ADVERTENTIE
Heb jij hulp nodig bij het kiezen van jouw studie?

Thijs (22 jaar) kreeg hulp van onze studiekeuzeadviseur Marise. Door telefonische gesprekken en een aantal testen weet Thijs nu welke studie het beste bij hem past. Zijn tip: “Wacht niet af, ga op onderzoek uit en laat je adviseren!”

Vraag nu jouw persoonlijke gesprek aan!

Gegevens van het boek
Auteur: Edgar Wallace (1875 – 1932)
Oorspronkelijke titel: The Crimson Circle
Voor het eerst gepubliceerd in: 1922
Nederlandse titel: De rode cirkel
Uitgeverij: Het Spectrum BV, Utrecht/Antwerpen, 1982, 4e druk, Prisma Detective Pocket 490
Aantal pagina’s: 189
Genre: detectiveroman


Samenvatting van het boek
Londen wordt geteisterd door een afpersersbende die bekend staat onder de naam “De Rode Cirkel”. De bende perst rijke mensen geld af. Als ze niet betalen, worden ze vermoord. Dat laatste is al met diverse mensen gebeurd. Wie de leider van de bende is, is niet bekend. De bendeleden worden persoonlijk door hem geworven, waarbij hij altijd een masker draagt, zodat ze niet weten wie hij is. De bendeleden kennen elkaar evenmin. Ook de schatrijke James Beardmore krijgt een afpersingsbrief van de bende met daarop een rode cirkel, maar hij weigert te betalen. Hij schakelt een particulier detective in, Derrick Yale. Yale is een begaafde speurder, maar hij kan niet verhinderen, dat Beardmore toch vermoord wordt door de bende. Wel weet hij de dader - een verlopen matroos - te achterhalen, maar deze is slechts een handlanger van de bende en weet verder niets van de leider. De matroos wordt later overigens dood in zijn cel aangetroffen. Hij blijkt op raadselachtige wijze te zijn vergiftigd. De politie besluit daarop nauw met Yale samen te gaan werken en belast inspecteur John Parr met het onderzoek.
Intussen is Jack, de zoon van de vermoorde James Beardmore, verliefd geworden op de mysterieuze Thalia Drummond. Zij is de secretaresse van de gierige miljonair Harvey Froyant die de buurman is van Beardmore. Thalia steelt echter een afgodsbeeldje van Froyant om dat te belenen en wordt gearresteerd en veroordeeld tot een week gevangenisstraf. Jack is verbijsterd en vraagt Thalia om uitleg, maar ze wil hem niets zeggen. Omdat Thalia door haar hospita op straat gezet wordt, wordt ze geworven door de leider van “De Rode Cirkel”. Dat wordt overigens gezien door Parr die haar schaduwt. Thalia krijgt van de leider opdracht om in dienst te treden van de bankier John Brabazon om zo het banksaldo te kunnen achterhalen van Felix Marl. Marl is een mysterieuze grondspeculant die zaken doet met James Beardmore. Ook Beardmore heeft zijn fortuin daarmee verdiend. Marl heeft in het verleden in het Franse Toulon in de gevangenis gezeten en chanteert momenteel Brabazon. Als Marl bij Beardmore op bezoek komt, schrikt hij ergens heel erg van. Als Beardmore later vermoord wordt, probeert Marl zijn eigen sporen uit te wissen, maar Parr heeft dat door. Brabazon blijkt overigens ook door “De Rode Cirkel” geworven te zijn en Marl weet dat.
Marl besluit zich uit zijn dubieuze zaken terug te trekken en bezoekt Brabazon om zijn bankrekening op te heffen. Hij ziet daarbij Thalia en raakt verkikkerd op haar. Hij neemt haar mee uit en daarna souperen ze bij hem thuis, waar hij haar probeert te verleiden. Thalia weet echter te ontkomen. Intussen is de inbreker Flush Barnet in opdracht van Brabazon bezig in het huis van Marl in te breken om zo het chantagemateriaal in handen te krijgen, dat Marl tegen Brabazon gebruikt. Barnet hoort tijden zijn activiteiten echter nog iemand in huis rondsluipen en neemt de benen, waarbij hij Parr en de politie in de armen loopt. Parr onderzoekt het huis en treft Marl vervolgens dood aan. Yale ontdekt, dat Marl op vernuftige wijze met gifgas vermoord is en daar moet volgens hem “De Rode Cirkel” achter zitten. Dan blijkt Brabazon met het geld van Marl verdwenen te zijn. De bank van Brabazon gaat vervolgens failliet en Thalia staat weer op straat. Ze wordt echter door Yale als secretaresse aangenomen. Froyant wordt intussen ook door de bende bedreigd en hij huurt Yale in. Froyant besluit te betalen en het geld zal blijkens een bericht van de bende op het kantoor van Yale opgehaald worden. Yale en Parr nemen hun voorzorgsmaatregelen, maar desondanks wordt Yale in zijn kantoor bedwelmd met chloroform, waarna het geld spoorloos verdwenen is. Thalia blijkt op dat moment overigens stiekem in een kast op Yale’s kantoor gezeten te hebben.
Brabazon blijkt zich schuil te houden in een verlaten huis aan de rivier. Hij wordt van voedsel voorzien door de leider van “De Rode Cirkel” en deze probeert hem ook het land uit te krijgen. Brabazon moet daarvoor wel het door hem verduisterde geld van Marl afgeven. Parr weet Brabazon echter te pakken te krijgen en als Brabazon hoort, dat hij gratie kan krijgen als hij meewerkt alsmede tienduizend pond beloning, besluit hij Parr te helpen. Wanneer Jack na een bezoek aan Parr thuis weggaat, wordt er op Parr een moordaanslag gepleegd. Deze mislukt, omdat Parr een kogelvrij vest draagt. Yale heeft intussen een dreigbrief van “De Rode Cirkel” gekregen. Als hij niet in zijn dienst treedt, zal hij vermoord worden. Froyant komt er intussen via de serienummers achter, dat er enkele bankbiljetten van zijn losgeld uitgegeven zijn. Hij volgt het spoor naar Frankrijk en komt er daar achter, dat Marl een schurk was en jaren geleden samenwerkte met een zekere Lightman. Lightman werd ter dood veroordeeld wegens het plegen van een bankoverval. Toen men hem onder de guillotine legde, werkte deze niet goed, waardoor Lightman het er levend van afbracht. Hij werd toen naar een strafkolonie verbannen en ontsnapte daar vervolgens. Lightman had als bijnaam “De Rode Cirkel”. Hij had namelijk een soort moedervlek in de vorm van een rode cirkel om zijn nek.
Als Froyant terug is in Londen wil hij Parr en Yale inlichten over zijn bezoek aan Frankrijk. Voordat hij dat doen kan, wordt hij echter vermoord met een mes, dat Thalia in opdracht van “De Rode Cirkel” naar het huis van Froyant moest brengen. Parr en Yale zijn hiervan op de hoogte en ondervragen Thalia. Ze weigert echter te antwoorden. Als gevolg van de moord moet Parr zijn ontslag indienen. Yale praat hierover nog met commissaris Morton, maar deze is onvermurwbaar. Parr vindt het niet erg - door een erfenis van zijn broer zit hij er warmpjes bij - en gaat met Jack mee naar diens buitenhuis. Daar ontvangt hij een boodschap van de bende, dat ze hem en Yale met rust zullen laten als zij hun onderzoekingen verder staken. Parr denkt, dat “De Rode Cirkel” nerveus begint te worden, omdat ze hem op de hielen zitten. Dat blijkt te kloppen, want kort daarna ontvangt de Engelse regering van de bende een ultimatum. “De Rode Cirkel” wil zijn activiteiten staken tegen betaling van een losgeld van een miljoen pond. Als de regering er niet op ingaat, zal de Engelse minister Raphael Willings verdwijnen. De Engelse regering schakelt Yale en Parr in - het ontslag van Parr wordt uitgesteld - en zegt hun, dat de regering onmogelijk op de eis van de bende kan ingaan.
“De Rode Cirkel” roept eenmalig een vergadering van alle leden bijeen en de leider kondigt aan, dat de cirkel opgeheven gaat worden, omdat Yale en Parr hem op de hielen zitten. Hij wil nog een laatste slag slaan en alle leden zullen een deel van het losgeld ontvangen. De cirkel instrueert Thalia, dat ze kennis moet maken met Willings. Dat doet ze. Ze dineert met Willings en wordt bij hem thuis uitgenodigd. Intussen heeft Jack in de papieren van zijn vader een verzegelde envelop gevonden met daarin een foto van een terechtstelling in Frankrijk. Thalia bezweert hem de foto niet te bekijken. Nadat “De Rode Cirkel” geprobeerd heeft bij Jack in te breken om deze foto te stelen, adviseert Thalia Jack de foto naar Parr te sturen. Thalia gaat met Willings naar zijn buitenhuis. Hij probeert haar daar te verleiden en wordt dan door een onbekende met een dolk gestoken. Thalia vlucht weg, maar wordt later gearresteerd. Ze weet echter uit de gevangenis te ontsnappen. Intussen wordt er in Yale's kantoor ingebroken; alle papieren over de bende zijn vakkundig gestolen.
Uiteindelijk wordt tijdens een kabinetszitting door Parr de identiteit van "De Rode Cirkel" onthuld. Het is niemand minder dan Derrick Yale zelf. Zijn werkelijke naam is Ferdinand Walter Lightman en hij is een ontsnapte moordenaar die elf jaar geleden in Frankrijk aan zijn terechtstelling ontsnapte. Op listige en geforceerde wijze wist hij als detective naam te maken en kon zodoende zonder argwaan zijn misdaden plegen. Hij verkeerde immers vaak in de nabijheid van zijn slachtoffers en had hun vertrouwen gewonnen. Ook had hij toegang tot het hoofdbureau van politie. Op deze wijze kon hij gemakkelijk aan alle benodigde informatie komen. Toen Marl bij Beardmore kwam, herkende hij Yale onmiddellijk als Lightman. Dat werd zijn dood, want hij was voor Yale natuurlijk een gevaarlijke getuige. Yale pleegde ook de andere moorden en probeerde die Thalia in de schoenen te schuiven door haar telkens naar de plaats van het misdrijf te sturen. Thalia had dat door en bleef dus altijd op veilige afstand. Thalia blijkt overigens de dochter van Parr te zijn en ze wilde haar vader met deze zaak helpen, omdat ze dacht, dat deze voor hem te gecompliceerd zou zijn. Daarom werd haar door Parr de hand boven het hoofd gehouden en hielp hij haar ook uit de gevangenis te ontsnappen. Thalia zag hoe Yale zichzelf in zijn kantoor vastbond en bedwelmde, nadat hij eerst het door Froyant betaalde losgeld in een aan hem zelf geadresseerde envelop aan de postbode meegegeven had. Door de oplossing van het mysterie krijgt Parr promotie en Thalia de uitgeloofde beloning. Jack kan nu eindelijk met Thalia trouwen. Yale wordt veroordeeld en opgehangen.

Beoordeling van het boek
Ik vind het een vlot en spannend geschreven detectiveroman met alle traditionele ingrediënten, zoals moord, een mysterieuze bendeleider, een excentrieke detective, een mysterieus en mooi meisje, een gierige vrek en een buitengewoon verrassende ontknoping. Zoals zo vaak bij Wallace het geval is, is dit geen boek met een grote intellectuele of psychologische diepgang. Maar het is wel een boek, dat gemakkelijk leest en je van begin tot einde in een koortsachtige spanning houdt. Vooral de ontknoping vond ik even simpel als briljant. Het is overigens voor het eerst, dat ik in een detectiveroman meemaak, dat de detective zelf de moordenaar is. Briljant verzonnen!


Samenvatting van het boek
Londen wordt geteisterd door een afpersersbende die bekend staat onder de naam “De Rode Cirkel”. De bende perst rijke mensen geld af. Als ze niet betalen, worden ze vermoord. Dat laatste is al met diverse mensen gebeurd. Wie de leider van de bende is, is niet bekend. De bendeleden worden persoonlijk door hem geworven, waarbij hij altijd een masker draagt, zodat ze niet weten wie hij is. De bendeleden kennen elkaar evenmin. Ook de schatrijke James Beardmore krijgt een afpersingsbrief van de bende met daarop een rode cirkel, maar hij weigert te betalen. Hij schakelt een particulier detective in, Derrick Yale. Yale is een begaafde speurder, maar hij kan niet verhinderen, dat Beardmore toch vermoord wordt door de bende. Wel weet hij de dader - een verlopen matroos - te achterhalen, maar deze is slechts een handlanger van de bende en weet verder niets van de leider. De matroos wordt later overigens dood in zijn cel aangetroffen. Hij blijkt op raadselachtige wijze te zijn vergiftigd. De politie besluit daarop nauw met Yale samen te gaan werken en belast inspecteur John Parr met het onderzoek.
Intussen is Jack, de zoon van de vermoorde James Beardmore, verliefd geworden op de mysterieuze Thalia Drummond. Zij is de secretaresse van de gierige miljonair Harvey Froyant die de buurman is van Beardmore. Thalia steelt echter een afgodsbeeldje van Froyant om dat te belenen en wordt gearresteerd en veroordeeld tot een week gevangenisstraf. Jack is verbijsterd en vraagt Thalia om uitleg, maar ze wil hem niets zeggen. Omdat Thalia door haar hospita op straat gezet wordt, wordt ze geworven door de leider van “De Rode Cirkel”. Dat wordt overigens gezien door Parr die haar schaduwt. Thalia krijgt van de leider opdracht om in dienst te treden van de bankier John Brabazon om zo het banksaldo te kunnen achterhalen van Felix Marl. Marl is een mysterieuze grondspeculant die zaken doet met James Beardmore. Ook Beardmore heeft zijn fortuin daarmee verdiend. Marl heeft in het verleden in het Franse Toulon in de gevangenis gezeten en chanteert momenteel Brabazon. Als Marl bij Beardmore op bezoek komt, schrikt hij ergens heel erg van. Als Beardmore later vermoord wordt, probeert Marl zijn eigen sporen uit te wissen, maar Parr heeft dat door. Brabazon blijkt overigens ook door “De Rode Cirkel” geworven te zijn en Marl weet dat.
Marl besluit zich uit zijn dubieuze zaken terug te trekken en bezoekt Brabazon om zijn bankrekening op te heffen. Hij ziet daarbij Thalia en raakt verkikkerd op haar. Hij neemt haar mee uit en daarna souperen ze bij hem thuis, waar hij haar probeert te verleiden. Thalia weet echter te ontkomen. Intussen is de inbreker Flush Barnet in opdracht van Brabazon bezig in het huis van Marl in te breken om zo het chantagemateriaal in handen te krijgen, dat Marl tegen Brabazon gebruikt. Barnet hoort tijden zijn activiteiten echter nog iemand in huis rondsluipen en neemt de benen, waarbij hij Parr en de politie in de armen loopt. Parr onderzoekt het huis en treft Marl vervolgens dood aan. Yale ontdekt, dat Marl op vernuftige wijze met gifgas vermoord is en daar moet volgens hem “De Rode Cirkel” achter zitten. Dan blijkt Brabazon met het geld van Marl verdwenen te zijn. De bank van Brabazon gaat vervolgens failliet en Thalia staat weer op straat. Ze wordt echter door Yale als secretaresse aangenomen. Froyant wordt intussen ook door de bende bedreigd en hij huurt Yale in. Froyant besluit te betalen en het geld zal blijkens een bericht van de bende op het kantoor van Yale opgehaald worden. Yale en Parr nemen hun voorzorgsmaatregelen, maar desondanks wordt Yale in zijn kantoor bedwelmd met chloroform, waarna het geld spoorloos verdwenen is. Thalia blijkt op dat moment overigens stiekem in een kast op Yale’s kantoor gezeten te hebben.
Brabazon blijkt zich schuil te houden in een verlaten huis aan de rivier. Hij wordt van voedsel voorzien door de leider van “De Rode Cirkel” en deze probeert hem ook het land uit te krijgen. Brabazon moet daarvoor wel het door hem verduisterde geld van Marl afgeven. Parr weet Brabazon echter te pakken te krijgen en als Brabazon hoort, dat hij gratie kan krijgen als hij meewerkt alsmede tienduizend pond beloning, besluit hij Parr te helpen. Wanneer Jack na een bezoek aan Parr thuis weggaat, wordt er op Parr een moordaanslag gepleegd. Deze mislukt, omdat Parr een kogelvrij vest draagt. Yale heeft intussen een dreigbrief van “De Rode Cirkel” gekregen. Als hij niet in zijn dienst treedt, zal hij vermoord worden. Froyant komt er intussen via de serienummers achter, dat er enkele bankbiljetten van zijn losgeld uitgegeven zijn. Hij volgt het spoor naar Frankrijk en komt er daar achter, dat Marl een schurk was en jaren geleden samenwerkte met een zekere Lightman. Lightman werd ter dood veroordeeld wegens het plegen van een bankoverval. Toen men hem onder de guillotine legde, werkte deze niet goed, waardoor Lightman het er levend van afbracht. Hij werd toen naar een strafkolonie verbannen en ontsnapte daar vervolgens. Lightman had als bijnaam “De Rode Cirkel”. Hij had namelijk een soort moedervlek in de vorm van een rode cirkel om zijn nek.
Als Froyant terug is in Londen wil hij Parr en Yale inlichten over zijn bezoek aan Frankrijk. Voordat hij dat doen kan, wordt hij echter vermoord met een mes, dat Thalia in opdracht van “De Rode Cirkel” naar het huis van Froyant moest brengen. Parr en Yale zijn hiervan op de hoogte en ondervragen Thalia. Ze weigert echter te antwoorden. Als gevolg van de moord moet Parr zijn ontslag indienen. Yale praat hierover nog met commissaris Morton, maar deze is onvermurwbaar. Parr vindt het niet erg - door een erfenis van zijn broer zit hij er warmpjes bij - en gaat met Jack mee naar diens buitenhuis. Daar ontvangt hij een boodschap van de bende, dat ze hem en Yale met rust zullen laten als zij hun onderzoekingen verder staken. Parr denkt, dat “De Rode Cirkel” nerveus begint te worden, omdat ze hem op de hielen zitten. Dat blijkt te kloppen, want kort daarna ontvangt de Engelse regering van de bende een ultimatum. “De Rode Cirkel” wil zijn activiteiten staken tegen betaling van een losgeld van een miljoen pond. Als de regering er niet op ingaat, zal de Engelse minister Raphael Willings verdwijnen. De Engelse regering schakelt Yale en Parr in - het ontslag van Parr wordt uitgesteld - en zegt hun, dat de regering onmogelijk op de eis van de bende kan ingaan.
“De Rode Cirkel” roept eenmalig een vergadering van alle leden bijeen en de leider kondigt aan, dat de cirkel opgeheven gaat worden, omdat Yale en Parr hem op de hielen zitten. Hij wil nog een laatste slag slaan en alle leden zullen een deel van het losgeld ontvangen. De cirkel instrueert Thalia, dat ze kennis moet maken met Willings. Dat doet ze. Ze dineert met Willings en wordt bij hem thuis uitgenodigd. Intussen heeft Jack in de papieren van zijn vader een verzegelde envelop gevonden met daarin een foto van een terechtstelling in Frankrijk. Thalia bezweert hem de foto niet te bekijken. Nadat “De Rode Cirkel” geprobeerd heeft bij Jack in te breken om deze foto te stelen, adviseert Thalia Jack de foto naar Parr te sturen. Thalia gaat met Willings naar zijn buitenhuis. Hij probeert haar daar te verleiden en wordt dan door een onbekende met een dolk gestoken. Thalia vlucht weg, maar wordt later gearresteerd. Ze weet echter uit de gevangenis te ontsnappen. Intussen wordt er in Yale's kantoor ingebroken; alle papieren over de bende zijn vakkundig gestolen.
Uiteindelijk wordt tijdens een kabinetszitting door Parr de identiteit van "De Rode Cirkel" onthuld. Het is niemand minder dan Derrick Yale zelf. Zijn werkelijke naam is Ferdinand Walter Lightman en hij is een ontsnapte moordenaar die elf jaar geleden in Frankrijk aan zijn terechtstelling ontsnapte. Op listige en geforceerde wijze wist hij als detective naam te maken en kon zodoende zonder argwaan zijn misdaden plegen. Hij verkeerde immers vaak in de nabijheid van zijn slachtoffers en had hun vertrouwen gewonnen. Ook had hij toegang tot het hoofdbureau van politie. Op deze wijze kon hij gemakkelijk aan alle benodigde informatie komen. Toen Marl bij Beardmore kwam, herkende hij Yale onmiddellijk als Lightman. Dat werd zijn dood, want hij was voor Yale natuurlijk een gevaarlijke getuige. Yale pleegde ook de andere moorden en probeerde die Thalia in de schoenen te schuiven door haar telkens naar de plaats van het misdrijf te sturen. Thalia had dat door en bleef dus altijd op veilige afstand. Thalia blijkt overigens de dochter van Parr te zijn en ze wilde haar vader met deze zaak helpen, omdat ze dacht, dat deze voor hem te gecompliceerd zou zijn. Daarom werd haar door Parr de hand boven het hoofd gehouden en hielp hij haar ook uit de gevangenis te ontsnappen. Thalia zag hoe Yale zichzelf in zijn kantoor vastbond en bedwelmde, nadat hij eerst het door Froyant betaalde losgeld in een aan hem zelf geadresseerde envelop aan de postbode meegegeven had. Door de oplossing van het mysterie krijgt Parr promotie en Thalia de uitgeloofde beloning. Jack kan nu eindelijk met Thalia trouwen. Yale wordt veroordeeld en opgehangen.

Beoordeling van het boek
Ik vind het een vlot en spannend geschreven detectiveroman met alle traditionele ingrediënten, zoals moord, een mysterieuze bendeleider, een excentrieke detective, een mysterieus en mooi meisje, een gierige vrek en een buitengewoon verrassende ontknoping. Zoals zo vaak bij Wallace het geval is, is dit geen boek met een grote intellectuele of psychologische diepgang. Maar het is wel een boek, dat gemakkelijk leest en je van begin tot einde in een koortsachtige spanning houdt. Vooral de ontknoping vond ik even simpel als briljant. Het is overigens voor het eerst, dat ik in een detectiveroman meemaak, dat de detective zelf de moordenaar is. Briljant verzonnen!

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.