Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

BESCHRIJVING

Arthur van Schendel, Een zwerver verliefd. Amsterdam 1987 (24ste druk)KORTE INHOUD

Het verhaal speelt in de middeleeuwen, toen keizer en paus in oorlog waren.

Tamalone is een religieuze in zichzelf gekeerde jongen van 13 jaar.

Op een dag geeft hij dit op en gaat zwerven. Zijn vader straft hem hiervoor en doet Tamalone in dienst van een zilversmid, maar dit houdt Tamalone niet lang vol en hij besluit weg te gaan. Dan, als hij ’s nachts in een portiek ligt, vindt de priester van de kapel hem en neemt Tamalone mee. Tamalone neemt er zijn intrek, maar al snel beseft hij dat hij alleen gelukkig is, wanneer hij zwerft.

Onderweg belandt hij bij een keizerlijke legereenheid, die onder het commando staat van Rogier. Rogiers troepen bezetten een stad waar Rogier Mevena ontmoet.Tussen Rogier en Mevena groeit een innige relatie, hoewel zij religieus scherp tegenover elkaar staan. Lugina, de vader van Mevena en een vijand van de ‘keizerlijken’ lokt een opstand uit tegen de keizerlijke troepen. Rogier raakt gewond en trekt zich terug. Tamalone brengt Rogier een brief van Mevena, ze wil hem weerzien. Rogier vraagt Tamalone haar te halen. Onderweg beseft Tamalone pas hoeveel hij van Mevena houdt.

Als dan de keizer zijn aanvoerders bij elkaar roept voor een grote veldtocht, moet Rogier ook gaan. Hij laat Tamalone op Mevena passen.

Naarmate de tijd vordert verlangt Mevena steeds meer naar Rogier en als haar kind geboren is besluit ze naar hem toe te gaan. Mevena smeekt Rogier mee te gaan, maar Rogier kan niet kiezen tussen haar en zijn carrière.

Dan hoort Tamalone dat Rogier een ander gaat trouwen, wat Mevena ter ore komt.

Mevena gaat Rogier zoeken.

Tamalone vindt haar als zij terugkomt van Rogier, die haar verstootte. Als Tamalone ’s avonds naar het kamp gaat, ziet hij onderweg Rogier zitten en in een plotselinge opwelling doodt hij Rogier.

Tamalone vindt de dode Mevena. Neem haar schreeuwende kind en loopt weg.VERDIEPING

- Een zwerver verliefd is een historische roman.

- Het verhaal speelt zich af in middeleeuwen en de natuur (het decor) wordt zo

exact mogelijk beschreven, om zo het verleden zo levensecht mogelijk op te roepen. De lezer moet denken dat hij een toeschouwer is van het leven in vroegere tijden.- De stroming die bij dit boek hoort is de Neoromantiek.

-uitleg: Het is niet de bedoeling een concrete weergave van de werkelijkheid te geven, de verbeelding en de droom zijn veel belangrijker en de vage historische duiding van de middeleeuwse tijd waarin het verhaal zich afspeelt, is vooral als sfeervol decor.

- citaat voorbeeld uit de tekst:

De lange weg naar huis, en des morgens weder naar de kapel toegaande,

dacht hij gedurig hoe heerlijk het was in de ruimte van een kerk te zingen; hij keek niet meer naar het koopvolk en de huizen die hij voorbijliep, hij zag inwendig zoveel nieuwe dingen en hoorde steeds de klank van de stem des priester – het waren zijn eerste dromen waar zijn gelaat van bloosde en dit was zijn eerste liefde, het koraalgezang dat vader Mahy hem leerde.THEMA

Het thema van het boek is het noodlot in combinatie met het zwerven.WAAROM?

Het noodlot speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Tamalone doet absoluut

geen moeite om zijn levensloop te bepalen, maar gaat waar het toeval hem heen brengt. Hij wil om deze reden ook niet Mevena voor zich winnen, maar hij hoopt dat het toeval haar bij hem zal brengen.

Daarnaast zwerft hij, dit is voor hem vrijheid en tevens zijn enige geluk. Dan wordt hij verliefd op Mevena, maar zwerven en liefde blijkt niet goed samen te gaan. Zijn zwerverslust, het verlangen naar vreemde en verre ongeschonden plekken, tegenover het verlangen naar liefde drijven hem tot daden die hij eigenlijk niet wil en die strijden met zijn wil tot vrijheid.EVALUATIE

Ik vind het onderwerp saai, niet origineel en redelijk voorspelbaar. Tamalone zwerft graag komt allerlei mensen tegen en is van plan om niet te veel zich met mensen te bemoeien. Deze levenshouding kan hij niet volhouden als hij in contact komt met Mevena en Rogier. Hij moet Rogier en Mevena koppelen terwijl hij zelf verliefd op haar is. Als Rogier haar laat vallen, wordt hij woest en vermoord hem, wat weer lijdt tot de dood van Mevena. Dit komt in veel romans voor en is daarom niet meer origineel en voorspelbaar. De gebeurtenissen zijn bijna nooit exact beschreven wat de lezer dus wat te raden overlaat, dat zorgt ervoor dat je toch met je hoofd er een beetje bij blijft. De dood van Rogier is bijvoorbeeld heel vaag. Tamalone ziet Rogier in het struikgewas zitten en loopt er heen: En de monnik naderde nog meer. Maar de ander stond op met de hand in zijn gordel. Toen, met een diep geluid, sprong Tamalone op hem toe, zij worstelden en vielen op de grond. Hij wist niet wat er gebeurde, maar een poos later voelde hij, dat hij een slappe arm vastklemde, zijn andere hand was nat.

Wat goed naar voren komt is het gevoel en de stemming van de personages. Het karakter van de personages is zorgvuldig en goed uitgewerkt. De stemmingen zijn sterk wisselend en duidelijk weergegeven. Tamalone voelde toen de beroering diep in hem zinken. Mevena was Mevena niet meer, maar een vrouw die van ongeluk stier. Hij kon niet meer spreken. En dan een heel andere stemming: Tamalone ademde dieper van heerlijkheid, door het nat zijner opgeslagen ogen zag hij de hemel in prachtige klaarheid, hij dacht dat zij zijn hart nu wél begreep. Opgewekt spraken zij toen over andere dingen en gingen in vertrouwelijkheid naast elkander, de heldere zon scheen over het groen aan hun voeten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

ik vond het een leuke en een leerzame boek.

en ik zit op vwo5

schrijf terug als je wilt.
doeiiiiiiii.

16 jaar geleden