Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Algemene informatie
“Een zwerver verliefd” is geschreven door Arthur van Schendel. Het is uitgegeven door Atheneaeum-polak & van gennep, de eerste druk komt uit 1904.

Samenvatting
Tamalone woont thuis bij zijn ouders. Hij komt laat thuis, doordat hij zwerft tussen de straten. Omdat hij niet lui wil zijn gaat hij bij een zilversmid werken, maar hij vint het saai, hij verlaat zijn ouders en gaat naar een klooster waar hij later weer uitvlucht, hierna gaat hij rondreizen.

Als het leger van Rogier een stad heeft overgenomen, loopt Tamalone achter de legerstoet de stad in, hier ontmoet Rogier Mevena, ze brengen samen een nacht door in een bos, waar de volgende dag Mevena's broer met doorgesneden keel word gevonden. Maar Rogier moet weer weg, Mevena vraagt Tamalone om Rogier een boodschap te zenden. Tamalone doet dit, Rogier vraagt hem Mevena te halen, de twee geliefden zijn weer even samen, maar Rogier moet weer weg, Tamalone gaat met Mevena naar Pisa, dit is dicht bij Rogier's kamp. Mevena blijkt zwanger te zijn en krijgt een kind. Ze ziet Rogier nog eenmaal in het kamp en smeekt hem om de oorlog te verlaten. Hij krijgt echter geen toestemming van de keizer en er wordt hem beloofd dat hij stadhouder zal worden als de oorlog voorbij is. Hij blijft en Mevena gaat terug naar Pisa. Tamalone is, nadat hij Mevena naar het kamp bracht, gevlucht voor edelen die hem willen veroordelen, omdat hij een dief zou zijn. Als hij later leden van het leger van Rogier tegenkomt, vertellen zij hem dat Rogier Mevena verlaten heeft en dat hij een andere vrouw zal trouwen. Tamalone gaat terug naar Pisa en vertelt dit aan zijn vrienden waarbij Mevena verblijft. Zij hoort Tamalone dit zeggen en vraagt of het waar is, hij bevestigt het.

Later is Mevena opeens weg, Tamalone gaat haar achterna, hij komt haar tegen, ze is door Rogier verstoten, maar hij zei haar dat hij niet met een ander zou trouwen. Mevena wil terug naar haar vader, ze denkt dat deze haar zal vergeven dat ze weggelopen is. Tamalone blijft achter en zoekt een rustplaats, hij ziet dan Rogier en in een opwelling doot hij hem, de volgende dag vint hij Mevena dood, ze is vermoord door de soldaten als wraak voor Rogier. Tamalone begraaft Mevena en neemt haar kind mee.

Tekstanalyse
Motto of opdracht
Het boek is niet aan iemand opgedragen en er is ook geen motto.

Personages
Tamalone
Tamalone is een monnik, hij houdt er van om rond te zwerven en geniet van zijn vrijheid, hij is gezellig en spraakzaam. Over zijn uiterlijk woord niets gezegd. Hij is verliefd op Mevena, maar het stoort hem niet egt dat zij hem niet/nooit terug zou beminnen.

Rogier
Rogier is de aanvoerder van een krijgsmacht, het zit hem allemaal mee in zijn leven, hij heeft trouwe vrienden, een goede baan en een lief meisje. Hij moet een keuze maken tussen zijn leger en de liefde. Hij kiest voor de roem, maar hij blijft twijfelen. Zijn leeftijd wordt niet genoemd, hij is wel ouder dan Mevena, ik denk dat hij even oud is als Tamalone.

Mevena
Mevena is de dochter van de vijand van Rogier, ze ontvlucht haar vader om met Rogier te kunnen zijn. Ze is jong, nog niet volwassen. Ze heeft een bleek gezicht en ernstige ogen. Ze is heel mooi.

Beschrijving van de hoofdpersoon
Toen Tamalone een kind was hield hij er van om rond te zwerven door de straten, na enige tijd bij een zilversmid te werken verlaat hij zijn ouders op 16 jarige leeftijd. Hij gaat dan naar een klooster, hij vlucht hier uit en dan gaat hij rondzwerven. Aan het einde van het boek zegt hij dat het zijn schuld was wat er was gebeurd met Rogier en Mevena, omdat als hij er niet geweest was ze elkaar niet konden zien en het dus ook niet zo mis had kunnen gaan.
Ergens in het boek wordt Tamalone als volgt beschreven: "Zijn waarachtige aard was van een schooier om rond te lopen en om niets te geven, niets dan verzinsels en schimmen van zijn verbeelding"
Gedachtengang
Je ziet de gedachten. Maar alleen die van de hoofdpersonen, vooral van Tamalone. De mensen worden niet of nauwelijks van uiterlijk beschreven, het gaat om hun innerlijk.

Thema
Het boek gaat over liefde en vrijheid, maar ook over eenzaamheid.

Spanning
Het boek is op sommige stukken wel spannend, maar niet heel erg. Je krijgt vragen als: "Zal Tamalone ooit geliefd worden door Mevena?" en "Zullen Mevena en Rogier ooit samen wonen en gelukkig zijn?"

Citaat
Ik vind het einde van het boek erg mooi en ontroerend, waar Tamalone het kind van Mevena en Rogier meeneemt:

"En langzaam liep hij de weg af, het kind dat schreeuwde, suiend in zijn arm. En hij schudde zijn hoofd en sprak tot het kind.

Hij zeide, dat het wel vreemd was, dat hij het droeg die nog dezelfde nacht een man had gedood, en daardoor de wraak der soldaten over de arme moeder had doen komen. Zijn liefde was het, de liefde van een schooier, die zich om geen mens ooit bekommerde, waardoor al het ongeluk was gebeurd.

Even zweeg hij, starend naar de lovers en de wolkjes, die hoog aan de hemel dreven; toen, terwijl hij moeizaam ging onder het roerloos geboomte waar de zon maar flauwtjes scheen, zeide hij met nog zachter stem tot het kind, dat haar schoon gelaat hem nimmer zou verlaten, dat hij tenminste haar lief had die ginder onder de bladeren lag... en dat hij misschien, misschien gelukkiger was geweest dan de ander die zij beminde.

Maar het kindje verstond hem niet, het schreeuwde gedurig en de monnik ging voort, langzaam, want zijn voeten deden zeer."

Het boekverslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Maar het kindje verstond hem niet, het schreeuwde gedurig en de monnik ging voort, langzaam, want zijn voeten deden zeer."

Stijl
het boek is geschreven met lange zinnen en oud taalgebruik, waardoor het soms wat lastig te volgen is, maar ik vind het ook juist iets moois hebben. Het boek is in auctoriaal perspectief geschreven, dit blijkt uit het fijt dat er gedachten van meerdere personages worden weergegeven. Het boek speelt zich ook af in de middeleeuwen.

Titelverklaring
"Een zwerver verliefd" slaat op de rondzwervende Tamalone die verliefd is op Mevena.

Verwerkingsopdracht: zelfgeschreven passage,
In zijn gedachten zag Tamalone al hoe hij naar de galg werd gevoerd. Reeds had hij met Mevena naar het kamp begeven, hier liep hij levens gevaar. Enig edel man die zich hier begaf, had hem willen veroordelen, men sprak van hem als een dief, een verrader.

Carolus, gezeten in de schaduw van een der grote eiken die zich op het veld bevonden, poetste zijn wapen tuig, een idee flitste door Tamalone's hoofd, Caroles was in gesprek met Walid, hij stond op. Tamalone grisde behendig de helm. Hij plaatste deze op zijn hoofd, besteeg zijn paard en reed snel weg. Met deze helm had hij een vermomming gevormd waarmee hij genoeg tijd won om het kamp te ontsnappen. Gezeten op de rugge der dier ging hij langs de tenten wanneer deze minder werden voeren de vier hoeven hem langs een beekje en door een bos. De avond viel en hij stopte, hij liep een stukje het bos in en legde zich onder een hoge boom. De slaap kon hem moeilijk vatten. Hij dacht aan Mevena, die hij misschien nooit weder zien zou.

Biografie van de schrijver
Arthur van Schendel leefde van 1874 tot 1946. hij heeft in Nederland en in Italië gewoond, opvallend is dat hij zijn boeken die in Italië afspelen in Nederland heeft geschreven en andersom. Zijn werken behoren tot de neoromantiek, dit is een herleving van de romantiek. Je ziet ook romantische kenmerken terug in het boek, zoals dat er veel aandacht is voor de gevoelens van de personages.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.