat zou u ons aanraden?                                                           

Qu’est-ce que vous nous conseillez?

Op welke naam moet de reservering staan?                      

La réservation est à quel nom?

Alstublieft, de kaart, maar we hebben ook nog een dagkaart.        

Voilà la carte mais nous avons aussi un menu de jour.    

Alstublieft, de rekening, het totaal komt uit op €100.   

Voilà l’addition, au total ca fait 100€.

Onze excuses mevrouw, ik zal de keuken inlichten.      

Toutes nos excuses, madame, je vais signaler en cuisine.

Voor hoeveel personen?                                                            

Pour combien de personnes?

Ja, graag.                                                                                            

Volontiers.

Goedenavond, ik wil graag een tafel reserveren voor morgenavond.

Bonsoir, je voudrais réserver une table pour demain soir.

Om half negen voor vier personen.                                       

À huit heures et demie pour quatre personnes.

Ik wil graag bestellen.                                                                  

Je voudrais commander.

Dat is niet wat ik heb besteld.                                                  

Ce n’est pas ce que j’ai commandé.

De rekening, alstublieft.                                                             

L’addition, s’il vous plaît.

Ik wil graag met een creditkaart betalen.                            

Je voudrais payer à la carte bancaire.

Het is jammer want ik ben dan bezet.                                  

C’est dommage mais je suis déjà pris.

Het drankje                                                                                       

L’aperitief

Het voorgerecht                                                                             

L’entrée

Het hoofdgerecht                                                                          

Le plat principal

Het bijgerecht

Le graniture                                                                                       

Het nagerecht

Le dessert                                                                                          

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.