De avonden door Gerard Reve

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • 4e klas vwo | 1316 woorden
  • 21 september 2006
  • 57 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.3
  • 57 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1947
Pagina's
287
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
3 uit 5
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's
Verfilmd als

Boekcover De avonden
Shadow

In 1947 debuteerde Gerard Reve op zijn drieëntwintigste met De Avonden. Een stortvloed aan recensies volgde. Hoewel een enkeling het belang van deze literaire gebeurtenis inzag, reageerden veel critici aanvankelijk geschokt: de roman zou geen enkel uitzicht bieden voor het troosteloze bestaan van de naoorlogse generatie. Ook schrijvers reageerden, geluiden van af…

In 1947 debuteerde Gerard Reve op zijn drieëntwintigste met De Avonden. Een stortvloed aan recensies volgde. Hoewel een enkeling het belang van deze literaire gebeurtenis inza…

In 1947 debuteerde Gerard Reve op zijn drieëntwintigste met De Avonden. Een stortvloed aan recensies volgde. Hoewel een enkeling het belang van deze literaire gebeurtenis inzag, reageerden veel critici aanvankelijk geschokt: de roman zou geen enkel uitzicht bieden voor het troosteloze bestaan van de naoorlogse generatie. Ook schrijvers reageerden, geluiden van afschuw kwamen onder andere van Godfried Bomans die in Elsevier schreef: 'Ik heb zelden een boek gelezen, zó naargeestig, zó zeer van iedere positiviteit verstoken, zó grauw, cynisch en volstrekt negatief, als dit. Het wurgt iemand de keel toe.' En Nescio sprak van een 'onboek'. Reve reageerde laconiek: 'Het is nog altijd een wijdverbreide opvatting dat een schrijver uitzicht moet bieden. Ik zie dat niet in. Is dat speciaal mijn taak? Laat ze een spionnetje kopen, de zwetsers.'

Al snel groeide Reves roman uit tot de bijbel van een nieuwe generatie. Het boek beleefde meer dan vijftig drukken en wordt nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste romans van na 1945.

De avonden door Gerard Reve
Shadow
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Titel: De avonden
Auteur: Gerard Reve
Uitgeverij: De Bezige Bij
Plaats van uitgave: Amsterdam
Eerste druk: 1947
Jaar van gelezen druk: 1966
Gelezen druk: Veertiende druk
Foto: Edith Visser
Typografie: Karel Beunis
Aantal bladzijden: 196 bladzijden
Motto:
“Een winterverhaal”
“Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de tweeentwintigste december 1946 in onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis, Frits van Egters, ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge, dat aan een spijker hing. ‘Kwart voor zes mompelde hij, het is nog nacht’Hij vreef zich in het gezicht. Wat een ellendige droom’ dacht hij.
‘Waar ging het over?’ Langzaam kon hij zich de inhoud te binnen brengen. Hij had gedroomd, dat de huiskamer vol bezoek was. ‘Het wordt dit weekend goed weer,’ zei iemand. Op hetzelfde ogenblik kwam een man met een bolhoed binnen. Niemand lette op hem en hij werd door niemand begroet, maar Frits bekeek hem scherp. Opeens viel de bezoeker met een zware bons op de grond.

“Was dat alles ?”dacht hij, ‘Wat gebeurde er verder? Niets, geloof ik’
Hij sliep weer in. De droom ging voort, waar hij was opgehouden.
Verband van motto met het verhaal:
Het verhaal speelt zich af in de naoorlogse winter en gaat over Frits Egters. Frits is tweeëntwintig en heeft een serieus slaapprobleem. Hij wordt regelmatig door zijn enge dromen wakker geschrokken. Het verhaal beschrijft regelmatig wat voor dromen hij heeft, en hoe hij die dromen overlegt met nog een paar kennissen van hem. Elke avond, heeft hij die erge slaapstoornissen.
Samenvatting:
Is het verhaal erg moeilijk om samen te vatten. Omdat er een steeds verschillende gebeurtenissen tot in het kleinste detail worden beschreven.
Frits doet elke dag eens wat anders, droomt weer een ander verhaal, en vertelt weer een ander verhaal tegen zijn vrienden. En zij vertellen ook steeds verschillende verhalen aan hem.
Het is daarom moeilijk om alle vele verschillende, dromen, verhalen, en gebeurtenissen allemaal in een samenvatting te zetten.
Ik kies voor een overkoepelende samenvatting daarom. Deze samenvatting zal het verhaal in het algemeen beschrijven.

Het verhaal begint met een angstdroom over een lijk, die Frits gehad heeft op een decemberavond in 1946. In diezelfde dag krijgt Ftrits bezoek van zijn oudere broer Joop, die even langskomt. Zij maken samen grapjes en Frits vertelt Joop over zijn kaalheid en zij lachen dikwijls met elkaar als ze elkaar tegenkomen. Dat gebeurt vaak in het verhaal.
Frits gaat vervolgens naar een schoolreünie van het Berendgymnasium, dat al 20 jaar bestaat. Dat doet hij met zijn vrienden Joop en Ina.
Frits bezoekt verschillende vrienden tijdens de eerste en tweede kerstdag. Daar maakt hij een aantal flauwe opmerkingen die niet al te gewaardeerd worden, maar hij lacht er zelf wel om.
Tijdens zijn regelmatige bezoeken aan zijn vrienden vertelt Frits onnodige en rare moppen omdat hij bang is voor het oud worden.
Zijn vreemde gedrag komt dus door zijn angst voor het oud worden. Door die permanente angst gedraagt hij zich zo vreemd, en vertelt hij die vreemde moppen en verhalen, om zijn angst te ontvluchten.
Elke dag vertelt hij een verhaal aan zij vrienden, en zij aan hem. Zij zijn dus goede maatjes, en voelen zich vrienden, na alles wat zij hebben meegemaakt.
En elke avond heeft Frits weer die angstdromen. Frits luistert dagelijks naar klassieke muziek op de radio en probeert zijn ouders te vermijden.
Hij bidt ook regelmatig tot god voor zijn ouders.
Uiteindelijk is hij blij met het leven dat hij nu heeft.
Eigen mening:
Ik vond “De avonden” een schrikbarend boek. De zwarte humor die van het Reve dikwijls in zijn beschrijvingen gebruikt maakt alle normen en waarden voor een boek belachelijk.
In zijn boek komen sadisme, godslastering en ander onheil aan te pas. Met een dergelijk boek doet hij een zware inbreuk op alle normen en waarden die toen hielden voor een boek
Hij maakt ook zieke mensen op een schandelijke manier belachelijk. Door ze belachelijk met hun ziekte te beschrijven. Hij heeft het vaak over kanker en tering, en ook dierenmishandeling
Dat vind ik verschrikkelijk.

Ik weet niet of dat een dergelijk verschrikkelijke manier van schrijven door zijn oorlogservaringen komt die hij heeft meegemaakt, of dat zijn stijl door iets anders komt. Op de achterkant van het boek staat hij wel als militair afgebeeld die bedachtzaam naar en kat op een krant kijkt.
Van het Reve heeft veel commotie veroorzaakt met zijn boek. Hij is er ook voor aangeklaagd,
Als ik een vergelijking zou maken tussen het boek van het Reve en andere controversiële schrijvers zoals Jan Wolkers, is van het Reve het aller verschrikkelijkste en ellendigste schrijver die ik ooit gelezen heb in het Nederlands.
En ja hoor, dit verschrikkelijke boek stond gewoon op een plank in de schoolbibliotheek.
Chronologie:
Het verhaal is voor het grootste gedeelte chronologisch opgebouwd, en speelt zich af in tien dagen tijdens de winter. Er vinden ook veel herinneringen in plaats die waarschijnlijk niet allemaal chronologisch gebeurd zijn, zoals verschillende herinneringen die Frits heeft.
Personages:
De hoofdpersoon en daarom protagonist van het verhaal is Frits van Egtes.Hij is een 23 jarige man die na zijn de 4e klas Gymnasium afgehaakt is met leren, en bij een kantoor is gaan werken. Waarom hij dat gedaan heeft, en voor hoeveel geld hij nu werkt, wordt niet gezegd. Frits heeft er nog steeds last van dat hij met school niet doorgegaan is. Wat invloed heeft gehad op zijn latere leven. Frits is zeker een all round-character, omdat hij verschillende emoties heeft en niet een bepaald oppervlakkige persoon is. De emoties en belevenissen van Frits worden uitvoerig beschreven, en wel zo uitvoerig mogelijk. De uitvoerige beschrijvingen van wat Frits in de 10 verhaaldagen opnieuw doet, maken het boek erg saai, omdat ze vaak onnodig zijn. Ook omdat sommige gebeurtenissen erg voorspelbaar worden naarmate je meer hoofdstukken van het boek hebt gelezen. Je weet dan precies wat die dag gaat gebeuren, omdat het de vorige dagen ook al gebeurde.Dat maakt het boek wel grotendeels saai.
De antagonisten zijn de ouders en vrienden met wie Frits dagelijks omgaat, zijn oudere broer Joop.En vele andere vrienden zoals Jaap en Ina, met wie Frits naar een school reünie gaat.
Ook andere kennissen zoals Louis, Viktor en Maurits horen ook bij de antagonisten.
Er is geen duidelijke tritagonist, omdat Frits het meeste last heeft van zijn nachtelijke slaapproblemen. De slechte nachtrust is eigenlijk de tritagonist.

Uitzonderlijke kenmerken van het boek:
Het boek kenmerkt zich door het schokkende en vaak sadistische manier waarop het is geschreven. Het boek is erg onleesbaar omdat er een verschrikkelijke hoeveelheid bijzinnen in staan, die het verhaal moeilijk leesbaar maken.Als je verwacht dat je een leuk en makkelijk te lezen boek zult aantreffen, dan is de teleurstelling erg groot.
Ook de citaten in het boek zijn slecht geordend voor de lezer. Een belangrijk kenmerk van het boek is dat citaten van verschillende personen op een regel staan. Daarmee wordt de leesbaarheid van het verhaal, dat veel citaten bevat, moeilijker.
Achtergrond van het boek en de auteur:
Gerard Reve is op het achterkant van het boek, in een uniform afgebeeldt. Hij heeft dit boek waarschijnlijk als militair geschreven vlak na de oorlog. De schokkende stijl van het boek komt waarschijnlijk door zijn schokkende ervaringen tijdens de 2e Wereldoorlog.
Maar dat neemt niet weg dat hij door het schrijven van dit boek in een dergelijk schokkend en controversiele stijl, problemen met de rechtbank heeft gehad.

Algemene indruk van het boek:
Ik ben zeer teleurgesteld door het boek. Behalve teleurgesteld door de inhoud, ben ik ook teleurgesteld door het zeer kleine lettertype en ook door de ongebruikelijke manier waarop de citaten geordend zijn. Elke afzonderlijke citaat op een andere regel, maar alle citaten achter elkaar. En ook de citaten van verschillende personen staan ook achter elkaar, wat de leesbaarheid drastisch vermindert.
Ik ben daarom teleurgesteld door het boek, zowel inhoudelijk als in het opzicht van het literaire management van het boek.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Goede samenvatting, duidelijk en goed geschreven. Ik vind dat je zeker een heel duidelijke mening hebt over het boek ;)

10 jaar geleden

M.

M.

Het boek is stilistisch zeer sterk en heel gemakkelijk leesbaar. Tenminste, wanneer je bereid bent met andere ogen te lezen. Het grote verschil met de tegenwoordige schrijftrant is dat je gedwongen wordt in een langzamer ritme te denken. Het boek dwingt je in zijn ritme te lezen. Als je je daaraan overgeeft, ontdek je wat voor een sterke schrijver Gerard Reve was. Dat het hier en daar oubollig aandoet, kan ik me wel voorstellen. Er staan veel woorden in die nu niet meer gangbaar zijn. Maar daar kan Reve niets aan doen. Zijn taal is gewoon engiszins verouderd. Maar het thema: de zinloosheid, de desillusies van het leven én het genadeloze optekenen van gedachten die andere mensen denken maar niet hardop zeggen (of niet eens aan zichzelf toe durven geven) is ijzersterk en vaak van een grimmige humor.

9 jaar geleden

Andere verslagen van "De avonden door Gerard Reve"