Emma's noorderlicht door Diet Verschoor

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • 3e klas vwo | 2117 woorden
  • 8 december 2006
  • 1 keer beoordeeld
  • Cijfer 4
  • 1 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
2000
Pagina's
192
Geschikt voor
onderbouw
Oorspronkelijke taal
Nederlands

Boekcover Emma's noorderlicht
Shadow
Emma's noorderlicht door Diet Verschoor
Shadow
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
1. Geef in maximaal 15 zinnen en in chronologische volgorde het verhaal weer.
Emma woont met haar vader en moeder in een huis. Ook woont een hele goede vriend, genaamd Ton, een paar huizen verderop. Met hem trekt ze haar hele leven al op.
Emma gaat met haar oma op vakantie naar Texel. Ze heeft helemaal geen zin om met haar oude saaie oma op vakantie te gaan. Maar zo saai was de vakantie nog niet. Ze kreeg een vriend, Hidde, waar ze zo verliefd op was zoals nog nooit op iemand was geweest! Ook kreeg ze nog een pakje brieven van haar oma, die waren door haar overleden overgrootmoeder geschreven. Toen ze de brieven las, stond erin dat haar vader Edo niet haar biologische vader was maar Lars Juka van Ravensteyn. Haar oma was woedend op haar dochter en Emma ook op haar moeder, want die dachten altijd dat Edo haar biologische vader was!
Wanneer Emma haar moeder weer ziet legt ze uit dat ze het niet vertelde, omdat Lars Juka van Ravensteyn is omgekomen bij een sneeuwlawine. Haar moeder wou het de volgende maand vertellen maar haar overgrootmoeder was haar moeder voor.

Ook wil Emma niet meer met Ton op vakantie zoals al heel lang was afgesproken, maar ze wil opeens met Hidde op vakantie. Ton verhuist naar Australië want thuis was het voor hem niet langer meer uit te houden als hij weet dat Emma er niet meer voor hem is. Hij schreef dit gedicht voor haar:

Geef nooit het hele hart…
Hij die dit schreef, hij weet het tot zijn spijt
want hij gaf zijn hele hart en was het kwijt.

2. Welke rol spelen de belangrijkste personen in het verhaal? Motiveer je antwoord uitgebreid.

Emma Noordeloos. Het verhaal wordt in de ik-vorm verteld door Emma. Je kent al haar gevoelens en gedachten zoals de verliefdheid op Hidde, de eenzaamheid, woede en verdriet.
Emma is ongeveer vijftien jaar als het verhaal begint. Ze is een normaal meisje. Ze houdt van skeeleren met Ton en roddelen met Geertje.

Grootmoeder Emma Noordeloos. Zij is de moeder van Emma’s moeder. Met haar gaat Emma in het begin van het verhaal naar Texel. Ze is de eigenaar van het blauwe huis en geeft Emma het pakketje brieven van overgrootmoeder Emma. Ze is nog heel fit voor haar leeftijd. Ze rijdt graag rond in haar jeep en houdt van de natuur. Ze laat Emma vrij in haar doen en laten en bemoeit zich niet met haar persoonlijke zaken. Ze houd van uitdaging en extreme dingen, dit onderscheid haar van haar moeder en Emma’s moeder.


Moeder Emma Noordeloos. De moeder van Emma. In het begin van het verhaal gedraagt ze zich vreemd en Emma heeft hier geen verklaring voor. Dan vertrekt ze naar Vlieland om uit te rusten. Ze is vaak aan het werk als journaliste en speelt cello. Nadat Emma erachter is gekomen dat haar vader niet haar biologische vader is krijgen ze ruzie. Aan het einde van het verhaal wordt dit weer bijgelegd.

Vader Edo. Emma’s vader. Maar niet haar biologische vader. Een vriendelijke, rustige man. Emma heeft een erg goede relatie met hem.

Hidde Ferwerda. Emma’s vriend. Hij is bollenpeller op het veldje naast het blauwe huis waar hij Emma ontmoet. Ze gaan veel skeeleren en worden verliefd. Hij helpt Emma zoeken naar het schilderij van haar biologische vader; “Het Noorderlicht.”

Ton. Emma’s beste vriend. Ze kent Ton al zo lang ze zich kan herinneren. Voor ze naar Texel vertrok, ging ze veel met hem om; skeeleren op de dijk, praten over wat ze belangrijk vindt. Ze hadden een gemeenschappelijke droom om samen naar Australië te gaan. Maar als Ton haar bij een gesprek op de dijk probeert te zoenen schrikt Emma en skeelert ze weg. Ondanks dat gebeuren komt Ton toch naar Texel als hij hoort dat Edo niet haar eigen vader is.

Overige personages;

Lars van Ravensteyn. Emma’s biologische vader. Schilder van het schilderij het Noorderlicht. Hij speelt alleen indirect een rol in het verhaal maar komt er zelf niet in voor omdat hij al overleden is. Maar omdat een groot gedeelte van het verhaal over de zoektocht naar hem en zijn schilderij gaat is hij toch een belangrijk personage.

Overgrootmoeder Emma Noorderloos. De moeder van oma Emma. De schrijfster van het bundeltje brieven aan Emma. Ze is de schakel tot het verleden. Zelf komt ze niet in het verhaal voor alleen in terugblikken omdat ze al overleden is.

Geertje. Een goede vriendin van Emma. In het begin van het verhaal hebben Emma en Geertje ruzie omdat Emma niet mee op vakantie wil naar Noorwegen. Ze heeft geen directe rol in het verhaal maar omdat Emma haar enkele brieven schrijft behoort ze bij de personages.

Oom Frederick. De broer van Emma’s Moeder. Hij komt nadat hij op de hoogte is van de brieven naar Texel om met Emma en oma Emma te praten. Hij is een grote steun om alles te verwerken.

3. Welk(e) vertelstandpunt(en)/vertelperspectief(ven) wordt/worden gehanteerd? Met welk doel?
Het verhaal is geschreven vanuit het ik-perspectief van Emma Noordeloos. Het doel hierbij is dat je met Emma gaat meeleven door te weten hoe zij zich voelt en wat haar gedachten zijn.

4. Beschrijf minimaal twee voor het verhaal belangrijke ruimtes (plaatsen). Waarom zijn ze belangrijk voor een goed begrip van het verhaal?
De eerste belangrijke ruimte is het Blauwe Huis. Hier hangt de geest van haar overleden overgrootmoeder nog in het huis. Ook haar bundeltje brieven waarin de hele geschiedenis staat, wordt in dat huis gelezen. Iedereen hield van het huis. Door de liefde voor het huis en de brieven is uiteindelijk de hele familie weer van elkaar gaan houden.
De tweede belangrijkste ruimte in het verhaal is het strand op Texel. Daar krijgt Emma rijles van haar oma in de jeep. Ook beleven Hidde en Emma hier avontuurlijke nachten wanneer de zon is ondergegaan in de zomer.

5. Doe hetzelfde met de tijdsbeschrijvingen. Voor welke doelen dienen ze? Denk aan flash-forward, flash-backs, van het begin tot het eind, middenin de gebeurtenissen. Beschrijf bovendien de verteltijd en de vertelde tijd. Verduidelijk je antwoord met enkele voorbeelden uit het boek.

Een belangrijke tijdsbeschrijving was toen ze werd geboren, in 1984. In die tijd raakte haar moeder helemaal in de war en wist niet voor wie ze nou moest kiezen, voor Edo of voor Lars. Uiteindelijk heeft ze in dat jaar voor Edo gekozen maar zat toen nog wel met een probleem hoe ze het aan Emma moest vertellen als ze ouder zal worden. Ook Edo vond het niet leuk want die heeft de hele tijd gedacht dat het kindje van hem was totdat de moeder van Emma het hem vertelde. Dit is een flash-back in het verhaal want het verhaal zelf speelt zich in 1999 af.
Ook nog een belangrijke tijdsbeschrijving was de zomervakantie van 1999. In die tijd speelt het hele verhaal zich af (daarbij zijn niet de flashbacks van haar overgrootmoeder Emma met haar brieven meegerekend)
De flashbacks in het boek waren er toen Emma op de boot zat naar Texel en haar gedachtes vertelde van wat er thuis allemaal aan de hand was en de ruzies die ze had. Ook met de brieven van haar oma en met de geschiedenis die daarin stond, werd er een flashback gemaakt.
Er zijn geen flashforwards in het boek.

Mijn verteltijd was ongeveer 20 uur. De periode van de verteldetijd duurde vanaf 1984 t/m de zomervakantie van 1999. Dit kon ik zien aan de laatste brief van haar overleden overgrootmoeder Emma. Ze schreef daarin dat Emma al weer vijftien jaar was en dat ze haar zestiende verjaardag niet meer mee zou kunnen maken. Haar oma Emma vertelde dat ze drie dagen nadat ze die brief had geschreven was overleden. Met een makkelijke rekensom kan je berekenen wanneer ze is geboren (1999-15=1984) en toen was ook de eerste brief geschreven. Op 12 maart 1999 was de laatste brief geschreven en het verhaal speelde zich in de zomervakantie af. Je kan weten dat ze nog geen zestien is doordat ze de brieven pas zou krijgen als ze zestien was. En haar oma zei tegen haar dat het tijd werd dat ze de brieven mocht lezen, maar omdat ze over een maand het toch zou worden, mocht ze ze alvast lezen.

6. Tot welk genre behoort het boek? Leg je antwoord uit met een paar voorbeelden.
Het boek behoort tot de genre liefde. Het behoort hiertoe omdat het verhaal draait om de verliefdheid tussen Hidde en Emma. Daardoor zijn er liefdesproblemen, omdat haar beste vriend Ton ook op Emma is.
Verder is er ook een relatie ontstaan tussen de familie. Iedereen houd nu veel meer met elkaar en het is weer samen 1 grote gezellige familie.

7. Wat is volgens jou het belangrijkste thema (onderwerp) waar het boek om draait? Hoe wordt het uitgewerkt?
Persoonlijk vind ik het thema van de biologische vader (Lars van Ravensteyn) het belangrijkst. Want hier is een heel groot probleem door ontstaan. Daardoor werd de moeder van Emma overspannen en gaat daarom maar een paar week naar Vlieland en ook haar vader is niet op zijn gemak. En dat allemaal doordat het geheim onthuld moet worden dat Lars van Ravensteyn haar biologische vader is. Als Emma de brief leest waar in staat dat Lars van Ravenstijn haar biologische vader is wordt Emma woedend, verdrietig en gek. Maar uiteindelijk komt alles goed.

8. Wat heeft de titel met het boek te maken? Leg dat uit aan de hand van enkele voorbeelden. Vind je de titel goed gekozen of zou jij het boek een andere titel willen geven? Zo ja, welke en waarom?
De titel is Emma’s Noorderlicht. Ik vind deze titel heel speciaal en goed bedacht. Het komt van het schilderij die Lars van Ravensteyn voor haar had gemaakt: het Noorderlicht. Dat schilderij is speciaal voor Emma gemaakt. Hij heeft het gemaakt op haar geboortedag. Hij verbeeldde zich dat ze uit het Noorderlicht geboren was. Ik vind het wel een mooie titel maar ik vind een titel als ‘de geheimzinnige waarheid’ beter. Want het gaat daar een langere tijd over. Emma’s Noorderlicht, dat is een titel wat wel leuk is maar slechts een klein gedeelte van het boek gaat daarover.

9. Zoek in een dagblad, een tijdschrift of op het Internet een artikel dat qua onderwerp aansluit bij het verhaal. Neem een kopie van het artikel in je leesverslag op. Welke overeenkomsten zijn er en waar is het verhaal niet gelijk aan de werkelijkheid van het artikel?

Vier procent vaders niet de echte papa

Gepubliceerd op donderdag 11 augustus 2005

Een op de 25 mannen die een kind opvoeden, is zonder het zelf te weten niet de biologische vader. Britse wetenschappers hebben onderzoeken van de afgelopen 54 jaar uit alle delen van de wereld bestudeerd, en komen tot de conclusie dat vier procent van de mannen een kind opvoedt dat niet van hen is. Zij gaan er ten onrechte wel vanuit dat zij de biologische vader zijn. De voor veel mannen alarmerende resultaten zijn donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke gezondheidstijdschrift Journal of Epidemiology and Community Health.

Edo wist ook niet dat Emma niet zijn eigen kind was. Alleen hoorde hij dat wel toen Emma een paar maanden oud was.

Uit het oog: Biologische vader

Johan Dienjes is op zoek naar zijn biologische vader. Vlak voor het overlijden van de man die hij zijn hele leven als vader zag, hoorde hij dat dit niet zijn biologische vader was. Johan hoopt dat hij via Vermist meer te weten kan komen over zijn biologische vader.

In dit stukje gaat het over een Johan Dientjes. Het verhaal lijkt wel op het verhaal van Emma. Alleen bij Johan Dienjes is zijn ‘nep’vader die hij heel lang als vader zag, overleden. En bij Emma is haar biologische vader die ze nooit heeft gekend, overleden.

10. Het nawoord

Ik vond het leuk om een leesverslag te maken, alleen kostte het me wel veel tijd. Maar dat heb ik er wel voor over want je leert best veel van het maken van verslagen en met andere vakken, vooral talen, kan je het maken van samenvattingen weer toepassen.

Het leukste van het maken van het verslag vond ik het opzoeken van artikelen die bij het onderwerp pasten. Ik vond het moeilijker om de belangrijkste personen uit het boek te halen en daarbij te schrijven wat hun rol was. Soms was dat wel even zoeken in het boek omdat ik niet alles precies kon onthouden wat in het boek beschreven werd. Maar uiteindelijk kwam ik overal wel uit.
Ik wil wel vaker een leesverslag maken maar dan voortaan wel voor een cijfer. Want als je ergens veel werk in steekt dan verwacht je toch ook wel een redelijk mooi cijfer weer terug.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Emma's noorderlicht door Diet Verschoor"